Jelmer Uitentuis

In 1979 geboren in Sneek. Sinds 1999 woonachtig in Amsterdam. Nu: debatorganisator. Vroeger: actief bij dwars, de nationale jongerenraad voor milieu en ontwikkeling, de nationale jeugdraad, groenlinks amsterdam en groenlinks amsterdam binnenstad. Motto: "Als er geen opzien gebaard wordt wordt er niets"

Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.