Home > > Van der Stoel blijft zitten.

Van der Stoel blijft zitten.

Vanavond vindt in de Stopera de stadsdeelraadsvergadering van stadsdeel Centrum plaats. Agendapunt daarbij is het Alcides-rapport, dat bij AmsterdamCentraal ook al enkele keren ter sprake is gekomen. (hier, hier en hier). U weet wel waar het over gaat; de welzijnsorganisatie Alcides die failliet is gegaan, waardoor 1600 mensen op straat kwamen te staan. En dat allemaal mede dankzij de blunders en het wanbeleid van mevrouw Van der Stoel, die daar voorzitter van de Raad van Toezicht was. Het faillissement vond plaats terwijl zij ook nog eens stadsdeelvoorzitter in de binnenstad was. Tja, en dat heb je dan met die politici; dat is ze nog steeds. En morgen waarschijnlijk ook nog.

Er is al heel wat gesteggel geweest om het rapport überhaupt op de agenda van de stadsdeelraad te krijgen. Eerst wilde GroenLinks het in de commissie Algemene Zaken bespreken, maar dat zag de meerderheid van de raad niet zitten (lees: VVD en PvdA). Nu heeft de PvdA na heel veel heen en weer gebel, getouwtrek, achterkamertjes gepraat enzomeer enzomeer, eindelijk het punt op de agenda gezet van de raad. Immers: de VVD wilde het niet op de agenda plaatsen (begrijpelijk, want Van der Stoel is van de VVD), en GroenLinks wil het eerst in AZ bespreken. Nou ja, de PvdA aan zet. En wat krijgen ze er voor...?
Te verwachten viel het natuurlijk al: de inhoud van het Alcidesrapport wordt niet in de deelraad besproken. Nee, het zal gaan over of Van der Stoel deze nevenfunctie überhaupt wel had mogen hebben. En het enige antwoord dat Van der Stoel zelf zou moeten geven is: Nee! Want in het begin van de raadsperiode heeft mevrouw zelf nog actief meegewerkt aan het protocol waarin dit soort nevenfuncties aan banden werden gelegd.

Maar ok: als er uiteindelijk niks aan de hand zou zijn geweest zou er niks aan de hand zijn, toch? Alleen het resultaat telt? Dan is dit wel een vervelend resultaat, maar wil men zich inzetten voor de maatschappij dan komt men wel eens in zwaar weer terecht.

Gister speelde de bonnetjesaffaire in de de gemeenteraad; VVD en CDA zijn diep door het stof gegaan. Er zijn wat raadsleden en een wethouder gesneuveld. Die regeling over fractievergoedingen was bij deze mensen wel bekend (en ook bij Leefbaar Amsterdam, Mokum Mobiel en de SP). Maar een ding verschilt wezenlijk van Van der Stoel; zij heeft nota bene de regeling over nevenfuncties zelf mede opgesteld. En het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van een organisatie van 1600 mensen, is wel wat anders dan lidmaatschap van een Jenevergenootschap, waar partijgenoot Remkes laatst uitgestapt is omdat die nevenfunctie onverenigbaar was met zijn functie als minister.

Door blunders en wanbeleid staan nu 1600 mensen in de kou; op straat. Enkele gemeenten en stadsdelen draaien tonnen, ja zelfs miljoenen, verlies. En dat alles werd mede mogelijk gemaakt door: Anne Lize van der Stoel. Die nu nog gezellige overleggen wil plegen met medebestuurders uit Zeeburg en Zuidoost, die diep in de shit zitten door dat faillissement.

De enige oplossing is dat Anne Lize van der Stoel al voor de stadsdeelraadsvergadering van vanavond haar biezen pakt. Ze is niet geschikt meer voor deze functie. Maar Van der Stoel kennende doet ze dat niet. Sterker nog; vanavond zegt ze dat ze het allemaal goed heeft gedaan, en allemaal goed heeft bedoeld. Dat het niet aan haar lag. De VVD zegt Ja, en Amen. En de PvdA zegt ook Ja, en Amen. Want de PvdA is gebaat bij een aangeschoten stadsdeelvoorzitter die zij in het hok kunnen houden. En zo verandert er vanavond helemaal niks. Morgen wordt Anne Lize weer wakker, gaat rustig naar het stadhuis en doet wat ze al drie jaar doet.

En gewone burgers snappen daar dus geen snars van.

update redactie: zie ook Jelmers verslag van de vergadering

191 reacties op "Van der Stoel blijft zitten."

johan
-1-  johan:
En wat voegt dit stuk van jou toe aan de discussie die al eerder op deze site is gevoerd? Bent u soms van Groen Links? Wilt u iedereen nog eens flink opjutten? Wilt u erg graag uw persoonlijke verontwaardiging nog eens kwijt? Het had beter geweest als u de lezers van deze site had geinformeerd over de uitkomst hiervan. Dus na vandaag. Dat zou u sieren. Nu lijkt het meer op stemmingmakerij. Daar hebben we het Parool de Telegraaf en AT5 voor in Amsterdam.
-2-  :
@johan: antwoord op je vragen:
1) wel degelijk iets; ook vanavond hoeft vd stoel geen verantwoording af te leggen over haar blunders, alleen maar over of zij deze nevenfunctie mocht hebben ja of nee. zoals het er nu naar uitziet komt die verantwoording over het faillissement van alcides dus nooit...
2) hoewel lidmaatschap of sympathie voor een bepaalde partij weinig met deze discussie te maken heeft, geef ik met alle plezier openheid van zaken: ik ben sympathisant van groenlinks, lid, en heb landelijk een kleine functie (partijraadlid) maar verder niks meer. die discussie is overigens al eens hier op ac gevoerd. maar ik neem aan dat het ook voor mij mogelijk is op basis van gegeven feiten mijn gal te spugen over iedere stomiteit die bestuurders, van welke partij dan ook, uithalen.
om voorbeelden te noemen: ik hekel de toestemming die groenlinks heeft gegeven voor de kap van bomen op de bilderdijkstraat, en vindt het weigeren van suv's, waar groenlinks voorstander van is, werkelijk ridicuul. ik heb overigens bij de correspondenteninfo gewoon staan dat ik groenlinkser ben; maar ik ga niet aan iedereen die commentaar levert op mijn stukken vragen of zij toevallig van een andere partij zijn... zoals ik al aangaf; het heeft geen kloot met deze discussie te maken.
3) opjutten kan nooit een doel zijn. ik vertel gewoon wat er aan de hand is, en wat ik er, als normale burger, van denk... aan jou de vraag; op welke manier is wat er met alcides gebeurd is en waar annelize van der stoel mede verantwoordelijk voor was, met goed fatsoen uit te leggen aan de burger? alleen als je politicus bent, of annelize een echt lekker wijf vindt, kan je nu recht gaan praten wat krom is.
4) ik zal het natuurlijk, zeker na dit verzoek, niet nalaten komende week weer een stukje te schrijven.
Jacqueline van Wijk
-3-  Jacqueline van Wijk:
Het is verbijsterend wat er zich sinds april 2005 in de urt binnen de Amsterdamse Politiek heeft afgespeelt. Het is inmiddels duidelijk dat ieder vertrouwen in de Amsterdamse politici per dag verdwijnt.

De Amsterdammers waren nauwelijks bekomen van de affaire Huffnagel, een wethouder financien met een portefeuille van 5 miljard, die blijkbaar niet op de hoogte was van het feit dat hij belasting moest betalen. Een dag later blijkt dat deze wethouder heeft gelogen over het voorzitterscahp bestuursdienst VVD. Een maand later blijkt dat hetzelfde heerschap midden in de nacht, op de openbare weg, derden loopt uit te schelden voor “Vuile NSB-er”.

Weer een maand later blijkt dat de twee grootste fracties in deelraad centrum even veel bonnetjes-geld uitgeven, als alle overige Amsterdamse stadsdelen bij elkaar opgeteld.... Cohen heeft aangekondigd ook de stadsdelen nader te onderzoeken.

En nu blijkt dat Van der Stoel geen enkele verantwoordelijkheid accepteert ten aanzien van haar onverantwoorde dubbelfuncties. Een serie fucnties met overduidelijke en onduldbare vormen van belangenverstrengeling. Haar collega-stadsdeelbestuurders eisen miljoenen aan verdwenen ALCIDES-gelden terug van ex-bestuurder Van der Stoel. Van der Stoel die 7 dagen voor het faillissement plotseling het zinkende schip verliet. Ze lichtte in het Parool haar plotselinge vertrek toe met de medeling: “Alle financien zijn op orde bij Alcides.”

Natuurlijk moet hierover gesproken worden vanavond. Natuurlijk is dit nieuws. Het gaat allemaal om gemeenschapsgelden, gelden van de gemeenschap. Het gaat om mensen die gekozen zijn door Amsterdammers. Het zijn openbare figuren. Vandaag wordt het onderwerp Alcides, na maanden vertraging, eindelijk in de deelraad besproken. Natuurlijk is dat nieuws. Zoals het ook nieuws is dat de PvdA en de VVD niets zullen ondernemen tegen de “bestuurder” Van der Stoel.
De deelraadsleden van de PvdA en de VVD zijn te gehecht aan de eigen belangen en posities.

En daarom Johan, is er geen vertrouwen meer in de politici. En daarom wordt er ook vandaag en morgen over dit onderwerp geschreven.

De mensen zijn verbijsterd over het gebrek aan de morele integeriteit bij bestuurders en bij deelraadsleden.
paul
-4-  paul:
Deelraad Centrum en van der Stoel verdienen elkaar: allebei brandhout
Arnoud de Jong
@Johan:
Het is allerminst ongebruikelijk om als 'voorbeschouwing' een stuk te schrijven over iets dat nog moet plaatsvinden.
Dit kan meerdere functies hebben. Ten eerste als aankondiging, eventueel met een samenvatting van de relevante zaken ('hier ging 't om').
Ten tweede als een soort alertering: er komt een belangrijk bestuurlijk item aan de orde. Tevens is het dan een waarschuwing en/of voorspelling: 'denk erom, dit gaat vast gebeuren maar we hebben jullie door.'
Ten derde als ijkpunt voor de evaluatie: dit is wel uitgekomen, dat niet. Op die manier krijg je meer inzicht in het functioneren van de politiek en bepaalde bestuurders in het bijzonder.

Het lijkt me dus terecht dat Jelmer hier een stukje over schrijft, vooral ook omdat de integriteit van het bestuur op het spel staat (zoals Jacqueline van Wijk al opmerkte).
Michiel Geuzinge
-6-  Michiel Geuzinge:
Beste Johan,

De nevenfuncties van Jelmer staan in het colofon van deze website: http://www.amsterdamcentraa...
Ze zijn daar op mijn verzoek opgenomen, omdat ze eerder niet werden vermeld.

Ook staat hij nog op de website van Groen Links Binnenstad vermeld als lid van het bestuur:
http://www.groenlinks.nl/lo...

In alle aandacht voor de nevenfuncties van Anne Lize van der Stoel is hij waarschijnlijk vergeten zijn eigen functies te actualiseren.

Verder is het inderdaad een discussie die om politiek-strategische overwegingen wordt gevoerd, maar dat hebben andere neutrale lezers ook al meerdere malen geconstateerd.

Dat is mijn persoonlijke mening, maar ik vermeld voor de zekerheid mijn nevenfunctie en maak geen gebruik van pseudoniemen, zodat je mijn inbreng op zijn waarde kan schatten.

Michiel Geuzinge, assistent Els Iping (PvdA)
PS: Groen Links heeft informeel al aangegeven dat ze het er vanavond eigenlijk niet over wilden hebben en zullen ook verder in het debat niets doen.
-7-  :
Nou ja zeg. Krijgt Jelmer er hier van langs terwijl er potverdorie een zaak speelt die het aanzien van de gemeentepolitiek zwaar schaadt. Michiel Geuzinge, kun je je niet beter richten op de wanprestaties van Van der Stoel in plaats van een boodschapper aan te vallen?
-8-  :
@michiel; aangegeven op mijn profiel staat dat ik actief was bij groenlinks amsterdam binnenstad, dat klopt. ik doe daar geen reet meer.
en ik zou ook niet weten hoe groenlinks in het debat staat.
Voor de rest ben ik het met thomas eens. Haal gewoon eens dat bord voor je kop weg, man. ik schrijf mijn stukken als normale burger... echt, als mensen die in en rond de politiek zouden zitten dat ook zouden doen, zouden ze snappen dat t hier gaat om het enorme wantrouwen dat politici met hun gestuntel en wanbeleid zelf kweken... maar ja, t baantje is belangrijker dan de 1600 mensen die op straat zijn komen te staan. Toch?
Dr.D
-9-  Dr.D:
Het si de arrogantie van de macht (lees: bestuurders en politici)
die de meerderheid van de inwoners van Amsterdam de strot is uitgekomen.
Het vertrouwen in integriteit van de “democratisch” gekozen bestuurders is minimaal tot nul.
Soms mag men stemmen bij een referendum...
Alleen de versnipperaar doet er iets mee.

De partijpolitiek zorgt er wel voor dat iedere vorm van sanctie buiten de deur blijft.
-10-  :
@Michiel:
Ik zie niet in wat er politiek-strategisch is om het wanbeleid bij Alcides ('Ken jij die dochterorganisatie in Suriname, accountant?') aan te kaarten? Maar aangezien jij zo overtuigd bent van je gelijk dat je het nodig vindt om deze vreemde verdachtmaking hier te uiten, weet ik zeker dat jij deze kan onderbouwen.
Doe je dat even Michiel?
nel
-11-  nel:
Je zou bijna bang worden om hier iets op deze site te plaatsen, als je je op wat voor wijze dan ook druk maakt over zaken die spelen in deze stad of gewoon iets wil melden wat je opvalt. Juist die reactie van Michiel geeft mooi weer hoe verziekt de onderlinge politieke relaties zijn en daarnaast dat de politiek slechts nog kan denken in macht en erger nog dat zij slechts het recht denken te hebben op kennis en kunde. Beetje zielig allemaal. Logisch dat geen weldenkend mens de Amsterdamse politiek nog serieus kan/zal nemen, dan wel een warm hart toedraagt.
M. Geuzinge
-12-  M. Geuzinge:
kwam Jelmer vanavond tegen bij de fractie van Groen Links in de deelraad, we hebben gezwaaid, hij leed niet heel erg onder mijn bijdrage. Nader verslag volgt.

Groeten
Harald de Plooy
-13-  Harald de Plooy:
M. Geuzinge is zo te horen waarschijnlijk een VVD-er. Binnen de VVD is het gebruikelijk om iedereen keihard aan te vallen die het waagt kritiek op de liberalen te leveren. Dan worden de VVD-ers heel vilein. Alleen VVD-er mogen kritiek leveren. Wanneer je een VVD-er bekritiseert dan deug je niet volgens de liberalen.

Van der Stoel zal wel weer blijven zitten, dat is vooraf al lang geregeld in de achterkamertjes.
Jean van Veen
-14-  Jean van Veen:
Van der Stoel heeft kunnen blijven zitten, niet omdat ze integer gehandeld zou hebben, maar omdat de PvdA slappe knietjes had. Gust de Wit, PvdA-raadslid is afgetreden vanwege deze slappe achterkamertjes-politiek van de PvdA.
Er is binnen de PvdA voorafgaand aan het debat over van der Stoels dubbelfunctie afgesproken dat Van der Stoel sowieso kan blijven zitten.
Dit is precies de reden dat het vertrouwen in de politiek zo gering is.
Slappe hap bij de PvdA.
ronald
-15-  ronald:
@slappe hap of strategische overwegingen? Kijk volgend jaar maart zijn de verkiezingen dus nu een voorzitter wegsturen zou niemand uitkomen. Let maar op, straks bij het dingen om de gunst van de kiezer komt dit item ineens wel naar voren. Dus......
Dr.D
-16-  Dr.D:
Zonder meteen beschuldigingen van fraude te uiten
(omdat alhier de precieze info ontbreekt}
gaat het wel helemaal in de sfeer van de bouwfraude.
U fraudeert voor 40 miljoen, betaalt 1 miljoen terug want dat is het maximum bedrag en het probleem is opgelost.

Wat de anderen daar van vinden doet er niet toe want zo zijn de regels.
Regels die zij opgesteld door de door U democratisch gekozen afgevaardigen.

De mensen moeten niet zo zeuren...

De hulpverlening en zorg zorgen uitsluitend voor zichzelf.
Als het er echt op aankomt heet het mantelzorg.
Een ander woord voor een terugtrekkende overheid oftewel,
zoek het lekker zelf maar uit...
Maar U betaalt er wel voor!!!
Gust de Wit
-17-  Gust de Wit:
Het is voor mij als betrokkene leuk om te lezen dat er mensen zijn die op deze website mijn beslissing steunen om uit de stadsdeelraad centrum en om uit de PvdA te stappen.
Het is ook opvallend dat de wethouders assistent (op persoonlijke titel?!) zich in de discussie mengt en de discussie probeert af te leiden van waar het om gaat...
Ik wil daarom de lezers van deze site de mail van Michiel Geuzinge aan ondergetekende van 21.10.02 niet onthouden. Dit n.a.v. de de frauduleuze zaken rondom de deelraadsverkiezingen in 2002 die ik indertijd heb aangekaart en waar uiteindelijk niets mee is gedaan...
Hij mailde mij toen onder andere: “Laten we wel wezen, hoe groot acht jij de kans een stadsdeelvoorzitter (AvdS) die met 40 stemmen heeft gewonnen, uitgebreid onderzoek laat doen naar onrechtmatigheden bij diezelfde verkiezingen? Je weet net zo goed als ik dat dat niet zal gebeuren en dat je met een kluitje in het riet wordt gestuurd en dat je dat gewoon zal accepteren en lekker in de raad zal blijven zitten, want je vindt het veel te leuk. Sowiezo heb je niet het karakter om aan je uitlatingen ook de bijbehorenden consequenties te verbinden. Dat bewijs je keer op keer.”
Nou Michiel, mocht je dit lezen: Ik hoop dat je nu wat inziet dat ik wel dat karakter heb....
Arnoud de Jong
Ik ben nu toch wel erg benieuwd naar die 'onregelmatigheden' bij de verkiezingen! Hoe zit dat?
Simon van Wijk
-19-  Simon van Wijk:
Ook ik wil heel graag dat de onregelmatigheden bij de deelraadsverkiezingen centrum worden onderzocht.

Waarom is hier niemand ingedoken. Zijn er documenten en bewijzen weggemoffeld?
f.bol
-20-  f.bol:
Nou binnen de PvdA is het dus ook niet altijd gezellig. Ik hoor wel op van die veronderstelde onregelmatigheden bij de deelraadsverkiezingen, misschien enigszins off-topic, maar toch niet omdat zowel de Alcides affaire als hetgeen Gust de Wit ( complimenten voor zijn handelen de afgelopen week ) hier meldt direct raken aan de legitimiteit van het stadsdeelbestuur. Dat hele stadsdeel is uiteindelijk een nog veel grotere ellende gebleken dan de meesten al dachten. Met als meest saillant onderdeel dat de PvdA, moeder van de stadsdelen, nu deels inziet dat het verkeerd gaat en dat er andere kandidaten moeten komen terwijl de VVD, aanvankelijk tegenstander van het stadsdeel als een schoothondje achter de disfunctionele stadsdeelvoorzitter aanloopt en àlles doet om aan de macht te blijven en de meest stinkende zaken weg te moffelen. bah. Gust graag wat meer informatie, open die beerput graag. We willen weten waar we aan toe zijn met deze stadsdeelpolitici.
Gust de Wit
-21-  Gust de Wit:
De door mij aangekaarte onrechtmatigheden bij de stadsdeelraadverkiezingen van maart 2002 breng ik zeker nog onder de aandacht en wel een paar weken voor de komende raadsverkiezingen. Uit strategische overwegingen hou ik nu de exacte feiten nog even stil.
Maar ik pleit er bij deze al vast voor om bij de volgende verkiezingen 'waarnemers' aan te stellen, bijvoorbeeld uit Chili, Birma of Noord Korea. Wij weten allemaal zo goed hoe het moet in andere landen, maar we vergeten te kijken hoe het er hier aan toe gaat.
henk
-22-  henk:
altijd al gedacht dat er ons iets door de strot is geduwd met die stadsdelen. Ja zelf zijn die regentjes er van overtuigd dat ze het allemaal vreselijk goed doen. Maar ik vrees dat we nu niet meer van die gedeelde stad afkomen. Zijn er mensen onder jullie die daar verstand van hebben?
Arnoud de Jong
Wanneer er onregelmatigheden plaatsvinden bij verkiezingen is dat een strafbaar feit. Wanneer iemand daar kennis van draagt moet hij dit naarvoren brengen en de informatie niet uit 'strategische overwegingen' onder de pet houden.

Zeker wanneer Gust de Wit aangeeft dat hij een en ander pas vlak voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen openbaar wil maken, laadt hij de verdenking op zich niet zozeer het publiek belang van eerlijke verkiezingen voor ogen te hebben, maar eerder het partijbelang of wellicht een persoonlijk belang. Zo wordt verkiezingsfraude ingezet als wapen in de verkiezingsstrijd.

De zuivere manier van handelen is om de hier geuite beweringen direct hard te maken, want wanneer er inderdaad onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden zou het heel goed kunnen zijn dat het deelraadsbestuur of leden daarvan er onterecht zit. Zij moeten dan onmiddellijk aftreden en niet pas bij de volgende verkiezingen.

Wanneer dit alles niet gebeurt kunnen wij in elk geval tot de conclusie komen dat de stadsdeelraad Centrum het niveau van een volkstuinverenigingsbestuur niet ontstijgt. Daar is ook nogal eens sprake van onfris gekonkel.
-24-  :
Ik weet niet meer precies wat er speelde, maar dat er fraude had plaatsgevonden was destijds al bekend. Zie bv. het onderdeel 'Evaluatie Verkiezingen (2002)' in de notulen van de stadsdeelraad van februari 2003 [http://www.centrum.amsterda...].

Dat is dus niet het nieuws, nieuw lijkt me eerder informatie over hoe die zaak destijds is afgehandeld.

@Gust de Wit: als je iets achter wilt houden, moet je er niets over schrijven over een openbare site. Je opmerking leidt nu tot de wildste speculaties en het zou beter zijn wanneer je daar nu duidelijkheid in schept, dan pas wanneer het jou uitkomt.
f.bol
-25-  f.bol:
@Marleen: goed om die koppeling even te geven. Inderdaad zou Gust de Wit meer openheid moeten geven, maar hij is net uit een cultuur gestapt waar werkelijk alles wordt gepolitiseerd, weggemoffeld, uitgesteld en gladgestreken, dus ik snap dat hij, als hij een politiek bommetje onder zich heeft, het goede moment wil afwachten. Binnen normale verhoudingen, overal elders in Nederland zou van der Stoel direkt zijn opgestapt c.q. gevallen over Alcides maar het stadsdeel centrum is niet normaal, zoveel weten we. Aan de andere kant heb je gelijk, misschien had Gust er dan beter helemaal niet over moeten beginnen, er is genoeg andere rommel die niet leeft maar wel belangrijk is. Ook interessant vind ik de passages over betaling van (duo-) raadsleden in diezelfde koppeling, erg mistig maar wel verontrustend: verhalen over “fictieve dienstverbanden” etc. In het licht van de vergoedingenellende van de afgelopen maanden ook wel een nader onderzoekje waard, lijkt me zo op het eerste gezicht.
Jochem Floor
-26-  Jochem Floor:
@ Gust de Wit: De door mij aangekaarte onrechtmatigheden bij de stadsdeelraadverkiezingen van maart 2002 breng ik zeker nog onder de aandacht en wel een paar weken voor de komende raadsverkiezingen.

Noem mij gek, maar ik begrijp dus dat jij van plan bent nog goed een half jaar te blijven zitten op iets wat drie-en-een-half jaar geleden gebeurd is?
Op iets waarvan je verder beweert dat je het al zeker drie jaar weet? En waarover je bovendien tot afgelopen week naar buiten toe je mond gehouden hebt?

Ik ken de situatie in stadsdeel binnenstad voor geen meter, maar de opstelling die je kiest vind ik - mag ik het zo zeggen? - vrij apart. Je opstelling staat namelijk ook dat door f.bol bepleitte nader onderzoekje in de weg.

Ik kan je alleen maar aanraden: al je iets hebt, gooi het op tafel.
Gust de Wit
-27-  Gust de Wit:
Ik zal de komende dagen kijken hoe ik de verkiezingsperikelen -los van de discussie op deze website-naar buiten breng. Ik hoop dat de journalistiek er iets mee wil doen. Daarnaast zal ik in de weken voor de verkiezingen, middels een ingezonden brief, vragen om waarnemers bij de (deel)raadsverkiezingen.
Uit de notulen van het verslag van de raadsvergadering comissie AZ van 4 februari 2003, kan men lezen waar de verkiezingsperikelen over gingen (zie de directe link naar de notulen hierboven, die -heel goed!- door Marleen Zachte is ingebracht in de discussie). Deze notulen vertellen niet het hele verhaal, overigens zie je daar in de tweede termijn hoe Anne Lize van der Stoel mijn vraag verdraait door te zeggen dat het “niet goed is dat er zonder verdere aanduiding twee stembiljetten zouden zijn meegegeven” Het probleem wast juist dat ik uit meedere bronnen hoorde dat er op ten minste twee stembureau's werd gevraagd: WILT U EEN OF TWEE STEMBILJETTEN? (er was voor het eerst een gezamelijke stemming voor het stadsdeel en de centrale stad).
Vanwege het feit dat ik door de fractie niet ben gesteund om deze zaak, en het feit dat mijn buurvrouw zonder legitimatie en zonder oproepkaart mocht stemmen, verder aan te kaarten (Leon Deben zei: “Ach, in Bergeijk gaat dat al jaren zo..”) ben ik hiermee gestopt. Ook nog vanwege de zaak Simson waar ik als enige fractielid principiele bezwaren tegen de handelswijze van Els Iping had gemaakt... hierin heeft zij de fractie ook voorgelogen... je kan als beginnend raadslid niet alles meteen aanpakken. Ik probeer dat nu alsnog, zonder verder bijbedoelingen. Ik heb mij niet weer kandidaat gesteld, ik verhuis ook naar een ander stadsdeel in 2006.
Jochem Floor
-28-  Jochem Floor:
Maar ik pleit er bij deze al vast voor om bij de volgende verkiezingen 'waarnemers' aan te stellen, bijvoorbeeld uit Chili, Birma of Noord Korea. Wij weten allemaal zo goed hoe het moet in andere landen, maar we vergeten te kijken hoe het er hier aan toe gaat.
@ Gust: Dit zie ik anders. Al ben ik met je eens dat het met opletten soms best even scherper mag.

Daarnaast zal ik in de weken voor de verkiezingen, middels een ingezonden brief, vragen om waarnemers bij de (deel)raadsverkiezingen.
@ Gust: Wellicht is dat waardevol, maar het lijkt mij dat je dan rijkelijk laat bent. Alleen al het tijdstip dat je kiest kan er toe leiden dat men er door tijdgebrek niet meer aan toe komt je verzoek inhoudelijk te bespreken voor de verkiezingen. Doe dat verzoek dan nu, zodat men zich erover kan buigen. Ik zie geen aanleiding om het verder op te schuiven.
Sander de Klein
-29-  Sander de Klein:
Dat heb ik ook gehoord, dat je per persoon twee keer kon stemmen. Daarmee is deze stadsdeelraad centrum verkiezing op het nivo van de bananenrepubliek beland.
We hebben dan ook sterk het vermoeden dat er uiteindelijk een foutieve uitslag naar buiten is gebracht.
De verschilen waren miniem en dus cruciaal.
Arnoud de Jong
@Gust de Wit:
“Ik hoop dat de journalistiek er iets mee wil doen.”

Ja eh, je bent er hier over begonnen, dus dan moet je het karwei ook hier afmaken! Niet dan ineens naar Nova rennen. ;-)
jules van voorde
-31-  jules van voorde:
Van der Stoel creeert dus overal chaos en verwarring. Niet alleen bij Alcides en de verkiezingen.

Vervolgens wenst ze niet te antwoorden op vragen van de democratisch deelraad.
Peter
-32-  Peter:
Wie wordt de klokkenluider over bestuurlijk nederland..volgens mij werkt de privatisering van nederland, het vercommercialiseren, verzakelijking en de- politisering dit gegraai in de hand en kost het per saldo meer dan het opbrengt. Het doemscenario is dat men bvb. verkeersslachtoffers als roadkill langs de weg laat liggen, niet komt opruimen omdat er niet voor betaald is en het lijk aan de vliegen, meeuwen en kraaien wordt gelaten of iemand die neergeschoten ook nog eens te beroven van alle waardevolle items, te onteren en ontkleed en van de stoep af de goot inwentelt en doorloopt want er moet geld verdiend worden en dat kan niet niet meer aan dit tot onnut vervallen mens..het is terug naar de Pest en de lijkopruimingsdienst door gevangenen en tewerkgestelden die de dampende lijken in ontbinding en het residu van verkrachte gestoomde vrouwen tot hun brood maken.

Een ietwat barbaarser nederland, een Baghdad aan het IJ, een woesternij van bendes vandalen, een slecht soort science- fiction film.. ?
Dr.D
-33-  Dr.D:
So!
We zijn er uit...
Een bananenrepubliek...

En was Gust destijds niet bij de GG&GD?
-34-  :
@jules van voorde:
dat is niet waar; ze heeft wel degelijk antwoorden gegeven op vragen vanuit de deelraad. Probleem volgens mij is dat ze niet echt antwoord gaf, maar dat ze er om heen draaide en er gemakkelijk van af kwam. Omdat haar eigen partij, de VVD, haar natuurlijk in bescherming nam, en de PvdA al blij was dat Anne Lize een beetje emotie toonde.
dat vind ik gewoon slecht werk van die partijen
Gust de Wit
-35-  Gust de Wit:
Sander de Klein had gehoord “dat je twee keer kon stemmen” Dat klopt Sander want het waren verkiezingen voor het stadsdeel (voor het eerst) en de Gemeenteraad.
Het probleem was hier juist dat er werd gevraagd door leden van het stembureau “wilt u een of wilt u twee stembiljetten...!” Als (met name oude) mensen zeiden: Doe maar een biljet... dan kon het nadere biljet naar believen ingevuld worden....! Als dat niet naar fraude riekt dan weet ik het niet meer!
Ik neem morgen kontakt op met een journalist om de details naar buiten brengen, in de hoop dat de pers er nieuws in ziet. Arnoud de Jong vindt dat ik het karwij hier moet afmaken, mede op advies van deze en gene wil ik het liever via de pers doen.
Verder heb ik, zoals Dr. D. stelde (wie is dat??) inderdaaad 16 jaar bij de GG&GD gewerkt en ben ik daar (zoals het netjes heet) eervol ontslagen vanwege een “verschil van inzicht over het te voeren beleid.”
gerrit
-36-  gerrit:
Gut, gut gut die de Wit toch. Het riekt naar fraude toch? Eervol ontslag vanwege verschil in inzicht over het te voeren beleid? Zoeken naar een journalist die er wellicht nieuws in ziet? Dat is geen nieuws dat riekt naar stemmingmakerij, toch? Nieuws is iets wat te herleiden is tot feiten, hoor en wederhoor zodat de lezer zich een beeld kan vormen. Wat is hier het nut van Gust? Je meldt iets op de site, krijgt er reacties op en dan weet je het even niet meer. Dapper! krijg je uiteindelijk toch nog die aandacht die je in de Raad nooit hebt gekregen. Mag ik eens vragen wat u de afgelopen drie jaar hebt uitgespookt in de Raad? Oh nee, nee nee, ik wil het niet eens horen. Ga lekker uitwaaien op de fiets en laat eens een balonnetje op.
Jochem Floor
-37-  Jochem Floor:
@ Gust: als je nu zou zeggen, “het riekt naar onzorgvuldigheid”, dan zou ik me daarbij iets kunnen voorstellen. Want zo klinkt je verhaal inderdaad. Maar dat zou met een goede instructie vooraf te verhelpen moeten zijn.

Als je daarentegen het woord fraude in de mond neemt, dan moet je wel iets heel hards hebben. Niet gaan schermen met “het riekt naar ..”, maar gewoon man en paard noemen.
-38-  :
@jochem en gust: ik weet niet precies wat deze onzorgvuldigheid of fraude in de stemlokalen met het topic te maken heeft, welke is: het handelen van anne lize in de alchides-affaire en het feit dat de politieke partijen in de stadsdeelraad centrum haar daar niet op afrekenen.
graag dus on-topic blijven
Gust de Wit
-39-  Gust de Wit:
Stadsdeel Zeeburg heeft onlangs besloten om een strafrechterlijk onderzoek in te stellen naar het handelen van Anne Lize van der Stoel inzake de Alcides kwestie.
Als voormalig raadsdlid denk ik dat het goed is om de heersende bestuurscultuur eens goed tegen het licht te houden en hiervoor gebruik ik onder andere het voorbeeld van de verkiezingsfraude. Zo hard durf ik het nu wel te stellen, temeer daar ik nooit antwoord heb gehad op alle vragen die ik indertijd heb gesteld.
Ik zal nu proberem om via de pers -mede op advies van de schrijvers op dit forum- e.a. duidelijker onder de aandacht te krijgen.
Jochem Floor
-40-  Jochem Floor:
Mae maxima culpa, Jelmer.

Overigens, iets meer on-topic dan: in Oud-West stond het faillisement wegens wanbeheer van de stichting Welzijn er ook niet aan in de weg dat verantwoordelijk bestuurster Saranna Maureau het na de verkiezingen schopte tot Stadsdeelvoorzitter.
Kortom: het lijkt een stedelijke trend te zijn dat geblunder niet leidt tot vertrek.
paul
-41-  paul:
Nu Van der Stoel strafrechtelijk onderzocht gaat worden namens stadsdeel Zeeburg vanwege het verzwijgen van belangrijke informatie, zou ik wel eens aanwezig willen zijn bij de maandelijkse vergadering van stadsdeelvoorzitters. En hoe zitten ZuiderAmstel en ZuidOost bij dit overleg? Ook zij waren slachtoffer van het wanbeleid van Van der Stoel.
Wanneer er ooit enige hoop was dat stadsdelen samen zouden gaan werken, waardoor het totaal meer dan de som van de delen wordt, is dat door het nu ontstane onderlinge wantrouwen verloren gegaan. Waarvoor Van der Stoel vriendelijk bedankt wordt.
gerrit
-42-  gerrit:
Nogmaals Gust. Blijf bij het onderwerp, het gaat hier over het handelen van v.d. Stoel in de Alcides affaire. Niet over het bestuurlijke apparaat als geheel. Dat zijn twee hele verschillende onderwerpen. Blijf gewoon bij de les en reageer je frustraties ergens anders af.
Heb je harde bewijzen voor de verkieizngsfraude meldt ze dan, daar heb je toch geeingende kanalen voor, waarom moet een journalist de kastanjes voor je uit het vuur halen. Wat heb je nu daadwerkelijk voor concreets in handen en wat zijn slechts vermoedens.
-43-  :
@jochem; ook jij on topic blijven ajb.
het gaat hier over van der stoel en de alchides affaire.
in zeeburg en zuidoost zijn er wel politici gesneuveld op de alchidesaffaire. raar dat degene die er echt wat aan had kunnen doen dat niet hoeft.

(nb: ik heb me nog kort even verdiept in het welzijnsgebeuren in oud west, maar die is dusdanig anders dan de alchidesaffaire, dat ik de vergelijking mank vindt gaan)
Marijn te Hooij
-44-  Marijn te Hooij:
Walgelijk dat Van der Stoel kan blijven zitten, danzij actieve hulp van de PvdA, terwijl er drie stadsdelen zijn die drie miljoen euro van haar claimen wegen mismanagement. zij was en is verantwoordelijk. En de PvdA heeft verzaakt haar daarvoor tot de orde te roepen. De VVD houdt natuurlijk wijselijk zijn mond. Genoeg boter op het liberale hoofd.
Jochem Floor
-45-  Jochem Floor:
@ Jelmer: met alle respect, een vergelijking die mank gaat, is niet hetzelfde als off-topic reageren. Het onderscheid lijkt me vrij essentieel. Maar goed, als jij dat niet wenst, zal ik hier niet doorgaan op het faillisement van de stichting welzijn in Oud-West en de rol van verantwoordelijk stadsdeelvoorzitter Maureau daarin.

De vraag is echter in hoeverre een partij ervoor verantwoordelijk is om de kwaliteit van door andere partijen voorgestelde bestuurders te controleren. Als wordt aangenomen dat die verantwoordelijkheid er ligt, dan ligt daar de buitengewoon interessante complicatie op de loer dat de ingebakken voorkeuren van de ene partij in de helft van de gevallen leiden tot de keuze van in ogen van de andere partij op essentiele punten tekortschietende kandidaat. Al was het maar omdat je uiteindelijk een compleet andere levensvisie hebt. En omdat alle betrokken partijen met dit fenomeen te kampen hebben, wordt het uitspreken van veto's over andermans kandidaat vrij riskant. Dus als je eenmaal begint, dan kun je bezig blijven en zet je bovendien alles wat tot dan toe bereikt is op het spel.
f.bol
-46-  f.bol:
@Jochem en geheel on-topic: bij de vorming van een coalitie is een andere partij natuurlijk niet volledig aanspreekbaar op kandidaten van de andere partij. Tijdens de rit echter wel. Het zure is dat de PvdA in de Alcides-kwestie het argument gebruikt dat “eerder al bekend was dat de SDV die nevenfunctie had ” met als strekking dat het nogal flauw zou zijn haar nu alsnog te laten struikelen. Vergeten wordt daarbij dat er nogal wat gebeurd is in 3,5 jaar. De Alcides-beerput en het uiterst laakbare functioneren van van der Stoel daarin is nu toch wel een stuk duidelijker dan in 2001-2002. In een ideale wereld zou van der Stoel het fatsoen hebben gehad om op te stappen ( yeah right ) , zou anders de eigen partij haar hebben weggestuurd ( vergeet het maar bij de Amsterdamse VVD ) , en, in derde instantie had de grootse coalitiepartner natuurlijk consequenties moeten trekken. Want nu draagt de PvdA ook volledig mede-verantwoordelijkheid voor de ellende en de verziekte verhouding met andere stadsdelen. Ik hoop dat zowel PvdA als VVD electroraal flink worden afgestraft voor deze rücksichtslose machtspolitiek.
j.potgieter
-47-  j.potgieter:
Vreselijke situatie. Van der Stoel had slim moeten zijn, en direct moeten opstappen.
Zoals haar liberale college “mister bonnetjes-affaire” frits huffnagel, dat ook heeft gedaan.
henk
-48-  henk:
@FB Volledig eens met je laatste regel. Laten we de VVD en PvdA de komende verkiezingen eens flink afstraffen. Niet alleen de Alcides affaire is hierop van invloed maar de totale handel en wandel. Laten we nu eisen dat er eens echte bestuurders aantreden niet niet van die mensen die nauwelijks snappen dat ze een stad dienen te besturen.
f.bol
-49-  f.bol:
En er zijn alternatieven: Je kunt voor de centrale stad stemmen op wie je wilt, en als je in het centrum woont kun je voor het stadsdeel stemmen op GroenLinks als je een links bestuur wilt, en op het nieuwe Liberaal Amsterdam als alternatief voor de vvd ( hopen dat ze in het stadsdeel ook meedoen, weet ik eigenlijk niet) D'66 is ook nog een optie in mijn ogen, Guido Frankfurther heeft wel wat waanideetjes gehad, maar de partij an sich is van de coalitie nog het zuiverst gebleven. En kijk dan maar eens of van der Stoel nog steeds blijft zitten.....
Herbert Jean Valier
-50-  Herbert Jean Valier:
Het is dankzij de PvdA dat er niet is opgetreden tegen het zeer laakbare besturen van anneliese van der Stoel. In de PvdA zitten amateur-politicie als Jelle Houtsma, raadslid centrum pvda. Houtsma is nu al drie en een half jaar blind voor iedere fout van zijn anneliese vander Stoel. Hoeveel blunders vander Stoel ook maakt, Houtsma blijft haar verdedigen. Van insiders heb ik begrepen dat deze Houtsma absoluut niet wilde dat er kritisch gereageerd zou worden op het moreel laakbare gedrag van zijn anneliese. Gevolg is dat nu drie stadsdelen miljoenen euro's eisen van diezelfde anneliese.
Jelle kijkt ernaar, begrijpt het niet, en is ziende blind.
Dr.D
-51-  Dr.D:
Die drie aapjes zijn tenslotte niet gister uit de lucht gevallen.
Akelig dat ze nog steeds symbool staan voor hedendaags bestuur...
Ferdinand Hagenaars
-52-  Ferdinand Hagenaars:
Van der Stoel trekt zich helemaal nergens iets van aan. De deelraadsleden die nog kritische vragen durven te stellen worden door haar afgesnauwd of belachelijk gemaakt. Van der Stoel is in het geheel niet democratisch ingesteld. Ze moet altijd haar eigen wil doordrukken en anderen, met name mannen, worden door haar afgezeken. En de politici van met name de PvdA accepteren dit iedere keer opnieuw. Dat is de reden waarom deze falende politica Van der Stoel zo lang kan blijven zitten.
f.bol
-53-  f.bol:
Het feit dat van der Stoel op geen enkele wijze gehinderd wordt door scrupules en het macchiavellisme opnieuw heeft uitgevonden moge duidelijk zijn. In de aanloop naar de verkiezingen ( heeft de VVD nu al eens een kandidaat voor het stadsdeel centrum? ) zal de “bonnetjes-affaire” hoog worden opgespeeld en voornamelijk gebruikt om de kleine partijtjes als MM aan de kant te schuiven. Hoewel de affaire verschrikkelijk is, om tonnen gaat en iedereen er zo'n beetje bij betrokken is behalve D'66, is het feit dat van der Stoel gewoon nog zit en straks wellicht weer verkiesbaar wordt veel erger. Haar affaire, Alcides, gaat tenslotte om miljoenen en talloze banen die weg zijn en dus persoonlijke drama's voor vele mensen. Het verschil is dat ze zich niet onterecht geld heeft toegeëigend en dat schijnt tegenwoordig al een pré te zijn. Maar, zowel bij de bonnetjesaffaire als bij Alcides gaat het om het bewust verkwisten, verkeerd aanwenden of in de waagschaal stellen van belastinggeld, en dan is Alcides véle malen erger.
Jelle Houtsma
-54-  Jelle Houtsma:
Van insiders heb ik begrepen dat deze Houtsma absoluut niet wilde dat er kritisch gereageerd zou worden op het moreel laakbare gedrag van zijn anneliese

Ben benieuwd welke insider mij zoveel macht in de fractie toebedeeld. Zijn we hier transparant genoeg om 'insider' te voorzien van een naam en meetbare uitspraken?

Ik ben bang van niet. al was het maar vanwege het waarheidsgehalte van de uitspraak.
Arnoud de Jong
@Jelle Houtsma:
Een anonieme 'insider' is inderdaad nogal een zwakke verwijzing. Daar ben ik in het algemeen niet voor, want het is een te makkelijke manier om iemand allerlei verwijten te maken.
Maar misschien is het in dit geval dan beter om alhier uw standpunten in deze kwestie kort uit te leggen. Dan hebben Amsterdammers die verder van het centrum wonen óók de gelegenheid om zich een mening te vormen.
Jelle Houtsma
-56-  Jelle Houtsma:
Ik wacht toch even het 'outen' van de insider af.
f.bol
-57-  f.bol:
Toch gek, in de krant staat ook vaak “bronnen op het stadhuis” etc. Inderdaad niet zo erg sterk, maar sommige “insiders” willen nu eenmaal echt niet dat hun identiteit bekend wordt. Raar dat Houtsma dat wil afwachten. Ik herhaal dus even de vraag van Arnoud: Wat is uw standpunt in deze affaire, vind u het goed dat van der Stoel doodleuk blijft zitten, bent u het eens met uw fractie “standpunt” in deze of vond u het te streng voor de stadsdeelvoorzitter? Graag antwoord.....
-58-  :
Jelle, meen je nu dat het feit dat iemand in de reacties verwijst naar een 'insider' voor jou reden is om geheel niet in te gaan op de inhoud van de kwestie? Dat is een staaltje kwalijke retorica: de hoofdzaak afleiden door je op een bijzaak te richten.
Rudolph Vlieger
-59-  Rudolph Vlieger:
Jelle vertel eens waarom je ALEC vander Stoel zo constant en voortdurend de hand boven het hoofd houdt? BEn je zo aan het pluche verankerd dat je bang bent dat het je eigen plekje ondermijnt? Waarom heb je geen enkele kritische vraag aan Van der Stoel gesteld? Waarom heb je zelfs het democratische proces zodanig belemmerd dat ook anderen binnen de PvdA geen kritische vragen mochten stellen? Waarom geef je ook nu nog steeds geen antwoord. Wij zijn in de democratische piramide de belangrijkste factor. Wij zijn de kiezers. Wij hebben het recht om te weten wat in de achterafkamertjes van de PvdA gebeurt.
robin
-60-  robin:
Ook ik ben benieuwd naar een reactie van Jelle. Alleen commentaar leveren en dan je weer verschuilen is niet echt fair. Jelle is toch zo van de transparantie of heb ik het mis. Kom op Jelle aan flair onbreekt het je niet (of toch wel?)Of krjgen we nu weer het gebeuzel van M.Geuzinge.
-61-  :
Lijkt een trend te zijn: alleen praten over de vorm of over over de persoon, als afleiding om maar niet op de inhoud in te hoeven gaan. Ben ook benieuwd naar een reactie van Jelle.
paul
-62-  paul:
Jelle, zeg nu eens wat jij bedoelt en verschuil je nergens achter. Ik heb deze discussie over het zittenblijven van Van der Stoel een tijdje niet gevolgd, maar hij krijgt nu een interessante wending nu 1 van de hoofdrolspelers in deze blamage, zijnde Jelle Houtsma, zich gemeld heeft. Durft hij nu te zeggen waarom een stadsdeelvoorzitter die andere stadsdeelvoorzitters belazerd, mag blijven zitten omdat dit het stadsdeel politiek beter uitkomt. Geldt voor hem dat integriteit niet meer als functievoorwaarde voor deze positie? Leuk om te weten wat hij hiervanm vindt, zeker wanneer er verkiezingen aankomen.
f.bol
-63-  f.bol:
En er gebeurde...... niets. Ik ga er dus vanuit dat de eerder genoemde “insider” gelijk heeft en dat Houtsma zich met hand en tand heeft verzet tegen een èchte ondervraging van van der stoel en, belangrijker, tegen het eisen van echte antwoorden op de vragen die gesteld zijn ( zie: en inderdaad,een schertsvertoning ) Mocht de PvdA in de campagne straks gaan mekkeren over bonnetjesaffaires en Annelize Alcides, weet dan dat de stadsdeelfractie, met kennelijk Houtsma voorop, op geen enkele wijze tegengas heeft gegeven dan het stellen wat quasi-scherpe vragen door Leon Deben, die overigens niet werden beantwoord, en daardoor van der Stoel gefaciliteerd heeft in het rustig blijven zitten. Bravo. Elders geeft Jelle aan te walgen van “nieuwe politiek” . Welnu, ik walg van deze oude monistische machtspolitiek in een zogenaamd duaal stelsel.
Jelle Houtsma
-64-  Jelle Houtsma:
De PvdA fractie heeft een aantal mensen uit de fractie de opdracht gegeven om het hele verhaal Van der Stoel/Alcides te bestuderen. Dit is gedaan aan de hand van het rapport over Alcides.
Deze fractiegenoten hebben hun kritische bevindingen aan de fractie voorgelegd. Het verslag en die kritische bevindingen zijn ook door mij onderschreven.

Omdat ik vervolgens naar het buitenland zou gaan heb ik niet kunnen deelnemen aan de vraag: ‘welke politieke consequenties heeft dit rapport voor de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Centrum‘.

Ik heb mijn fractie meegedeeld welke conclusie mijn oorkeur had, maar tegelijk heb ik laten weten dat ik de uiteindelijke politieke conclusie van de fractie zou ondersteunen. Ook als die conclusie niet overeen zou komen met mijn conclusie.

Bij de behandeling van het Alcidesrapport in de raadsvergadering was ik niet aanwezig. Tijdens deze vergadering is door Leon Deben uiteen gezet waar de kritiek van de PvdA fractie lag en welke conclusies wij daaraan verbonden. In die kritiek en conclusies heb ik mij kunnen vinden.

Niet iedereen is het eens met die kritiek en conclusies. Maar ze zijn wel bekend, en na te lezen in het verslag van de raadsvergadering. Mocht iemand kritiek hebben op het standpunt dat de fractie heeft ingenomen, dan is de ledenvergadering van de PvdA afdeling Binnenstad overigens de aangewezen plek om ons daar als fractie over te ondervragen.

Ik hoop hiermee duidelijk te maken dat ik niet weg duik voor het Alcidesverhaal. Want het drama Alcides heeft meer schade toegebracht dan mij lief is. Schade bij mensen van vlees en bloed die hun baan in rook zagen opgaan.

Maar ik hoop ook dat duidelijk is dat een ‘insider’ van alles over mij kan roepen maar dat dat dan nog niet overeen hoeft te komen met de werkelijkheid.

Ik heb niet die macht in de fractie die de ‘insider’ suggereert, en ik zou die macht ook niet willen hebben.
M. van der Vught
-65-  M. van der Vught:
Geachte heer Houtsma maak nu eens duidelijk wat u werkelijk vindt van de uiterst laakbare rol die Van der Stoel in de Alcides-kwestie heeft gespeeld en nog speelt. Hoe vindt u het dat de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Van der Stoel, door drie collega stadsdelen (juridisch) wordt aangepakt. Er is meer dan 11 mijoen euro zoek, Van der Stoel verliet het zinkende Alcides-schip precies 1 week voor het faillissement, ze loog de stadsdeelraad voor (er zouden geen financiele problemen zijn), er zijn 100-den bedrijven gedupeerd, Van der Stoel negeerde alle signalen vanuit het management en de raad van bestuur, etc etc. Geachte heer Houtsma verstop u niet achter procedures of woorden. Wat heeft u concreet gezegd tegen uw leider, de heer Deben. En wat heeft u tegen mevrouw Van der Stoel gezegd.
Jelle Houtsma
-66-  Jelle Houtsma:
Wat ik over het Alcidesverhaal kwijt wilde heb ik hierboven neergezet. De opmerkingen hierboven als zou ik een machtsfactor zijn geweest in de standpuntbepaling van mijn fractie zijn lariekoek. Op dit forum ga ik mijn opvattingen niet verder uitdragen over het Alcidesverhaal. Met stevige woorden iemand dwingen om uitspraken te doen is voor mij geen debateren in een transparante omgeving. In ieder geval werkt het bij mij niet.

Als ik mijn opvattingen verder wil uitleggen dan wil ik dat doen in een debat met personen van vlees en bloed. Niet op een forum.

De PvdA-fractie heeft hierover een opvatting en daar kan ik mij zeer goed in vinden. De fractievoorzitter heeft die opvatting verwoord.

De PvdA-fractie kan over haar opvatting verantwoording afleggen op een PvdA-ledenvergadering.

Ik ben mij er van bewust dat deze opstelling hier niet lekker zal vallen en niet transparant gevonden wordt. Daar kan ik mee leven.

En met deze bijdrage beeindig ik mijn bijdragen aan dit onderwerp op dit forum.

Vriendelijke groet,
Jelle Houtsma
-67-  :
@jelle:
mijn vraag is dan wel; heeft de pvda fractie de kwestie alchides voor het debat van eind september, met de leden besproken?
je vergeet natuurlijk ook nog dat er ook verkiezingen zijn waar niet leden van de pvda hun ongenoegen kunnen uiten over de manier hoe de pvda zich in dit debat heeft opgesteld, maar dat je, omdat dat verkiezingen zijn over alle onderwerpen, altijd kan zeggen: aan het alchides standpunt, daar lag het niet aan...
als laatste, fractiediscipline vind ik prima, maar de vraag die voorligt is natuurlijk; uit welke overweging wordt hier voor dit standpunt gekozen: om inhoudelijke of om politiek-strategische motieven?
daarbij; inderdaad jij was er niet (ik wel), het zou aardig zijn als je de handelingen van het debat er eens op na slaat, de stevige bewoordingen van leon in eerste termijn, de beantwoording van anne lize in eerste termijn (is er uberhaupt op een vraag antwoord gekomen???), en de reactie van leon in tweede termijn... kun jij, als pvda-fractielid, uitleggen waarom je in de tweede termijn akkoord bent gegaan met de gegeven beantwoording door anne lize?
Stephan Hagen
-68-  Stephan Hagen:
Zwakke hap van Jelle. Het is overal bekend dat Jelle al zijn meningen eerst voorlegt aan zijn grote leider Annelies van der Stoel. Jelle heeft geen namelijk helemaal geen eigen mening. Annelies is zijn eigen mening. Jammer voor Jelle dan zijn Annelies van de VVD is.
Pieter van Gasthoven
-69-  Pieter van Gasthoven:
Inderdaad heel zwak van die meneer Houtsma. Hij komt met geen enkel inhoudelijk argument, slechts wat procedureel gelamenteer. Dat de PvdA zich zo laat ringeloren door amateurpolitici en geen eigen verantwoordelijkheid neemt, verbaasd zeer.
Dr.D
-70-  Dr.D:
Jelle Houtsma is tevens gek op het woordje 'ik'...
Hij kan met deze bestuurlijke wanvertoning leven.
Een zeer typerende uitspraak.
Het illustreert zijn arrogantie naar de mensen...
-71-  :
Deze website is opgezet om burger en politicus nader tot elkaar te brengen. De reactie van Jelle laat zien dat dat toch erg lastig is. Hij sluit dan ook hooghartig af met 'En met deze bijdrage beeindig ik mijn bijdragen aan dit onderwerp op dit forum. '
In een andere discussie draaide de assistent van Els Iping al om de hete brij heen door zich op de persoon van de schrijver te richten in plaats van op het onderwerp.

Jammer. Niet zo bang zijn heren! Of is daar reden toe?
etienne
-72-  etienne:
en wij maar denken dat de politiek transparant zou zijn. Jelle kan waarschijnlijk de discussie hier niet aangaan omdat dat simpelweg niet kan/mag. Wordt hij teruggefloten door zijn fractie en Jelle wil zo graag in het pluche blijven hangen. Vandaar dat hij liever face tot face het gesprek wil aangaan, kan hij zich laten bijstaan en een en ander eerst voorbespreken. In de politiek mag je geen eigen mening hebben maar geef je het gedeelde standpunt weer. Collegiaal besturen heet dat. Het is al eerder gemeld, niemand laat nu (verkiezingsjaar) een college klappen. Let maar op, overal zie je nu hoe goed en geweldig ze het allemaal hebben gedaan de afgelopen jaren. Maar wie gaat nu na wat er eigenlijk allemaal is gedaan en wat waren de beloftes?
paul
-73-  paul:
Jelle Houtsma toont aan hoe egoistisch PvdA-ers eigenlijk zijn. De PvdA-ers die gedupeerd zijn door het door Van der Stoels veroorzaakte Alcides debacle roepe zoals Zeeburg “Van der Stoel moet met pek en veren de stad uit worden gestuurd” of zoals ZuiderAmstel “Van der Stoel gheeft ons belazerd”. De PvdA-ers die niet rechtstreeks getroffen zijn, zoals Centrum, zeggen medelijden te hebben met de honderden ontslagenen, maar willen daar niets aan doen. Wat dat betreft heb ik veel meer bewondering voor Gust de Wit, die afgetreden is, dan een Houtsma die er niet eens meer over wil discussieren. Die denkt natuurlijk dat Van der Stoel de komende verkiezingstrijd met dit debacle op haar naam, gemakkelijk af te branden is, tot eer en meerdere glorie van zichzelf en de rest van de PvdA.
caroline
-74-  caroline:
@Paul, jij hebt tenminste de beweegreden van de PvdA begrepen. Straks lekker politieke winst gaan behalen door dit soort zaken dan aan te kaarten. Maar laten we straks vooral die domme zaken van Iping niet vergeten. Geen halszaken maar wel een duidelijk bestuurlijk niet echte bekwame wethouder die kokketeert met emotie en zich alsmaar veren toeeigend die haar beslist niet toebehoren.
jessica voorkamp
-75-  jessica voorkamp:
Caroline heeft gelijk. Houtsma is ook een persoon die zichzelf voortdurend pluimen in het achterwerk steekt.
Dr.D
-76-  Dr.D:
Als je gaat zoeken op de 'ik'persoon Jelle Houtsma
wordt je doodgegooid met de term 'Amsterdam homostad',
zijn stokpaardje.
Maar wij wonen niet in een homostad!!!
Sexuele voorkeur en parijpolitieke beslissingen
dienen los van elkaar te staan.
Het woord vriendjespolitiek wordt door Jelle wel erg letterlijk genomen.

En wat de pluimen in den reet betreft,
mag het ook een regenboogvlaggestok zijn???
f.bol
-77-  f.bol:
Nee, liever geen vlaggen want dat is ongeoorloofde reclame volgens het stadsdeel. Net als dat het nog eens benadrukt heeft in de vergadering die ook over Alcides ging ( ja we moeten on-topic blijven ), dat terrassen in de winter wel mogen maar niet verwarmd. ( in de zomer mag die verwarming dan weer wel, geloof ik )
august
-78-  august:
@f.bol Wel even bij het onderwerp blijven en nu niet alles op een hoop gooien. Vlaggen en niet verwarmde terassen in de winter (ook niet in de zomer) komt weer uit de koker van de PvdA.
F. van Mieris
-79-  F. van Mieris:
Het niet-verwarmen van terrassen is een unaniem besluit van de stadsdeelraad van 26 juni 2003: http://www.centrum.amsterda...
(...)
7. Om de beperkende bepaling voor terrassen te laten vervallen indien,
· het terras niet kunstmatig wordt verwarmd (ook niet vanaf de gevel)
· het terras in de maanden november, december, januari en februari voor 20.00 uur wordt gesloten en niet wordt opgeslagen in de openbare ruimte
· de openbare ruimte door de exploitant wordt schoongemaakt na de sluiting van het terras


Het is vervolgens overgenomen door de gemeenteraad (zij bepalen de regels voor terrassen) in het besluit 'Winterterrassen Binnenstad". Zie: http://biodata.asp4all.nl/c...
-80-  :
@f bol, august en f van mieris; graag ff on topic blijven
f.bol
-81-  f.bol:
Dank je , Jelmer, ik liet me even gaan. Dat kwam doordat ik gisteravond voor het eerst het hele woordelijke verslag van de raadsvergadering 29 september op de website van stadsdeel centrum heb gelezen. Ik had jouw verslag al gelezen maar toch slaat de verbijstering toe als je leest hoe gemakkelijk van der Stoel wegkomt. PvdA, D'66, GL, AA, allen hadden ze hele sterke punten voorhanden in eerste termijn en lieten alles gaan in tweede termijn ( ik vond toch dat GL gewoon een volledige motie van wantrouwen of treurnis had moeten indienen ). Zo heeft de gehele stadsdeelraad zich medeschuldig gemaakt aan deze waanzin. Ook blijkt hoe groot de invloed van van der Stoel op de deelraadsleden is: ze doet even “emotioneel”en iedereen begint te roepen dat ze toch wel geweldig, hardwerkend en bevlogen is. Om te kotsen. Zo kwam ik ook op de terrasgekte terecht maar dat is off-topic, inderdaad. Excuus.
paul
-82-  paul:
Het opportunisme van de PvdA komt door het handelelen van Jelle Houtsma en de rest van de PvdA fractie naar voren: alleenmaar ingrijpen wanneer je het goed uitkomt, niet wanneer de feiten daarom vragen
Nicolaas Janvier
-83-  Nicolaas Janvier:
Jelle Houtsma heeft ernstige en onbedwingbare groupie neigingen in de buurt van zijn Annelies Van der Stoel.
P. van Duren
-84-  P. van Duren:
Het nieuwe Stadspaleis van Van der Stoel (centrum Amsterdam) gaat ons 61 miljoen euro aan gemeenschapsgelden kosten. Daarvan moet de grote stad 11 miljoen bijspijkeren.
Vijftig miljoen euro moet het stadsdeel centrum zelf financieren.
Lees: Allemaal Gemeenschapsgeld.
En waarom moet dat paleis er komen? Om de afgifte van paspoorten te vergemakkelijken? Dat kan ook via een simpel kantoor.
Laten we die nutteloze politieke tussenlaag zo snel mogelijk weghalen. Wat hebben we aan leeghoofden als Houtsma? Dit politieke amateurisme kost ons ieder jaar opnieuw 180 miljoen. Alleen om stadsdeel centrum in de lucht te houden. En waarom?
Dr.D
-85-  Dr.D:
Daarom...
f.bol
-86-  f.bol:
Vandaag is bekend geworden dat mw A.L.E.C van der Stoel weer doodleuk door het VVD-bestuur wordt voorgedragen als lijsttrekker. Dit topic heeft ineens nog meer inhoud gekregen: ze blijft dus gewoon zitten. En dan blijft ze vanaf 2006 wéér zitten. Vier jaar lang..... Arm Amsterdam.
Dr.D
-87-  Dr.D:
Annelize en de zuignap
(een theorie}
Arnoud de Jong
@Nicolaas Janvier & Dr.D:
Volgens onze discussieregels mag een reactie ondermeer geen laatdunkende, kwetsende of grievende uitlatingen bevatten. Uw reactie is wat dit betreft erg op de rand. Wanneer de opstelling van Jelle Houtsma in deze kwestie u niet zint lijkt het ons interessanter dit met argumenten te onderbouwen in plaats van sneren uit te delen. Ook Jelle Houtsma kan hier niets mee.
Joshua van Kamenier
-89-  Joshua van Kamenier:
Wat een onzin. Jelle Houtsma mag best weten dat zijn kiezers vinden dat hij de afgelopen vier jaar in zijn deelparlement zeer slecht gepresteerd heeft. Eerst roept Jelle dat de Amsterdamse homohoreca crimineel is, vervolgens gaat hij als een blind paar zijn Annelies verdedigen als ze alle gayuitingen uit de binnenstad wil verbannen. En als klap op de vuurpijl verdeigt hij het deseksualiseringsbeleid van Annelies. En zijn partij houdt, incluis Jelle, de democratische controle tegen inzake Alcides. De enige reden die hiervoor verzonnen kan worden is dat Jelle nog graag vier jaar op het pluche blijft kleven.
-90-  :
@Joshua:
Of je het nu eens bent met de redactie of niet, maakt in dit geval niet eens zoveel uit. De bedoeling is dat de reacties hier gaan over het bovenstaande artikel, dat niet gaat over Jelle Houtsma.
Graag on topic reageren.
Jacques de Paris
-91-  Jacques de Paris:
Van der Stoel is opnieuw door de VVD voorgedragen als kandidaat lijsttrekker stadsdeelverkiezingen 2006. Er is een gigantische hoeveelheid artikelen over haar verschrenen. Bijna allemaal negatief. De VVD moet wel heel arrogant zijn om haar dan toch voor te dragen. Is er niks anders voorhanden binnen de VVD?
f.bol
-92-  f.bol:
Wie beslist er over de uiteindelijke kandidaatstelling? Hebben de leden wat te zeggen, zijn er tegenkandidaten?
jesper janssens
-93-  jesper janssens:
De leden hebben bij de VVD niets te zeggen.
Jochem Floor
-94-  Jochem Floor:
Ach kom op, tuurlijk wel. Je bent ergens lid voor. Ze doen er bij de VVD alleen hun best niet voor.
Dr.D
-95-  Dr.D:
@ redactie:
Is een sneer uitdelen niet iets typisch amsterdams?
Zeker als je de discussie de rug toekeert zoals Jelle Houtsma doet.
Het is een structureel probleem van bestuurders dat zij hun verantwoordelijkheid ontkennen.
Realiteitszin ontbreekt.
Op dat moment mis je Schaeffer die het tot alledaagse proporties terugdrong met opmerkingen als:
“In gelul kan je niet wonen”...
-96-  :
@dr d: graag on topic reageren.
Dr.D
-97-  Dr.D:
De topic is anders met de laatste zin uitstekend gedekt.
En het schandalige aristoratiche gedrag met dito antwoord
van de PVDA is wederom illustrerend.
Groen Links is nog erger kwa onwetendheid.
M`n buurvrouw die gekozen was omdat ze surinaams is
was eerlijk.
“Het is niets voor mij...”
Zij was er eerlijk in en stapte op.
De rest niet.
Zij komen bijvoorbeeld uit Sneek en nemen niet
de moeite de werkelijke bevolking te peilen.
Je informatie van de officiele media halen is makkelijker.
-98-  :
@dr d. ik kan je redeneringen en opmerkingen echt totaal niet volgen.
Misschien ff ter verduidelijking:
Ik wil hier geen discussies over of sneren typisch Amsterdamse verschijnselen zijn (in Rotterdam zijn ze daar ook goed in hoor, in Sneek, weet ik uit eigen ervaring, trouwens ook). De redactie heeft een aantal regels voor discussies op AC. Wat jij in je dagelijkse leventje doet vinden wij allemaal prima. Zoals ook in de kroeg, de uitbater bepaald de regels.
Mijn opmerking was ook op die vraag van je gedoeld.
Misschien ter verduidelijking waarom ik on topic reageren, zeker in dit geval, zeer belangrijk vind. Het was inderdaad zo dat de PvdA niet on topic dit onderwerp behandelde. Mevrouw Van der Stoel zelf niet eens. Maar juist omdat ze er een off topic onderwerp bij haalde: ik heb me met hart en ziel ingezet voor de organisatie, kwam ze er mee weg.
Kijk het maakt niet uit of je je inzet voor de organisatie; als je hem failliet laat gaan, terwijl het juist jouw taak is om dat te voorkomen, heb je het gewoon verkeerd gedaan. Verschuilen achter hart en ziel is gewoon je veraantwoordelijkheid ontlopen.
En komt de relatie tussen stadsdelen onder druk te staan dankzij dit onverantwoordelijke met hart en ziel handelen? Ook daar is geen antwoord op gekomen. Juist de ruis in het debat zorgt er voor dat waar het werkelijk om gaat, vergeten wordt.
Maar misschien had je dat ook wel bedoeld...?
Frans Posthumus
-99-  Frans Posthumus:
Vander Stoel blijkt zich niets aan te trekken van deze gehele discussie over Alcides. Dat al die mensen werkloos zijn geworden interesseert haar niets. De fracties van de PvdA en de VVD doen ook niets. Kennelijk ook geen interesse.
In plaats daarvan bouwt ditzelfde stadsdeel centrum het duurste stadsdeelkantoor, om van daaruit ook verder niets te doen of te beslissen.
De gemeenschap betaalt immers toch wel.
Jan van den Brink
-100-  Jan van den Brink:
Politici behoren een hoge moraal te hebben.
Van der Stoel lijkt vooral uit op intimideren van haar tegenstanders.
Politiek moet fair play zijn.
odilia oleander
-101-  odilia oleander:
Gezien haar reputatie lijkt het me helemaal geen gek idee om eens een degelijke onderzoeks-journalist op het verhaal van haar professionele capaciteit te zetten. Het gerucht gaat dat ze overal een spoor van destructie achterlaat (ze wordt bijv. “demolition-man” genoemd). Lijkt me een spannend artikel op te leveren.
rudipensionado
-102-  rudipensionado:
Willen de mensen die op vd stoel stemden de stad verlaten?
Henk
-103-  Henk:
Willen de anderen mensen die op Iping stemden ook de de stad verlaten!
Leslie
-104-  Leslie:
Laat iedereen eens heel goed bedenken welk spoor van vernieling mevr.Iping de afgelopen vier jaar heeft achtergelaten door nergens geld voor te reserveren mbt onderhoud wegen, de bomen wilde laten kappen op het Amstelveld. Jawel dit was haar portefeuille. Nu heeft v.d. Stoel deze klussen in haar maag gesplitst gekregen.
Laten we Iping eens aanspreken op het beleid inzake evenementen. Daar wil ze niets mee. Laten we Iping eens aanspreken op de Steigerdoekreclame. Wat heeft ze met dat geld gedaan. Laten we Iping eens aanspreken op haar terrassenbeleid. Iping is vooral dol op bewoners en dan zeker hun stemmen maar van enige inhoud en kennis van zaken, daar kun je haar niet op betrappen. Dus....hiep hoi voor Iping en haar voortvarend beleid. Nu zo onschuldig reageren dat je niet snapt dat de VVD uit college stapt. Ja, m'n hoela. Ik zou zeggen, laat het hele college opstappen en onder brengen bij de Centrale stad.
rudipensionado
-105-  rudipensionado:
Ja, deelraden waren ook de oplossing niet kwamen er nog meer zakkenvullers boven borrelen.
De volgende verkiezingen brengen wellicht uitkomst maar er zijn veel mensen die het nooit leren. Stemmen altijd hetzelfde en beoordelen niet en alles blijft zoals het was.
Henk
-106-  Henk:
mevr Iping had volgens haar eigen weblog voldoende levenservaring om de verantwoordelijke klus van stadsdeelbestuurder aan te kunnen. Iping had geen enkele politieke ervaring. Je kunt je afvragen hoe het mogelijk was dat de PVDA deze onervaren dame in een slangenkuil gooide. Resultaat; een volkomen naar binnen gericht stadsdeeldeelbestuur, overhoop liggend met ieder, bedolven onder juridische procedures, vleugelnotenplanken voor de kop en de risee van stadsdeeldenkers. Zwalkend beleid, geleid door de waan van dagelijkse ochtendhumeur gesteund door 11(!) pr-medewerkers die halve waarheden vertellen als kunst verheven hebben, een gedemotiveerd ambtenarendom die slaafs de grillen van drie kijvende (w.....) dames volgen. Het kost wat maar je krijgt een hoogstaand wekelijks cabaret voor terug.
rudipensionado
-107-  rudipensionado:
Wie heeft of hebben die persoon aangesteld/voorgedragen?
Die moeten dan toh ook hangen?
yanny scutt
-108-  yanny scutt:
Allen, Lize is weg en Els is er nog.

Zou het nu beter worden? Ik ben bang van niet want de eerstvolgende concurrent van Els krijgt weer alle aandacht, en wel van alle partijen!

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het al jaren heel erg druk met elkaar 'de tent' uit te werken i.p.v. de stad te besturen.

En zij geven al jaren lang hun slechte voorbeeld door aan het B&W van de stadsdeel-raden die inmiddels denken dat ook zij 'soap-sterren' zijn.

En ze gaan vast allemaal allereerst nieuwe 'soap-locatie's' (stadsdeelgebouwen) neerzetten van het geld dat vrijgemaakt wordt voor de verbetering van de probleemwijken!

Want ruzie of niet, 'Wij moeten geziien worden!' Bah!! Yanny
rudipensionado
-109-  rudipensionado:
Wie functioneren er wel goed in bovengenoemd stadsdeel?
Henk
-110-  Henk:
Dat is een retorische vraag.
Henk
-111-  Henk:
Andere vraag: functioneert bovengenoemd stadsdeel?
rudipensionado
-112-  rudipensionado:
Ook op (vermeend) retorische vragen kunnen antwoorden gegeven worden.
Henk
-113-  Henk:
Geen antwoorden op beide vragen, ieder weet de antwoorden en is niet van zins te reageren.
Henk
-114-  Henk:
De volgende episode in het stadsdeelcentrum cabaret gaat over de leugentjes van mevr.Iping inzake de shortstay en de afspraken die er zouden gemaakt zijn met Asscher & Herrema. Heeft vd Stoel deze keer de waarheid gezegd?
rudipensionado
-115-  rudipensionado:
Ook hierop weet iedereen het antwoord.
Henk
-116-  Henk:
Volgens de heren Asscher & Herrema spreekt mevr Iping bezijden de waarheid. Volgens Iping zelf is er slechts sprake van een verschil van mening. Het menigsverschil loopt dermate hoog op dat de Centrale stad dreigt in te grijpen als Iping de voorgestelde shortstay maatregelen invoert in de binnenstad. Gebeurt geloof ik wel vaker dat de centrale stad als de grote broer een van de meisjes van het stadsdeelspeeltuintje moet terugfluiten.
rudipensionado
-117-  rudipensionado:
Juist, en daarna blijft alles zoals het was want partijpolitieke belangen (vriendjespolitiek) spelen een belangrijke rol.
De burger kan zich hierover uitspreken tijdens de eerstkomende verkiezingen.
Henk
-118-  Henk:
Grappig, er zijn ook ambtenaren die de werkelijkheid direct actualiseren. Anne Lize van der Stoel is al weggehaald bij de Bestuurssamenstelling van stadsdeelcentrum.nl
Een ambtenaar die gewoon zijn werk doet of een ambtenaar die met duivels plezier de informatie aanpast?
Jolanda
-119-  Jolanda:
Lees vandaag ook het stuk in Parool van Gerard Muller over Iping/.d.Stoel. Ik ben van mening dat Iping hier dus echt leugentjes om bestwil heeft verteld en dat v.d.Stoel niet voor niets is opgestapt. genoeg is ook wel een keer genoeg! Centrale Stad mag niet ingrijpen of het moet echt om halszaken gaan. Dat is ook het lastige met die stadsdelen, kunnen zich autonoom opstellen. Maar wel opvallend dat een partijgenoot van Iping (Asscher) zich groen en geel ergert aan zijn partijgenoot die van het stadsdeel centrum een museaal dorp wil maken. Asscher werkt erg hard om Amsterdam weer naar een topstad te leiden. Tja, hoe ridicuul kan dorpspolitiek zijn/worden. Zeker als je je bedenkt dat Iping totaal geen enkele bestuurservaring had voordat ze in het stadsdeel centrum op de troon werd gehezen. Maar.....ze vind het allemaal zo leuk/gezellig!
yanny scutt
-120-  yanny scutt:
Anne Lize en Els waren het gewoon niet met elkaar eens.

Lapten ook nog eens alle omgangsvormen aan hun laars hetgeen uitmondde in een soort 'handtassen-gevecht'.

Dat is erg, want beide dames hebben goede argumenten en hadden heel goed tot een compromis kunnen komen.

Beiden vinden hun eigen belang prevaleren boven 'Mokum' en dat is jammer( voor ons)

Het tekent de politieke verschillen zoals die nu zijn ; 'wij geven geen 'onsje' meer aan de tegenpartij.'

Landelijk werkt het dus ook zo,want als je de debatten hebt gezien na ' Prinsjesdag' dan vergaat je de lust om je nog bezig te houden met de Politiek'

Ze doen maar wat en intussen hakken ze elkaars hoofden ook nog af!

Samenwerken? (wat is dat?) Daar heeft onze overheid geen kaas van gegeten (maar wil wel dat wij het doen!)

Ik zou zeggen; Dag ,dag overheid..Ga maar lekker naar huis, we doen het zelf wel.

Intussen gaat de taxi oorlog voor het Centraal Station gewoon door en wordt er voor kleine ondernemers NIETS opgelost!

Groet; Yanny
Tineke
-121-  Tineke:
Maar wie is toch die onbekende dame van Groen Links? Daar heb ik tot nu toe nooit iets van gezien. Dat is handig voor Iping die op deze wijze v.d. Stoel weg kon werken. Iping kon er gewoon niet tegen dat v.d. Stoel wilde besturen. Immers dat kan Iping niet. Iping kan alleen maar kokketeren. Dit kind vrouwtjes gedrag heeft ze menigmaal in de Raad en op bijeenkomsten laten zien.
rudipensionado
-122-  rudipensionado:
wie het weet moet het hier maar eens zeggen
Henk
-123-  Henk:
Pvda en GL dumpen VVD en gaan op zoek naar nieuwe coalitiepartner. VVD krijgt uiteraard de schuld. Het is net echte politiek in het speeltuintje van de Centrale stad. Wat een armoedig gebeuren toch allemaal. En de raadsleden rondom de speelbak? Doen die ook nog wat?
rudipensionado
-124-  rudipensionado:
Dus wij danken onze vrienden en familie die pvda en gl stemmen.
Henk
-125-  Henk:
Mevr vd Stoel heeft volgens eigen zeggen geen andere werk. Komt Van der Stoel nu in aanmerking voor een wachtgeldregeling nu ze zelf haar baantje heeft opgezegd?
rudipensionado
-126-  rudipensionado:
Enige vorm van creativiteit en impulsiviteit is deze mensen vreemd dus zal er vast wel een regeling zijn.
Alfons
-127-  Alfons:
@Henk Het is geen politiek speeltuintje van de Centrale Stad maar van het stadsdeel Centrum. PvdA en GL zoeken nu steun bij of D66 (u weet wel van die partij van die grachtengraver en van die mevrouw die ambtenaren horkerig gedrag verwijt)of van de SP (tja, waar staan die nu eigenlijk voor). Iping wil haar eigen stokpaardjes blijven berijden en wil graag doorgaan met het realiseren van een museaal centrum. Zij duldt geen tegenspraak. Wie niet voor mij is is tegen mij! Uh wie zei dat ook alweer?
rudipensionado
-128-  rudipensionado:
Iping is dus een vrouw met ballen en daar hou ik van.
En als ze echte ballen heeft ziet ze bijtijds haar ongelijk.
Henk
-129-  Henk:
@Alfons Ik noem het bewust een politiek speeltuintje van de Centrale stad. Stadsdeel Centrum de bewoners van de gehele stad maar met name de binnenstadbewoners door de strot heen geduwd. Stadsdeel Amsterdam-Centrum bestaat sinds maart 2002. Bij het referendum van 25 april 2001 over de instelling van een stadsdeel Centrum stemden acht op de tien inwoners (79%) van de binnenstad tegen de komst van het stadsdeel. Las ik op internet. Het stadsdeel is in al die jaren nog steeds inwonend bij het stadsbestuur en zeer regelmatig wordt door het Stadsbestuur ingegrepen omdat een van de dames het op haar heupen krijgt.
Henk
-130-  Henk:
Afgezien of je het met haar eens bent of niet maar dat Iping alleen maar haar zin wil doordrijven is bekend. Vraag is of ze al iets van haar zin doordrijven voor elkaar gekregen heeft. Antwoord: kruimelwerk; ze heeft wat reclameborden op de Zeedijk weten weg te krijgen. Ze heeft wat inkomsten uit steigerdoekreclame weten te realiseren. voor de rest heeft ze de belastingbetaler alleen maar een hoop geld gekost aan onzinnige raadsruzies, dure juridische procedures en huisvestingsonderzoeken. Het zou beter voor de de binnenstad en de gehele stad zijn als ze na 5 jaar de eer aan zich zelf houdt.
rudipensionado
-131-  rudipensionado:
Nou zeg, lees ik hier echt dat de meerderheid tegen was en het toch gebeurde?
Dit lijkt de oude Sovjet-Unie wel.
Toch linkse dictatuur.
Henk
-132-  Henk:
niks geen linkse dictatuur. Eerder handjeklap beleid van de Centrale stad waar op dat moment ook gewoon de VVD in zat en als ik me niet vergis in de meestemmende raad het fenomeen de Bakkertjes en het zichzelf opdrachtgevende Gonny van Onderhuur tot Wachtgeldregeling miepje
Henk
-133-  Henk:
Daarnaast was het VVD deel van de raad maar al te blij dat het granieten smaldeel Vd Stoel met Alcides-geheugenverlies ook weer een plaatsje op het bestuurlijk pluche kreeg na de toch wat stille aftocht een aantal jaren eerder in de 2de kamer
Ronald
-134-  Ronald:
Al met al, wellicht dat we nu de rest van de periode een stadsdeel centrum bestuur krijgen gevormd door PvdA, GL, SP of D66. Ik snap het niet hoor dat dit zomaar kan. Burgers hebben toch niet voor deze coalitie gekozen? Ik zou zeggen burgers laat jullie horen en maak duidelijk dat je zo geen politiek kunt bedrijven. Ik mag helaas niet stemmen voor het centrum. Maar...waarom hoor je niets van inwoners van het stadsdeel centrum? Als dit zomaar kan dat een college van kleur verschiet dan is dat werkelijk je reinste dictatuur.
Michiel
-135-  Michiel:
Hear, hear. Het moddergooien in stadsdee Centrum neemt eindelijk proporties aan. Oh jee, de VVD zou priilieges hebben gegevens aan een hotel aan de Keizersgracht. Shame VVD. Maar...even een reminder. Nergens in het centrum krijgt de horeca het voor elkaar om een lege bovenverdieping erbij te trekken. Maar Kapitein Zeppos aan het gebed zonder Eind, bolwerk van PvdA vergaderingen en bijeenkomsten heeft dit wel voor elkaar gekregen. Hoe kan dat nu weer. Bests dames en Heren van de Politiek, wilt u aub het cetrum gaan besturen zonder uw eigen politieke voorkeuren te laten prevaleren? Dank!
michiel
-136-  michiel:
Oei vorig bericht met ontzettend veel typefouten. Mijn toetsenbord hapert en is nu echt aan vervanging toe. Excuus. Maar tenslotte gaat het om de boodschap!
rudipensionado
-137-  rudipensionado:
Ja, geef een ander maar weer de schuld.
Ik heb soms een tikduveltje in mijn toetsenbord zitten en hoop dat jullie dat van mij aannemen.
ook Michiel
-138-  ook Michiel:
De uitbreiding van Zeppos was een besluit van de deelraad. De PvdA was tegen vanwege de risico's voor precedentwerking in het wallengebied. Een meerderheid van de raad was voor. Uiteindelijk is een juridische weg gevonden om het te regelen. Vraag maar aan de eigenaar hoe het is gegaan. Of kijk op de website van het stadsdeel.

De uitbreiding van hotel Toren is de langste burenruzie in de binnenstad. De zaak speelt al langer dan tien jaar, eigenaar en buren voeren talloze rechtszaken tegen elkaar. Wethouders, ombudsman, mediators, iedereen heeft zich er mee bemoeid zonder resultaat. De belangrijkste aanvragen voor uitbreiding dateren van voor de instelling van het stadsdeel. De VVD wordt ten onrechte beschuldigd, de suggestie dat de heer Toren zijn connecties heeft gebruikt klopt ook niet.
Ronald
-139-  Ronald:
Dus berichten in de media en dan vooral AT5 en Parool zijn bezig met hetze tegen VVD. Maar wel opvallend dat Zeppos wel is gelukt en elders waar dit soort vragen zich voordoen is vooral mevr.Iping van PvdA tegen.
rudipensionado
-140-  rudipensionado:
Wij danken de (import) Amsterdammers voor het uitbrengen van hun stem op de partij van Iping.
Henk
-141-  Henk:
De drie Gl, Pvda en SP vriendjes in de speeltuin komen naar de zandbak waar vriendin Iping vriendinnetje Anne geheel ondergraven heeft. Zullen we helpen? Nee joh dat is niet nodig zegt het kindvrouwtje ik kan het wel alleen af. Maar we hebben een goed plan! Laat horen zegt Els. Als we nu volgende week in de klas aan jou vragen wat je er van vind dat hotel Toren een vergunning heeft gekregen kan jij uitleggen dat dit VVD Bastion eigenlijk geen vergunning kan krijgen en dat je een diepgaand onderzoek wilt. Dit riekt naar cliëntisme van de VVD uit dit stadsdeel. Er verschijnt een brede glimlach op Els haar gezicht. Mooi plan jongens. Zeg Marnix (sp) hoeveel zetels hebben jullie ook alweer in de klas? Marnix begrijpt de hint en loopt rood aan van vreugde. Wat een reuze plan. Eerst nog even de VVD een trap na geven, Grote broer Asscher pesten dat hij crises overleg had in hotel Toren en dan mag Marnix de kinderstoel in ruilen voor een echte stoel met wol erop.
Ssssssst gebaart Els. Het Parool luistert mee, dus we zeggen niks over Kaptein Zeppos. Heftig ontroert over deze geheime afspraak die de drie vriendjes hebben met een meisje keren ze weer terug. Marnix kijkt met tranen in de ogen naar Els. Oh als ik daar straks naast mag zitten.
wilbert simeon christiaan
-142-  wilbert simeon christiaan:
bijscholing voor de politieke lui --samenwerking wat houdt het in??geven en nemen gratis advies
rudipensionado
-143-  rudipensionado:
Bijscholen? Omscholen!
Er zijn er bij die zonder ervaring en zonder daartoe voldoende te zijn geequipeerd een dergelijke functie aanvaarden. Dat is een aanfluiting voor het hele werving en selectieproces.

Citaat Iping op de website van de pvda “Ruim drie jaar geleden begon ik zonder politeke ervaring als wethouder van ons stadsdeel. Ik heb de afgelopen drie jaar een nieuw vak geleerd” einde citaat.

Volgens mij moet je eerst wat in de branche geleerd hebben om voor zo'n belangrijke job in aanmerking te mogen komen.

Zij zou gedurende vijf jaar een parttime opleiding tot docent drama aan de Amsterdamse Theaterschool hebben gevolgd en gebruikt die kennis blijkbaar in haar huidige functie.

Een beetje fatsoenlijk bedrijf heeft een afdeling P&O waar mensen met een P&O opleiding zitten. Op die afdeling zal men kandidaten voor een functie selecteren op opleiding en werkervaring en uitnodigen voor een gesprek.

Laten wij eens met z'n allen vaststellen welke opleiding en ervaring een stadsdeelraadlid/wethouder zou moeten hebben in plaats van dit proces over te laten aan een stelletje.................
wilbert simeon christiaan
-144-  wilbert simeon christiaan:
rudi wat een goede opmerking van je...zonder kennis en ervaring--redt je hetnergens--met of zonder politiek
Henk
-145-  Henk:
Arme Marnix, onder leiding van grote broer Asscher is er alsnog een lijmpoging geslaagd zo lees ik in het Parool. Tikje op de vingers en af daar gaat Elsje weer terug naar de speelplaats. Nu eens kijken wie van de VVD raadsleden Vd Stoel op gaat volgen. Of kijken ze rond in de andere stadsdelen naar een VVD opvolger? Er zijn er genoeg die zich “wel willen inzetten” voor de stad in een stadsdeel wat mediaaandacht krijgt.
rudipensionado
-146-  rudipensionado:
Lijkt wellicht een aardige oplossing maar er zijn toch de afgelopen tijd mensen beschadigd en dat is onomkeerbaar en de toekomst zal leren hoe men daar mee om kan en wil gaan. Ik vrees dat er nog wel wat staat te gebeuren en één van de partijen zal dan ongetwijfeld Iping weer zijn. Een drama.
Marianne
-147-  Marianne:
Geen idee hoe vrouwke Iping het gelukt is zonder enige bestuurlijke ervaring, slechts drie jaar lid van de PvdA en een opleiding tot kleuterjuf stadsdeelvoorzitter te worden. Misschien is het wel handig van die manipuleerbare typetjes. Tenslotte hoef je haar alleen maar aardig te vinden en dan kirt ze al vrolijk in het rond. Op de achtergrond speelt haar echtgenoot wel een belangrijke rol. Immers een oud actievoerder van de Nieuwmarkt en ook nog eens werkzaam geweest bij d'oude Stadt. Uhhh, Nieuwmarkt, d'oude Stadt en dan kapitein Zeppos. Opvallend! Toch leuk als je vrouw aan het hoofd staat van een stadsdeel en dan an alles voor je kan regelen. Ach ja, speeltuin centrum Amsterdam!
Henk
-148-  Henk:
Staat een aardig artikel vandaag in het Parool over mevr Iping. Een aantal mensen geven hun mening. De meest typerende: Ze bedrijft dorpspolitiek, ze heeft een tunnelvisie en beschouwt het Centrum als een plaats voor kleuters en pensionado's. De meest vleiende: charmante, stralende, mooi gezellig en goed gekleed. De meest correcte: Iping sluit zich meer en meer af voor kritiek. Mensen die het met haar eens zijn hebben een streepje voor. Leuk! nu weten wat voor mens mevr Iping is. Nu er nog eens achter komen wat ze voor de binnenstad (heeft) betekend. Iemand hier op dit forum die het weet?
rudipensionado
-149-  rudipensionado:
Ik woon niet in het centrum.
Zal boven die Iping gaan wonen? Kunnen we lachen.
Henk
-150-  Henk:
Wat me opvalt is dat de raadsleden in dit stadsdeel zo opvallend stil zijn. Als publiek wat de grappen van het damescabaret niet begrijpt. Zou toch een uitgelezen moment zijn voor bv Robert Sandelowsky van opheffen.nu om zijn mond open te doen en een mening te verkondigen. Terwijl het toch een cabaret is waar publiek uitdrukkelijk verzocht wordt mee te spelen. Daar krijgen ze zelfs betaald voor.
Michiel
-151-  Michiel:
@Henk. Wat heeft Iping voor het centrum betekent? je bedoelt dan wat ze met haar beleid/(non)visie etc.etc. denkt te bereiken. Nou, niets volgens mij. Het enige wat ze zou willen bereiken is volgens mij een dorpje in de stad. Ik vond het artikel ontluisterend. Hoe is het mogelijk dat een dergelijke non politica de touwtjes op deze wijze in handen heeft gekregen. Zegt wel weer iets over de lokale PvdA. En inderdaad, als je niet gecharmeerd bent van haar gekir en haar gewoon wijst op de zaak dan lig je eruit. Ze houdt enorm van complimenten over haar uiterlijk. Als je daar ook al niets mee doet, dan ben je uit de gratie. Ook heel vreemd ja, dat de partij opheffen nu zo ontzettend stil is gebleven. Is het pluche dan zo lekker? Valt mij bitter tegen.
Henk
-152-  Henk:
@Michiel. Inderdaad het artikel is ontluisterend. In dezelfde Parool staat een stukje over de 'eigen garage blijft gratis' Een hot item voor mevr Iping maar is nu ingeleverd tbv de VVD. Wederom weer niks opgeleverd (Gelukkig in dit geval, want het was een voorstel die niet alleen lachwekkend was maar ook deerniswekkend) Wat betreft complimentjes over haar uiterlijk kan ik weinig zeggen alleen dat ik laatst op een blog over mijn Amsterdam (mag geen link plaatsen volgens de spelregels hier)een grappig filmpje zag over haar benen. Maar ik hoop dat het parool en/of At5 aandacht gaat schenken aan haar daden. (Dan mogen ze wat mij betreft nog een stel van die wolplakkers/wachtgeldregelaars in andere stadsdelen ook tegen het licht houden.) Vooralsnog zitten wij opgescheept met een cabaret in het centrum met pakweg 20 man als publiek en 11 pr medewerkers die middels foldertjes zich rot-schamende Amsterdammers proberen te overtuigen om de al vijf jaar durende gesubsidieerde voorstelling goed te vinden.
Manfred
-153-  Manfred:
De benen van Iping?????Het moet toch niet gekker worden. Oh ja. Er blijkt een rapport aan Iping overhandigd te zijn over behoud bomen op het Amstelveld. Volgens diezelfde Iping had ze in haar vorige periode besloten alle bomen te laten kappen. v.d.Stoel gaf daarop ruimte in haar rol als OR bestuurder om daar via een werkgroep nog eens naar te laten kijken. En....bomen kunnen blijven. Die Iping toch! Regels, regels, regels etc..Daar is Iping erg goed in, maar je wordt er wel erg treurig van!
Henk
-154-  Henk:
Wat doet die Robert Sandelowsky van opheffen.nu eigenlijk? Heeft slechts een hotmailadres ipv adres van zijn partij. Lees nooit wat over hem. Het forum op de website opheffen.nu was tot voor kort alleen maar reclame voor sexsites. De site heeft laatste nieuws op 29 maart 2006. Is de goede man eigenlijk wel bij raadsvergaderingen aanwezig?
rudipensionado
-155-  rudipensionado:
Loop even binnen en vraag inzage van de presentielijsten en je weet alles.
Laten wij weer terugkeren naar bovenstaande problematiek.
Henk
-156-  Henk:
Dhr. Koldenhof. Op dit moment wethouder in Zuideramstel is voorgedragen als opvolger voor mevr van der Stoel. Grappig ook iemand die al voorzitter is geweest maar door de PVDA na de verkiezingen op de 2de plaats is gekomen.
Henk
-157-  Henk:
Weer een provinciaal uit een durp. Weten ze bij de VVD geen Amsterdammer te vinden.
Rianne
-158-  Rianne:
Nog nooit gehoord van deze kerel! Maar Henk, hoe weet jij dit allemaal? Zit je dicht op de politiek of zo?
rudipensionado
-159-  rudipensionado:
Henk,
Je weet wel veel.
Wat voor achtergrond heeft Koldenhof?
Opleiding ervaring etc.
Henk
-160-  Henk:
Even googlen; resultaat: erikkoldenhof met nl erachter. Een blog met cv en heel veel meer. oa de link naar het koningshuis.
bijgehouden tot 1 mei 2006. De CV is heeeeeeel uitgebreid alleen dat hij na 2006 geen stadsdeelvoorzitter in zuiderAmstel meer is moet nog even worden bijgewerkt (-;
Henk
-161-  Henk:
De goede man weet waar hij het over heeft: (citaat uit een speech nov 2005)[i]“ Bestuur van de stadsdelen laat te wensen over, we vissen naar talent in een te kleine vijver.
De kwaliteit van de bestuurslaag laat te wensen over, grotere stadsdelen hebben een grotere vijver om talenten uit op te vissen. De burgers hebben meer behoefte aan kontakt met deskundige ambtenaren dan met raadsleden. Daarnaast pleit ik voor wijkwethouders, buurtgericht werken waardoor de buurtsvereschillen toch voldoende aandacht krijgen. Sommige stadsdelen hebben al buurtcoordinatoren dat blijkt prima te werken, heel veel kan dan via die kanalen en hoeft niet meer via de deelraad.”[/i] Leuke info voor de deelraad die donderdag over de voordracht mag beslissen.
rudipensionado
-162-  rudipensionado:
Henk, wat ben jij druk bezig.
Henk
-163-  Henk:
@rudipensionado, heeft op dit moment mijn interesse. Nu gaat Koldenhof naar stadsdeelcentrum als hij niet wordt afgewezen terwijl hij door de kiezers in Zuideramstel verkozen is. Wie volgt hem op?
Toonk uit OudWest? Toch een vrolijke cabaretestafette aan het worden. Leuk voor de mensen in de binnenstad. daar hebben ze bij mijn weten niet om gevraagd. Maar enig invloed daarop hebben ze niet. En de VVD raadsleden houden (wijselijk?) hun mond terwijl ze een nieuw baasje krijgen.Geeft toch even het gehalte aan van de zittende raadsleden als er uit het eigen midden niet een opvolger voor mevr van der Stoel wordt gekozen. Geeft de inwoner/ondernemer van de binnenstad te denken lijkt me zo.Althans dat zouden ze moeten doen.
Bas
-164-  Bas:
Grotere stadsdelen kunnen kiezen uit diepere/grotere vijver? Stadsdeel centrum is toch erg groot lijkt mij en dan niet een bekwame bestuurder kunnen vinden. Of is het een strategische keuze en moet er iemand gevonden worden die blanco aan de slag kan om Iping om zijn vinger te winden? Werner Toonk, neeeee, die blijft nog even in Oud West en zal naar Den Haag gaan. Nu weggaan is zijn proeftuin wegdoen. Hij heeft het voor het zeggen in Oud West dus veel te riskant om nu op te stappen. Het zal mij niet verbazen als er bij de stille onderhandelingen waar de top van de PvdA aanwezig was, er dealtjes zijn gesloten. Iping je mag blijven zitten maar dan ga je je wel anders opstellen. Dus kiest Iping eieren voor haar geld. Politiek? het lijkt wel koehandel!
rudipensionado
-165-  rudipensionado:
Er zullen er bij de pvda ongetwijfeld ook van mening zijn dat Iping veel stof doet opwaaien en inhoudelijk nog niets betekende voor Amsterdam.
Henk Vonhoff zei ooit, in een ander onderwerp overigens, dat de democratie een zelfreinigend vermogen heeft.
Daar vertrouw ik ook een beetje op en op dit moment en hoop dat de overige partijen zich nog wat steviger profileren.
Amsterdam verdient beter!
Henk
-166-  Henk:
@Bas Werner Toonk zegt veel, maar doet weinig. Voorbeeld van een plucheplakker. Dealtjes zijn al gesloten door Ascher, Vd Burg en Poelgeest: Intrekken eigen garageverordening ,extra aanlegsteigers en 5 (!) ondergrondse parkeergarages. Dus wat heeft Iping met haar dorpsdenken nu allemaal bereikt? Helemaal niets. Centrale stad neemt feitelijk het heft in handen door deze deals. Iping mag zich weer bezighouden met zaken op het nivo waar ze toe in staat is zoals verlichte menuhouders op gevels en terrasafbakeningen.
Henk
-167-  Henk:
Grappig: Als je op Els Iping surft googled dan krijg je de site te zien van Iping zelf die under construction is en als je op mevr Iping googled krijg je een hoop meer. Oa archieven van deze site de Pvda site met een pvdaverklaring en behoorlijk wat commentaar en nog een paar gezouten kritieken op een blog. Als je op Iping surft dan krijg je een onderdeel van de elsipingsite te zien waar je reactie's kunt plaatsen. Zo te zien houdt mevr Iping niet van reacties(-; Knullig is het wel.
rudipensionado
-168-  rudipensionado:
Dezelfde ervaringen had ik deze week ook al opgedaan en vond dat wat toevallig en dacht even dat er wellicht onderhoud gedaan werd door hetzelfde software bedrijf dat de voorziitersverkiezingen deed van de pvda.
Bastiaan
-169-  Bastiaan:
Ik heb het vermoeden dat er op de achtergrond door Asscher en Eberhard v.d. Laan flink wat ingepraat is op Iping. Misschien wel zoiets als “nu ga je je gedragen of je wordt er uitgezet”. Vandaar dat er plots wat dingen tevoorschijn komen waar Iping voorheen een felle tegenstander van was. Handjeklap dus en verre van transparant. Maar de kiezer, waar is die toch gebleven? Waar zijn de tegenstanders van een stadsdeel centrum die juist dit soort gedragingen van Iping voorspelden?
Kortom, Iping staat onder curatele.
Henk
-170-  Henk:
Dhr Koldenhof, lees ik in de krant kan heel goed opschieten met de dames Els Iping en Wil Codrington. Een echte politicus? Slijmerd 1ste klas? Aalglad? Engerd? Bruggenbouwer? Iets in zijn mars hebben? Kennis van zaken? Man met visie? Of gaat hij om de tafel zitten, zien wat de pijnpunten zijn? Dat laatste gaat hij doen lees ik. Leest de beste man geen kranten? Wordt het cabaret herhaald? Dat hebben we toch allemaal al gehad?
Marjolein
-171-  Marjolein:
Toch heel vreemd. Burgers mogen in hun stadsdeel kiezen voor een persoon/politieke kleur waarvan zij denken dat deze het best kan voldoen aan hun uitgangspunten. Geleidelijk aan zie je dat er in stadsdelen mensen weggaan (om wat voor reden dan ook) en dat er dan iemand voor in de plaats komt die niemand dan kent. Waarom stemmen we dan eigenlijk en waarop. Daarnaast, ik vind het wel heel erg stil in al die stadsdelen waar deze stoelendans zich voltrekt. Wie neemt wie nu eigenlijk serieus? Dan ben ik ook heel benieuwd hoe het dan nu ineens komt dat garagebezitters ineens niet meer moeten betalen (terecht overigens). Ik kan me voorstellen dat deze regeling een streep door financiele opbrengsten is. Hoe ziet de begroting van stadsdee centrum er onderhand uit? Ik krijg geleidelijk aan het gevoel dat dit stadsdeel helemaal niet over middelen beschikt om het centrum goed op orde te houden en te krijgen. Ik lees daarom in het Parool dat het stadsdeel centrum nu mensen op pad stuurt om scheefstaande panden op te gaan meten. Pardon? Is dat niet een verkapte truc om mensen op kosten te jagen (denk weer aan de vergunningen, bouwleges etc.etc.) en om een groep mensen aan het werk te houden die eigenlijk alleen maar duimen zitten te draaien. egenwoordig moet je namelijk voor alles bijna een vergunning aanvragen. Ik vraag me steeds af waarom. Nou voor de legekosten dus! Ik denk dus dat dat hele stadsdeel centrum zichzelf in stand probeert te houden en van alles en nog wat verzint om zichzelf bestaansrecht te geven. Immers, wat voegt dit stadsdeel nu toe als toch de centrale stad uiteindelijk bepaald wat er moet gebeuren. Kan iemand mij eens uit de droom helpen?
Henk
-172-  Henk:
@Marjolein: in de laatste 2 regels van je post sla je de spijker op de kop. Dit stadsdeel verzint van alles om zichzelf bestaansrecht te geven. Ik ben werkelijk verbaast wat mensen allemaal kunnen bedenken om de gewone burger versteld doen staan van stupiditeit en incompetentie.
Vinden de bedenkers zich gekrenkt omdat er weerstand is tegen hun ideeën dan beginnen ze een propogandaoffensief waaraan maar liefst 11 pr-medewerkers een dagtaak aan hebben. (1 op elke 8000 binnenstadinwoners) gevolgd door een blik ingehuurde advocaten om procedures op te starten. Waar gaat het allemaal over? Een paar bomen, een vlag, een terrasverwarming, een reclamebord, reinigingskosten doorberekenen en nog wat van die trivialiteiten. Belangrijke zaken worden in een dossier gedaan. Bv school in de Jordaan, aanpak van het Damrak. Echte belangrijke zaken zoals infrastructuur, Beurs van Berlage, Wallengebied worden uitgevoerd door het echte stadsbestuur. Verwonderlijk? Welnee wat moet je met een bestuur en raad die nog steeds inwonen in de Stopera en zelfs in vijf jaar tijd niet eens een geschikt kantoor kan vinden terwijl er geld voor gereserveerd is. Als je niet voor jezelf kan zorgen in de politiek wat kan je dan wel?
rudipensionado
-173-  rudipensionado:
Een dergelijk offensief met 11 pr medewerkers etc. zou in het commerciele bedrijfsleven niet makkelijk kunnen. Daar kijkt men vaker en beter naar de kosten/baten analyses omdat men daar ook op afgerekend zal worden.
Het kan zijn dat ik het mis heb maar ik begreep destijds bij de invoering van de deelraden dat grote zaken bij de centrale raad zouden blijven en de kleinere zaken gedelegeerd zouden worden naar de kabouterdeelraden.
Overigens zijn er verschillende deelraden die bloot staan aan grote kritiek.
De Bijlmer was veel over te doen en daarvan heb ik nog steeds het gevoel dat er veel onder het tapijt werd geschoven.
yanny scutt
-174-  yanny scutt:
Lieve Rups (pensionado) je bedoelt ,hoop ik, dat paspoorten enzo gewoon door ambtenaren in de buurt verkrijgbaar blijven!

Maar ik ben het met je eens als je stelt dat we niet op een B&W (Burgemeester en Wethouders) zitten te wachten.

Sterker nog, zij hebben hun nut niet bewezen!

Graag EEN burgermeester voor 'Mokum' met niet meer dan 2 Wethouders. (Centraal houden s.v.p!)

Groet; Yanny
rudipensionado
-175-  rudipensionado:
Yanny, wij zitten op één lijn.
Henk
-176-  Henk:
Wordt in een ingezonden brief in het Parool GL beticht van verdachtmakingen en leugens omtrent het VVD-hotel de Toren en de vergunningen wordt GL in Oud-Zuid ook beticht van liegen ivm een parkeergarage. Ik maar denken dat GL staat voor Geen Leugens. Maar dit terzijde Ik krijg toch steeds meer de neiging om te denken dat Pvda en GL in dit niet gewenste stadsdeel als regenten aan het regeren zijn terwijl het werkelijk helemaal niets voorstelt. Amateurs die macht willen hebben over 80.000 inwoners. Wannabe politici. Uit opportunisme gedreven bij gebrek aan kwaliteiten die in het bedrijfsleven ze evenveel oplevert.
Henk
-177-  Henk:
hahaha 11 pr-medewerkers bij het Stadsdeelcentrum en nog kunnen ze niet eens elkaar controleren. Zie de site van het Stadsdeel (het is nu 5 okt 14.20) Op donderdag 4 maart is Erik Koldenhof (VVD) door de deelraad van stadsdeel Centrum benoemd als lid van het dagelijks bestuur. Erik Koldenhof was sinds 2002 lid van het dagelijks bestuur in stadsdeel ZuiderAmstel. Daarvoorwas hij al voorzitter in dat stadsdeel.Moet zijn: van 2002 tot 2006 en daarna wethouder. Dat krijg je als je gewend bent de waarheid regelmatig geweld aan te doen meneer de pr-man dan zit het in de genen (-;
Nico Beuk
-178-  Nico Beuk:
Nieuw stadsdeelbestuur ten koste van democratie en milieu.De VVD heeft deze week trots Erik Koldenhof voorgedragen als nieuwe wethouder voor stadsdeel Amsterdam Centum. Dit gebeurde nadat Annelize van der Stoel eerder boos uit het stadsdeelbestuur was gestapt, en de fracties van zowel PVDA als Groen Links duidelijk aangaven dat de VVD zich niet aan het programma-akkoord wilde houden. Op 25 september werd het vertrouwen in de VVD-fractie opgezegd.

Een week later kunnen de drie fracties opeens wél weer door één deur. Hoe dat zo gekomen is blijft voor ons onduidelijk. Ons vermoeden is dat Mw. Iping als stadsdeelvoorzitter tijdens een onderhoud met Lodewijk Asscher te horen heeft gekregen dat zij snel weer vriendjes moet worden met de VVD: “Zo’n ordinaire ruzie; dat kunnen we niet hebben in een topstad als Amsterdam!”

Om de scherven weer aan elkaar te lijmen zijn vervolgens aanvullende afspraken gemaakt op het programma-akkoord 2006-2010. Een aantal daarvan druist in tegen de beloftes die PVDA en Groen Links aan de kiezers maakte. Zo is opeens afgesproken dat er 5 ondergrondse parkeergarages zullen komen in de binnenstad.

Zo blijkt dat bij het falen van de oude coalitie principes en verkiezingsbeloftes overboord worden gegooid, om door te kunnen blijven besturen. De inspraak van bewoners en de oude kiezersbeloftes lijken niet meer te tellen. Opvallend is bijvoorbeeld dat de stadsdeelraad al in januari 2006 heeft gevraagd aan de wethouder Ruimtelijke Ordening om met bewoners van de Geldersekade in overleg te treden over allerlei plannen voor de buurt, waaronder een parkeergarage. Tot op heden is dat niet gebeurd, maar daar lijkt de stadsdeelraad zich niet druk over te maken. Het stadsdeelbestuur heeft ondertussen onderling al besloten dat deze garage er moet komen, zónder ooit met bewoners te overleggen. De PVDA verwordt in Amsterdam tot een regentenpartij die zich boven het volk stelt. Het vorige week in Elsevier verschenen interview met L. Asscher onderstreept dit. Hij geeft daarin aan dat stadsdeelbesturen naar zijn mening nog niet goed functioneren en eventueel maar snel moeten worden opgeheven. Hij etaleert een duidelijke afkeer van de huidige democratie, want als er een zoveelste belangengroep opduikt voor een onderwerp waarover hij een duidelijke mening heeft, dan is hij bereid om het er met het college van B&W “doorheen te rammen”. Stoere taal, maar vertrouwen bij de kiezer wekt het niet: een kopstuk van een partij die zo lang draait met zijn principes om maar te kunnen blijven besturen is het vertrouwen van zijn kiezer niet waard. En Groen Links doet er goed aan zijn eigen verkiezingsprogramma nog eens goed te bestuderen en de rugspieren flink te oefenen.

Nico Beuk
Niels van Strien
Amsterdam
manfred
-179-  manfred:
Rugspieroefeningen? Welke bedoelen jullie dan. Of is het wellicht spierballentaal? Ik kan Lodewijk alleen maar ondersteunen in zijn pleidooi de stadsdelen zsm op te heffen. Prima zaak en ook nog eens iemand met een prima bestuurlijke scope. Eindelijk!
Michiel
-180-  Michiel:
Ach wat sneu nu voor D66 (Yellie Alkema en Guido de Grachtengraver) Ze waren er al helemaal klaar voor om mee te doen met Frau Iping en Mrs Codrington. Wat zullen deze twee balen dat hun intriges niet helemaal gelukt zijn.
Henk
-181-  Henk:
@Manfred; Asscher zegt niet in het bewuste artikel dat hij ze zo spoedig mogelijk wil opdoeken wel somt hij een aantal zaken op waaraan voldaan moet worden anders lopen ze de kans het draagvlak onder de bevolking snel te laten afkalven en dan wordt de vraag tot opdoeking van de deelraden heel actueel maar hij geeft ze nog wel een aantal jaren om hun best te doen. Wat goed aan zijn uitspraken is dat een sociaal-democraat uit een partij die groot voorstander was en is het voortbestaan ter discussie stelt.
(De eerste 2 waren er al in 1981 en de rest volgde in 1984 in 2002 werd stadsdeelcentrum ons in de strot gedouwd door oa zijn partij) na 26 jaar en dat terwijl er geen verkiezingen zijn en alle deelraden gedomineerd worden door partijgenoten. Hij ontkent ook niet dat er een structurele chaos is. Wat me opvalt is dat Asscher nog hoopt dat de deelraden kunnen functioneren waarvoor ze bedacht zijn: dicht bij de mensen staan, problemen concreet aanpakken. Ondertussen weet hij en weten de Amsterdammers dat er een vertragende bureaucratie is ontstaan bestaande uit 14 volkomen naar binnen gerichte deelraden met opportunistische vaak amateuristische wethouders en raadsleden. Machtswellustelingen op dorpsniveau die nergens anders mee bezig zijn om zo lang mogelijk op het nieuwe pluche in de nieuwe gebouwen te blijven zitten . Dat kunnen ze doen omdat Amsterdammers al lang niet meer geinteresseerd zijn in het doen en laten van de Stadsdeelraden. De gemiddelde Amsterdammer heeft het over “het zooitje zakkenvullers wat daar zit” en gaat over tot de orde van de dag. Nu ook een van de grote idealen van de PVDA uit de jaren 80: de stadsdelen als kweekvijver voor politiek talent en als zeef voor doorstromers naar stads- en landelijke politiek ook niet gelukt is vraag ik me af waarom Asscher de deelraden de kans geeft nog een aantal jaren door te modderen. Is het omdat hij optimistisch blijft en gelooft in de ambitie van de sociaal-democratie of durft hij het op dit moment niet aan een lans te breken voor versnelde afbouw van de deelraden?
rudipensionado
-182-  rudipensionado:
Blijkbaar zijn er nog voldoende (import)Amsterdammers bereid geweest om op de pvda te stemmen en wij kunnen om ons heen kijken wie dat waren en daarmee in discussie gaan.
Henk
-183-  Henk:
Even dag zeggen tegen de meelezende pr-luitjes van stadsdeelcentrum. De tekst over Koldenhof op de stadsdeelsite is aangepast en is nu correct. Wel even tegen Koldenhof zeggen dat hij zijn eigen cv op zijn site moet actualiseren. Want hij is nog steeds stadsdeelvoorzitter van Zuideramstel en dat is toch echt al 1,5 jaar niet zo. Leuke foto trouwens op de stadsdeelsite van het drietal. Over nagedacht? Wil SP links Erik VVD rechts en Els als verbindende factor(?) in het midden. hahaha Mijn dag is goed begonnen
Henk van Gent
-184-  Henk van Gent:
Ik ben heel benieuwd wat deze meneer Koldenhof nu gaat doen. Wel heel vreemd dat er van de kant van Els Iping de groots moelijke stilte is. Van geen enkele kant een reactie, van geen enkele kant een reactie op stukken in bijvoorbeeld het Parool. Is ze op cursus gestuurd of mag ze voortaan alleen nog maar lintjes doorknippen? En die mevr.Wil? Daar heb ik echt nog nooit wat van gehoord. Wat doet zij eigenlijk? Ik ben heel benieuwd!
Henk
-185-  Henk:
Meneer ErikKoldenhof is zijn CV aan het aanpassen op zijn website. Deze is sinds een paar dagen uit de lucht. Als je de naam invult met nl erachter kan je nu wel in de statistieken van de website komen. Leuk om te zien. Overigens is mevr Els Iping ook al een paar weken haar website aan het renoveren. Mevr Wil Coldrington zie je en hoor je niet, ook niet op het internet. Lijkt wel een spookambtenaar.
Henk
-186-  Henk:
Mevr. vander Stoel blijft hardnekkig stadsdeelbestuurder op haar website. Zoals Ellin Robles al op 5 okt in het Parool verwoordde: Die mevrouw houdt van het pluche en bovendien is ze er zeer afhankleijk van. Ze schijnt vaker gesolliciteerd te hebben op een burgemeestersfuncties, maar zelfs in de meest achterlijke negorijen wilde men haar niet hebben. Kom ik weer terug op mijn vraag. Onder welke regeling valt Vd Stoel na haar om “principiele redenen” aangekondigd vertrek.
Henk
-187-  Henk:
Inmiddels is er tussen Asscher en stille Wil dat de Centrale stad met 150 miljoen, geen kattepis zo waar, stadsdeel Centrum gaat helpen met de herinrichting van openbare ruimtes en aanpak van grrotstedelijke panden en noodzakelijk onderhoud van panden voor 10 jaar. Uit de begroting van 180 miljoen per jaar van het stadsdeel kan dat niet gehaald worden.
Michiel
-188-  Michiel:
Ellen Robles moet je ook niet al te serieus nemen. Is alleen maar rancuneus. Uit haar mond komt alleen nog maar het woord opheffen maar verder gebeurt er niets. Dat kan dus iedereen, vanaf de zijlijn van alles roepen. Maar nu dan daadwerkelijk de daden. Henk volgens mij doneert de Centrale Stad jaarlijks bijdrages aan stadsdelen. Niet alleen aan het Centrum Dat is niet nieuw en dus ook geen nieuws. Stemmingmakerij, daar is niemand mee en bij gebaat.
Henk
-189-  Henk:
@Michiel: niks geen stemmingmakerij. Stadsdeel Centrum krijgt boven de jaarlijkse bijdragen 150 miljoen extra (Parool van vandaag: De gemeente gaat stadsdeel Centrum helpen met de financiering van stedelijke projecten. Het gaat om ruim 150 miljoen euro aan grote investeringen als de herinrichting van het Leidseplein.

Dit zijn PvdA-wethouder Lodewijk Asscher van Financiën en zijn collega-bestuurder Wil Codrington van het stadsdeel overeengekomen, aldus Codrington. Asscher geeft morgen in de gemeenteraad een toelichting. Dus gaarne iets minder snel iets concluderen als je iets leest (-;
Henk
-190-  Henk:
Teun Hubar is afgetreden. Zie Parool 18-10-07
eindelijk iemand die snapt dat hij als ondermaats beschouwt wordt en vanuit zichzelf opstapt. wie volgt? Of is dat roddel?
Volgens zijn opvolger Hoolsema wel. (-;
Michiel
-191-  Michiel:
@Henk. Toch wel raar dat je dit bericht op AC zet als je niet zeker weet hoe en wat. Dat is inderdaad roddelen. Wat wel aan de hand is, is een langzame leegloop van bestuurders bij Stadsdeel Centrum. Nu alleen even afwachten wat mevr.Iping gaat doen na het bombardement aan mailtjes. Kritiek is niet mals en ik zou mij itt mevr.Iping er niet zo makkelijk vanaf maken. Toch maar opheffen dat stadsdeel centrum?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.