Het wangedrag van Professor Pik

Studentes op het Spui - Foto: Arnoud Hugo

Arbeidsrecht lijkt me echt een van de saaiste studies die je kunt verzinnen. Maar dáár had de hoogleraar arbeidsrecht R.B. van de UvA iets op gevonden! Volgens een uitgebreid artikel in de NRC maakte hij zich vijftien jaar lang schuldig aan ‘grensoverschrijdend gedrag’ ten opzichte van de vrouwelijke studenten. Zij konden extra studiepunten verdienen door met hem het bed te delen. Zijn bijnaam luidde al snel: een acht voor een nacht.

Weer in de verdomhoek

Marja van Bijsterveldt (bron: Wikipedia) Het onderwijs staakt en demonstreert tegen de bezuinigingen. Volkomen terecht. Een land dat op z'n kinderen bezuinigt is niet goed wijs, hoe diep de crisis ook mag zijn. En in dit geval worden ook nog vooral de kinderen getroffen die sowieso al moeite hebben met de leerstof, omdat ze gedrags-...

Groepsaanmelding

Hervormd Lyceum West. Foto: Google Street View. Afgelopen week was het weer zover: naar een open avond van een middelbare school -een school voor voortgezet onderwijs zoals dat zo mooi heet-, met mijn zoon uit groep 8. Spannend, er moeten heel wat scholen bezocht worden in verband met alle lotingsperikelen in Amsterdam en de...
  • 1