Home > > Politieke column: Mijn afscheid

Politieke column: Mijn afscheid

Jeroen Mirck

In mijn politieke werk heb ik vaak transparantie bepleit en daarom hecht ik eraan om zelf ook transparant te zijn. Eind november 2019 stop ik als politicus en zal ik de stadsdeelcommissie van Nieuw-West verlaten. Met deze brief wil ik jullie uitleggen waarom.

Na negen jaar actief te zijn in de lokale politiek van dit stadsdeel, valt het mij zwaar om dit besluit te moeten nemen. Twee eerdere termijnen heb ik afgemaakt tot de laatste dag. Ditmaal loopt het anders. Dat begon al bij de verkiezingen van 2018 toen ik bewust een stap terug deed voor een andere kandidaat vanwege mijn naderende vaderschap. In de zomer van dat jaar werd Zenon geboren en veranderde mijn leven.

Het was niet mijn plan om terug te keren in de stadsdeelpolitiek, maar toen mijn opvolgster voortijdig stopte en er geen andere vervanger beschikbaar was, ben ik begin januari 2019 na lang twijfelen toch weer ingestapt. Met als kanttekening dat ik de balans zou opmaken in de zomer. Die balans slaat negatief uit.

Politiek versus privé

Het prille vaderschap (inmiddels als co-ouder) heb ik bijna een jaar gecombineerd met een drukke baan én de lokale politiek. Die combinatie werkt niet meer voor mij. Het een heeft te lijden onder het ander. Daarom heb ik een duidelijke keuze gemaakt: voor mijn zoon, niet voor de politiek.

Natuurlijk zijn er ook andere redenen te bedenken om de stadsdeelcommissie te verlaten. Iedereen die me kent, weet dat ik al voor de invoering geen voorstander was van dit aangepaste politieke stelsel. Een te vrijblijvend systeem, met te weinig concrete invloed. Dat moet en kan beter. Ook kan de commissie zélf beter: minder politiek gesteggel en meer concrete adviezen uit de buurt.

Toch stop ik niet vanwege deze politieke redenen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je met advies en overtuigingskracht altijd iets kunt bereiken, hoe beperkt je macht ook is. Goede ideeën zijn altijd welkom. Ga dus vooral door met het scherp houden van dagelijks bestuur, gemeenteraad en college.

Negen jaar ‘deelraad’

Voor mij komt er nu een einde aan negen jaar als volksvertegenwoordiger in Nieuw-West. Negen jaar waarin ik me heb ingezet voor veel lokale belangen. Voor buurtveiligheidsteams en veilige verkeersknooppunten. Voor het beschermd dorpsgezicht van Sloten en het redden van de subsidie voor bouwspeelplaats Het Landje. Voor op tijd verstrekte vergunningen en een goede balans van festivals. Voor politieke buurtadoptie (voorloper van wat we nu doen) en het online platform Stem van Nieuw-West.

Hoe nu verder? Praktisch gezien zal de vergadering van 19 november mijn laatste zijn. Ik dank mijn vijftien collega’s in de stadsdeelcommissie, het dagelijks bestuur, de ambtenaren en de D66’ers die mij actief hebben ondersteund. Maar bovenal bedank ik alle 160.000 inwoners van Amsterdam Nieuw-West. Het was een voorrecht om u negen jaar lang te mogen dienen.

Jeroen Mirck zit sinds 2010 in de D66-fractie van Nieuw-West en schrijft columns over de lokale politiek van Amsterdam. Dit is zijn afscheidsbrief aan de stadsdeelcommissie.


achttien reacties op "Politieke column: Mijn afscheid"

Milena Tsareva
-1-  Milena Tsareva:
Dus het was een voorrecht om een stadsdeel te mogen dienen waar (een klein deel van) de plaatselijke bevolking bijna wekelijks een geldautomaat opblaast, roofovervallen aan de orde van de dag zijn en oudere mensen niet meer veilig zijn in hun eigen huis kunnen verblijven, laat staan veilig over straat kunnen. Een voorrecht dus. Gaat u hun voeten ook nog kussen, meneer Mirck? Natuurlijk... ik ken het bekende cliché-verhaal dat ze niet allemaal zo zijn, dat het maar om een klein deel gaat, dat we ze niet over één kam moeten scheren, etc.. Maar maak dat voorbehoud dan eventjes. Zet er even bij dat het helaas GEEN voorrecht voor u was om dat gedeelte van de bevolking van Nieuw-West te "mogen" dienen. Of is dat misschien te confronterend voor de achterban van D66?
Arnoud
-2-  Arnoud:
Nieuw-West is het grootste stadsdeel van Amsterdam. Logisch dat er wel eens wat voorvalt, logisch dat daar ook stoute mensen tussen zitten. Moet je daar bij je afscheid aandacht aan gaan schenken? Lijkt met teveel eer. Bovendien gaat jouw aandacht meteen al uit naar een bepaalde categorie criminelen. Maar in Nieuw-West wonen ook witteboordencriminelen, kindermisbruikers, verkrachters, oplichters en louche zakenmensen. Moet daar in de afscheidsrede ook een speciaal voorbehoud voor gemaakt worden? Lijkt me overdreven. Volkomen genegeerd worden door Jeroen Mirck lijkt me al voldoende straf.
Milena Tsareva
-3-  Milena Tsareva:
Kom op, Arnoud. Nieuw-West staat landelijk bekend. Of liever gezegd: is landelijk berucht. "Logisch dat er wel eens wat voorvalt" is een zwaar understatement. Het is zelfs een stadsdeel waar veel mensen liever niet meer komen. Met betrekking tot het voorbehoud waar ik het in reactie 1 over had: daar bedoel ik mee dat je hierover als politicus gerust wat mag zeggen bij je afscheid. "Het was een voorrecht om u negen jaar lang te mogen dienen" klinkt wel erg rooskleurig, dankbaar en naïef in een stadsdeel waar zo meteen 'Allahoe Akhbar' door de luidsprekers klinkt.
Arnoud
-4-  Arnoud:
Milena, ik weet niet of je er wel eens komt, maar je kunt er gewoon over straat. Sterker nog, ik denk dat je minder dagelijkse overlast hebt van de mensen in Nieuw-West, dan van de toeristen in jouw stadsdeel. ;-)
Milena Tsareva
-5-  Milena Tsareva:
Ja hoor, ik kom er wel eens. Maar ik ben dan altijd blij als ik weer weg mag.
Milena Tsareva
-6-  Milena Tsareva:
Een select gezelschap uit de kiezerskring in meneer Mircks stadsdeel is weer "creatief" bezig geweest vannacht. Ik geloof dat meneer Mirck inmiddels zelf aan den lijve ondervonden heeft hoe "leuk" het is om in een gebouw te zitten waar beneden een plofkraak gepleegd wordt. Hij vond het zelfs zo "interessant" dat hij erover meende te moeten twitteren. Alleen stond er nu niet dat het een voorrecht was om stadsdeel Nieuw-West negen jaar lang te mogen dienen, maar verscheen er wat ruwere taal als "ik schrok me de tering", "de scooter-Tokkies blijven het helaas proberen" en "godver, wéér een plofkraak!".

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/256842/am..

Een voorrecht dus om daar te hebben mogen dienen...ja hoor.
Bram
-7-  Bram:
Zo houd de heer Mirck prive en werk gescheiden, politici het zijn net mensen
Milena Tsareva
-8-  Milena Tsareva:
Meneer Mirck schijnt het al voor de tweede keer in korte tijd te hebben meegemaakt, daar in dat "mooie" Nieuw-West. Als ik zijn tweets lees, is hij voorstander van het verwijderen (of niet meer plaatsen) van (nieuwe) geldautomaten onder of in de nabijheid van woningen. Is dat dan de oplossing? Of is dat symptoombestrijding van een probleem dat we nog steeds niet willen benoemen, laat staan kunnen oplossen?
Arnoud
-9-  Arnoud:
@Milena: welk probleem wil jij dan zo graag benoemd hebben? Laat me raden: het probleem is volgens jou dat een klein deel van de plaatselijke bevolking (jouw formulering) de bron is van allerlei criminaliteit in Nieuw-West. Eigenlijk bedoel je: een groep criminele Marokkaanse jongeren. Zo, dan hebben we het benoemd. En nu? Het was natuurlijk al lang ‘benoemd’, want we hebben een top 600. Die top komt overigens niet alleen uit Nieuw-West, maar ook uit andere stadsdelen, zoals Oost.
Maar goed, wat verwacht je nu verder van meneer Mirck?
JohnN
-10-  JohnN:
Als een politicus zijn grote liefde voor transparantie begint te bezingen, ga ik altijd extra scherp en kritisch lezen en luisteren. Bijna onmiddellijk struikel ik over het feit dat ze het over heel iets anders hebben dan waaraan ik denk bij mijn verlangen naar transparantie. Ik hoop steeds weer blij te kunnen zijn om te vernemen welke feiten zijn gewogen om tot een bepaalde besluitvorming te komen - en wat precies zwaarder of lichter telde daarbij. Of nog liever: heel transparant te openbaren welke zaken zullen vooral gaan meetellen bij het tot stand komen van een nog te nemen besluit. Maar gewoonlijk heeft de politicus een heel andere blik. Zo ook dhr Mirck.
Heel even dacht ik nog dat dhr. Mirck ging verklaren dat hij zich niet kan neerleggen bij de veranderde bestuurlijke structuur, dat hij er populair gezegd: ''klaar mee was''. Maar in de volgende zin haalt hij zichzelf meteen weer onderuit: '''nee, hij stopt niet om die politieke reden''... waarom dan wel?
Moeten we het weer doen met wat geprevel over moeilijke combinatie van het vaderschap met een politieke baan. Ik betwijfel dat ook nog, want a/ vaderschap wordt in de maatschappij anno 2019 vrijwel altijd gepland, dus het vóór en het tegen zal zeker ter sprake zijn gekomen in huize Mirck, bovendien b/ verliest het ''probleem van de combinatie'' heel veel gewicht in de argumentatie wanneer dit argument niet naar voren gebracht wordt door een moeder, maar door een vader. Transparantie als leidmotief van een eenvoudige afscheidsbrief: ''iedereen reuze bedankt''.
Milena Tsareva
-11-  Milena Tsareva:
@Arnoud: Goed geraden! Je hebt het benoemd. Nu meneer Mirck nog. En nu? Van meneer Mirck verwacht ik niet zoveel meer, want die stopt er om onduidelijke redenen mee (zie betoog John). Van de politiek zou ik een andere houding verwachten, een strijdbare houding. Een houding van 'hier capituleren we dus niet voor'. Desnoods een dure politieagent in een wachthuisje bij elke geldautomaat in de riskante wijken (ja inderdaad, die waar veel Marokkanen wonen). En bij de geldautomaten in een straal van 20 km eromheen proactief cameratoezicht realiseren, zodat bij de minste verdachte situatie (voorbereiding) direct gereageerd kan worden, de politie misschien eens een keer op tijd bij zo'n kraak kan zijn en het tuig eens een keer fatsoenlijk vervolgd en berecht kan worden. Ik weet dat dit veel geld kost, maar als ik in de politiek zou zitten, dan moest en zou ik deze strijd winnen. Maar wat gebeurt er? We gaan slapjes geldautomaten weghalen uit de nabijheid van woningen. Symptoombestrijding, waarmee het echte probleem (de criminaliteit) niet aangepakt wordt. Het kwaad zal doorwoekeren, de criminelen zullen er niet minder crimineel door worden. Zij zullen alternatieven gaan zoeken... en vinden. Onze samenleving zal daardoor altijd achter de feiten aan blijven lopen en de structurele verliezer blijven. En dat klopt niet.
R. Bosgraaf
-12-  R. Bosgraaf:
Nieuw-West, na zoveel jaren werken, wonen en recreëren mag ik gerust stellen dat er zoveel meer is dan hetgeen we via de media meekrijgen. Ik hou er van.
Milena Tsareva
-13-  Milena Tsareva:
Ik zocht al naarstig naar een verklaring voor het gegeven dat geen hond meer voor de klas wil staan in dat "mooie" Nieuw-West.

- https://www.at5.nl/artikelen/198466/zest..
- https://www.at5.nl/artikelen/198497/leer..

Maar dat zal dan vast niet dat beetje "meer" zijn waar R. Bosgraaf het over heeft.
R. Bosgraaf
-14-  R. Bosgraaf:
Misschien omdat NW de meeste kinderen heeft??
Milena Tsareva
-15-  Milena Tsareva:
'Tuurlijk... ;-)
Maar ik denk het niet.
Milena Tsareva
-16-  Milena Tsareva:
https://www.at5.nl/artikelen/198898/mark..
Ja ja... daar zal de doelgroep echt op af komen.
Wat een politiek gelul voor de bühne weer.
Letterlijk deze keer.
Milena Tsareva
-17-  Milena Tsareva:
Blijkbaar zit er in deze "leuke" contreien weer muziek in de "reguliere" winkel- en woningovervallen, nu de geldautomaten vanuit de overheid en de banken zelf wat extra aandacht gekregen hebben:

- https://www.at5.nl/artikelen/198916/snac..
- https://www.at5.nl/artikelen/199009/over..
- https://www.at5.nl/artikelen/199035/poli..

Zieke toestand. Je zal daar maar politicus (geweest) zijn, structureel niets aan de problemen doen en steeds moeten zeggen hoe mooi en leuk het daar is...

Ik wilde mijn reactie staven met nog iets meer recente linkjes van soortgelijke strekking, maar dan krijg ik de melding: "Teveel hyperlinks in je reactie. Hou eens op met spammen, joh!" Dus ik heb er maar een paar weggehaald. De waarheid mag blijkbaar niet al te hard worden neergezet ;-)

Een of meer reacties staan in de wachtrij om goedgekeurd te worden.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.