Home > > Weer in de verdomhoek

Weer in de verdomhoek

Marja van Bijsterveldt (bron: Wikipedia)

Het onderwijs staakt en demonstreert tegen de bezuinigingen. Volkomen terecht. Een land dat op z'n kinderen bezuinigt is niet goed wijs, hoe diep de crisis ook mag zijn. En in dit geval worden ook nog vooral de kinderen getroffen die sowieso al moeite hebben met de leerstof, omdat ze gedrags- en/of leerstoornissen hebben.

Zelf werkte ik in een inmiddels tamelijk ver verleden in het speciaal onderwijs. Ik ondervond hoe belangrijk het is dat kinderen met bijvoorbeeld een lichte hersenbeschadiging (maar verder normaal intelligent) veel baat hadden bij de aangepaste en veilige omgeving die dit type onderwijs bood. Ze hadden bijvoorbeeld concentratieproblemen, dyslexie, waren extreem teruggetrokken of juist extra druk.
In het reguliere onderwijs waren ze onverbiddelijk de klos, in kleinere klassen met individuele aandacht zag je ze opbloeien, zelfvertrouwen (her)winnen en rustiger worden.

Diverse regeringen hebben de afgelopen jaren een grote mond opgezet over 'Nederland kennisland', over de leidende rol die onze kenniseconomie weer in Europa en zelfs de hele wereld zou moeten vervullen. Het tegendeel gebeurt, we zakken dramatisch terug in de ranglijstjes. De grondslag voor die kenniseconomie wordt toch gelegd in basis- en voorgezet onderwijs.

Maar in welke situatie zitten we nu? Het niveau van de studenten op de onderwijzersopleidingen is historisch bedroevend. Kinderen met een onderwijshandicap worden straks weer achterin volle klassen weggemoffeld. Daar mogen ze de godganse week zitten tekenen. Net als vijftig jaar geleden.

Ook het niveau van ministers is tegenwoordig al zeer bedenkelijk. Je kunt met slechts een verpleegstersopleiding blijkbaar al minister van onderwijs worden. Geen wonder dat deze minister zelf denkt dat het Nederlandse onderwijs tot 'de wereldtop' behoort en dat ze haar 'focus' richt op het 'op orde zijn van de basis'. Bij het lezen van zulke uitspraken in het licht van de huidige maatregelen weet ik zeker: zo'n type heeft zélf nog wel wat speciaal onderwijs nodig. Of het helpt is een tweede.


twaalf reacties op "Weer in de verdomhoek"

JohnN
-1-  JohnN:
Het mag natuurlijk niet, maar deze minister heeft mij vroeger als staatssecrretaris al geërgerd door haar slissen. Toen ze verdween was ik opgelucht dat we verlost waren van dat fluitje tussen haar tanden. Maar ze kwam terug, ambitieus en zelfverzekerd als nooit tevoren. Onderwijsminister? dacht ik, dan zal ze waarschijnlijk wel een training bij de logopedist hebben genomen. Helaas ze slist nog steeds in haar publieke optreden. Het onderwijspersoneel mag haar nu met alle recht terugfluiten: ze doet precies wat het heilige gedoog-regeeraccoord haar gebiedt - zo loop je geen persoonlijk risico binnen de coalitie. Ze steekt haar nek niet uit voor haar eigen vak (voor zover het haar vak is) want haar hart is er niet bij: als zelfs de onderwijsbond haar aanbiedt het prestatieloon ervoor in te leveren, zodat het bijna zonder nadelig effect kan blijven, houdt ze onwrikbaar vast. We zullen haar helaas nog vaak horen slissen dat ze vasssssst moet houden aan haar beslissssing.
Suffie
-2-  Suffie:
John, een politica afbranden op een lichamelijke tekortkoming is geen sterktebod.
JohnN
-3-  JohnN:
@ Suffie: Dat ben ik met je eens! Daarom schrijf ik ook: "het mag natuurlijk niet".
Maar als ik een publiek figuur was die het hoofdzakelijk van praten moet hebben had ik er allang iets aan gedaan: het leidt nl enorm af van de inhoud.
En het is geen lichamelijk gebrek: het is een af te leren verkeerde mondstand i.c.m. de tong. Voor zover de fysiek er soms een rol in speelt: de orthodontist kan heel geraffineerde dingen doen met tanden. Is geloof ik ook nog verzekerd in een aanvullingspakket, hoewel een minister dat ook best zelf kan betalen.
Milena Tsareva
-4-  Milena Tsareva:
@ JohnN, Suffie
Kan het misschien zo zijn dat toen Van Bijsterveldt nog op de basisschool zat, de schoollogopediste inmiddels al wegbezuinigd was? ;-)
Arnoud
-5-  Arnoud:
Ik vind meer inhoudelijke reacties toch wel gewenst. Graag zou ik natuurlijk een vilein stukje wijden aan het slissen van de minister (zo ben ik dan ook wel weer, want elk mens heeft wel zo zijn gebreken, ook ik), maar belangrijker is natuurlijk het schandelijke beleid dat de zwakste leerlingen in de kou zet. Van Bijsterveldt offert haar (blijkbaar hypocriete) christelijke beginselen op aan het kloppend krijgen van de boekhouding. Terwijl er nota bene vanuit het onderwijs haalbare alternatieven zijn aangedragen. Dat ergert mij nog het meest: vanuit die partij altijd de mond vol hebben van zorg voor de medemens, maar ondertussen altijd de zwaksten pakken. Deze minister slist waarschijnlijk vanwege een gespleten tong.
JohnN
-6-  JohnN:
@Arnoud: Me dunkt dat ik toch (ook) behoorlijk inhoudelijk was. Ik wijs erop dat de bond + achterban bereid waren de 250 miljoen voor prestatieloon te laten schieten - met de gedachte dat alleen maar NEE zeggen tegen de bezuiniging op de individuele aandacht niet erg opbouwend is. Maar deze christelijke minister ziet haar carrière het meest gebaat door volledig de liberale lijn te volgen, Rutte zal blij zijn met haar. Steeds meer liberalisme in het beleid en doordenderende privatisering = prive zakkenvullen. Prestatieloon vasthouden, daarmee collega's tot concurrenten maken, dat is zo VVD en bonuscultuur. En maar volhouden dat (dus) de voorgenomen kortingen wel moeten, ik zag die dichtgegroeide Elias met een rooie kop beweren dat de leerkrachten de kinderen VOORLIEGEN en misbruiken om ze voor hun karretje te spannen. Het gaat wel lekker zo - dit gedoogkabinet is een RAMP voor het land en maakt ons te schande over de grens.
Heb ik nou die Elias weer op zijn fysiek aangevallen? Nou dan moet hij maar niet zoveel naar binnen schoffelen. Er zitten al te veel van die plofkoppen in Den Haag. Hoe moeten we nog de obesitas bij de jeugd bestrijden?
Arnoud
-7-  Arnoud:
Ja John, dat klopt, maar ik vreesde dat de thread verder toch over het slissen van de minister zou gaan. ;-)
Chris Aalberts
-8-  Chris Aalberts:
Even de hele discussie over passend onderwijs weglatend: vrij stijlloos om de minister weg te zetten omdat ze 'alleen' de verpleegstersopleiding heeft. Wat wil de auteur daarmee zeggen? Ik weet het wel: hij zegt dat 90% van de bevolking ongeschikt is voor de actieve politiek. Ik kan daar weinig sympathie voor opbrengen, sorrie.
Suffie
-9-  Suffie:
Chris, volgens mij is actieve politiek bedrijven iets anders dan een ministerpost bezetten.
Arnoud
-10-  Arnoud:
@Chris: Nou, daar wil deze auteur wel even verantwoording over afleggen. Zoals Suffie al aangeeft is een ministerspost toch wel even iets anders dan de gemiddelde politieke bezigheid.
De meeste mensen in Nederland worden bij een sollicitatie uitgebreid doorgelicht en gewogen of ze wel gekwalificeerd zijn voor een bepaalde baan.
Stel dat mevrouw van Bijsterveldt met haar HBO-diploma verpleegkunde als gewone burger had gesolliciteerd naar de functie van directeur generaal van het ministerie van onderwijs. Wat denk jij dan: zou ze zijn aangenomen of meteen een afwijzingsbrief hebben gekregen?
En zo lopen en liepen er in dit land heel wat totaal ongekwalificeerde en daardoor dikwijls incompetente ministers rond, het resultaat van ordinaire partij- of vriendjespolitiek. Dit land stikt van de benoemde bestuurders die een riant salaris hebben, maar nog nooit blijk hebben gegeven van enige vakbekwaamheid. Die zie je telkens ook weer opduiken in allerlei lucratieve nevenfuncties.
Dat is niet goed voor de democratie, want Nederland wordt voor een belangrijk deel geregeerd door een old boys/girls network dat elkaar de baantjes toeschuift. Daar mogen we best eens wat kritischer op zijn. Dat is niet 'wegzetten', maar terecht vraagtekens zetten bij de competentie van een minister die de belangen van de zwakste groep kinderen in de samenleving opoffert.
En dáár kan ik dan weer weinig sympathie voor opbrengen.
JohnN
-11-  JohnN:
op deze laatste reactie inhakend: Wat denkt men nu eigenlijk - buiten het old boys and girls circuit - van die minister Opstelten? Hoe komt het toch dat hij ook steeds weer van de ene functie in de andere rolt? De laatste evoluatie van het functioneren van het recherche en justitie voorbereidende politieapparaat was ronduit bedroevend. Cijfers van een derde wereldland. De idee bij de burger dat "criminaliteit loont" wordt met cijfers bevestigd. Schaamt de minister zich niet? Neen, hij schikt de aardappel achter in zijn keel, laat zijn stem nog eens een octaaf zakken en schijdt "uh woord uh voor uh woord uh voor woord uh zijn uh standvastigheid uh voor de uh ferme aanpak uh ferme aanpak uh van de coffeeshop overlast" aan, met de landelijke weetpas. wetend dat de politie totaal niet in staat is tot handhaving.
Waarom trappen we toch steeds nog in die 19e eeuwse gewichtigdoenerij? Vertrouwenskwestie, weg met die minister die meer facade dan inhoud is, net als die van Bijsterspoor zou ik zeggen. Naar de verpleging, handen aan het bed en Ivo burgemeester van een landelijk dorpje in de Achterhoek.
Suffie
-12-  Suffie:
Niet te veel eer voor Opstelten. De deplorabele toestand van politie en justitie is voornamelijk te wijten aan zijn voorgangers.. Opstelten staat nu voor de zware taak om middels de invoering van de Nationale Politie de boel helemaal naar de kl***n te helpen...

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.