Home > > De Jeugd wordt steeds gewelddadiger (?)

De Jeugd wordt steeds gewelddadiger (?)

arrestatie
Amsterdam - Afgelopen week werd de avondkruidenier Huib Krooder vermoord. Neergestoken door een paar minderjarige jongens, waarvan er een inmiddels vastzit en geldt als de voornaamste verdachte. Onduidelijk is wat precies de toedracht was van dit geweldsmisdrijf, waarschijnlijk gaat het om een mislukte overval. Na de moord kwamen kranten en politici met analyses en oplossingen.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de jongens al eerder die dag in de winkel aanwezig waren geweest, misschien wel meerdere keren. Tijdens de een na laatste keer dat ze er waren hadden ze zelfs opzichtig ruzie met elkaar gekregen over een fles cola. Huib had hen toen weggestuurd, zijn zoon was toen nog in de zaak. Later op de avond kwamen de jongens terug, en vermoorden Krooder.

Was het een overval of was het wraak omdat de jongemannen weggestuurd waren? Ik ga uit van het eerste, maar de precieze toedracht zal blijken tijdens de rechtzaak die volgt. Laat ik in ieder geval aangeven waarom ik dat denk alvorens een analyse te geven. Allereerst is het heel normaal dat overvallers de te overvallen winkel eerst bezoeken om te inspecteren waar ze rekening mee moeten houden. Ten tweede: dat ze er tijdens hun een na laatste bezoek ruzie hebben staan maken was wellicht een tactiek om toen al de overval uit te voeren, door de aanwezigheid van de zoon van Krooder zou het te weinig kans van slagen hebben. Maar het blijft natuurlijk gissen. Het is echter wel van belang voor de rest van mijn betoog dat ik uitga van een overval.

In analyses komt het volgende beeld naar voren. Dit zijn erg jonge jongens, ze komen op vroege leeftijd tot excessief geweld. En dan volgt het standaard riedeltje dat het vroeger allemaal beter was, en dat er nu maar harder gestraft moet worden.

Minder daders, maar ze doen meer
De algemene trend is dat jongeren ook werkelijk op vroegere leeftijd tot gewelddadige vergrijpen komen. Dat is natuurlijk maar ten dele waar: het aandeel van jongeren in de totale criminaliteit wordt groter, en de gewelddadigheid van de delicten worden ook steeds excessiever. Maar echt duidelijk dat meer jongeren crimineel zijn is het niet: het percentage wordt vooral opgekrikt door een aantal jonge veelplegers die ook nog eens veel geweld plegen. Dit lijkt een zelfversterkend effect te hebben.

Ik ga niet beweren dat het allemaal komt doordat de jongens een slechte opvoeding hebben gehad, of geen kansen op de arbeidsmarkt. Het kan zo zijn dat deze redenen een rol hebben gespeeld in waarom deze jongens zijn ontspoord. Hun hopeloze situatie hebben ze proberen te compenseren door buiten de wettelijke toegestane middelen te zoeken naar mogelijkheden. Het snel verspreiden van de foto van een van de verdachten omdat de politie dacht dat deze jonge niets meer te verliezen zou hebben en vreesde dat hij nog meer geweldsdelicten zou plegen, kan duiden op een dergelijk hopeloos geval.

Maar ze kunnen het ook gewoon een kick vinden om met zo'n machtvertoon over iemands handelingen en het leven te beschikken. De kick om de touwtjes in handen te hebben en een persoon te dwingen tot van alles en nog wat. Maar laten we het simpel houden: vooral tot het afgeven van geld.

Hierin schuilt een tweede onduidelijkheid behorend tot de overval. Het uiteindelijke doel van een overval, er van uitgaande dat dat hier het geval was, is het bemachtigen van geld. Of dat nu komt vanwege de eerste of de tweede reden, dat maakt in wezen niets uit. Dit geld moest zonodig afhandig gemaakt worden van Krooder, wat hem dus fataal is geworden.

Krooder dood - hoe kan dat?
man met knuppel
Het was niet de eerste keer dat de avondwinkel overvallen werd. Kleine bedrijfjes zijn steeds meer het doelwit van overvallen; niet dat daar de grootste buit ligt, maar omdat het zo slecht opgeborgen en beveiligd is. Geen wonder dus dat de jonge overvaller zo'n winkel uitkiest om zijn paar honderd euro van die dag te scoren.

Grote supermarktketens, banken, landelijke warenhuizen enzomeer hebben allemaal voldoende kapitaal om een uitgebreide beveiliging aan te leggen. Het heeft weinig zin om hier te proberen als kleine overvaller je slag te slaan. De buit is te klein en de kans dat je gepakt wordt weer net iets groter dan wanneer je het bij een klein winkeltje probeert. Die laatste heeft het geld namelijk niet om zo'n uitgekiend beveiligingssysteem aan te schaffen. Laat staan een particuliere beveiliger in te huren. Dus wordt de kleine ondernemer sneller slachtoffer van overvallers.

Maar dat verklaart nog niet waarom Krooder is omgebracht. Een van de analyses gaat er van uit dat jongeren sneller een wapen hebben en daarom ook sneller gewelddadig worden. Steekwapens zoals gebruikt bij de moord zijn in allerlei soorten en maten voorhanden en er zijn maar weinig messen illegaal verkrijgbaar. Ook is het hebben van een (steek)wapen nog steeds, ook voor overvallers, geen aanleiding om hem ook echt te gebruiken.

Dat jongeren eerder wapens hebben duidt wellicht ook op vroegere trekjes van volwassenheid, een ontwikkeling die je ook bijvoorbeeld in de seksuele ontwikkeling van jongeren ziet. Dit zou pleiten voor het vervroegen van het volwassenenrecht, waar VVD Kamerlid Fred Teeven voor pleitte. Ik ben niet per se tegenstander van het verlagen van deze leeftijdsgren, maar ook niet een duidelijk voorstander.

Bizar incident
Laat ik er maar van uit gaan dat er sprake is geweest van een bizar incident. Een overval met voorbedachten rade, maar met een afloop die de jongens ook niet vooraf hadden bedacht. Maar wel een ongeluk dat zijn oorsprong heeft in een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling.

Allereerst zijn kleine ondernemers, zoals al aangegeven, veel sneller doelwit van overvallers dan grote ondernemers. Dit is een eerste aspect dat van belang is. Hierdoor krijgen de kleine ondernemers in hun leven vaker te maken met deze ernstige vergrijpen die niet alleen economische schade oplevert, maar ook emotionele.

Een tweede deel is het verhaal dat mensen eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Een verhaal dat met name de afgelopen twee decennia vanuit de politiek heeft geklonken en dat op veel terreinen zijn uitwerking heeft gehad. Ook op het gebied van veiligheid. Inmiddels vinden veel mensen het normaal dat een winkelier honkbalknuppel of iets dergelijks in zijn winkel heeft staan. Terwijl het vroeger toch echt normaler was dat je na de overval de politie belde en je verlies nam. Het idee van eigen verantwoordelijkheid is in dit soort situaties uiterst gevaarlijk.

Een overval heeft namelijk een vast patroon waardoor deze slaagt. De overvaller moet in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk maken dat het menis is. Er kan niet met hem gesold worden. Geld, of anders, kop er af. En het gaat mis als de overvaller dit niet overtuigend genoeg doet.

Winkeliers die al een aantal overvallen hebben meegemaakt hebben daar op een gegeven moment natuurlijk hun buik van vol. De een sluit daarom zijn zaak, de ander zal de volgende keer niet meer over zich heen laten lopen en zelf ingrijpen. Daarbij geholpen door een flinke dosis scepsis die we tegenover de opsporingscapaciteiten hebben van de politie. Mensen die bewust criminele activiteiten ontplooiien doen dat zodanig dat ze rekening houden met de pakkans. Hoe groot is de kans dat ze gesnapt worden, en pas in latere instantie: hoe lang moet ik zitten als ik eenmaal gepakt ben. Hoewel het percentage overvallen dat is opgelost de afgelopen jaren aanmerkelijk is verbeterd, is de cynische houding tegenover de politie alleen maar groter geworden.

Onduidelijkheid
Of Krooder inderdaad de intenties van de jongens in twijfel heeft getrokken en niet met zich heeft willen laten sollen, blijft onduidelijk, waarschijnlijk tot in de rechtzaal. Of de overvallers gewoonweg amateurs zijn geweest die niet wisten hoe ze echt overtuigend moesten brengen dat het menis was (en in eerdere gevallen gewoon geluk hebben gehad), ook dat weten we nog niet.

Het blijft voor familie en vrienden een uiterst pijnlijk en verdrietig feit. Maar alleen maar constateren dat daders jonger worden, ze tot vreselijke dingen in staat zijn en als mogelijke oplossing aandragen dat er dan maar strenger gestraft moet worden is te gemakkelijk. Onze maatschappij creëert bewust en onbewust bepaalde soorten van geweld. Die te voorkomen betekent dus ook dat we ons eigen gedrag kritisch tegen het licht moeten houden. Want iedere samenleving krijgt de criminelen die hij verdient.

50 reacties op "De Jeugd wordt steeds gewelddadiger (?)"

Richard
-1-  Richard:
Volgens mij zit er een ander patroon in dit soort overvallen. Ik heb het vermoeden dat er veel minder vooraf gepland wordt maar dit meer ontstaat in een soort “opwelling”. Immers, de buit is vaak klein, de menselijke schade des te groter. Ik krijg soms het gevoel dat de daders over een heel erg wankel zelfbeeld beschikken en dit soort delicten plegen uit een soort “toch niets te verliezen” houding. De loosers dus! Ik denk dat we daar als samenleving eens veel meer over na zouden moeten denken. Misschien wel onze houding tegenover elkaar dat als je in deze maatschappij niet mee kunt komen je dan gedoemd bent om je verdere leven als mislukkeling door te brengen. Misschien wel de steeds verdere scheiding tussen “de haves” en “de have nots”. Het moet toch tamelijk frustrerend zijn als je voortdurend om je heen ziet dat er van alles te koop is, maar dat “jij”dat steeds maar niet kunt krijgen/bereiken! Absoluut niet goed te praten, maar wel een teken aan de wand.
yanny scutt
-2-  yanny scutt:
Jelmer,het lijkt wel of je exuses zoekt voor het gedrag van die jongeren. Want je oppert de mogelijkheden van; slechte opvoeding, geen stage-plek, discriminatie en nog zowat zaken.

Maar wat mij vooral opvalt in jouw -overigens prima geschreven betoog- is dat het gaat om een bizar incident (jouw woorden!)

Als dat jouw perceptie is van de golf van misdaad -met grof geweld- die heel nederland overspoelt, dan heb ik weinig hoop voor de toekomst!

Je hebt het over onduidelijkheden over de dader; is het wel allemaal zo gegaan? terwijl het intussen erg duidelijk is dat het slachtoffer ,die gewoon zijn werk deed, heel erg dood is en dat iedereen zich (jij ook) weer meer bezig houdt met de de rechten van de dader.

Ik las vandaag dat er een jonge geweldadige gast weer rondloopt. En een ander, uitgerust met een electronische enkelband, ook gewoon weer kon steken en schieten!
peter
-3-  peter:
Tsjongejonge, er is een links socioloogje aan het werk hier. Lees dit eens:

“Een tweede deel is het verhaal dat mensen eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Een verhaal dat met name de afgelopen twee decennia vanuit de politiek heeft geklonken en dat op veel terreinen zijn uitwerking heeft gehad. Ook op het gebied van veiligheid. Inmiddels vinden veel mensen het normaal dat een winkelier honkbalknuppel of iets dergelijks in zijn winkel heeft staan. Terwijl het vroeger toch echt normaler was dat je na de overval de politie belde en je verlies nam. Het idee van eigen verantwoordelijkheid is in dit soort situaties uiterst gevaarlijk.”

Leuk hoor, iets 'uiterst gevaarlijk' noemen zonder argumenten. Als Krooder het RECHT had gehad om een wapen te dragen, had hij nu misschien nog geleefd. Verschrikkelijk hè, die eigen verantwoordelijkheid?
ANila
-4-  ANila:
Ik weet echt niet wat wijsheid is in deze , de winkeliers wapenbevoegdheid geven en dan .....is dan de volgende keer de krantenkop ...Winkelier en belager gedood in “shoot-out”?
De klanten in winkel X wisten niet hoe snel ze naar de grond duiken moesten tijdens de schotenwisseling tussen de winkelier en de overvallers?
Doom -scenario?
Geen idee , we zijn het er over eens dat niemand op deze manier verder wil ,maar bewapenen is volgens mij niet de meest logische actie....wel beter beveiligen , zoveel mogelijk pinnen en vooral net als bij de meeste tankstations een loket voor de verkoop op stille plekken.
Niet ideaal , ik weet het ,maar beter oplossingen zou ik ook nu gelijk niet weten.
En de daders?
Wie een goede oplossing weet , die mag het van mij zeer zeker publiceren!
Jolanda
-5-  Jolanda:
Misschien minder service voor klanten maar solitair gevestigde winkels gewoon dicht na 20.00 uur. Bewapenen van winkeliers is een bevestiging dat je het geweld accepteert. En voortdurend zoeken naar “waarom” bepaalde mensen in de criminele sfeer belanden moet nu maar eens ophouden.
Zonic
-6-  Zonic:
Veel overvallen vinden in de ochtend plaats bij winkelopening. Men loopt dan “mee” met de medewerkers. Vroeger dicht werkt niet in dit geval. Bewapenen werkt ook niet een medewerker heeft niet altijd direct in zicht dat er iets gaat gebeuren. Misschien een idee...overvallen op benzinestations vinder minder vaak plaats dan het welbekende “vroeger”. Wat daar is aangepast is meer cameratoezicht duidelijk geplaatst in de winkel en een vaak afgesloten loket wat direct met een druk op de knop kan worden afgesloten(als deze al open staat). De overvaller vertrekt dan vaak zonder buit. Verder denk ik niet dat de overvallen geweldadiger of frequenter zijn. Ik ben ook van mening dat ze onzorgvuldiger zijn en daardoor vaker met een slechte afloop voor de medewerkers.
evilbertje
-7-  evilbertje:
gewoon de handen er af hakken!!!, doen ze het nóóit meer !!.
Jan Stender
-8-  Jan Stender:
Ja,in landen zoals Malasie wordt dat ook daadwerkelijk gedaan
JEAN PIERRE
-9-  JEAN PIERRE:
Zullen we in deze even bij de les blijven??
Jan Stender
-10-  Jan Stender:
Ja meester
engine 54
-11-  engine 54:
Als we nu eens beginnen met veel en goede fouilleeracties en het bezit van een wapen (mes) zwaar straffen.
En dan ook de criminelen die voor de derde keer de fout in gaan zeer lang opsluiten.
Misschien zijn we dan een klein stapje op de goede weg!
yanny scutt
-12-  yanny scutt:
Engine 54. Dat gebeurt nu al! Als je onder de 18 bent en je wordt betrapt met een wapen in je zak of schoolkluis (scholen worden tegenwoordig bezocht door politie) dan krijg je een taakstraf!..

Dat helpt dus niet. Omdat het om heel jonge jongetjes gaat die vaak al in hun 10-de levensjaar beginnen met a-sociaal gedrag op straat en school, lijkt het mij vrij logisch om kinderbijslag te weigeren aan de ouders.

Reken maar dat die ouders hun 'prinsen' ineens als gewoon werknemer gaan beschouwen!

Verder zou het ook enorm helpen als er meer controle is op het woning-bezit.

De grootouders van onze jonge criminelen wonen vaak al 8 maanden per jaar in het thuisland en laten de verantwoording van de woning over aan hun kinderen die zelf een druk gezin hebben.

Opa en Oma verwachten van hun kinderen -en kleinkinderen- dat zij als vorsten worden onthaald als zij hun Amsterdamse woning weer betrekken voor een vakantie van 2 maanden..

Het zijn de dochters en schoondochters die opdraaien voor het onderhoud van de woning en daardoor hebben zij geen tijd over om op te letten wat hun kinderen op straat uit voeren.

Hun mannen doen iets anders..dat spreekt.

Het zijn mannen die niet willen werken en alles over laten aan vrouw en kinderen en daar zie ik ,jammer genoeg, nog veel teveel voorbeelden van in mijn eigen straatje .

Ga maar kijken in de horeca van de HEMA dan begrijp je het probleem misschien.

(Teiltje..) en Groet; Yanny
wilbert simeon christiaan
-13-  wilbert simeon christiaan:
in goede harmonie verwekt...goede harmonie opgegroeid....geweldelementen---blijven onderontwikkeld---ik denk zelf dat het maar een kleine groep is.ga a.u.b. niet de jeugd de schuld geven van alles--is niet eerlijk
mike
-14-  mike:
Onze maatschappij is geestelijk doodziek.
Gebroken gezinnen ,losgeslagen jeugd,de overheid denkt alleen aan geld ,de politie mag niks en als ze hard optreden is men weer zielig.Werkende mensen worden uitgekleed door de belasting en de misdaad viert hoogtij.
Anja joose : doodgeschopt
Rene uit eindhoven : Doodgeschopt.
Hr Hartman (sigarenwinkel-oost) Neergeschoten,HOMOSEXUELEN IN ELKAAR GESLAGEN.enz enz enz Wanneer wordt de overheid eens wakker om keihard op te treden?
of moeten we het recht in eigen hand gaan nemen???
Maar dat mag niet.............geef de inbreker maar een kopje koffie en geef je spullen maar mee !!

Welterusten.........slaap zacht.

mike.
wilbert simeon christiaan
-15-  wilbert simeon christiaan:
ik begrijp heel goed--emoties..boosheid...eigenlijk normaal...maar zorgt wel dat het verstand nummer 1 blijft,omdat wij toch verder moeten met elkaar of niet soms??????
Lodewijk
-16-  Lodewijk:
@Yanny. beetje botte en boute reactie. Je gooit wel een hele hoop op een grote berg. Vandaar dat je wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Iets meer nuance zou je beslist sieren.
wilbert simeon christiaan
-17-  wilbert simeon christiaan:
rechters moeten maar een oordeel geven--crimineel gedrag--invloed drank drugs medicijnen---geestelijke problemen? cultuurproblemen? als leek proberen we toch onze eigen mening te vormen,eigen rechter spelen mag nooit in een democratie---gelukkig maar!!
evilbertje
-18-  evilbertje:
@Jan Stender- dan sturen we ze daar heen.
wilbert simeon christiaan
-19-  wilbert simeon christiaan:
mijnheer jan stender precies----misschien moet de politieke lui en politie-top opnieuw over nadenken---over wet van zelfverdediging----eerlijk is eerlijk het leeft onder veel mensen---wat is noodweer?
Suffie
-20-  Suffie:
Als je de literatuur er op naslaat, met name de publicaties op criminologisch gebied, dan blijken dit soort overvallertjes altijd een soort carièrre achter de rug te hebben van steeds in ernst toenemende feitjes en feiten, maar nooit ineens zomaar van modelleerling in berover te worden. Vrijwel altijd is er een verleden dat begint met spijbelen en onaangepast gedraag, gevolgd door overlast veroorzaken en lichte geweldplegingen en vervolgens via vernielingen en inbraken eindigt in berovingen en overvallen. Dat wil absoluut niet zeggen dat spijbelaars automatisch notoire overvallers zijn, wel dat vrijwel alle overvallers een dergelijk ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Dat betekent dat je de criminele carièrre van een jongere MEDE zou KUNNEN voorspellen aan de hand van de ontwikkelingen die hij in zijn gedrag doormaakt en dat je aan de hand daarvan MEDE zou KUNNEN besluiten om op een bepaalde manier in te grijpen, liefst vóórdat er sprake is van strafbare gedragingen.

Mooi toch? Dus niet. Tot nu toe lopen namelijk veel pogingen om effectieve vroegsignalering bij jongeren op te zetten of tijdig in te grijpen bij dit soort gevallen vast op allerlei privacy-regels, versnipperde informatie en maatschappelijke bezwaren tegen intensievere toezicht en overheidsbemoeienissen.

In de afgelopen tijd zijn aardig wat initiatieven van de overheid op dit gebied(bv. straatcoaches, fotocollages en registratie van jeugdgroepen, uitwisseling van gegevens tussen overheidsorganisaties, hangverboden, legitimatieplicht, overheidsingrijpen bij opvoedingsproblemen en speciale strafinstellingen voor jongeren) genadeloos afgefakkeld door de publieke opinie. In dat licht is het wel zuur dat diezelfde publieke opinie zich nu tegen justitie en politie richt omdat ze bij deze jongens niet eerder ingegrepen hebben...
wilbert simeon christiaan
-21-  wilbert simeon christiaan:
drs suffie wat je schrijft is juist--maar publieke opinie moet je toch altijd vrij laten??
Suffie
-22-  Suffie:
Tuurlijk Wilbert, maar hieruit blijkt wel dat de publieke opinie vaak vooral wordt gevoed door onderbuikgevoelens.
wilbert simeon christiaan
-23-  wilbert simeon christiaan:
drs suffie--wat goed dat je dit schrijft--veel goede burgers---laten zich gauw meeslepen door anderen---terwijl ze zelf een goede verstand hebben! wat jammer------mensen wakker worden!!haal altijd het beste uit je zelf!
yanny scutt
-24-  yanny scutt:
Suffie het is duidelijk dat jij niet in mijn buurt woont.

Ik weet niet waar jij woont( maar ik heb zo,n idee dat jij in een leuke en vooral nederlandse wijk woont)

Jouw reactie slaat in elk op als het spreekwoordelijke; 'Tang op een varken.'

Voorheen had ik buren die zich niet gedroegen maar in elk geval aanspreekbaar waren.

Nu heb ik te maken met buren die niet alleen geen nederlands spreken maar ook nog eens NIET willen praten (met hun buren)

Ik woon al meer dan 30 jaren in mijn huis en heb de buurt heel erg zien veranderen en dan voornamelijk in de zin dat men met alles wat met nederland heeft te maken wenst te negeren.

Daar worden -ik en mijn maatje (ook een buitenlander) niet erg vrolijk van hoor!

Het zou erg fijn zijn als elk jongetje dat hier in mijn wijk wordt geboren meteen onder toezicht van de Staat der Nederlanden wordt geplaatst want hun ouders laten het afweten!

Die jochies gooien vuilnis op je stoep of ramen terwijl hun moeders -die het kunnen zien-gewoon blijven 'beppen' op de stoep en hun vaders...ach ja..

Die zitten lekker te roddelen in de Hema of een of ander theehuis.

Die vaders moeten eens gewoon hun verantwoording nemen in de opvoeding van hun kroost. Dan kan de rest van de bevolking van mijn wijkje misschien weer eens zorgeloos op stap. (samen met de zusjes van die vermaledijde broertjes!)

Hier is wel een andere benadering voor nodig van onze B&W! Groet; Yanny
Suffie
-25-  Suffie:
Yanny, je bent nu echt heel ernstig de weg kwijt...

Ik ben zeer bekend in de wijken waarin jij werkt en woont en wordt daar vrijwel dagelijks geconfronteerd met u de bocht vliegende jongeren. Ik denk dan ook van mijzelf dat ik enig recht van spreken heb.

Daarnaast is het bijna zielig hoe je vervolgens een tirade afsteekt die precies onderschrijft waarom vroegsignalering en gecoördineerde hulpverlening zo noodzakelijk is.

En daarna uiteraard meteen een klaagzang over hoe jij je wereld vanachter de geraniums observeert...
wilbert simeon christiaan
-26-  wilbert simeon christiaan:
mw yanny...ik begrijp heel goed wat je schrijft--is een goede hint---kinderen die niet eens respect hebben voor andermansspullen----verdienen ook geen kinderbijslag---andere burgers moeten dat opbrengen!!
Suffie
-27-  Suffie:
Wilbert, kinderen krijgen ook geen kinderbijslag. Ouders krijgen kinderbijslag.
wilbert simeon christiaan
-28-  wilbert simeon christiaan:
mw suffie hartelijk bedankt----is een blunder van mij--kinderen lezen dat---hoop ruzies door mij-----en dat is niet mijn bedoeling geweest.
wilbert simeon christiaan
-29-  wilbert simeon christiaan:
ik ga het goed maken---misschien een idee? om een verkort versie van wetten voortaan aan de jeugd uit te delen?
Suffie
-30-  Suffie:
Natuurlijk! Het criminele gedrag van jongeren heeft vast te maken met onwetendheid met de wetgeving......!
wilbert simeon christiaan
-31-  wilbert simeon christiaan:
suffie je scoort weer...ik heb tegen een marokaanse mevrouw gezegd--door rood lopen kost 35 euro-----als de politie je ziet--------zij wist het niet.zij was heel blij dat ik het had gezegd
Suffie
-32-  Suffie:
Nou Wilbert, volg je roeping!
Medie
-33-  Medie:
Zet je grenzen nog wijder open, heel verstandig, en neem gelijk iran irak marokko libie enz bij de eu. (met kleine letters) Kun je nog meer ellende verwachten maar de politici: zij slapen rustig verder!
wilbert simeon christiaan
-34-  wilbert simeon christiaan:
medie tijd nog niet rijp--voor----misschien over 60 jaar?? is het jaar 2067.
wilbert simeon christiaan
-35-  wilbert simeon christiaan:
wetten alleen kennen van het land voldoende? nee het is geen gewoonte om kleine kinderen zo laat op straat te laten spelen.ze hebben toch voldoende rust nodig--om zich te ontwikkelen.- geen wonder dat de kinderen achterstand op lopen! is toch schuld van de ouders!!!!!
Medie
-36-  Medie:
Laat suffie het maar niet lezen! Komt ie meteen vertellen dat je op Wilders moet stemmen. Suffie verdedigt zelfs de grootste crimineel nog, het is uiteindelijk onze schuld dat ze hier naar toe zijn gekomen om het hier zo slecht te krijgen! Daar hadden ze het n.l. vèèl beter, en daarom zijn ze nù hier!
Suffie
-37-  Suffie:
Medie, kun je die passages even voor mij quoten? Ik ben namelijk vergeten waar ik dat allemaal geschreven heb.
wilbert simeon christiaan
-38-  wilbert simeon christiaan:
medie plagen mag--volgens mij kan suffie wel tegen! ha ha
Medie
-39-  Medie:
Ik ook wel hoor, wie kaatst kan de bal verwachten toch? Maar ik kan ook heel goed tussen regels door lezen dus quoten hoeft niet altijd relevant te zijn, haha! Vind wel dat suffie soms erg belerend bezig is alsof hij/zij alle wijsheid in pacht heeft, vandaar soms een wat stekelige opmerking mijnerzijds, zal voor de rest best vriendelijk/aardig zijn!
Suffie
-40-  Suffie:
Ach ja, tussen de regels door... Knap hoor.
wilbert simeon christiaan
-41-  wilbert simeon christiaan:
medie---misschien zit suffie stiekum in gemeenteraad? daarom is zij of hij zo supernieuwsgierig hoe de problemen leven onder het gewone volk--wat nog steeds de meerderheid vormt van de kierzers.
-42-  :
heren m/v
graag ontopic blijven
wilbert simeon christiaan
-43-  wilbert simeon christiaan:
jelmer dank je wel--grafiti---wat de jeugd stiekum doet--is ook geweld-------is aanslag op schoonheid van de stad
yanny scutt
-44-  yanny scutt:
Suffie, ik zit niet achter de geraniums hoor!

En de hulpverlening komt een beetje laat in mijn wijk (plus minus 15 jaar)

De hulpverlening nu weet van eigen 'gezond' niet af want dat zijn afgestudeerden van buiten Amsterdam en denken dat zij hier mensen aantreffen die net zo geleerd -en grootgebracht- zijn als zijzelf,

Dat is niet zo.

Ze houden het een jaar vol hier..daarna komen er weer hordes anderen, en niemand lost iets op!

Slotervaart heeft Mohammed Marcouch die zo ferm is maar ook wordt bedreigd. Dat is toch niet normaal!?

Jij zegt dat je recht van spreken hebt in deze. Waar woon jij dan? (Almere of zo?)

Groet; Yanny
wilbert simeon christiaan
-45-  wilbert simeon christiaan:
bedreiging? mw yanny scutt--wees voorzichtig daarmee--is mode--als iemand niet met je eens is..drukken ze zich wat ongelukkig uit---moet toch kunnen.soms kijken mensen ook boos naar mij-niet eens met me--moet toch kunnen.
Suffie
-46-  Suffie:
Yanny, er valt zeker iets af te dingen op hoe de hulpverlening in de afgelopen jaren gefunctioneerd heeft. Daar moet je echter niet alleen de hulpverlening op aankijken, maar met name ook de aansturing daarop, de beperkte handelingsmogelijkheden en het feit dat veel instanties tot op heden nog steeds op een eilandje werken. Wat ik aangeef is dat veel initiatieven om dit te verbeteren stuklopen op privacyproblemen, zowel vanuit de wetgeving als vanuit de publieke opinie.

Verder zou ik van jou graag meer horen over de opleidingsgraad en demografische afkomst van de Slotervaartse hulpverleners, want zo te horen weet jij daar niet alleen alles van af, maar heeft dat ook invloed op hun functioneren. Misschien kan je dan ook even aangeven wat mijn woonsituatie daarmee te maken heeft.
Theo
-47-  Theo:
Wanneer zijn incidenten geen incidenten meer?
Henk
-48-  Henk:
Als het vaker dan incidenteel gebeurd?
Theo
-49-  Theo:
Zoals wekelijks, nee dagelijks, en dat al jaren lang?
Theo
-50-  Theo:
Daders zware mishandeling Hilversumse meisjes blijken Amsterdammers.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/12861..

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.