Home > > Lucas, Knut en de Jeugdzorg

Lucas, Knut en de Jeugdzorg

knut het ijsbeertje
Amsterdam - Knut, het ijsbeertje dat december vorig jaar werd geboren in de Berliner Zoo, werd direct door zijn moeder verstoten. Zielig beest: gelukkig waren de dierenverzorgers nabij om de kleine op te vangen en een prettige jeugd te bezorgen. Zodoende: de ijsbeer leeft nog. Zijn moeder ook, die leefde al in gevangenschap dus een echte straf is voor haar moeilijk te verzinnen.

Op de Noordpool zou Knut nu al lang dood zijn. Doodgevroren, verhongerd, aangevallen en opgevreten door een soortgenoot of een orca. Niemand had zich om dat beest bekommerd.
Wij mensen zijn ook maar wilde beesten. Maar wij hebben beschaafde instituties zoals de dierentuin en Jeugdzorg die er voor zorgen dat gevallen zoals Knut niet voorkomen. Ten minste, dat hopen we.

Afgelopen week werd de vierjarige Lucas dood aangetroffen in een flat in Amsterdam Noord. Zijn moeder wordt verdacht van het om het leven brengen van het kind, en is daarom in hechtenis genomen. Ondertussen was de dochter van moeder Charita, de 13 jarige Naomi, al een paar weken van huis weggelopen. De politie en jeugdzorg hielden moeder en kinderen al een tijdje in de gaten.

En toch ging het mis. Want: moeder zorgde niet zo goed voor haar kinderen, maar dat zij een direct gevaar voor het leven van de kinderen was, dat hadden de instanties ook niet verwacht. Uiteindelijk bleken de moeder van Lucas en de moeder van Knut op elkaar te lijken, het enige verschil: Charita woonde niet in een dierentuin.

Eergisteren was op AT5 een reportage met reacties uit de buurt. Een vrouw was furieus: haar woede richtte zich volledig op de jeugdzorg. "Het is weer die rotjeugdzorg." Ahum? De verdachte van de moord is toch de moeder, niet iemand van de jeugdzorg, dacht ik.

Er is veel ontevredenheid over het functioneren van de Jeugdzorg. Aanleiding zijn onder andere de brand in Roermond in 2002 waarbij 6 kinderen om het leven kwamen. De zaak Savannah, een driejarig meisje dat in 2004 om het leven kwam na stelselmatige verwaarlozing door de ouders. In die laatste zaak ging het openbaar ministerie zelfs over op vervolging van de gezinsvoogd. Pieter van Vollenhoven wil, vanuit zijn functie als voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Jeugdzorg onder de loep nemen.

Lucas werd vermoord. Mensen zijn soms net wilde beesten. De enige manier om het te voorkomen is risicomensen in een soort dierentuinachtige omgeving op te sluiten. Maar als dat gebeurt tasten instituten wel heel diep in het priveleven van mensen, en ontstaat er gevangenschap voordat iemand iets gedaan heeft. Dat is een ethische zeer discutabele keuze, het verdient mijn voorkeur niet.

23 reacties op "Lucas, Knut en de Jeugdzorg"

estherd
-1-  estherd:
Het gebeurt al hoor Jelmer. Wat dacht je van de instelling in Beilen, waar nu ISD-gestrafte mensen met een zogeheten dubbele diagnose naartoe worden gebracht? In het kader van: houd die mensen ver weg van de Randstad, waar ze zoveel overlast veroorzaken. En mijn moeder heeft 30 jaar geleden in een speciale wijk in Hilversum gewerkt, waar 'asociale mensen' een woning kregen toegewezen. Het heeft geen zin mensen uit de maatschappij weg te houden, en al helemaal niet als die mensen kinderen krijgen. Elk kind verdient een kans op een goede toekomst; als je hun ouders en dus ook hen uit de samenleving weghoudt creeer je een samenleving waar ik dan geen deel meer van uit wil maken!
-2-  :
die moeder verdient levenslang, en de nog overlevende kids moeten in een pleeggezin terecht komen. Als je te stom of te slecht bent om kinderen op te voeden, verdien je ze niet.
Lineke
-3-  Lineke:
In bovenstaand artikel worden 'Jeugdzorg' en 'Bureau Jeugdzorg' door elkaar gehaald. Dit zijn twee verschillende organisaties.
-4-  :
Is één van de problemen in de sector Jeugdzorg niet dat er TEVEEL organisaties zijn die door elkaar (kunnen) worden gehaald?
-5-  :
Een van de problemen, Daniel, is dat er te weinig 'caseworkers' zijn voor veel te veel caseload. Laat daar eens iets aan gebeuren, zolang we de oorzaak van zoveel caseload nog niet hebben achterhaald/weggenomen.
Marlies
-6-  Marlies:
Als er eens net zoveel aandacht en geld naar de zorgsector zou gaan, als nu naar de sector bouwen, dan zou de zorg er stukken beter uit zien. Een totaal vergeten en ondergewaardeerde sector. Terwijl steeds meer mensen het spoor bijster raken en aan zichzelf zijn overgelaten.
Maar zorg is zo PvdA en bouwen zo lekker VVD.
Mieke van Veen
-7-  Mieke van Veen:
Zolang gezinsvoogden wel kunnen kijken maar gezinssituaties niet juist ZIEN en wel kunnen horen maar niet LUISTEREN,blijven er kinderen sterven door foute inschattingen van hulpverleners.
Opleidingseisen voor gezinsvoogden moet minimaal zijn: SYSTEEMTHERAPEUT
Heb dit jaaaaaaaaaaaren geleden al gemeld,
maar de Ministeries en met name Justitie staan niet in onze maatschappij en dromen
verder. Mijn laatste hoop is gevestigd op de
Onderzoeksraad voor Veiligheids van mr Pieter van Vollenhoven.
Sigi
-8-  Sigi:
“Maar als dat gebeurt tasten instituten wel heel diep in het priveleven van mensen, en ontstaat er gevangenschap voordat iemand iets gedaan heeft. Dat is een ethische zeer discutabele keuze, het verdient mijn voorkeur niet.”

Het bizarre is dat dat natuurlijk al lang gebeurt - in het kader van terrorismebestrijding etc. wordt iedereen al als potentiele dader gezien. Je telefoon en internetgegevens worden 1,5 jaar bewaard, je loopt kans om preventief gefouilleerd te worden, je moet je kunnen legitimeren etc etc. Dit alles wordt zonder al te veel protest gepikt. Privacy? wat is dat voor achterhaald begrip? Als je niets verkeerd doet heb je toch niets te verbergen?

Het enige terrein waar privacy tot het absurde wordt doorgevoerd is het heilige gezin. De ouders zijn bijna onaantastbaar. Kinderen moeten koste wat het kost door de eigen ouders opgevoed worden zelfs al bestaat dat opvoeden uit verwaarlozen en mishandelen want het autonome gezin is iets waar je niet aan mag komen.

Er zit ergens iets fout in de prioriteitstelling lijkt me. Hoeveel slachtoffers van kindermishandeling waren er in Nederland de afgelopen 2 jaar (om maar een periode te noemen), en hoeveel van terrorisme??
-9-  :
Ik sluit me helemaal bij Sigi aan. Waarom wordt een kind toch steeds teruggeplaatst bij een gezin dat niet wil en kan functioneren? Op een gegeven moment is het gewoon klaar met schade toebrengen aan een kind en moet je zeggen: het lukt niet in dit gezin, hoe erg dat ook is. Een gezin is niet heilig.
-10-  :
Ik vind het altijd iets te gemakkelijk, dit commentaar vanaf de zijnlijn. Er is tegenwoordig heel wat lef nodig om bij de jeugdzorg te gaan werken, want je loopt altijd, hoe zorgvuldig je ook bent, het risico dat het met een van de gezinnen waar je bij betrokken bent fout gaat en dan krijg je de hele maatschappij over je heen. Natuurlijk, er gaan dingen fout, zoals in elke sector. En in deze sector zijn de consequenties aanzienlijk en eigenlijk onaanvaardbaar. En het moet ook beter. Maar de ideale oplossing bestaat niet. In gezinnen die niet willen functioneren geloof ik niet. Gezinnen die niet kunnen functioneren wel. En in al die gevallen zijn de afwegingen ontzettend moeilijk. Er worden wel degelijk kinderen uit huis geplaatst, maar dat is zowel voor de ouders maar ook voor de kinderen heel ingrijpend en terecht een laatste stap. Gelukkig zijn er mensen het aandurven om dagelijks deze moeilijke beslissingen te nemen en daarmee hetzij de woede van het gezin, hetzij de woede van de maatschappij voor lief nemen.
-11-  :
Er zit een hemelsbreed verschil tussen ex ante en ex post iemand verantwoordelijk stellen voor het mishandelen van een kind, en ook tussen het ex ante en ex post van die mishandeling creëren van beleid.

jelmer schrijft over dat eerste: dat het bizar is dat 'jeugdzorg' verantwoordelijk geacht wordt wanneer een ouder door het lint gaat. We achten toch ook niet de politie verantwoordelijk wanneer ik doorsla en een bom laat afgaan op het Buikslotermeerplein? De misdaad wordt begaan door een persoon, niet door de instantie.

In het geval van beleid maken: het wekt natuurlijk weinig verbazing dat ik tégen al te veel gereguleer vooraf ben. Maar wanneer ouders zichzelf incompetent betonen door daadwerkelijk over te gaan tot het mishandelen van hun kinderen, dan ben ik, als zure rechtse druif van Amsterdam Centraal, tóch heel makkelijk te bewegen tot overheidsingrijpen, of meer specifiek, tot ingrijpen door de rechter: mijns inziens zou rechter meer mogelijkheden moeten hebben om makkelijker en sneller een kind te verplaatsen naar een betere omgeving, ten straffe van die ouders.

Dat werkt volgens mij beter dan al die bureaus die er nu zijn. Waarom? Omdat het kind direct uit de bedreigende situatie gehaald wordt en dus vrij is van dreiging, en omdat de ouders heel direct worden geconfronteerd met de gevolgen van hun domme handelen. Als mensen te dom of te gestoord zijn om normaal met hun kinderen om te kunnen gaan, dan helpt een paar-daagse interventie van een SYSTEEMTHERAPEUT, hoe ontzettend goed opgeleid deze persoon ongetwijfeld is, ook niet of maar tijdelijk: deze mensen zijn immers te dom of te gestoord om te snappen waar hun gedrag zélf verkeerd gaat en om dat te veranderen.
-12-  :
@carla: niet alle commentaar is vanaf de zijlijn natuurlijk, ik meen hierboven te lezen dat sommige mensen zelf met jeugdzorg gewerkt hebben of er mee te maken hebben (gehad). Ik meen zelf te werken met 125 mannen waarvan het grootste gedeelte is opgegroeid bij niet functionerende gezinnen, en het resultaat is dat ze nog wel leven, maar in de criminaliteit en zelf zijn ze inmiddels weer afwezige, dan wel niet functionerende vaders. En zo gaat het maar door.
Sandra
-13-  Sandra:
hallo,
De samenleving is duidelijk aan het veranderen, het leven wordt steeds duurder (invoering van de Euro), individualistischer (grote machthebbende kerkorganen vallen weg) en ingewikkelder. De overheid, stuurd dit naar mijn mening ook aan, maar mensen willen ook leven als individu! we zijn met zijn allen nog zoekende hiermee om te gaan. maar jeugdzorg veranderd niet mee en blijft nog steeds handelen vanuit de jabbedabbedoo periode. Jeugdzorg is een koud en kil bedrijf met een hardnekkig managementsysteem. Menselijke warmte valt daardoor weg! Er is daardoor geen ruimte meer om hulp te verlenen vanuit je hart. Alles wordt bepaald door kei harde regels, bureaucratie en blijkbaar falende methodes!!. Mensen willen geen machtssysteem meer, en Balkenende, het is geen geen jaren 50 meer hoor, dit wilde u toch???!!!, mensen uitknijpen??? Mensen willen in hun waarde gelaten worden, dit ook als ze hulp nodig hebben!! het laatste wat ze nodig hebben is dwang, macht (angst voor de jeugdzorg), of andere controlefreeken die hun, hun regels opleggen.
Hulpvragers voelen dondersgoed of iemand het goed met ze voor heeft of niet.
respect graag!!!
O. Schmidt
-14-  O. Schmidt:
Ik ga ook graag naar de dierentuin. Dan eet ik lekker een ijsje in Artis. De pinguins zijn ook leuk.
yanny scutt
-15-  yanny scutt:
Jelmer heeft het goed begrepen. Een moeder die ,om welke reden dan ook, geen zin meer heeft in haar kind kijkt er niet meer naar om of maakt dat kind dood. In die zin verschillen mensen heel weinig van dieren!

Mensen hebben onderscheidingsvermogens die dieren ontbreekt waardoor het verstoten van 'jongen' niet acceptabel is in ons mensenbestaan.

Wat mij verbaast is het feit dat men meent te weten dat de mens per definitie verstandiger is dan het dier!

Menig bioloog kan eenieder uitleggen dat onstabiliteit en zwakbegaafdheid voorkomt bij mens en dier. Ergo: Als er sprake is van een -of beide zwakheden-bij de aanstaande moeder (of vader) dient er ingegrepen te worden om ongewenste nakomelingen te voorkomen.

Intussen zorgt Gorilla-moeder Binti (in Artis) prima voor haar baby. Ga maar kijken!

Groet; Yanny
Freudy
-16-  Freudy:
Ik ben het met Daniel Schut eens dat degene die een moord pleegt, op een kind, of een ander mens of dier, zelf verantwoordelijk is voor zijn daad, en daarvoor berecht dient te worden. Maar hoe zit het dan bij een OTS? De verantwoordelijkheid voor een kind is dan toch door een rechter bij een instantie zoals jeugdzorg neergelegd, of een andere voogdijbedrijf??
Een voogd dient dan toch een situatie dusdanig in te moeten kunnen schatten, dat een situatie voor een kind onhoudbaar is, en moet zijn handelen daar toch op aanpassen? Ik vind dat Mieke daarin ook een goed punt aanraakt. Soms is er ook wel een vorm van bemoeizorg nodig. Dat eisbeertje moest toch ook eerst van de noordpool gehaald worden om te voorkomen dat het 't daar door omstandigheden niet redt. Een ijsbeertje heeft zijn moeder of een andere volwassene knuffelberen nodig om in die ijzige, kille omgeving te leren overleven toch?>?
Joris van Vuure
-17-  Joris van Vuure:
Met welvaart komt de mogelijkheid om het leven meer te controleren. De gezondheidszorg heeft de technische, professionele en financiele middelen om mensenlevens te redden, te vergemakkelijken en te verlengen. In het transport geldt hetzelfde: treinen hoeven niet meer op elkaar te botsen. Werkomstandigheden van fysieke beroepen verbeteren.
Maar er komt een moment dat het uitbannen van risico's de productiviteit en effectiviteit van het werk en leven in de weg gaat zitten. Er komt een moment dat het runnen van een bedrijf of instelling onwerkbaar wordt door de regels om risico's tot nul te beperken.

Het leven brengt nu eenmaal risico's met zich mee en voor veel mensen is dat een moeilijk te accepteren gegeven.

Natuurlijk kan er nog meer geld naar het monster van Frankenstein (de zorg) worden overgeheveld, maar zou het helpen. Men weet nu van gekkigheid al niet hoe men de pot met geld voor welzijn in Amsterdam zinvol kan besteden.

Wie er niet voor kiest om als een opgesloten kasplantje zijn dagen te slijten loopt nu eenmaal een beperkt risico. Vrijheid heeft gelukkig ook voordelen.
ingrid h
-18-  ingrid h:
Even een reactie op daniel, hoe kom je erbij dat iemand niet meer voor zijn kind wil zorgen? Als dat zo was geweest had deze vrouw haar kind wel bij iemand anders gebracht. Deze vrouw was m.i. zo wanhopig dat dit haar het beste leek voor haar kind, hoe wanhopig moet je dan wel niet zijn? Kunnen wij niet over oordelen want zo voel ik mij gelukkig nooit en natuurlijk is het niet goed te praten en dat wil ik ook echt niet want het is gewoon afschuwelijk maar het is ook niet aan jou of mij om haar te veroordelen als iemand die niets om haar zoontje gaf. Wat zal deze vrouw een intens verdriet hebben.
yanny scutt
-19-  yanny scutt:
Daniel, ingrid h. heeft gelijk. Geen enkele moeder (of vader!) kiest ervoor zichzelf en de kinderen de dood in te drijven.

Voordat het zover komt is er nogal wat aan vooraf gegaan. Daar moet de aandacht naartoe!

Groet; Yanny
ANila
-20-  ANila:
Ik vind dit een heel moeilijk verhaal omdat je als ouder zelf wel weet hoe wanhopig een mens moet zijn om zijn kind zoiets aan te doen.
De zwarte piet naar de jeugdzorg ?
Ik weet het niet , het gezin had een voogd , oudste kind was al uit huis geplaatst en geeft aan dat ze bezorgd is om haar broertje.
Is er niet geluisterd ? Geen idee..
Maar als je dan hoort dat de jeugdzorg verteld dat moeder zelf om hulp gevraagd had en dat ze een afspraak had met een psych een dag of wat na haar daad...

Ik weet niet wie niet naar wie geluisterd heeft of het anders had moeten doen.
Feit is dat we als maatschappij tekort schieten en dat we bij onze naaste medemens al niet meer zien wanneer de nood heel erg hoog is...of niet daadwerkelijk kunnen helpen.
En dat is vreselijk !
-21-  :
beste Ingrid, beste Yanny, we zijn het dus eens. Ik zeg dat we moeten ingrijpen als mensen incompetent zijn, dat wil zeggen als ze te dom zijn om kinderen op te voeden (bijvoorbeeld Ma Tokkie) of te (psychisch) gestoord zijn om dat te doen. Kinderen opvoeden is de zwaarste verantwoordelijkheid die je ooit op je kan nemen. Als je psychisch niet sterk in je schoenen staat, dan kan dat er toe leiden dat je door de druk en stress en verwarring op den duur je kinderen iets ergs aan doet. En dan toon je aan dat je die verantwoordelijkheid niet aankan, en dus moet die verantwoordelijkheid je ontnomen worden. Niet omdat ik het leuk vind om streng te zijn,maar om het kind van die ouder te beschermen.

Ik ben zelf ook opgevoed door een ietwat onstabiele moeder. Ik had het reuzefijn gevonden als iemand van buiten ooit eens het gedrag van mijn moeder beoordeeld had, geoordeeld had dat het niet goed was, en mij aan een veiliger omgeving geholpen had.

Bij het uitvoeren van het beleid hoort het belang van het kind altijd boven het belang van de ouders te gaan, dat is alles wat ik zeg. Daar kunnen we het over eens zijn toch?
-22-  :
overigens: waar schrijf ik dat 'iemand niet voor zijn kind wil zorgen'? Ik gebruik het woord incompetent meerdere malen, ik zeg nergens, 'onwillend' oid.
-23-  :
@ingrid h: haar oudere dochter was weggelopen wegens mishandeling en had iedereen gewaarschuwd 'als ik weg ben pakt ze mijn broertje'. Ik zou niet voetstoots aannemen dat deze mevrouw 'wanhopig en intens verdrietig' is. Geestesziek of diep persoonlijkheidsgestoord bijvoorbeeld zijn buitengewoon reëele opties. Gezien het feit dat deze mevrouw 'gezondheidsconsulente' was en mensen van advies diende over hoe te leven leidde zij in elk geval 2 levens.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.