Home > > Behoud stadsdelen, vergroot de regio

Behoud stadsdelen, vergroot de regio

Onze minister van Binnenlandse Zaken broedt al een tijdje op een plan. Hoe moet hij de overmatige bureaucratie in het land aanpakken? In de strijd tegen overbodige regelzucht en overlegcultuurtjes ziet de minister een nieuw bos tussen de bomen. Niet alleen moeten te kleine gemeenten worden opgeheven, ook het stadsdeel moet er nu eindelijk maar eens aan geloven. Een langgekoesterde VVD-wens lijkt daarmee in vervulling te gaan.

Ongelofelijk.
Natuurlijk: stadsdelen hebben een meerwaarde. Zo is het bestuur van stadsdelen duidelijk directer betrokken bij wat er allemaal gebeurt. De signaleringsfunctie is veel effectiever: waar zijn de hangjongeren en wat doen ze, waar liggen de stoeptegels scheef, hoe staat het met de bejaardensoos, enzovoort. Raadsleden uit de echte gemeenteraad hebben zoveel te doen, je kunt niet verwachten dat die zich druk gaan maken over dat ene fietspad dat 's avonds onverlicht is, en dat voetpad waar wel eens een stratenmaker bij mag komen. Zonder stadsdelen is het moeilijker om voor elkaar te krijgen wat je in je eigen buurt wil: als je je weg moet gaan zien te vinden in het ambtenarencorps van de Stopera zijn kast en muur sneller gevonden. De drempel naar een raadslid die de buurt ook nog eens kent, is een veel kleiner obstakel. Daarnaast is het ook prettig dat als je in Osdorp woont je voor je paspoort en rijbewijs niet helemaal naar de Stopera hoeft.

Maar stadsdelen leveren ook nadelen: denk er aan dat er veel meer politici nodig zijn. In Amsterdam ongeveer 13 x 20 en dan ook nog eens 50 in de centrale stad. Niet te denken aan al die ambtelijke ondersteuning die ze krijgen: raadsgriffiers, bodes. En het enige dat ze doen: vergaderen en koffie drinken op kosten van onze belastingcenten. Politici: het is een stelletje uitzuigers natuurlijk. En al die ambtenaren die beleidsplannen bedenken en niet uitvoeren. Veel te duur, veel te inefficient.

Dit antipolitieke sentiment is mij volledig vreemd. Iedere keer als de stad geconfronteerd wordt met grootstedelijke problematiek die de directe leefomgeving van mensen raakt, is het, mijns inziens, van democratisch belang dat dit conflict ook duidelijk wordt. Denk bijvoorbeeld aan de sportveldenproblemen in Oost-Watergraafsmeer, waar de gemeente woningen wil, maar het stadsdeel pleit voor behoud van sportvelden en volkstuintjes. Dat je ziet welke belangen worden afgewogen en hoe moeilijk bepaalde politieke keuzes zijn, wordt alleen op deze wijze duidelijk.

Stadsdelen zullen, net als de gemeente, nooit alles goed doen. En ze kunnen hun legitimiteit verspelen door vreemde beslissingen te nemen, door zich bezig te gaan houden met zaken waar ze zich, met goed fatsoen niet bezig moeten houden. Of door te doen alsof Amsterdam geen grote stad is, maar slechts bestaat uit hun stadsdeel. De legitimiteit van het stadsdeel Centrum had in de vorige periode echt te lijden onder vreemde beslissingen van het stadsdeelbestuur: sinds de afgelopen verkiezingen lijken die minder frequent voor te komen.

Tot zover mijn pleidooi voor de stadsdelen, en dus tegen de opheffing daarvan. Je zou haast denken dat ik niks zou willen veranderen in het stadsbestuur. En dat is niet zo. De grote problemen, of vraagstukken, waar Amsterdam als grootstedelijk gebied mee te kampen heeft, liggen namelijk niet in de stad zelf, of slechts gedeeltelijk. Immers: de belangrijkste discussies gaan over: de A9 richting Almere, over Schiphol. Over de haven, over de Zuidas, de Noordvleugel (van NDSM tot Zaanstad). En ach, af en toe de Wallen. Hierover wordt wel gesproken in een Regionaal Overleg, maar daar is nogal weinig democratische controle. Als dit de eerste keer is dat u er over hoort, dan verbaast dat mij niks.

De vraag die Remkes zich dus zou moeten stellen is niet of we stadsdelen zouden moeten opheffen. Het is een discussie die uiteindelijk de effectiviteit van het stadsbestuur nauwelijks ten goede komt. Hij moet meer letten op de regio: die bestuurscultuur is ondoorzichtig en niet transparant, en behelst veel grotere beslissingen dan die in stadsdelen.

81 reacties op "Behoud stadsdelen, vergroot de regio"

-1-  :
Ik ben daarom ook vóór de grote Randstad-metropool. Dan niet de versie die Amsterdam wil, die met een Noord- en ZUidvleugel: ik denk dat Amsterdam dat alleen maar wil omdat ze niet met Rotterdam in één bestuur wil zitten.

Betreft de stadsdelen: de vraag is of stadsdelen dezelfde politieke inrichting moeten hebben als de gemeenteraad of als onze Tweede Kamer: het lijkt erop dat de onderwerpen waar een stadsdeel goed voor is, eerder bestuurlij-ambtelijke taken betreft en geen politieke en constitutionele kwesties. Het is terecht dat de bevolking van Amsterdam eist dat de straten schoon zijn en alles in een nette staat verkeert, maar waarom hebben we daar politici voor nodig? We zouden dit probleem misschien beter kunnen oplossen door een meer bestuurlijke of bestuursrechtelijke aanpak, zónder politici.
Rob Zachte
-2-  Rob Zachte:
@ Daniel: overheid zonder politici dat lijkt me pas erg!
En volgens mij wil Amsterdam juist wel graag 1 randstadprovincie i.p.v. de 4 huidige. Rotterdam en provincie Noord-Holland zijn daar nu juist tegen.

Mede dankzij de instelling van stadsdelen wordt overal in de stad veel geinvesteerd. Vroeger lag het accent op de Binnenstad en de werkgebieden. Niet voor niets dat Amsterdam de rijkste gemeente van Nederland is geworden i.p.v. de armste.

Overigens heb ik geen enkel bezwaar tegen halvering van het aanstal zetels per stadsdeelraad (hoewel de kleine partijen dan wel het slachtoffer zijn).
-3-  :
@rob: amsterda wil feitelijk niet 1 maar 2 randstadprovincies: een noord en een zuidvleugel. In principe gaan ze ook akkoord met een grotere waarin Rotterdam wel zit, maar Amsterdam lobbyt dus voor een tweevleugelige randstandprovincie, puur uit angst dat binnen die grotere randstadprovincie Rotterdam Amsterdam zou kunnen overvleugelen wegens haar economische gewicht. Er was een maand of twee geleden een heel item hierover op BNR-nieuwsradio waar de gezant van Amsterdam zichzelf volledig in de knoop lulde: dan weer was hij voor een groter gedeeld bestuur, dan weer wilde hij niet teveel schaalvergroting.
vinus
-4-  vinus:
Besturen is een vak, en veel te veel bestuurders denken dat ze het kunnen. Zij zijn louter op hun eigen populariteit uit. Dát is lekker makkelijk scoren! acuut ingaan op wensen van bewoners, veelal diegene met de grootste mond of degene die de democratische weg met al haar valkuilen het slimst weten te bewandelen (want een goede routekaart dáárvoor uitgeven zou geen overbodige luxe zijn…).
Daarnaast willen stadsdeelpolitici wél de lusten, maar niét de lasten van de Grote Stad: wél sportvelden behouden, maar geen woningen bouwen –van groot belang voor de stad-. De discussie destijds over waar een nieuwe popzaal moet komen –in Zuidoost of Noord- is beschamend, om maar te zwijgen over de actuele discussie welk stadsdeel het meeste ‘recht’ heeft op een Gerard Reve-herdenkomnument. Deze voorbeelden laten zien dat de bestuurders van stadsdelen het drukker hebben met ‘kijk mij eens goed voor het stadsdeel zijn’ dan daadwerkelijke problemen van de stadsdelen oplossen. De bewoners zijn zogenaamd allang blij dat je ‘niet meer helemaal naar de Stopera hoeft’ voor rijbewijs, uittreksel geboorteregister of paspoort. Wie heeft dat toch ooit verzonnen? Is naar de Stopera gaan dan zó’n hellegang voor velen? En hoe vaak per maand vraag je nu helemaal een paspoort of rijbewijs aan, vraag ik me af….][/

Maar in een buurt wonen betekent vandaag de dag allang niet meer dat je 24 uur per dag in die buurt vertoeft. Het dagelijkse leven van veel mensen beweegt zich juist op regioschaal, en daar valt inderdaad nog heel wat te verbeteren. Maar de Amsterdam omringende gemeentes gedragen zich nét als de stadsdelen: wél de lusten van de grote stad in de nabijheid, maar niet de lasten.

Beter is dus om én de stadsdelen op te heffen, én de randgemeentes, net als in 1921 bij Amsterdam voegen. In dat jaar zijn de gemeentes Watergraafsmeer, Sloten, Nieuwendam, Durgerdam, Ransdorp, Zunderdorp, Schellingwoude en Sloterdijk bij Amsterdam gevoegd, en die zijn er zeker niet slechter van geworden en hebben grotendeels hun eigen identiteit weten te behouden. Aangezien de gemeentes in Nederland een verregaande mate van autonomie hebben is dat de enige oplossing, en niet de (vrij overbodige) tussenlaag van de (nieuwe Randstads-)provincie(-s).
Jochem Floor
-5-  Jochem Floor:
@ Vinus: dus een nieuwe ronde samenvoegingen? Met Abcoude, Amstelveen, Aalsmeer, Hoofddorp Zaandam en Monnickendam? En dan samenvoegen tot 1 gemeente Groot-Amsterdam? Met 20/25 stadsdelen? Waarna in de volgende 15 jaar een nieuwe ronde van opgelegde stadsdeelfusies volgt? Ik zie het al helemaal voor me.

Wat betreft die stadsdelen: die pakweg twintig 'politici' kosten ongeveer 60 % van twintig extra ambtenaren maar ze rennen zich hun benen uit hun lijf om iets moois van hun buurt te maken. Remkes hoeft zich helemaal niet te bekommeren over de structuur van die stadsbesturen van Rotterdam en Amsterdam; dat is pure Haagse bemoeizucht. Misschien moet er wel iets veranderen, maar het is geen groot probleem en die steden zijn zeer goed toegerust om daarvoor zelf met oplossingen te komen.

Waar Remkes zich juist wel mee bezig moet houden is hoe hij de kleine gemeentes in Noord-Holland zo goed mogelijk kan (laten) ondersteunen. Die gemeentes bedreigt hij nu met opheffing, terwijl hij eigenlijk het initiatief zou moetgen nemen om de provincies zodanig te versterken dat ze zulke gemeenten kunnen faciliteren op de terreinen waarze over onvoldoende slagkracht beschikken. (let wel: dat gebrek aan slagkracht komt doordat Den Haag de gemeenten nieuwe taken geeft zonder ze de middelen te verschaffen om die taken uit te voeren; een mooie gevalletje van uitlokking)

Mag ik tot slot nog op iets anders wijzen? De provincie is een mooie transparante bestuurslaag, MET democratische controle en legitimiteit. Het ROA had tot stadsprovincie kunnen uitgroeien, maar omdat daarvan uiteindelijk niets terecht gekomen is ligt het nu meer voor de hand om het ROA (althans in zijn huidige vorm) op te heffen en de taken en bevoegdheden naar de provincie (terug) te schuiven. Dan zijn we in een klap van die extra bestuurslaag af, zonder dat er tientallen consultants hoeven te worden ingehuurd om de vraag te beantwoorden hoe we die hele organisatie vorm gaan geven.
Saranna Maureau
-6-  Saranna Maureau:
Ik vind het een brilliante zet van Remkes:

Jarenlang wordt er over de stadsdelen gezeurd en gedreigd met fusies, iets waar ik nooit erg warm voor heb kunnen lopen: het is een prima stelsel en geod dat er een bestuurslaag is gekomen die dichtbij de buurt staat, ik kan me dus ook vinden in je betoog.
“Au”dacht ik toen ik het las en overwoog in de pen te klimmen.
Bedenkend hoeveel effect dat op Remkes zou hebben, liet ik die gedachte terstond weer varen.
Maar leuk en vast onbedoeld bijeffect van de nieuwe kruistocht van Remkes: iedereen wil de stadsdelen opeens behouden en dat is, weet ik uit ervaring, wel eens anders geweest.
Egbert Rozeboom
-7-  Egbert Rozeboom:
Benieuwd hoe dit volgend jaar met een nieuw kabinet uitpakt.
Provincies en (deel)gemeenten blijven tenslotte ook overeind, als je het geheel in een kleiner en goedkoper aantal herverkavelt.
Zou alleen de VVD er zo over denken Jelmer?
yanny scutt
-8-  yanny scutt:
De G-4 (Amsterdam, Utrecht,Den Haag en Rotterdam (vormen samen de metropool van Nederland) Al die steden hebben stadsdeelraden..

Hoe achterlijk is dit land? Groet; Yanny
-9-  :
off-topic: Saranna Maureau? Van Groen Links? Wow, ik begrijp dat Amsterdam Centraal nu ook een strategisch medium in de verkiezingsstrijd is geworden? w00t!
f.bol
-10-  f.bol:
@ Saranna: volgens mij wil volgens een recente AT5 poll 80 % van die stadsdelen af. Niet geheel representatief wellicht, maar eerder onderzoek door O&S liet meer dan 70 % zien die het stadsdeelsysteem onzinnig vindt.
Tegenwoordig worden scheve stoeptegels gepolitiseerd, en het “dicht bij de burger staan” levert ook regelrechte corruptie op, zie ZO, en zij zijn niet de enigen. De idiote conflicten bij het Centrum waaraan Jelmer refereert lijken misschien iets minder maar ik heb er alle vertrouwen in dat de affaires weer zullen losbarsten.

Weg ermee. Ook met het ROA. Een nieuwe Randstadautoriteit, gemeentes die iets groeien en inderdaad, wethouders die er elk een “stadsdeel” bijpakken is de oplossing.
Jochem Floor
-11-  Jochem Floor:
@ f.bol: Ten eerste inderdaad allesbehalve representatief want AT5 trekt een select publiek en waren de opties ook nog eens erg beperkt, en ten tweede geeft u hier onjuiste cijfers.

De aantallen waren:
Briljant idee, gelijk uitvoeren 57.2%/1088 Stemmen; Goed idee, maar zal nooit worden uitgevoerd 18%/342; Slecht plan, de stadsdelen werken prima 24.8%/470.

Maar mag ik de vindplaats van dat O&S-onderzoek?
Adam Smid
-12-  Adam Smid:
@Jochem: AC trekt een nog selecter publiek dan AT5. Ik denk dat er hier proportioneel meer rondlopen die voor een onverstoorde hypotheekaflossing erg gebaat zijn bij een onbekommerd voortbestaan van het stadsdeelradensysteem.

Het lijkt me het beste dat er, net als indertijd met de oprichting van de stadsdeelraad Amsterdam Centrum, een correctief referendum wordt gehouden over het behoud van de stadsdeelraden. We spreken dan af dat in principe de stadsdeelraden opgeheven worden, tenzij de Amsterdammers daar op tegen zijn. Als Remkes ongelijk heeft, en de Amsterdammers zo dol zijn op de dealraden, zullen ze vast wel de gang naar de stembus maken om dat kenbaar te maken. Toch? :-)
alex
-13-  alex:
Sluit me geheel aan bij de mening van Adam Smid. Sinds het bestaan van de stadsdeelbesturen kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de meeste van die lui voornamelijk met zichzelf bezig zijn en veel te dure gebouwen hebben laten bouwen dan wel hebben betrokken. Belangwekkende onderwerpen als stadsvernieuwing, verkeersstromen, plaatsing zendmasten, parkeerbeleid, criminaliteit en integratie dienen weer op gemeentelijk niveau te worden geregeld. Desnoods keren de zogenoemde voorposten weer terug om specifieke burgerzaken als paspoortaanvraag en het doorbrieven van klachten dichter bij de inwoners te houden.
alex
-14-  alex:
@Saranne:

Je beticht minister Remkes ervan dat hij met zijn voorstel om de stadsdeelraden af te schaffen bezig is met “een nieuwe kruistocht”. Beetje puberaal, deze beeldspraak. Je hoort mij toch ook niet zeggen dat Femke Halsema bezig is met haar nieuwe jihad tegen het kabinet Balkende? Nou dan. Wees als wanna-be politica wat zorgvuldiger met je terminologie.
f.bol
-15-  f.bol:
Nou nou, jochem, ik zat er 5 % naast, een halsmisdaad.
Jochem Floor
-16-  Jochem Floor:
@ Adam Smid - maandag 30 oktober 2006 14:46:46
>AC trekt een nog selecter publiek dan AT5.

Ongetwijfeld, maar er is hier tenminste niemand (hoop ik) die poogt om hier een poll te houden en dat ook nog eens als indicatie voor de waarheid te presenteren.

@ f.bol: nu doe je het alweer. Je zat er geen 5% naast, maar eerder 22.8% en de rest heb je erbij ge-interpreteerd. Er zijn leugens, grotere leugens en door f.bol ge-interpreteerde statistieken. Bah!
f.bol
-17-  f.bol:
57 en 18 is 75 in mijn wereld, alhoewel jij natuurlijk die 18 maar vast in je eigen kamp trekt. Blijf gerust geloven dat iedereen die stadsdelen wil.
De PvdA logica destijds bij het referendum over het stadsdeel centrum: zij die niet kwamen stemmen zijn dus vóór het stadsdeel. Die mooie stadsdelen, destijds keurig geografisch rondom de PvdA afdelingen getekend, was lekker makkelijk, bestuurlijk gesproken.
Ik denk dat bijna niemand ze wil behalve de GL en PvdA adepten op deze site.
En de “keihard werkende” stadsdeelpolitici uiteraard.
En die mening maakt mij erger dan een leugenaar. driewerf bah.
Voor verder cijfermateriaal verwijst deze leugenaar naar de O&S website en de website opheffen.nu . Die is niet up to date maar brengt scherp in beeld waarom het niet zinvol is stadsdelen te hebben, zeker niet in het centrum. Zonder noemenswaardige campagne haalden ze een zetel, zegt ook wat.
f.bol
-18-  f.bol:
Voor wie het vergeten is: destijds bij het referendum over het stadsdeel centrum stemde 80 % van de binnenstadbewoners tegen oprichting van het stadsdeel en kwamen er daar ruim voldoende mensen op. Omdat men in bijv. Zuid-Oost te weinig ging stemmen, wat kan hen dat ook schelen, werd het opkomstpercentage niet gehaald en was Amsterdam dus voor het stadsdeel. Maar dat lieg ik allemaal bij elkaar
-19-  :
@f.bol: de percentages ken ik niet uit mijn hoofd, maar dat een overgrote meerderheid van de opgekomen stemmers tegen stadsdeel centrum was, was duidelijk.
echter: een van de argumenten waarmee campagne werd gevoerd tegen het stadsdeel was dat het centrum grootstedelijk is, en tot alle amsterdammers behoord. daar hebben ze gelijk in: en als dan blijkt dat het overgrote gedeelte van de amsterdammers het geen zak kan schelen of het centrum wel of geen stadsdeel wordt, is zowel jouw conclusie als de conclusie van de gemeente te rechtvaardigen.
maar dan toch even de spelregels: vooraf waren de voorwaarden van het referendum gegeven, dus als men er in noord of zuidoost echt bezwaar tegen had gehad, was men we komen opdraven.
Jochem Floor
-20-  Jochem Floor:
Sorry hoor, f.bol, dat ik zo'n flauwe eis stel als het niet veranderen van cijfers waarmee je schermt. Het spijt me heel erg dat ik zo'n flauwe zeikerd ben. Echt waar, ik wist niet dat ik zo'n beperkt blikveld heb dat ik het grote plaatje niet kan zien. Ik hoop dat je me kunt vergeven, want ik vind dat ik mezelf dit toch wel heel kwalijk moet nemen. Het is namelijk wel heel dom van me, dat ik je tegenspreek. Hoe kom ik er toch bij? Ik weet toch dat je altijd gelijk hebt. Onvergeeflijk, hoe dom, hoe dom, hoe dom. Dat ik dat nu nog altijd niet begrijp. Werkelijk, dat je niet wanhopig van me wordt is me een raadsel. Zoveel onbenul in 1 persoon, daar staat je verstand toch bij stil|? Niet te filmen...
paul
-21-  paul:
Even op de AT5 website gekeken,f.bol heeft gelijk: 75% van de stemmen zijn tegen een stadsdeel. Ik ben blij dat in ieder geval er eentje is die zich een beetje aan de feiten houdt, daan kan Jochem Floor een voorbeeld aan nemen.
Ook de 80% die bij het referendum tegen stadsdeel Centrum waren, gaven al een indicatie dat de meeste Amsterdammers er niets van moeten hebben. Alleen maar de honderden deeltijds (beroeps-) politici die in stadsdeelraden en stadsdeelbesturen een baantje hebben gevonden, zijn enthousiast. Maar zichzelf opheffen, dat doen ze niet. Daarom: minister Remkes, zet door! En f.bol, blijf Amsterdam centraal bestoken met de juiste cijfers.
Jochem Floor
-22-  Jochem Floor:
@ paul Ja, en sinds wanneer is 75 % gelijk aan 80 %? Zelfs op een AT5-poll?

Begrijp me goed, als de rest van de wereld die stadsdelen morgen wil opheffen dan moeten ze dat vooral doen; meeste stemmen gelden. Ik persoonlijk sta open voor inhoudelijke argumenten. Daarom vroeg ik ook naar de vindplaats van het O&S-onderzoek.

Maar kom dan niet aan met 80% (euh, eigenlijk 75%, want 57 % + 18 %; maar dat is hetzelfde als 80 %) van godbetert een AT5-poll als argument. Dat is een zwaktebod. En als je serieuze argumenten hebt (die zijn wel degelijk aan te voeren), dan heb je zoiets niet nodig.
f.bol
-23-  f.bol:
Dom ben je niet, Jochem. Je stelt op zich een juiste eis en interpreteert vervolgens zelf de cijfers verkeerd met wat voor motief dan ook en maakt mij dan uit voor leugenaar. En dat is flauw.
f.bol
-24-  f.bol:
En ik had al toegegeven dat ik er 5 % naast zat. Het wordt steeds flauwer
-25-  :
@f.bol en jochum floor: we discussieren hier niet over het percentage dat er uit een at5 poll komt, maar over stadsdelen. dus: als je het dan over argumenten gaat hebben', en je vindt de at5 poll een betrouwbare, gebruik het gerust als argument, maar ga dan ook daarna door met discussieren over het onderwerp, en niet over een zijdelings afgeleide
f.bol
-26-  f.bol:
Ik bracht de poll alleen ter sprake omdat door andere posts de indruk dreigde te ontstaan dat de stadsdelen razend populair zijn, hetgeen dus niet zo is, en dat tonen meerdere onderzoeken en verkeizingsuitslagen aan. De argumenten tegen het voortzetten van het stadsdeelsysteem zijn zeer talrijk en vaak op deze site naar voren gebracht. Ze behelzen voornamelijk de inefficiëntie, de incompetentie (B&L als laatste voorbeeld), de versnippering, de remmende werking op de stedelijke ontwikkeling, het gegeven dat de “klagers” meer macht krijgen, de grootste bek regeert dus, het ontstaan van een ons-kent-ons cultuur in politieke en ambtelijke kringen waardoor het risico van corruptie sterk toeneemt, een stadsdeel cenrum dat alleen het electoraat ( de bewoners ) bedient en het bedrijfsleven en de essentiële economische waarde van de binnenstad op vele punten negeert, het eindeloos discussiëren van deelraden over zaken waar ze niet over gaan, het steeds terugkerende conflict centrale stad-stadsdeel, regelneukerij omdat er niets anders te doen is, een ongelooflijke bak geld die in bijv. Zuideramstel, Oost en centrum besteed gaat worden aan stadsdeelpaleizen, de versnippering van de diensten, gebrek aan financiëel inzicht waardoor alcides-drama's ontstaan, het steeds opnieuw een duur wiel uitvinden voor afvalbakjes en vuilophaal, de chaos in parkeerbeleid, en het constant gerel en geruzie omdat stadsdeelvoorzitters zich willen laten gelden t.o.v. B&W. Enzovoorts .
Het begin van een oplossing voor dit alles ligt in mijn ogen in het alereerst weghalen van de politieke component uit de stadsdelen en er service-afdelingen van te maken. En de gemeenteraad te laten beslissen over Amsterdam. Alsof dat niet democratisch zou zijn.
Je kunt, voor een fractie van de kosten, buurten toewijzen aan wethouders, eventueel het college iets uitbreiden waardoor ze er ook tijd voor krijgen, en de staf van een wethouder uitbreiden met mensen die via spreekuren makkelijk bereikbaar zijn voor bewoners.
Die moeten bij een probleem dan wel even met de tram naar de Stopera ja.
f.bol
-27-  f.bol:
De minuscule schaal is een bijkomende complicatie. Parijs binnen de ring heeft 4 miljoen inwoners en heeft 20 arrondissementen. Dat zijn er 200.000 per “stadsdeel”. De rest van de stedelijke agglomeratie, het île-de-France met in totaal 15 à 16 miljoen inwoners is in aparte gemeentes opgedeeld, de één met wat meer problemen dan de ander maar dit terzijde.

Met 3 à 4 stadsdelen in Amsterdam zouden denk ik al veel meer mensen kunnen leven.
-28-  :
ik denk dat f.bol gelijk heeft wanneer hij zegt dat 3 a 4 stadsdelen, als we dan toch stadsdelen moeten hebben, zinniger zijn: de stadsdelen lopen nu teveel uit elkaar in grootte en sluiten ook niet aan bij de socio-politieke problematieken die er spelen. ZO vraag ik me echt af waarom aan de ene kant 'Noord' één knoeperd van een stadsdeel is (een beetje van het formaat zoals f.bol dat zou willen zien, met 88119 inwoners, zie: http://www.os.amsterdam.nl/...) terwijl verschillende gebieden in Noord écht verschillende problemen hebben: vergelijk bijvoorbeeld eens de buurt van het Purmerplein met die rond het Buikslotermeerplein - en dan heb ik het alleen nog maar over Nieuwendam, terwijl aan de andere kant Bos en Lommer en de Baarsjes met respectievelijk 30989 en 34472 inwoners én met ene vegrelijkbare problematiek, ineens twéé stadsdelen zijn. F.bols sneer dat die grenzen zo mooi bij de PvdA-afdelingen passen zou wel eens dichter bij de waarheid kunnen liggen dan onze vriendelijke lezers en schrijvers alhier van GL en PvdA-huize hadden willen weten.

Maar dan blijft het belangrijkste probleem, iets wat door Rob Zachte na mijn eerste reactie is weggehoond, maar ook weer terecht door f.bol is aangehaald: er worden nu bestuurlijke zaken controleerbaar gemaakt door een politieke structuur, oftewel, zoals Bol zo mooi zegt: elke stoeptegel wordt gepolitiseerd. Dit is slecht twee redenen: ten eerste wordt er iets gepolitiseerd wat niet geploitiseerd hoort te worden. De burger heeft er recht op dat de overheid doet waarvoor ze bedacht is, en dat betekent dus juist ook elke stoeptegel rechtleggen. Doet ze dat niet, dan hoort een een gang naar de bestuursrechter plaats te vinden en dan hoort de overheid zich te corrigeren. Een zaak die eerder vanzelfsprekend verplichtend voor de overheid was, wordt nu ineens een inzet van verkiezingstrijd: wat er dus feitelijk gebeurt is dat de belofte dat 'de overheid doet wat ze zegt' een kwestie van politieke keuze in plaats van bestuurlijke zekerheid is. Dat vergroot de kloof tussen burger en politiek alleen maar. de tweede reden waarom dat slecht is, is omdat deze extra bestuurslaag alleen maar efficientieverleis betekent: meer vergadertijd per genomen besluit, meer vergadertijgers per genomen besluit, betekent langzamere en minder effectieve besluiten.

Nogmaals: bestuurlijke taken dienen gewoon uitgevoerd te worden. Doet de overheid dat niet, dan is ze bestuursrechtelijk aansprakelijk. Politici over een een besturlijke verantwoordleijkheid heenplakken maakt beslissingen inefficienter en veroorzaakt een legitimiteitsverlies bij de overheid.
f.bol
-29-  f.bol:
Zo mooi als Daniël kan ik het niet zeggen. Laatste puntje met iets meer lichtvoetigheid: altijd, maar dan ook altijd wordt in het rijtje grote voordelen van het stadsdeelsysteem het zo lekker efficiënt en dichtbij ophalen van paspoort en rijbewijs is....
Nu vraag ik je!
Deze dingen haal je dus met intervallen van 5 en 10 jaar op! waar hebben we het over.
Er zijn ook mensen die dat ophalen van papiertjes als enige voordeel van de stadsdelen zien. Zou je ze vragen of ze er een 5 jaarlijks reisje naar de Stopera voor over zouden hebben als in ruil hun lokale lasten fors dalen weet ik het antwoord nu al.

Zelf woon ik niet in het centrum maar haal alles in de Stopera. Daar komt namelijk bijna niemand meer.....
Saranna
-30-  Saranna:
off-topic: Saranna Maureau? Van Groen Links? Wow, ik begrijp dat Amsterdam Centraal nu ook een strategisch medium in de verkiezingsstrijd is geworden? w00t!

je mag inderdaad dat Amsterdam Centraal inderdaad een strategisch medium is ook richting de landelijke verkiezingen. Iemand die zich uitspreekt voor de stadsdelen op dit kanal kan je amper het verwijt maken dat hij/zij in dit geval bezig is met strategisch stemmenwingedrag, lijkt me gezien de topics hier.

@Saranne:

Je beticht minister Remkes ervan dat hij met zijn voorstel om de stadsdeelraden af te schaffen bezig is met “een nieuwe kruistocht”. Beetje puberaal, deze beeldspraak. Je hoort mij toch ook niet zeggen dat Femke Halsema bezig is met haar nieuwe jihad tegen het kabinet Balkende? Nou dan. Wees als wanna-be politica wat zorgvuldiger met je terminologie.

De leeftijd van puberaal heb ik reeds lang achter me gelaten, wanna be politica, op een onverkiesbare plaats ook niet helemaal mijn gedachte.
Als jij aan mijn terminologie weet te koppelen dat Femke een Jihad tegen Balkenende aan het voeren is, heb ik me vast niet goeduitgedrukt, wat onverlet laat dat Femke, en m.i. volstrekt terecht, zware kritiek uit op het kabinet Balkenende.
Ik geloof nog steeds dat de stadsdelen een zegen zijn voor de lokale democratie, het feit dat je kunt vinden dat ze niet alles goed doen, ondersteunt dat alleen maar.
f.bol
-31-  f.bol:
Tuurlijk mag je geloven dat stadsdelen een zegen zijn.
Het punt is alleen dat:
a. de argumentatie hiervoor niet verder komt dan “de politiek staat dichter bij de burger” ( dat vindt de politiek, maar vindt de burger dat ook? ) , “20 deelraadspolitici zijn goedkoper dan 20 ambtenaren”(?),“het is goed dat conflicten aan de oppervlakte koen”( worden die conflicten niet juist veroorzaakt door het stadsdeelsysteem?) en dan natuurlijk het paspoort...
b. er niet ingegaan wordt op de stroom aan argumenten tegen die door mensen wordt aangedragen.

Natuurlijk kun je vinden dat ze niet alles goed maar toch een zegen zijn, je kunt ook vinden dat ze best weleens wat goed doen maar toch een ramp zijn gebleken....

Overigens zouden de standpunten over stadsdelen niets met rechts of links te maken moeten hebben. Alle politieke partijen willen toch een efficiënt bestuur?
Woestijnvis
-32-  Woestijnvis:
Voor mij mogen de stadsdelen weg. Ik heb geen behoefte aan die extra bestuurslaag. Het leveert niets op. Het Den Haag model is beter en stukken goedkoper. Dienstverlening op wijkniveau, bestuursniveau op stadsniveau. Van het bespaarde geld, overal vandalismebestendige vuilnisbakken ophangen.
alex
-33-  alex:
Intussen is de SP bij monde van Laurens Ivens een initiatief gestart om de deelraden weg te krijgen. Je moet het ijzer smeden als het heet is, moet deze jongeman hebben gedacht. Meer informatie op de website http://http://www.wegmetded...
alex
-34-  alex:
Nou, het ging niet helemaal goed met het plaatsen van de link naar de website van Ivens (zie vorige reactie). Deze website reageert ook verdomd traag, het plaatsen van een reactie duurt ettelijke minuten...

Hier het juiste webadres: http://www.wegmetdedeelrade...
f.bol
-35-  f.bol:
Het gaat rap nu: b&w gaan versneld proberen om een plan waarin de macht van de stadsdelen en de deelraden in het bijzonder sterkt wordt ingeperkt te implementeren. Stond vandaag in Het Parool, ook al omdat nu de hete adem van Den Haag in de nek gevoeld wordt.

Zo zie je maar, linksom of rechtsom wordt het besef gevoeld dat het niet werkt.
Of Den Haag nu ingrijpt of niet; als de stadsdeelraden minder macht krijgen dus over nòg minder wezenlijks vergaderen zal de overbodigheid alleen maar sterker worden gevoeld. Volgens mij is, hoezee, het einde of in elk geval een sterke indikking van het stadsdeelsysteem in zicht.
yanny scutt
-36-  yanny scutt:
f.bol, Ja hoor! En wat jammer dat het zoveel jaren moest duren voordat het 'inzicht' neerdaalde..

Volgens mij zou een enkele wethouder per Stadsdeel voldoen. Het MP systeem in Groot Brittanie werkt al meer dan 35 jaren op die manier, en dat gaat nog steeds heel goed.

Die wethouder houdt zich primair bezig met klachten van de burger- verwijst deze door naar de juiste instantie's lukt dat niet, dan kan de wethouder ingrijpen.

Voorwaarde is dan wel dat de wethouder niet aan partijpolitiek doet tijdens het uitvoeren van de functie en gewoon de wet uitvoert! Groet; Yanny
E.R.
-37-  E.R.:
@parool bol
Macht inperkern van stadsdeelraden?
Eind deze maand komt er een heus debat over het boombladvolume bij de herplantplicht van gekapte bomen in Amsterdam Oud-West. Kijk, zo breng je de politiek dichter bij de burger. Die burger heeft dan wel eerst een paar ongewenste parkeergarages en hoogbouwflats moeten slikken van de lokale appartsjiks, maar een kniesoor die daar op let. Maar goed, het zij zo.
yanny scutt
-38-  yanny scutt:
AKTUEEL-AKTUEEL-AKTUEEL

Vanmiddag werd ik bezocht door 2 vriendelijke dames van Stadsdeel Slotermeer/Geuzenveld, gewapend met een enquete ten behoeve van het verbeteren van het Gerbrandypark want dat park moet op de schop, en het wordt van groot belang geacht dat de bewoners daarbij betrokken worden.

Groot was mijn verbazing, want er wordt al meer dan een jaar geschoffeld, gegraven en gekapt in datzelfde park; de mooie eco-oever heeft weer een rechte lijn gekregen (dat past beter bij de ideeen van de oorspronkelijke architect heeft iemand in het Stadsdeel- gebouw bedacht),de fietspaden zijn verbreed, statige populieren zijn gekapt,speelveld verhoogd en opnieuw ingezaaid, speeltoestellen vervangen 'engazonogmaareffe' door..(de mening van de omwoners was daar kennelijk niet voor nodig!)

Maar nu gaat het park dan eindelijk aangepakt worden..en wel MET instemming van de omwonenden..

Ik heb braaf meegewerkt want heb er alle belang bij zonder gevaar voor valpartijen naar het winkelcentrum te kunnen lopen, omdat mijn buurt ,de ernaast palende Theodorus Dobbebuurt, onbegaanbaar aan het worden is. Als het heeft geregend kun je maar beter een stel lieslaarzen bij de hand hebben vanwege de kuilen in het trottoir en wegdek. Bij droog weer kun je hier geweldig klunen! (de omhooggedrukte bakstenen vormen hier en daar heuse dijken..) En dat alles omdat er al 30 jaar niets meer is gebeurd aan de bestrating in onze buurt.

Maar gelukkig mag ik nu meedenken aan mijn 'vluchtweg' door het park..(of wat daar nog van over blijft)

Stadsdeelraden..wie begrijpt daar iets van?! Groet; Yanny
sjun
-39-  sjun:
Jochem, een beetje minder Felix klonen mag best en biedt bovendien ruimte voor *argumenten*. Wellicht ook een ideetje voor de politieke partij die je vertegenwoordigt. Het komt me voor dat die kostspelige stadsdelen destijds vooral in het leven geroepen zijn om loyale PvdA-mensen aan een door de gemeenschap betaald baantje en de PvdA aan extra invloed op het Amsterdamse electoraat te helpen.
Jochem Floor
-40-  Jochem Floor:
@ sjun - maandag 6 november 2006 09:04:17:
“Felix klonen” zal wel iets met Felix Rottenberg te maken hebben, maar aangezien ik die persoonlijk niet ken weet ik niet wat je bedoelt.
*argumenten* zijn nu juist waar ik om vroeg, zoals je kunt zien als je verder naar boven scrollt; ik geloof overigens dat f.bol en ik dat punt wel zo'n beetje hebben afgerond.

Wat betreft het andere punt en even voor de goede orde: Nee, ik vertegenwoordig geen politieke partij. Ja, ik ben wel lid van de PvdA, ben daarvoor ook actief en dat je dat aan de orde stelt is prima, maar ik vertegenwoordig hier louter en alleen mijn eigen mening.
Het programma van de PvdA op dit punt laat zich vinden op de site van PvdA-Amsterdam, onder 10.2. Zie de link. Bij mijn weten is de PvdA overigens niet mordicus tegen opheffing, maar op zoek naar/in afwachting van een goed voorstel voor het alternatief. Eventuele verandering in het aantal stadsdelen heeft geen prioriteit; maar dat de werkwijze beter kan wordt ook door de PvdA erkend.

Wat betreft het in het leven roepen van stadsdelen; bij mijn weten was het de bedoeling dat Amsterdam zou worden opgedeeld bij instelling van de stadsprovicie. En als je met 'kostspelige' stadsdelen doelt op de kosten, dan denk ik dat je je vergist. Bij mijn weten is zijn de stadsdelen verhoudingsgewijs juist goedkoop. Het punt is: er wordt van alles geroepen, maar serieuze cijfers heb ik nog niet gezien. Als ik me vergis hoor ik het graag.

Een ander punt: als je zo'n institutionele hervorming oplegt, dan is de gemeente-organisatie de komende jaren bezig met veranderen en wat resulteert is een hyper-bureaucratische moloch. Dat zal niet de bedoeling zijn. Opheffen van de stadsdelen is vrij makkelijk; dat heb je met een pennestreek voor elkaar. Maar de hele organisatie samenvoegen met de gemeenteorganisatie van de stad Amsterdam.

Dus wie iets wilt qua opheffing, die moet ook komen met een goed alternatief. Eigenlijk zou het ook wel zo zuiver zijn als Remkes om te beginnen eens een visie neerlegt op hoe het decentraal bestuur in landelijke en stedelijke gebieden wel moet zijn. Bij mijn weten beperkt hij zich tot nog toe tot de stelling dat kleine gemeenten in de Randstad moeten fuseren en dat de stadsdelen moeten verdwijnen. Er moet ook iets voor in de plaats komen. De centrale stad en alle stadsdelen samenvoegen tot gemeente Amsterdam “en zoekt het verder zelf maar uit, als het maar geen extra geld kost en braaf naar Den Haag luistert”, dat is wel erg makkelijk.
-41-  :
@Jochem: “Dus wie iets wilt qua opheffing, die moet ook komen met een goed alternatief”

Ten eerste is dat argumentatief onjuist: het is een drogreden die ook wel bekend staat als 'verschuiven van de bewijslast'. Immers, als ik de doodstraf in de VS wil opheffen, of de hypotheekrenteaftrek wil afschaffen, dan hoef ik toch ook niet te komen met een alternatief? Een alternatief is genoodzaakt dan en slechts dan wanneer degene die pleit voor opheffing wel erkent dat er een probleem is waar de deelraden aan tegemoet dienden te komen, en dat is juist waar wij van mening verschillen: de deelraden komen in mijn ogen niet tegemoet aan een 'probleem'.

Ten tweede: inhoudelijk: het alternatief is natuurlijk gewoon terug naar het Huis van Thorbecke. Oftewel, de gemeente staat voor een politieke gemeenschap op lokaal niveau en regelt de zaken dusdanig. Voor zaken betreffende 'schone straten', 'veilige scholen' et cetera, dat betreft simpele kerntaken van de overheid: voldoen de ambtelijke diensten daar niet aan, dan is een gang naar de bestuursrechter de meest makkelijke en meest doeltreffende oplossing.

Voila: uw redeneertruc is benoemd en desondanks heeft u er nog antwoord op gekregen ook. Nu u weer.
Jochem Floor
-42-  Jochem Floor:
Aanvulling: “Maar de hele organisatie samenvoegen met de gemeenteorganisatie van de stad Amsterdam.”, dat is een ander verhaal.
Jochem Floor
-43-  Jochem Floor:
@ Daniel: sorry, maar jij gebruikt de drogreden:
> als ik de doodstraf in de VS wil opheffen,
DAT is inderdaad niet meer dan een pennestreek.

>of de hypotheekrenteaftrek wil afschaffen,
maar HIERVOOR zul je, evenals voor opheffen van stadsdelen, wel degelijk een alternatief moeten aandragen.

>Ten tweede: inhoudelijk: het alternatief is natuurlijk gewoon terug naar het Huis van Thorbecke. Oftewel, de gemeente staat voor een politieke gemeenschap op lokaal niveau en regelt de zaken dusdanig.

Mee eens, maar de stadselen zijn ook niet meer dan een onderlaag die voor het overige volledig in overeenstemming is met het huis van Thorbecke. Ten tijde van Thorbecke had je in Nederland geen steden van de omvang van Amsterdam en Rotterdam; Rotterdam is sterk gegroeid na 1850 en Amsterdam rondom 1920. Daarop was de gemeentewet van Thotrbecke nooit geschreven, en daaraan is met de stadsdelenverordening een mouw gepast.

Als je het huis van Thorbecke echt wilt beschermen, dan lijkt me dat je eerst de ondemocratische en steeds machtiger wordende institutionele vergroieingen als het ROA aanpakken. En waarom hebben we Mark Ter Horst daar dan nooit over gehoord, hoor ik je vragen? Dat is een heel goede vraag en het antwoord is tamelijk simpel: in het ROA had hij geen last van kritische raadsleden.
-44-  :
@Jochem: leg eens aan mij uit waarom het een natuurlijk en dwingend fenomeen is dat als je de hypotheekrente-aftrek wilt afschaffen, dat je dan per sé met een alternatief moet komen?

Ach ja, heel relevant is dat ook niet: je erkende mijn punt iig wél met de doodstraf. En dat punt was dat wanneer iemand pleit voor afschaffing, dat die persoon dan niet per sé met een alternatief hoeft te komen. Dat hoeft alleen wanneer er de partij die afschaffing wil, erkent dat hetgeen hij wil afschaffen oorspronkelijk wel een daadwerkelijk probleem aankaartte wat daadwerkelijk oplossing verdient. En dat is er niet.

Over Thoerbecke: wat Thorbecke definieerde was gewoonweg drie lagen van competenties passend bij formaten van problemen. Een soort subsidiariteitsbeginsel dus. Het bewonersaantal was voor de distributie van die competenties niet relevant, het gaat om wie verantwoordelijk is voor welke socio-politieke problemen: lokale, dat zijn de gemeentes, bovenlokale, dat zijn de provincies, en nationale, dat is de nationale overheid. In principe kunnen de specifieke geogragische grenzen van gemeentes en provincies vrijelijk aangepast worden, maar de verdeling van competenties niet.

Door te stellen dat deelraden deze structuur niet aantasten, Jochem, praat je jezelf in een moeras: óf het is waar wat je zegt, en de deelraden halen geen competenties weg van de gemeentes - maar dan is de vraag welk doel ze dan dienen, als ze geen competenties hebben, des te prangender, óf ze nemen wel competenties weg, waarmee de onderste laag van het Huis van Thorbecke wel degelijk aangetast wordt. Maar dan komen we op een hele andere vraag: gesteld dat de deelraden wél competenties weghalen bij de gemeente (wat ze nauwelijks doen hoor, maar stel dat), waarom hebben we dan überhaupt nog een gemeente?
Jochem Floor
-45-  Jochem Floor:
@ Daniel:
>leg eens aan mij uit waarom het een natuurlijk en dwingend fenomeen is dat als je de hypotheekrente-aftrek wilt afschaffen, dat je dan met een alternatief moet komen?

Je hebt gelijk, het hoeft niet per sé. Maar bij het afschaffen van bestuursstructuren is het wel handig om het wel te doen. Anders wordt zo'n voorstel wel tamelijk gratuit en nauwelijks serieus te nemen.

De stadsdelen zijn een aanvullig op het bestaande systeem; verschuiven van competenties heeft veel vaker plaats. De afgelopen periode kent zo de WWB, die de gemeenten moeten uitvoeren, nog altijd met de instructie dat ze geen inkomenspolitiek mogen voeren. Dat is natuurlijk een je reinste kul-opdracht die heel duidelijk maakt dat het alleen maar om bezuinigen gaat, dus verschuiven van competenties is niet echt een sterk argument. Hetzelfde punt speelt al tijdenlang tussen provincie en ROA; verschuiven, verschuiven.

Blijft nog even staan het punt waar je niet op in bent gegaan, dat het ROA een veel ernstiger aanasting van 'het huis van Thorbecke' is, vanwege het volslagen gebrek aan democratie waarmee doodleuk over bijvoorbeeld ons openbaar vervoer wordt beslist.

Daar zou nu eens energie in gestoken moeten worden!
Democratische kop eropzetten? Dat is een optie. De andere mogelijkheid: gewoon opheffen, en het hele (bureaucratische) takenpakket (want taken zelf uitvoeren doet het ROA bijna niet) verschuiven naar provincie en kerngemeenten.
f.bol
-46-  f.bol:
Goede vraag. Deze werd overigens door iemand van GL-centrum duidelijk beantwoord: de gemeenteraad moet worden opgeheven, alle bevoegdheden naar de stadsdelen. Wel consequent, maar als je nu volstrekte chaos en totale stilstand wil creëren moet je dat doen. Het zou overigens wel kunnen als je een Randstadautoriteit zou creëren ( met eigen democratische contrôle als provincie ) en de agglomeratie Amsterdam ( maar dan de hele urbane zône inclusief Almere, Haarlem, Purmerend, Zaanstad e.d. ) zou opdelen in een vier- of vijftal gemeentes. Thorbecke gered en per saldo in het huidige Amsterdam iets van 3 stadsdelen.
Maar dat kan altijd nog. Doe eerst maar die stadsdelen weg. we lopen nu overigens over twee draden.
f.bol
-47-  f.bol:
Voor de duidelijkheid: ik reageerde op daniël
-48-  :
Het ROA lijkt me nu bij uitstek iets waarvan we feitelijk een nieuwe 'stadsprovincie' of 'randstadprovincie' zouden kunnen maken.

Want je hebt natuurlijk gelijk dat een dergelijk orgaan wél gecontroleerd dient te worden.
Jochem Floor
-49-  Jochem Floor:
Met dien verstande dat die dus al bij referendum hadden weggestemd. Lijkt me dus niet zo'n handig voorstel.
Jochem Floor
-50-  Jochem Floor:
Dus zouden we daar nuiet eerst eens aadacht aan gaan besteden, in plaats van aan het (op basis van een vrij bot dogmatisch standpunt) opheffen een keurige democratisch gelegitimeerde bestuurslaag waarvan ongeveer 90 % van het werk toch gedaan moet blijven.
yanny scutt
-51-  yanny scutt:
Leuke discussie over de Deelraad binnen de Staat der Nederlanden. (natuurlijk had er nooit een Deelraad gekomen als ons Staatsrecht dat niet toeliet..)

Mogen wij ons nu gaan afvragen of die Deelraden ook NUTTIG zijn en voor wie?

Kunnen Jochem en Daniel eens met voorbeelden komen? Groet; Yanny
f.bol
-52-  f.bol:
Het ROA werd weggestemd omdat Amsterdam geen zin had in nòg een bestuurslaag, ik waag te betwijfelen of een provincie Randstad zou worden weggestemd als tegelijkertijd de stadsdelen zouden worden opgeheven.
Inderdaad de stadsdelen zijn democratisch gelegitimeerd, met een hoop protest weliswaar en een sterk gevoel dat het “door de strot is geduwd”. Maar ok, uiteraard zijn ze democratisch gelegitimeerd, in mijn ogen m.u.v. het stadsdeel centrum.
Maar, Jochem, kijk voor de lol eens de notulen na van de stadsdeelraad centrum over, zeg maar 2005. Je zult dan zien dat niet 90 % van hun werk gedaan moet worden, maar dat 90 % overbodig is. Overigens valt het me wat tegen dat je elders op hoge toon verantwoording van cijfers eist en hier lukraak 90 % “nuttig werk” veronderstelt.
Lees de notulen en huiver: let op hoe vaak een stadsdeelbestuurder zegt: “daar gaan wij niet over” , “dat is aan de centrale stad” . Let op hoe vaak men in die deelraad op politieke actualiteit wil inspringen ( “ja ook ik heb hier een mening over” ) terwijl ze er NIETS over te vertellen hebben. Let op hoe er over budgetten wordt gepraat, terwijl door centrale richtlijnen 80-90 % van het stadsdeelbudget gewoon vastligt. Let op hoe vaak het over parkeerplaatsje hier, rolschaatsbaantje daar gaat. Neem plaats op de publieke tribune en zie op wat voor lachwekkende wijze Parlementje wordt gespeeld. En zie op wat voor afschrikwekkend laag niveau de discussie zich soms beweegt.
Nuttig? hou toch op.
-53-  :
@Yanny: voorbeelden? Zie de post van f.bol hierboven.
Jochem Floor
-54-  Jochem Floor:
@ f.bol, Yanny, Daniel, n.a.v. “afschrikwekkend laag niveau de discussie”: We gaan toch niet de deelraden niet de maat nemen aan de hand van de ervaringen van de deelraad in stadsdeel binnenstad, hoop ik? Er zit enig verschil tussen de kwaliteit van de deelraden. Centrum is wat mij betreft niet het lichtend voorbeeld van hoe het wel moet.

@ f.bol: ik wees met die 90 % op het resterend deel, dat na afschaffing van de deelraden en de raadsgriffie overblijft. De uitvoerende taken en het deel van het ambtenarenapparaat dat dan onder de centrale stad zou gaan vallen; dat blijft over.

“door centrale richtlijnen 80-90 % van het stadsdeelbudget gewoon vastligt” Die situatie is in Den Haag/Haarlem/Stopera of overal elders waar met enige continuiteit gewerkt wordt niet zo vreselijk veel anders. Ik weet het goed gemaakt: we schaffen ze af en voortaan ga ik er over, want het maakt toch niets uit. Of, als je mij niet vertrouwt, dan kan de koningin het wel doen.
f.bol
-55-  f.bol:
Dat is dus een hele centrale vraag, of het ambtenarencorps niet heel erg zou kunnen worden gerationaliseerd en afgeslankt als je van de deelraden en raadsgriffies af zou zijn. om die 90 % die jij als noodzakelijk ziet omlaag te krijgen is natuurlijk de grap. Als je ziet dat vrijwel alle stadsdelen onafhankelijk van elkaar functionerende reiniging, stadsdeelwerken, welzijnszorg, verkeer ( nu ja het meeste, want doorgaande routes zijn dan weer van de centrale stad of althans daar kunnen ze veto's over uitspreken: zie destijds stadsdeel de Pijp dat hobbels en wegversmallingen op de stadhouderskade wilde aanbrengen.....) etc etc. hebben, lijkt mij dat die 90 % resterend deel flink verkleind kan worden.
En het is waar dat ook net nationale parlement in de praktijk maar over een heel klein deel van de begroting kan stemmen. Maar dan gaat het doorgaans nog ergens over.
Je kunt schalen eindeloos blijven verkleinen, dan sta je dichter bij de burger ( met bijvoorbeeld een straatraad), maar het gaat over steeds minder.

Zelfs als je voor een deelraadsysteem bent zul je moeten toegeven dat men in eerste instantie véél te ver doorschoot met bijv. stadsdeel Buitenveldert en de Pijp. Er zijn er nu nog te veel. Wil je ze persé handhaven vergroot ze dan tot centrum ( alles binnen de ring), Zuid en Oost ( Zuid-Oost, delen van Zeeburg etc. ), West buiten de Ring en Noord. Dan gaat het misschien ietsje soepeler en grootstedelijker...
-56-  :
En nogmaals: vergeet de bestuursrechter niet.
f.bol
-57-  f.bol:
En nog even ter verstrooiïng wat weetjes uit een HP-de tijd artikel destijds ( uiteraard een verdachte bron volgens sommige stadsdeel-adepten):

- In totaal kent Amsterdam dus rond de 400 bestuurders
- De indeling is volstrekt arbitrair geweest, destijds wilde de PvdA 32 stadsdelen (...) en het CDA 6. Zo werden het er 16 waarvan enkelen zijn gefuseerd
- De Amsterdamse (semI-)overheden werken met meer dan 20 verschillende financiële systemen, computerprogramma's sluiten niet op elkaar aan
- Bij een verhuizing moeten je gegevens bij deze instanties in maximaal 150 verschillende databases worden opgenomen
- De soorten prullebakken, bankjes, paaltjes, fietsrekken etc etc enfin het straatmeubilair opgelopen zijn tot meer dan 4800. Dat zijn dus meer dan 4000 verschillende types die allemaal zijn ontworpen, getest, besproken, geselecteerd en ingezet.

Enig idee wat dit allemaal gekost heeft?
Volgens mij is het niet meer te becijferen, maar het kan maar tot één conclusie leiden: weg ermee

Ik roep iedereen op om op de website http://www.wegmetdedeelrade... je steun te beruigen, Sp-er of niet. En wees niet bang, die wijkraden komen er toch niet.
yanny scutt
-58-  yanny scutt:
Ehh, f.bol. Die wijkraden waren echt zo slecht nog niet hoor! Ook waren zij democratisch want de -niet politiek gebonden-burger kon daar zitting in nemen en met erg veel hard werk nog wel wat voor elkaar boksen!

Mooi dat de SP de huidige Deelraden weg willen hebben. het zou de SP wel sieren als ze dan hadden nagedacht over de 'burgerinspraak' En juist daar heb ik geen enkele SP-er nog op kunnen betrappen! Ik ben bang dat elke burger die iets te zeggen wil hebben over de eigen wijk, dus lid moet worden van de SP.. Een onrustbarende gedachte..en daarom zal ik niet SP stemmen. Groet; Yanny
yanny scutt
-59-  yanny scutt:
Hoezo laag niveau Jochem? Het zijn de mensen die geen vragen beantwoorden die het niveau laag houden!

Ik heb het over Stadsdelen die al bestaan vanaf de oprichting.(En sindsdien maar pover functioneren.) Dat de jongste binnenstadsDeelraad ook niet voldoet, heeft mij erg aan het lachen gemaakt!

Vooral omdat alle 'hogere regionen' ineens beseften dat dat toch niet zo'n goede bestuurslaag bleek te zijn. Kortom; in een stad als Amsterdam moest eerst de macht van Job Cohen worden aangetast (binnen de grachten..) door de jongste Centrum Deelraad..(ook binnen de gra..)

De grootste schande ligt natuurlijk in het feit dat de PvdA het grootste politieke machtsbolwerk is in deze stad en lekker heeft geslapen! (en van de goede mensen niets dan lof, maar dat zeggen wij van de doden ook )

Jochem doe je best, maar niet op de markt want mensen zijn echt veel slimmer dan jij denkt. Groet; Yanny
Jochem Floor
-60-  Jochem Floor:
@ f.bol:
400 bestuurders? Dat aantal neem ik met een korrel zout. Even tellen: B&W zijn er 7, en dan 14 stadsdelen x ieder een DB van 3 (enkeling 4/5), dan kom ik op een totaal van een goede 50 bestuurders in de stad.

Trambestuurders van het GVB niet meegerekend, dat geef ik toe.
f.bol
-61-  f.bol:
Met de SP heb ik principieel grote moeite. Waarom vraagt niemand zich af hoe het kan dat deze partij al een eeuwigheid dezelfde leider heeft, wiens autoriteit nooit betwist is? De kadaverachtige discipline die binnen de partij heerst stuit mij sterk tegen de borst.

Maar ze willen de stadsdelen weghebben, tekenen dus!
Overigens gek dat de lokale vvd hierin niets doet. Hun minister stelt het tenslotte voor.
f.bol
-62-  f.bol:
@ jochem: correctie, u had me weer te pakken, 400 politici bedoelde ik uiteraard. En die 4000 soorten straatmeubilair vind je zeker weinig of mooi divers....

50 bestuurders is uiteraard ook veel te veel, een stuk of 8 is genoeg. Vooruit 10 dan.
-63-  :
@Jochem: je laat de leden van de stadsdeelraad zelf wel heel gemakkelijk weg. Als die stadsdeelraden alleen maar hun meerwaarde halen uit hun extra DB, dan kun je je afvragen waarom we de stadsdeelraad überhaupt hebben en niet gewoon een management-team van 3 man per SD toevoegen om deze, ik herhaal het nog maar eens, bestuurlijke klussen op te knappen.

Overigens, Jochem, voor iemand die f.bol eerst het vel over de oren haalde omdat hij inaccuraat met cijfers omsprong, vind ik deze manier van rekenen wel erg schandalig. Dat is niet eens meer slordig, dat is ronduit malicieus manipulatief! Schande, Jochem, ik had je hoger ingeschat!
f.bol
-64-  f.bol:
@ Yanny: een wijkraad is prima als deze niet door de overheid wordt ingesteld: bewoners nemen een initiatief, stellen een wijkraad in en verzamelen per onderwerp dat ze bij het bestuur aandragen handtekeningen. Zo zijn ze onafhankelijk en representatief. En is er reeële inspraak zonder dat alleen de grootste bek regeert of de beroepsinspreker, waarvan ieder stadsdeel er een aantal kent en voor het gemaak alvast op anticipeert: nee, daar doen we geen speelpleintje want dan krijgen we last met mevrouw zus-of-zo. bah.
Jochem Floor
-65-  Jochem Floor:
@ Yanny:
>>Hoezo laag niveau Jochem? Het zijn de mensen die geen vragen beantwoorden die het niveau laag houden!

Dat lijkt me eerder een vraag voor f.bol [i]](f.bol - dinsdag 7 november 2006 10:24:26)[/i i.p.v. voor mij, ik heb alleen maar op dat postje gereageerd.

>>Mogen wij ons nu gaan afvragen of die Deelraden ook NUTTIG zijn en voor wie? Kunnen Jochem en Daniel eens met voorbeelden komen? yanny scutt - dinsdag 7 november 2006 01:37:59

Twee voorbeelden van het nut van deelraden; in Oud-West heeft de deelraad ervoor gezorgd dat de bomen op de Bilderdijkstraat niet hoeven worden gekapt; als die vraag alleen van een DB onder toezicht van de gemeenteraad afhankelijk was geweest dan waren die bomen al 5 x omgezaagd.
En bij bouwplannen in de wijk kunnen betrokkenen met hun bedenkingen bij deelraden terecht; bestuurders, hoe goed ze hun best ook ook doen om draagvlak te vinden voor plannen, zullen vrijwel altijd zeer betrokken zijn bij grotere projecten en kritische distantie wordt dan erg moeilijk. Als je de gemeenteraad die rol laat uitoefenen, dan heeft de Amsterdamse gemeenteraad echt geen tijd om de tientallen grotere, laat staan de honderden kleinere bouwprojecten per jaar te bespreken. Ook niet in commissies, ook niet informeel; het kost gewoon tijd om je in zoiets te verdiepen en met beide partijen te gaan praten.
Jochem Floor
-66-  Jochem Floor:
Beste Daniel en f.bol:

Een concierge is geen onderwijzend personeel.
Een accountant is geen manager.
Een directeur is geen ondernemer (althans niet per definitie).
En een volksvertegenwoordiger is geen bestuurder.
Sorry, ik verzin het niet.

Dus 50 bestuurders. Het aantal volksvertegenwoordigers moet je zelf maar berekenen; dat zal inderdaad wel in de richting van die 400 gaan en dat kan in mijn ogen ook best wat minder; maar daartegen hoor ik ook niemand bezwaar maken.

Als je dat cijfer van f.bol vergelijkt met het stedelijk gebied van de regio Haarlem dan ontloopt het elkaar niet zoveel. Kijk maar naar dit willekeurig gekozen voorbeeld uit de regio Haarlem en buurgemeenten:

Haarlem – 146.000 inwoners en 44 'bestuurders';
Velsen – 68.000 inwoners en 40 'bestuurders';
Bloemendaal – 17.000 inwoners en 20 'bestuurders';
Zandvoort -17.000 inwoners en 23 'bestuurders';
Heemstede -26.000 inwoners en 26 'bestuurders';
---------------------------
Totaal: 274.000 inwoners en 150 'bestuurders'.

Als je dit aantal zou extrapoleren naar het aantal bijhond bij de bijna driemaal zoveel 'bestuurders' van f.bol voor Amsterdam, dan kom je heel mooi uit met die 400.

Dus vergeef mij als ik de opwinding van f.bol en Mark v/d Horst & co over het aantal politici niet goed begrijp.
Jochem Floor
-67-  Jochem Floor:
@ f.bol:
>die 4000 soorten straatmeubilair vind je zeker weinig of mooi divers....

Die 4.000 soorten is best wat veel, maar het lijkt mij meer van belang bij hoeveel leveranciers ze betrokken worden. En vergeef me even dat ik niet ook een onderzoekje instel naar de aantallen soorten straatmeubilair in de regio Haarlem, ik heb vandaag nog meer te doen.
-68-  :
@Jochem:

quote
En bij bouwplannen in de wijk kunnen betrokkenen met hun bedenkingen bij deelraden terecht;
/quote

En wat is nu precies het verschil met het indienen van een bezwaarschrift bij de bestuursrechter? Of het organiseren van een inspraakavond door de betrokken projectleider? Waarom is een geheel mini-parlement voor dit soort problemen de beste oplossingen, wanneer het geen politieke, maar bestuurlijke zaken betreft?

Nogmaals: ik denk dat wij het niet eens zullen worden, en wel hierom: de stadsdeelraden hebben nu competenties die ervoor zorgen dat ze alleen maar kunnen beslissen over bestuurlijke zaken. Dat wil zeggen dat ze kunnen beslissen om besluiten die al genomen zijn, uit te voeren, of dat ze kunnen beslissen om ze...uit te voeren. Geen keuze dus, en daarom geen nut. Jij denkt dat die zaken een politieke besluitvormingscyclus verdienen, ik niet. Daar komen we voorlopig niet uit.
Alphons
-69-  Alphons:
Wat betreft die deelraden. Het gaat niet alleen om het aantal politici (dus DB-leden) maar ook nog eens om Raadsleden en Duo Raadsleden. Daarnaast een heel ambtelijk apparaat er omheen en dan de facilitaire diensten. Kijk eens naar het aantal ambtenaren wat in Amsterdam rondloopt en vraag je dan eens af welke produktie er geleverd wordt. Als je al die mensuren afzet tegen de geleverde prestraties dan kom je toch wel op heel dure produkten uit. Wie betaalt die dure produkten? Juist de burger in de vorm van Belasting/legekosten etc.etc.. Zet er daarnaast nog een keer naast wat er dan zoal wordt gerealiseerd dan schrik je je een hoedje. Steunpunten her en der in de stad zijn wat mij betreft voldoende om deze stad werkbaar te houden.
Het lijkt nu wel een werkgelegenheidsproject die stadsdeelraden. Bestuurlijke verandering is toch geen doodzonde? Eigenlijk komt het er op neer, we weten nu wat we hebben en zijn bang voor het ongewisse. Dat kan/mag toch geen reden zijn om alles maar bij het oude te laten.
Leuk stuk vandaag in NRC next. De jonge politici in de Tweede Kamer die het wel even anders zouden gaan doen. Wat blijkt, ze hebben niets klaargemaakt om dat er geen doorkomen aan is. Zegt dit niet iets over de starre houding van de oud gedienden? Kortom, heilige huisjes aantasten vereist moed en doorzettingskracht. Kortom, open die discussie over de stadsdeelraden en laten we nadenken over betere alternatieven die ook daadwerkelijk werkbaar zijn.
f.bol
-70-  f.bol:
@Jochem Floor: Nee je hoeft geen onderzoek in Haarlem te doen want de uitkomst lijkt me nogal voor de hand liggend. Ik denk inderdaad dat we er niet uitkomen, want hoeveel voorbeelden, argumenten en met name bewijzen voor een ongelooflijke geldverspilling en willekeur ik ook aandraag, je doet niet anders dan proberen andermans argumenten te bagatelliseren of te negeren. En dan kom je uiteindelijk met de bomen in oud-west: een schoolvoorbeeld van hopeloos gesteggel, waarbij vergeten wordt dat het een deelraadbestuurder zelf was die het kapbesluit nam. En niets wijst er ook maar op dat die bomen zonder deelraad niet ook waren blijven staan. Het enige dat vaststaat is dat de procedure zoals gewoonlijk ongelooflijk lang was.
Jochem Floor
-71-  Jochem Floor:
Alphons - woensdag 8 november 2006 13:08:10
>Het gaat niet alleen om het aantal politici (dus DB-leden) maar ook nog eens om Raadsleden en Duo Raadsleden.
Die heb ik dus meegerekend in mijn tweede rekenvoorbeeld, over de regio Haarlem. Wat blijkt: voor het aantal politi cimaakt per hoofd van de bevolking niet vreselijk veel uit. Dat argument kan dus van tafel.

@ f.bol
>“deelraadbestuurder zelf was die het kapbesluit”
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
Nu ben ik redelijk thuis in de Oud-wester stadsdeelpolitiek, maar dit doet echt geen belletje rinkelen. Het DB had een kapbesluit genomen, en uiteindelijk is de deelraad ervoor verantwoordelijk dat hierin wijziging is aangebracht. Ik vind het daarom een beetje flauw om het alweer te zeggen, maar ik zou de feiten eens controleren.

En ja, dit duurt vreselijk lang. Maar het feit dat die bomen uiteindelijk blijven staan (omdat daarvoor gewoon heel veel steun is in de wijk) is typisch een voorbeeld van een stuk kwaliteitverbetering in de wijk als gevolg van het bestaan van die deelraden.

@ Daniel:
Dit vind ik -met alle respect- geen slimme opmerking. Neem van mij aan, judische procedures zijn een stuk minder aangenaam voor alle bestrokkenen dan deelraadsleden die met een luisterend oor de problemen voor zijn. Doorprocederen tot aan de Raad van State biedt in een enkel geval soelaas, maar zelden uiteindelijk een bevredigende oplossing voor allen.

Als jij de bestuursrechter als een wenselijk alternatief voor een goede voorbereiding van onderwerpen ziet, dan zullen wij elkaar inderdaad niet overtuigen. Je wint namelijk ontzettend veel als er draagvlak voor je keuzes in de wijken bestaat en juridische procedures breken alleen maar draagvlak af. Deelraden daarentegen kunnen het opbouwen.
f.bol
-72-  f.bol:
Misschien doe je het niet expres, ik vrees eigenlijk van
wel. Het is wel vervelend, dat gemekker over exacte bewoordingen.. Jajajajajajajaja, je had me weer. Je bent er ook beter in thuis dan ik. Ik werk in het bedrijfsleven ( hoewel ik vandaag niet veel voor elkaar krijg) en volg de politiek slechts met de belangstelling van een buitenstaander.

Je had ècht niet begrepen dat ik met deelraadbestuurder bedoelde “Lid van het DB, te weten Werner Toonk” ????
(En nu graag een groot applaus, ik woon er niet eens en ik ken een DB-er van OW)
Want je had me er toch net op gewezen, en ja alweer terecht, dat deelraadsleden geen bestuurders zijn waarop ik direkt op “politici” overging om niet weer een verkeerd uitlegbaar pars pro toto te noemen, terwijl iedere boeren... precies snapt wat ik bedoel.
Of dacht je nu werkelijk dat ik de voorzitter van de deelraad OW bedoelde, dat komt het dichtste bij “deelraadbestuurder”. Ja, ben ik zó slecht geïnformeerd dat ik denk dat een raadsvoorzitter een boom kan laten kappen?

Ik heb er een beetje genoeg van om steeds als een soort achterlijke te worden neergezet die eerst maar eens de feiten moet gaan checken. Maar goed, andere meningen wegzetten als achterlijk, reactionair, racistisch, niet gebaserd op feiten of wat dan ook is met name het Amsterdamse PvdA volkje niet vreemd. Succes ermee verder.
Jochem Floor
-73-  Jochem Floor:
@ f.bol:
Het is absoluut niet pesterig bedoeld, maar het punt dat je hier schetst is wel een beetje het probleem bij de hele discussie. (Het misverstand was overigens: Werner Toonk is geen lid van de deelraad; en het is ook niet zijn besluit maar een besluit van het dagelijks bestuur)

Er zijn een heleboel mensen die er iets van vinden, terwijl ze van tal van zaken niet of niet echt op de hoogte zijn. Dus heel vaak blijft het bij sweeping statements en gevalletjes klok-klepel. En dat ontneemt die mensen niet het recht om er iets van te vinden, maar dat helpt ook niet om een zuivere discussie. (Dan zeg ik er hier even bij, na alle chagrijn, dat ik vind dat je het voor een relatieve buitenstaander niet eens zo gek doet.)

Het punt is met politiek alleen (en dat zal altijd zo blijven) dat diegenenen die er het meest interesse in hebben ook vaak als enigen echt goed van de gang van zaken op de hoogte zijn. In dat opzicht faalt ook het stadsdeel bij 'het dichten van de kloof tussen burger en politiek'. En alles dat ervoor in de plaats komt is gedoemd evenzeer te falen. Vandaar dat ik de argumenten zoek in de aanspreekbaarheid van politici voor de burger.

f.bol, geluk & later!
-74-  :
@Jochem: als politicoloog mag ik toch lijden dat ik er wel iets vanaf weet - en ik ben nagenoeg dezelfde mening toegedaan als f.bol in dezen.

Wanneer het om 'feiten' gaat (als in: wie precies DB is en wie niet), dwalen we volgens mij juist al te ver af. De kernvraag is heel simpel: welke competenties hebben die raden precies? En die competenties zijn er niet - en waren ze er wel, dan was een deelraad niet te onderscheiden van een gemeente.

Dat leidt ertoe dat de deelraden zoals ze nu zijn alleen maar beslissen over bestuurlijke zaken. En daarvoor hebben de gewoon de besturusrechter. Dat kun jij een vervelende procedure vinden, maar zo is het nu eenmaal. Het probleem met draagvlak creeren is wederom dat het dus blijkbaar draagvlak achteraf betreft voor een eerder genomen politiek besluit - door politici die we zelf gekozen hebben. Als die politici al geen beslissing kunnen nemen die niet kan rekenen op draagvlak, waarom hebben de dan uberhaupt nog een democratie?

En dat is dus wat wat mij betreft het probleem is aan jouw standpunt (en aan deze discussie), en ook dat bedoel ik niet pesterig: je weet wel heel veel details en mooie sociaal-demcoratische verhandelingen weer te geven over wat in jargon feitelijk heet 'deliberatieve beleidsvorming'(en mijn complimenten daarvoor), maar je toont, ondanks je ongetwijfeld mijlenhoge expertise inzake dit onderwerp, geen enkel gevoel voor staats- en bestuursrechtelijke verhoudingen.

Dat probleem komt in Nederland helaas veel te vaak voor, en wat dat betreft ben je geen uitzondering, Jochem.
Jochem Floor
-75-  Jochem Floor:
@ Daniel:
Dit klopt niet. Echt niet. Hierop kom ik terug op een moment dat ik er meer tijd voor heb.
yanny scutt
-76-  yanny scutt:
Lieve Jochem! Ik bewonder jouw strijdlustigheid in deze discussie.( en daar ben ik heel oprecht in!) Maar je laat je teveel afleiden door futiliteiten.

De burgers (voormalige Wijkraden) lieten zich niet afleiden want er stond nogal wat op het spel! Zij werden niet gestuurd en moesten de barricaden op! Dat werkte prima hoor!

Ja, en daar zaten heel grote bekken tussen. Ik krijg liever een grote bek van iemand die ECHT iets weet vanuit praktijkervaring (onderwijs of gezondheid) dan van iemand die naast de studie ook nog 'effe' een beslissing;
-pakweg 20 bomen moeten gekapt-in alle stilte neemt..

Die persoon studeerde bomen ofzo.. en was een stagiare..(En lid van de PvdA natuurlijk, want dat is een voorwaarde)! Gatverdamme! Yanny
Werner Toonk
-77-  Werner Toonk:
Wat een flauwekul. Als je het werk van stadsdelen vergelijkt met een bestuursrechter, dan heb je werkelijk geen flauw benul van de functie van een stadsdeel.

Zonder deelraden zou deze stad bestuurd worden door 45 parttime gemeenteraadsleden, 6 wethouders en 1 burgemeester. Deze mensen bepalen dan wat er gebeurt in deze stad. Die mensen kunnen nooit tot op detailniveau bepalen wat goed is voor deze stad. Als het gaat over keuzes of wat er in hun eigen buurt gebeurt, dan kunnen bewoners en ondernemers prima zelf die keuzes maken.

In ieder deel van Amsterdam zitten nu een aantal buurtbewoners die zelf besluiten wat er gebeurt in dat deel van de stad. Leggen we wel of geen laad en losplaats aan? Komt er wel of geen fietspad? Bouwen we wel of geen parkeergarage? Kappen we een boom wel of niet? Willen we ergens wel of geen café? Etc. etc. etc.

De politici in de Gemeenteraad kunnen zich dan bezighoud met zaken die de hele stad aangaan. Wel of geen (tweede) IJburg realiseren? Hoe zorgen we ervoor dat het verkeer in deze blijft rijden? Waar en wanneer bouwen we nu eens eindelijk die transferia aan de ringweg? Welke aanvullende maatregelen nemen we om de luchtkwaliteit te verbeteren? Etc. etc. etc.

Om ervoor te zorgen dat in zo’n buurtje, zo’n deel van Amsterdam, zo’n stadsdeel dus, het niet alleen de hardste schreeuwers zijn die bepalen wat er gebeurt, worden er verkiezingen georganiseerd voor de groep buurtbewoners die bepaalt wat er in het stadsdeel gebeurt. De stadsdeelraadverkiezingen. Daarbij wordt bewoners van het stadsdeel gekozen, die gezamenlijk beslissen wat er in het stadsdeel gebeurt. En die bewoners zitten bij elkaar in een raadzaal, waar in het openbaar de discussie gevoerd wordt en de besluiten worden genomen over dat deel van de stad.

Mensen die besluiten vervolgens willen aanvechten, omdat zij van mening zijn dat de besluitvorming onzorgvuldig is gegaan kunnen naar de bestuursrechter. De inhoudelijke afweging (willen we iets wel toestaan of willen we dat niet, streven we naar meer of juist naar minder, doen we a of doen we b) die vindt echter plaats door de gekozen buurtbewoners – en zo hoort het ook.

Ik vind het van de zotte om bij iedere verkiezing weer te roepen dat stadsdelen afgeschaft zouden moeten worden, omdat je daarmee de zeggenschap van de bewoners en ondernemers verder beperkt. Bovendien bespaart het geen orde rotcent omdat de bestuurders en politici dan wel weer vervangen worden door ambtenaren die ook betaalt moeten worden. Die ambtenaren zullen vervolgens weer allerlei extra commissies instellen om te horen wat mensen willen, en dat kost allemaal ook weer geld.

Wel vind ik het een goede zaak om periodiek te kijken naar de schaalgrootte van de stadsdelen, en continu de efficiëntie en de effectiviteit van de stadsdelen in de gaten te houden. Want sommige zaken kunnen veel goedkoper en sneller gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld door de kleine stadsdelen in West samen te voegen. Dat is echter weer een andere discussie.
f.bol
-78-  f.bol:
@werner :Misschien moeten we daar weer een bestuurslichaam voor instellen, dat de efficiëntie van de stadsdelen controleert. Wie weet, mischien trekken die wel de conclusie dat het juist heel goedkoop was om 4800 verschillende soorten straatmeubilair te ontwikkelen en overal een stadsdeelpaleisje te bouwen. Overigens wel complimenten voor het feit dat je reageert.

Het aantal wethouders van de centrale stad kan iets worden uitgebreid. Kunnen ze met gepaste afstand de zaken wel goed bekijken.

De “buurtbewoner” die in stadsdeelraad of DB zit, zit er juist veel te dicht op. Voorbeeld: kroeg a wil een groter terras en de stadsdeelbestuurder kent de ondernemer want hij zit vaak op dat terras. Snel geregeld. Komt kroeg b nieuw in het stadsdeel en kroeg a wil niet dat kroeg b een terras krijgt. Valt snel te regelen. Beetje inspreken, paar buurtklagers mee en hoppa. De ondernemer van kroeg a heeft zo zeggenschap. Die van kroeg b is de dupe. Op allerlei niveau's speelt zich dit af bij de dorpsraden. En “de burger” bemoeit zich er niet mee en heeft die zeggenschap dus niet. Mensen die ergens wonen willen doorgaans dat er niets verandert. Dus daar ga je met je ontwikkelingsplannen ( heb je zelf veel mee te maken gehad ) En nergens in de stad zal ooit meer een boom worden gekapt, want je bent direkt een 'bomenmooordenaar" , wat je argumentatie verder ook is. Kleinschaligheid werkt benepenheid, tunnelvisie en zelfs corruptie in de hand.

En dat het geen geld zou schelen durf je toch niet ècht met droge ogen te beweren?
Aarnout
-79-  Aarnout:
@werner toonk. Het dunkt mij dat mensen niet tegen stadsdeelraden zijn, maar niet het gevoel hebben dat die deelraadbestuurders ons vertegenwoordigen. Dat ze democratisch gekozen zijn, is natuurlijk een wassen neus. De meesten zitten er in de slipstream van een grote partij. Het aantal mensen dat op deelraadniveau actief van die partijen lid is, is misschien niet meer dan 25 per partij. Een groep van misschien 200 mensen heeft dan onderling wat kandidaten aangewezen die op de lijsten terecht zijn komen. De kwaliteit van velen van hen is daarbij niet erg hoog. Die kwaliteit wordt alleen beter als partijen kandidaten gaan scouten die niet uit zichzelf hun neus laten zien op wijkvergaderingen.
Jochem Floor
-80-  Jochem Floor:
@ Daniel Schut:
>>> “je toont, ondanks je ongetwijfeld mijlenhoge expertise inzake dit onderwerp, geen enkel gevoel voor staats- en bestuursrechtelijke verhoudingen.”
>>>“geen enkel gevoel voor staats- en bestuursrechtelijke verhoudingen.” ???
>>>“Dat probleem komt in Nederland helaas veel te vaak voor, en wat dat betreft ben je geen uitzondering, Jochem.”
Ik weet even niet goed waar ik het gekat in de voorgaande citaten aan te danken heb. In ieder geval klopt er gaan hout van.

>>>Dat leidt ertoe dat de deelraden zoals ze nu zijn alleen maar beslissen over bestuurlijke zaken. En daarvoor hebben de gewoon de bestuursrechter.

NEEN. Hoe verzin je het? “gewoon de bestuursrechter?” Ik weet niet hoe je hieraan komt, maar de bestuursrechter hebben we alleen maar voor een marginale toetsing (rechtmatigheidstoetsing) van die besluiten. Heeft niemand jou ooit verteld dat de bestuursrechter een simpelere en snellere, maar minder omvangrijke toetsing uitvoert dan de burgerlijke rechter?

>>>“@Jochem: als politicoloog mag ik toch lijden dat ik er wel iets vanaf weet - en ik ben nagenoeg dezelfde mening toegedaan als f.bol in dezen.”

Bestuurders vervangen door rechters? Waarom zouden we dan nog bestuurders hebben? Heb je wel eens iets gehoord over een rechter die niet op de stoel van de politiek moet gaan zitten?
Je kletst hier ontzettend uit je nek, Daniel. Ik had echt verwacht dat je beter zou weten.
-81-  :
En dit toont dus, Jochem, precies aan waarom wij het nooit eens zullen zijn: ik ben er ten volste van overtuigd dat jij mijn woorden NIET wilt verdraaien, maar je begrijpt ze weer volkomen anders dan dat ik ze bedoelt heb. Daar zijn we al over en weer een stuk of 30 reacties mee bezig, en daar stelde ik al eerder dat we elkaar nooit kunnen overtuigen in dezen: we maken gewoonweg echt een andere analyse van wat er aan de hand is, die wijst op een wederzijds exclusief paradigma (excuus, andere lezers: ik hou ook niet zo van dat hermeneutische taalgebruik maar het is wel wat hier aan de hand is).

Ik zeg namelijk nergens dat we 'bestuurders moeten vervangen door rechters'. Ik zeg wél dat we ambtelijke taken NIET moeten politiseren, en dat is precies wat de stadsdeelraden nu doen. Daarbij zeg ik, als je ambtelijke taken wilt controleren, dan heb je daarvoor de bestuursrechter. Ik stelde al eerder voor om 'to agree to disagree'. Een dergelijk heren-akkoord was toen niet aan jouw besteed. Misschien nu wel?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.