Toine Donk

Is opgegroeid in Amsterdam. Hij houdt zich bezig met studie, band, studentenpolitiek en hoofdredacteur spelen. Bezoek toinedonk.nl/ voor een digitaal overzicht.

Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.