Home > > Het egoïsme van de huidige huurder

Het egoïsme van de huidige huurder

De Amsterdamse huurders zijn in een jubelstemming: ‘Hiep hoi, hiep hoi – de huurplannen van Dekker zijn sterk afgezwakt!’ Ondertussen verbaas ik mij over de rampzalige gevolgen dat dit idiote compromis voor de woningmarkt zal hebben. Deze tussenoplossing toont het enorme egoïsme aan van de huidige huurders: eigen kot eerst.

Het compromis houdt in het kort in dat huurwoningen pas op de vrije markt worden gebracht nadat de huidige bewoner is verhuisd. Hierdoor wordt het extreem aantrekkelijk voor mensen om niet te verhuizen. Immers je bent wel gek om je huidige tariefbeschermde huis te verlaten voor een woning waar je de marktprijs moet gaan betalen. De doorstroming in Amsterdam zal tot een stop komen voor de komende twintig jaar en het zal moeilijker dan ooit worden om een woning te vinden. Hiermee wordt precies het tegenovergestelde effect bereikt van de originele plannen van Dekker.
Er is nog een kwalijke uitwerking van dit compromis. Het speelt onderhuur enorm in de hand. Waarom zou jij onder je eigen naam ergens gaan wonen wanneer je onder de naam van de vorige bewoner veel minder betaalt? Deel je samen de winst. Ondertussen raken de woningcorporaties gefrustreerd dat ze al die potentiële miljoenen niet kunnen opstrijken. Het gevolg: ‘oude’ huurders zullen systematisch onder druk worden gezet om hun woning te verlaten. Dit gebeurt op dit moment al bij het zogenaamde splitsen, het verkoopbaar maken van huurwoningen: huurders laten zich vaak tegen bijzonder lage bedragen uitkopen en anders worden ze weggepest.

Wanneer uw kraan lekt zal de verhuurder deze niet komen repareren en mocht u daarom willen verhuizen, jammer, in heel Amsterdam is geen woning meer te krijgen. En dus blijft u ook maar zitten waar u zit. Wat een prachtige vicieuze cirkel!

53 reacties op "Het egoïsme van de huidige huurder"

Floris
-1-  Floris:
Ik ben het met je eens dat dit een erg slecht compromis is, maar ik kan echt helemaal niets met je beschuldigende vingertje richting de huurder. De huurder wenst niet zijn woning uitgejaagd te worden door explosief stijgende huren. Dat kun je hem op geen enkele manier kwalijk nemen.
Jochem Floor
-2-  Jochem Floor:
Eens. Het probleem was dat voor de oorsponkelijke plannen geen draagvlak bestond. Wat men nu probeert, koste wat het kost, is om die plannen er als compromis alsnog door te drammen. Voordat de huidige meerderheid in Den Haag verloren gaat.

Dat is natuurlijk geen oplossing; op lange termijn heb je dezelfde nadelen alsnog, en op de korte termijn heb je er een stel nieuwe bij.
Slecht idee dus. Men moet gewoon helemaal terug naar de tekentafel.
-3-  :
Jochem, wat zijn dan de nadelen op de lange termijn?
lesley
-4-  lesley:
Compromis is erg slecht. De te verlate woning wordt duurder maar ook de nieuw te aanvaarden woning. Tja, dan blijft iedereen toch zitten waar hij/zij zit. Er moet simpelweg als een speer gebouwd worden. Naast bouwen lijkt het mij dat je gewoon eens zou moeten kijken of het systeem van inkomens gerelateerde huur haalbaar zou kunnen zijn. Basishuur wordt vastgesteld en daarnaast een verhoging. Mensen zouden dan tig procent van hun inkomen moeten verwonen, simpel. Elk jaar je loonstrook of inkomen gegevens overleggen (alles is toch al openbaar). De huurverhogingen storten in een fonds en dat reserveren voor de bouw.
Adam Smid
-5-  Adam Smid:
Wat dat betreft is iedereen hier al dermate gehersenspoeld dat het normaal wordt geacht dat je een vastgesteld deel van je inkomen aan de vastgoed industrie afgeeft. Degene die het woord scheefwonen heeft uitgevonden was vermoedelijk ook lid van de club van bouwondernemers waar ook mevr. Dekker afkomstig is.

Waarom mag iemand er niet voor kiezen een kleinere en misschien kwalitatief mindere woning te betrekken maar meer geld over te houden voor verre reizen, Ipods, iedere dag de traiteur etc.?

Overal hoor je ook alleen maar pleiten voor het bouwen van meer duurdere woningen, terwijl iedereen op zoek lijkt te zijn naar een goedklope woning. Eh?
Marianne
-6-  Marianne:
@Adam. prima dat jij je geld wil uitgeven aan andere dingen dan aan wonen maar dat betekent toch niet dat je een woning bezet moet houden die eigenlijk niet voor jou bedoeld is. Als je er voor kiest in een kleine oning te wonen prima, is jouw keuze maar een fatsoenlijk dak boven je hoofd is eigenlijk een fundamenteel recht.
Er zijn hordes mensen die niet eens de keuze kunnen maken waar ze hun geld aan uit kunnen uitgeven. Luxe probleem is het gewoon voor jou. Eigenlijk is dat net zo irritant als al die voormalige krakers die destijds kraakten om een dak boven hun hoofd te hebben. Veel van die woningen zijn destijds gelegaliseerd. Er wonen nu echter heel veel mensen in die woningen die behoren tot de sociale sector, die nu best een goed inkomen hebben. Waar blijven dan die idealen?
Aarnout
-7-  Aarnout:
Adam Smid. Omdat sociale huurwoningen uit de gemeenschapskas worden gesubsidieerd en ipods en verre reizen niet. Bovendien als jij dat jaar door India trekt verhuur je kennelijk je huis voor de hoofdprijs aan drie eerste jaars studenten of een vedwaalde amerikaanse homo.
Dat het woord 'scheefwonen' nergens op slaat ben ik volledig met je eens of het moet iets met de fundering te maken hebben. We zouden de Nederlandse taal eens moeten ontdoen van alle door beleidsmakers bedacht woorden, die slechts tot doel hebben een moreel sausje over normaal menselijk gedrag te gieten. Bijvoorbeeld:
- foutparkeren
- zwartwerken
- plezierjacht
- wildplakken
- ...........
Adam Smid
-8-  Adam Smid:
@Marianne: Iedereen moet dus wonen in een woning die voor hen bedoeld is? Wie doelt er?

Rijke mensen in heel grote woningen, de middenklasse in middelgrote woningen en de armen in kleinere woninkjes. En ook al is de vraag naar mindere dure woningen groter dan de vraag naar dure en middeldure woningen toch maar vooral dure bouw stimuleren. Dat lijkt me behalve voor de bouwers, hypotheekverstrekkers en andere direkt er aan verdienenden toch een ongezonde inperking van de keuzevrijheid.

En inderdaad met die grote vraag naar goedkope woningen zou je ook eens kunnen discussieren over de vraag wat een “fatsoenlijk dak boven het hoofd” nou eigenlijk behelst. Sinds de vijfde nota over de ruimtelijke ordening is dat minimaal 60 m2 per persoon voor nieuwbouw. Met een flinke rij andere redelijk bizarroide eisen omtrent aanrechtlengte e.d. Ridicuul dunkt me.

Misschien tijd voor de terugkeer van de HAT eenheid?
Sigi
-9-  Sigi:
Hier zakt m'n broek van af....
Egoistisch omdat je in je huis wilt blijven zitten??? Dat idiote plan van Dekker, net zo idioot in afgezwakte vorm is toch niet door de huurder bedacht?
Het lijkt me niet meer dan logisch dat als je “scheefwonen” wilt bestrijden - nog even aangenomen dat dat op zich een goed streven is, wat dat betreft ben ik het eens met Adam Smid - je dat dus niet doet door de woningen zo duur te maken dat de scheefwoner weer “recht” woont. De enige doorstroming die je zo veroorzaakt is naar de goot.
Verder hoor ik nooit iets over het egoisme van huisbezitters die in “de goede tijd” een huis konden kopen en nu daar de vruchten van plukken. Horen die egoisten niet eens door te stromen en hun goedkope koophuis op de markt te gooien?
En laten we nou niet doen alsof het de schuld van de huurder is dat de woningbouwverenigingen en stichtingen hun geld oppotten, geen onderhoud meer verrichten en geen nieuwe woningen meer bouwen.
Adam Smid
-10-  Adam Smid:
@Aarnout: Een flink deel van de kernvoorraad is eigendom van de woningbouwverenigingen. Als je de geschiedenis er een beetje op na slaat blijkt dat in veel gevallen de financiering door de betrokken bewoners is gebeurd. Dat de woningbouwverenigingen geprivatiseerd zijn, en opeens massaal aan het “splitsen” (is in de meeste gevallen samenvoegen) en verkopen slaan, geeft al aan dat er een ruime uittocht van dat voorheen gemeenschappelijke bezit bezig is. En die bestaande woningvereniging bouw wordt geacht de andere te ubsidieren. Ik denk dat het absoluut mogelijk moet zijn om ook ongesubsidieerde goedkope woningen aan te bieden, maar dat ligt bij de verantwoordelijke partijen niet zo lekker. Voorbeeldje lijkt me ook het einde van CASA 400. Waarom goedkoop als het ook duur kan?
-11-  :
Floris, jij bekijkt de situatie enkel vanuit de huurder. Deze woont al lekker in een mooie woning in Amsterdam á twee ton voor een kunstmatig laaggehouden huur. Het woningmarktprobleem treft echter iedereen. Een eerlijkere huurprijs voor dure woningen zou de status quo kunnen doorbreken. De huurders denken echter enkel aan henzelf en hun mooie woning dat ze huren voor een habbekrats. Dat heet egoïsme.
Adam Smid
-12-  Adam Smid:
En de verhuurders, Toine, die denken aan de wereldvrede en de “common good”?
-13-  :
@ Marianne

Waarom is een goedkopere woning niet voor hogere inkomens bedoeld? Pietje verdient net iets meer dan inkomensgrens X, dus moet hij maar verkassen naar de Minervalaan in Zuid?

Daarbij kan je toch niet stellen dat Adam per definitie een luxeprobleem heeft? Een duurdere woning maakt hem wellicht plots heel arm. Ook dat is verre van 'sociaal'.

Het punt van Adam blijft interessant: er is vraag naar goedkope woningen, maar overal verrijzen luxe appartementen. Denk aan de woningen naast het Olympisch stadion, 1200 euro is niets.

Tot slot verwijs ik nog graag naar een aflevering van Zembla: Woningnood, 24-02-05. Al is de uitzending landelijk georiënteerd, het zegt wel het een en ander over de problematiek. http://omroep.vara.nl/tvrad...
Arnoud de Jong
Ik kan me toch ook wel erg vinden in de redenering van Adam Smit. Ik heb er een tijdje geleden zelfs ook nog over geschreven. Eventjes opgezocht:
http://www.amsterdamcentraa...
En zoals een van de reageurs toen al opmerkte: hypotheekrenteaftrek is ook een vorm van subsidie.
Sigi
-15-  Sigi:
mooie woning van 2 ton in amsterdam... hmm
een eerlijkere huurprijs voor duurdere woningen... hmmmm

De eerlijke huurprijs werd altijd door het puntensysteem bepaald. Het is verre van eerlijk dat een relatief slechte woning omdat ie nou toevallig in een dure buurt ataat plotseling als een dure woning wordt gezien omdat ie een hoge wozwaarde heeft(waar dan natuurlijk die zogenaamd eerlijkere prijs voor betaald zou moeten worden). Door meer voor zo'n woning te betalen wordt ie echt niet beter.

Het lijkt erop dat die “eerlijke” huurprijs zo ongeveer de maandelijkse hypotheeklast zou moeten worden als hetzelfde huis gekocht zou zijn. Lekker, betalen, betalen en niks niet hypotheekrenteaftrek, niks niet vermogensopbouw in de vorm van een huis, niks niet een fijn onderpand voor leningen. Gut wat zijn huurders toch egoistisch.

Daarnaast kan ik me ongelofelijk boos maken over het gemak waarmee sommige mensen maar menen te beslissen over zoiets ingrijpends als verhuizen. En dan het verhuizen van iemand anders natuurlijk. Ik heb 2x gedwongen het veld moeten ruimen omdat mijn woning in het kader van de oh zo geprezen vernieuwing werd gesloopt en nu zal ik dan een egoistische huurder zijn? Ga je mond spoelen!
jan
-16-  jan:
Laat de politiek, corporaties en de gemeente eens beginnen met onderhuur te bestrijden. Heel wat mensen mensen met een keurige baan vinden het normaal hun verkregen huurwoning nog voor vele jaren onder te verhuren. Maak het strafbaar. Zet het eens onder het kopje misbruik van sociale voorzieningen.
Hef boetes, laat mensen hun duurverdiende centjes terugbetalen..

Waarom kun je je bij de gemeente amsterdam laten inschrijven bij het bevolkingsregister zonder een huurcontract te tonen of verhuurdersverklaring? Je kunt het mensen natuurlijk gemakkelijk maken! Waarom is er geen convenant tussen bv de sociale dienst en de corpraties om samen te werken.
20 a 10 % wordt onderverhuurd! Los dat op en de wachttijden slinken. De doorstroming komt op gang, leefbaarheid stijgt en iedereen wordt gelukkig.

Logisch beleid en snelle relatief goedkope oplossingen schijnt ooh zo moeilijk te zijn. Misschien kan de gemeente daar weer een duur adviesbureau voor inhuren en gaan ze dan het licht zien.
Robert
-17-  Robert:
Het is ook een beetje uit zijn verband gerukte veronderstelling dat mensen in een koophuis alleen maar zouden profiteren van de hypotheekaftrek en een lekkere vermogensopbouw hebben.
Ik heb, omdat ik geen woning kon vinden uiteindelijk een appartement moeten kopen. Volledig gefinancieerd en daar al vijf jaar mijn vakantie voor opgeofferd. Nou, ik ben blij dat de hypotheekaftrek bestaat anders zou ik mijn woning echt niet meer kunnen betalen. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud en moet daar elk jaar voor reserveren. Nee mensen, zo eenvoudig ligt het nou ook weer niet met het afschaffen van de hypotheekaftrek.
Deze hele discussie is lastiger als dat we veronderstellen. Maar toch begrijp ik iets niet. De bevolking is echt niet met zoveel meer mensen toegenomen en nu is er meer dan ooit een woningprobleem. Grote gezinnen, ik vraag me af hoe groot dit percentage is. Zou het wellicht ook kunnen zitten in een enorme toename in het woonoppervlak (lees samenvoegen). Wonen er wellicht te weinig mensen op een bepaalde oppervlak en moeten we niet meer gaan verdichten. Waar zijn de HAT eenheden gebleven. Misschien moeten we ons gewoon beseffen dat wonen in een grote stad nu eenmaal op een kleiner vloeroppervlak zal zijn dan ergens in een buitenwijk.
Ik weet het ook niet precies.
Aarnout
-18-  Aarnout:
@adamsmid. Ik moet bekennen dat ik de geschiedenis niet goed ken. Ik dronk laatst een glas wijn bij mevrouw Schaefer die bij mij in de straat woont en bladerde even in haar overleden echtgenoots verzameld werk. 'In gelul kan je niet wonen', zo halen sommige Amsterdammers hem met bewondering aan. Ondanks dat, weet ik weinig van woningbouwverenigingen. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat die de menselijke maat en de idealen hebben verloren en dat er nu allemaal bestuurders, die vinden dat ze eigenlijk bij een grote bank hadden moeten werken, geprofessionaliseerd en goed betaald regeren. De reden van die ontwikkeling ligt dan toch bij de burger die zijn erfgoed in de steek heeft gelaten omdat er zoveel meer televisiezenders zijn. En bij zijn Leninistische elite die op die zenders betaald aan 'het debat' meedoet. Geef mij een lijstje van alle sociale huurders die ooit hun smoel op een vergadering van hun woningbouwvereniging hebben laten zien. De rest kan gewoon meer huur gaan betalen, want die hadden kennelijk geen belang dat een avondje tijd waardig was. Dan kan de kernvoorraad waarschijnlijk naar 0,3 %
Aarnout
-19-  Aarnout:
@jan. Ik ken ze ook. Ze gaan samenwonen in De Haag met iemand die goed verdiend en betalen daar de hypotheek van de winst op de onderhuur van hun goedkope appartement hier in de stad.
Steven
-20-  Steven:
@Jan & Aarnout

Precies. Het schijnt zo te zijn dat zo'n 30% van de woningvoorraad van de Algemene Woningbouw Vereniging illegaal onderverhuurd is. De officiele huurders wonen veelal in Almere, en genieten aldaar van een prettige toevoeging op hun inkomen....

Het is allemaal redelijk simpel: Het sociale woningbouwsysteem kan gewoonweg niet tegen de kracht van de markt op. Amsterdam is geliefd en geld is geliefd. Daardoor ontstaan bovenstaande praktijken. (waarschijnlijk geholpen door enige laksheid bij de
verenigingen)
Ik ben ook voor een systeem waarin de zogenaamde scheefwoners meer huur gaan betalen, naar rato van hun inkomen.Het schijnt dat dit systeem al bestaat in Duitsland. Daar heet het zoiets als “Fehlbeleg” (vrije vertaling hiervan is inderdaad scheefwonen)

En verder: Bouwen!!! (waar het nog kan) In dit licht wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken op te roepen voor een nieuwe actie om de Foodmarket aan de Jan van Galenstraat definitief te verplaatsen (westelijk havengebied?), en hier een fantastische nieuwe wijk te bouwen, die bovendien een mooie verbinding tussen Westerpark en het altijd geisoleerde Bos en Lommer kan vormen. Extra meegenomen voordeel: geen massaal internationaal vrachtverkeer meer tot diep in de stad.
Pak de kaart van Amsterdam erbij en zie wat een fantastisch potentieel hier ligt. Erg vreemd dat de gemeenteraad in december heeft besloten dat verplaatsing van de Foodmarket de komende jaren geen gespreksonderwerp zal zijn.......
merijn
-21-  merijn:
@steven:
Een beetje off-topic maar inderdaad ja, wat doet die foodmarket daar nog?? De hele tijd van die verhalen dat amsterdam geen arbeidersstad meer is (maar een creatieve-) en dat het aandeel sociale huurwoningen te groot is (want afgestemd op arbeidersstad) en dan zonder blikken of blozen een enorm industrieterrein in het midden van de stad handhaven! En hoe zit het met de Akzo fabriek in Noord? Verhuizen moeten ze! Zet er mooie woningen neer afgewisseld met ateliers en studiootjes voor al die creatieven!
Jochem Floor
-22-  Jochem Floor:
10 %; 20 %; 30%. Het wordt wel steeds gekker met die aannames.
En dat terwijl onderhuren niet het probleem is: zonder onderhuur zou het rigide woningtoewijzingssysteem nog veel meer slachtoffers maken; nog meer mensen die de stad noodgedwongen de rug toekeren. Onderhuren is voor hem een reddingsboei.

Wat wel een probleem is, is de uitbuiting die met het onderhuren gemoeid gaat. En die zou moeten worden aangepakt. Niet de onderhuurder, maar juist de onderverhuurder moet de woning worden ontnomen en met contractuele boetes worden aangepakt.
Rik van der Helm
-23-  Rik van der Helm:
Als je huurders wilt aanpakken vanwege 'scheef wonen' moet je consequent zijn en hetzelfde doen bij scheefwonende kopers.

De doorstroming bevorder je niet met het huidige beleid van Dekker, in tegendeel iedereen blijft zitten waar ie zit. Je zou wel gek zijn. Doorstromen naar een koopwoning is ook geen optie meer, want die zijn onbetaalbaar (ook voor de middeninkomens). En bovendien IK WIL NIET DOORSTROMEN, ik zit uitstekend in mijn eigen huis. Maar ik wil er best wat meer voor betalen. Maar liever niet in de vorm van meer huur, want die woningcorps steken dat geld toch niet in de kwaliteit van woningen, maar liever in speculatieve avonturen. Laat ze de huurders hun woning nou gewoon voor een sterk gereduceerde prijs te koop aanbieden. Moet je eens kijken hoe snel de doorstroming op gang komt.

Groet, Rik
Floris
-24-  Floris:
Toine, om nog even terug te komen op jouw antwoord aan mij. Nee, er is absoluut geen enkele sprake van egoïsme. Zoals sigi al schreef, de huurder heeft helemaal niet gevraagd om Dekker's plannetjes, en staat moreel gezien volledig maar dan ook echt volledig in zijn recht om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat hij gedwongen dient te verhuizen of dakloos wordt zonder daarvoor door ene Toine Donk voor egoïst te worden uitgemaakt.

En voor het geval dat Toine Donk mij ook voor egoïst wil uitmaken, ik ben zelf een eigenaar-bewoner.
Floris
-25-  Floris:
@ Aarnout: U schreef “geef mij een lijstje van alle sociale huurders die ooit hun smoel op een vergadering van hun woningbouwvereniging hebben laten zien.” U weet toch hopelijk wel dat de woningbouwverenigingen tegenwoordig woningstichtingen zijn?
martin
-26-  martin:
@Floris. Het zijn niet alleen Stichtingen geworden maar ook corporaties en ze hebben ook naast die Stichtingen/corporaties allerlei andere werkmaatschappijtjes opgericht. Een werkmaatschappij voor de ontwikkeling, een werkmaatschappij voor de bedrijfspanden etc.etc, die weer in allerlei aparte kantoorpanden zitten en beschikken over directeuren, hoofden, afdelingen etc.etc.. Daar is de afgelopen jaren ook veel geld naartoe gegaan afkomstig van de opbrengsten sociale huren. Ik bedoel maar, die voorheen sociale woningbouwverenigingen zitten te potten en hebben het opgepotte geld in heel andere dingen gestopt dan het bouwen voor de sociale sector of het matigen van de huren.
Aarnout
-27-  Aarnout:
@Floris. Nee dat wist ik niet. Wie heeft dat laten gebeuren? Stichtingen; dat is geld in de dode hand. Geen wonder dat bestuurders daar broodjes paling van eten. Toch zullen de leden van die verenigingen daar aan hebben meegewerkt. Of heeft het parlement bij wet die omzetting voor elkaar gekregen?
Rik van der Helm
-28-  Rik van der Helm:
@Aarnout. Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat huurders niet bij de les zijn geweest toen ze hun 'erfgoed' hebben verkwanseld door de wbv's in woonstichtingen te laten omvormen. Maar dan hebben we het toch al weer over meer dan 10 jaar geleden. Ondertussen voel en ruik ik in de stad de (neiging tot) solidariteit weer wat opborrelen. Wellicht tijd voor de oprichting voor tweede kans wbv'tjes ? Ik ben hier in mijn pand mensen daar al voor aan het warm draaien. Geef mij me pandje maar voor weinig dan beheer ik het zelluf wel. Problemen met onderhoud zullen er sowieso blijven. Maar ik prefereer een een 'echte mensen' rel met mijn buren boven dat kafkaiaanse gedoe met de woonstichting daarover.

Groet, Rik
Liesbeth
-29-  Liesbeth:
Ik wilde even reageren op de bijdrage van Aarnout die zegt dat sociale huurwoningen uit de gemeenschapskas worden gesubsidieerd. Zoals we al hebben geconstateerd, zijn sociale woningen nu in handen van bedrijven (woningcorporaties). Mijn huis is in de jaren 20 gebouwd met behulp van gemeenschapsgeld, maar nu int een bedrijf (de woningbouwcorporatie) geld voor dit huis dat zijn bouwkosten al heel erg lang geleden heeft terugverdiend.
Mijn huur is bijna 400 euro voor 40 m2. Dat is ongeveer 30 % van mijn inkomen. Het huis is oud en gehorig en wordt er niet beter op, maar wel stijgt de huur elk jaar met minimaal 3 % (en komend jaar zal dat nog meer worden). Als ik weg ga, komt er voor de volgende huurder sowieso ongeveer honderd euro extra bovenop omdat een paar jaar geleden de ouderdomsaftrek is afgeschaft (vroeger scheelde het in de punten als je in een oud krot woonde, en dus in geld, nu maakt het niks meer uit). Daar bovenop komen in de toekomst dan nog eens de extra verhogingen die Dekker voorstaat. Het bedrijf (de woningcorporatie) krijgt alles. En bouwt er dure koopappartementen van die ik nooit kan betalen. Is dit nog sociale woningbouw waar ik dankbaar voor moet zijn omdat “het van gemeenschapsgeld is”? Laat me niet lachen.
Liesbeth
-30-  Liesbeth:
O ja, dus Toine, een habbekrats is huren in Amsterdam nu al zeker niet en ik heb geen enkele keus, want met mijn inkomen kan ik nog geeneens een vervallen garage in Friesland kopen.
Je hebt wel een punt met dat het een probleem voor de doorstroming is als huurders blijven zitten, en het is zeer oneerlijk ten opzichte van jonge mensen en andere starters in Amsterdam die meer zullen gaan betalen, maar neem dat alsjeblieft mij niet kwalijk. Kopers die hun huis 30 jaar geleden hebben gekocht hoeven toch niet ook opeens meer te gaan betalen voor hun huis? En ze kunnen het voor het tienvoudige weer verkopen.
Mechtild
-31-  Mechtild:
Liesbeth
Kopers die 30 jaar geleden hebben gekocht gaan wel degelijk voor een zelfde huis van dezelfde omvang ook meer betalen. Ik heb zelf een koophuis wat 10 jaar geleden is gekocht voor 150 duizend euro. Als ik nu een huis zou willen kopen van dezelfde omvang en kwaliteit dan betaal ik daar 300 duizend euro voor. Kijk, het lijkt leuk, maar dit is pas interessant als ik mijn huis verkoop en ik ga nu huren. Dan heb ik wellicht (na aftrek van mijn hypotheek) wat geld op de bank. Maar ik heb geen bezit meer. Dan komt de fiscus ook nog een keer om de hoek kijken. Ik snap dus niets van die vergelijking tussen kopers en huurders. Ook mijn kosten voor het onderhoud en niet te vergeten de OZB belasting zijn in de loop der jaren gestegen. Je vergelijkt dus steeds appels met peren.
Liesbeth
-32-  Liesbeth:
Tja. Wat zielig voor je dat je na verkoop van je huis slechts “wat geld op de bank hebt”.
Dat heb ik namelijk niet, omdat ik geen huis heb! Omdat de huizenprijzen tegenwoordig zo achterlijk hoog zijn dat voor het eerst sinds de geschiedenis zelfs mensen met een modaal inkomen niet eens een huis kunnen kopen. Wel zijn we goed genoeg om achterlijk hoge huren neer te leggen (sommige maandelijkse hypotheekaflossingen zijn nog lager dan het bedrag dat veel huurders betalen)! Leg mij de rechtvaardigheid daarvan eens uit.
steven
-33-  steven:
Liesbeth,

We kunnen concluderen dat er meer mensen in Amsterdam willen wonen dan er plaats is. En dit geldt sterker naarmate je dichter bij het centrum van de stad zou willen wonen.
Stel dat er nu nog 50.000 extra mensen het liefst binnen de ring zouden willen wonen, of sterker nog, in de grachtengordel.
Zou jij mij kunnen vertellen hoe je dat 'rechtvaardig' (in jouw termen -zo schat ik in- voor iedereen betaalbaar, dus ook voor bijvoorbeeld 50.000 mensen met een minimumloon) zou willen oplossen?

Mijn antwoord alvast: Dat zou alleen lukken als je bijvoorbeeld de gehele Singel platgooit, en daar flinke woontorens (10 hoog of zoiets) neer gaat zetten....

Nog iets ter relativering: De woningprijzen in Parijs-Centrum zijn ongeveer 2 x zo hoog als in Amsterdam-Centrum
Sigi
-34-  Sigi:
@ Steven
en omdat er geen plaats is moeten de huidige huren maar verdubbeld worden?

Waarschijnlijk willen er ook wel heel veel mensen een leuk klein boerderijtje met grond er om heen op fietsafstand van het centrum, kan ook niet en is net zo min relevant ivm met de bizarre plannen van Dekker als de aanname dat er 50.000 extra mensen binnen de grachtengordel willen wonen en dat niet sociaal opgelost kan worden.
Paf
-35-  Paf:
Wonen kost geld. Zo simpel is het. En als je mooi, groot, of op een A locatie wilt wonen, dan zou dat meer moeten kosten. Of zijn we het hier niet eens met zn allen over uit? Iedereen wil voor een schijntje op de eerste rang zitten, uiteraard. Geinig voor weinig. Het wordt tijd dat er naar de portemonnee geleefd wordt. Dekker had gewoon moeten opstappen. Wat blijft er nou eigenlijk over van haar plan? Bijna niets. Pas als iemand er horizontaal uitgaat gebeurt er wat aan de doorstroming. Wat een farce. Er zijn gewoon twee kampen: een kamp dat teveel betaalt voor een schamele woning en een kamp dat te ruim zit voor te weinig geld. Dat vind ik nou oneerlijk.
René
-36-  René:
Ik lees hier behoorlijk wat asociale reacties. Zo van “heb je niet veel geld? dan mag je in een krot ergens in de gribus wonen”.
Het recht van de sterkste noem ik dat, maar gelukkig is er nog wel iets beschaving over in Nederland waardoor de huren laag (nou ja...laag...?) worden gehouden.
Ik woon in het centrum, heb een fatsoenlijke baan die helaas slecht betaalt en betaal ruim een kwart van mijn inkomen aan huur. Moet ik de helft van mijn inkomen aan huur betalen en honger lijden dan? Of oprotten naar een griebusbuurt?
Mensen met veel geld hebben geen idee waar ze het over hebben. Maar goed, ik ben egoïstisch...
Steven
-37-  Steven:
Beste René,

Stel, jij zou uit één of ander erfenisje en klein pandje midden in de Jordaan erven. Zelf ben je niet geinteresseerd om daar te wonen, want je hebt al een mooie woning. (stel!)

Dus, je gaat het verhuren. En wat blijkt, er blijken zo 100 gegadigden voor die woning te zijn, waarvan sommige er 300 euro voor kunnen betalen, maar er blijken er ook een paar die er 3000 euro voor willen betalen, en....er is er ook nog één die er 6000 euro voor wil betalen.

Wie, oh wie, krijgt die woning?
Liesbeth
-38-  Liesbeth:
1) ik woon niet op een A-lokatie (maar in de spaarndammerbuurt)
2) mijn huis is 90 jaar oud, gehorig en tochtig
3) ik betaal bijna eenderde van mijn inkomen (en ik heb geen minimuminkomen) dus mensen die het hebben over een schijntje moeten echt hun mond houden

En dan zou ik nog meer moeten gaan betalen? Want die huren gaan de lucht in schieten. Ook in mijn buurtje.
Vorige eeuw was er een wethouder en die heette Wibaut. Die had een visie om mensen met weinig geld toch goed te laten wonen, en liet gesubsidieerde woningbouwverenigingen ontstaan. Het leven ging er voor veel mensen danig op vooruit. Krotten werden weggehaald, de bouw van woningen zorgde voor werkgelegenheid en mensen konden in nieuwe woninkjes voor een redelijke huur. Dat was een zegen voor de stad.
De socialistische geest van Wibaut is er al heel lang niet meer hier. Als je arm bent moet je worden gestraft. Nou maar hopen dat er binnen de PvdA eens een nieuwe Wibaut opstaat die allereerst eens wat gaat bouwen. Want daar begint het allemaal mee.
f.bol
-39-  f.bol:
Het begint met bouwen, dat is waar. Veel en snel!
Maar wel voor de middeninkomens. Want die moeten uit de sociale huurwoningen. Je hoeft ze er niet uit te jagen, maar je kunt wel de huren verhogen en dan weer de lage inkomens via huursubsidie compenseren. Maar dat er wat moet gebeuren staat vast. Want ondanks de verhalen hier wonen er véél te veel mensen op A-lokaties voor een schijntje, en 60 % zou gewoon gemakkelijk een paar honderd euro meer per maand kunnen betalen maar wil dat niet of kan niets anders vinden: de huurmarkt loopt van 300 naar 700 euro vooor grotere woningen en dan is er niets meer. Wil je iets “beter” huren en niet jaren wachten ben je 1100-1700 euro kwijt en dat is waanzin uiteraard. Er moeten gewoon kwalitatief hoogwaardige huurwoningen voor bijv. alleenstaanden met een middeninkomen gebouwd worden die daar dan zo'n 800 euro voor kwijt zijn. Dan krijgt de sociale sector weer lucht. Er zitten negatieve kanten aan Dekker, maar alles houden zoals het is en dat stomme credo van 33% sociale huur terwijl er een overschot aan sociale huurwoningen is als je naar de inkomens kijkt werkt in elk geval niet. Die hogere inkomens moeten eruit, maar dan moeten ze wel een alternatief hebben.
Liesbeth
-40-  Liesbeth:
Ik zou graag willen weten hoeveel mensen dat zijn, die vermaledijde uitvretende middeninkomens, en hoe hoog hun gemiddelde huur is. Ik lees hier een hoop geschreeuw over mensen 'met een veel te hoog inkomen' voor dat 'schijntje' huur. Kijk in de woningkrant, dan zie je hoe hoog de huren zijn. Door allerlei wetswijzigingen en d privatisering van woningbouwverenigingen al minstens 2 keer zo hoog als tien jaar geleden.
Er zijn veel mensen met een netto-inkomen tussen de 1200 en de 1500 euro en dat zijn geen minima. Is het eerlijk om deze mensen 800 euro kale huur te gaan vragen? Of, zoals eerst zelfs nog het plan was, mensen met meer dan 130% van het minimuminkomen er binnen 2 jaar uitschoppen, omdat ze in een woning zitten die niet voor hen bedoeld is? Kleine middeninkomens zijn de pineut, want ze krijgen net geen huurtoeslag meer, kunnen geen huis kopen en mogen wel hoge huren gaan ophoesten.
Nog zoiets; als je de huren hoger maakt moet dat gecompenseerd worden met huurtoeslag. Anders kan niemand meer ergens wonen. Hoe duur wordt dat dan? En hoe is dat in overeenstemming met het plan van Dekker om ook de huurtoeslag nog meer naar beneden te trekken?
f.bol
-41-  f.bol:
Simpel rekensommetje, Liesbeth. Als 60 % van de huurders te goedkoop woont, en je trekt de huren gefaseerd op hoef je maar 30 % te compenseren en dat is dus veel goedkoper.
En nee, ik vind niet dat iemand die 1200 netto verdient 800 huur moet betalen, dat heb je verkeerd begrepen. Wèl vind ik dat mensen moeten accepteren dat 30 % woonlasten de normale standaard in Europa is, in grote steden vaak nog meer. Uitwassen die echt relatief vaak voorkomen in Amsterdam ( mensen die 10-15 % verwonen ) moeten stoppen
René
-42-  René:
Beste Steven,

Mooi voorbeeld geef je, ik weet ook wel wie die woning krijgt toebedeeld. Maar...is dit eerlijk? We hebben gelukkig regels die iedereen evenveel kans geven (min of meer). Ieder mens heeft recht op een woning, met of zonder dikke bankrekening. Anders regeert de hebzucht en het egoïsme. Ook al is dat soms voor sommigen minder leuk, dat ze iets minder kunnen verdienen.
Sigi
-43-  Sigi:
60% van de bewoners woont te goedkoop...
sorry maar ik geloof daar dus helemaal niets van.
huren verhogen om scheefwonen tegen te gaan is totale onzin.
het puntensysteem om de huur te bepalen is beter dan de wozwaarde, dat laatste is een waan van de dag hype en ik word heel erg moe van het hysterische marktdenken waardoor dat soort waardeloze plannen als van Dekker de wereld in worden gegooid. En... om de een of andere reden nog omarmd worden door mensen die denken dat anderen geweldig wonen voor veel te weinig geld en dat dat dan maar 's afgelopen moet zijn. BAH
Liesbeth
-44-  Liesbeth:
@ f. bol, ik snap helemaal niks van dat rekensommetje en snap ook niets van dat cijfer: 60%. Dat is een uit de lucht gegrepen getal. En omdat het in andere Europese landen zo is moeten wij hier ook maar woonlasten gaan betalen van 30% (wat ik al doe) en meer (wat ik ga doen als die plannen doorgaan)? Wat een onzin. Je kunt wel marktwerking willen, maar bouw dan tenminste genoeg woningen voor elke beurs. En waarom moeten mensen met weinig geld extra gepakt worden? Schaf ook de hypotheekrente-aftrek af.
f.bol
-45-  f.bol:
Mensen met weinig geld moeten niet extra gepakt worden. Mensen die met een veel te hoog inkomen in een huis wonen dat gesubsidiëerd is en dus voor anderen bedoeld moeten gestimuleerd worden daar weg te gaan.
En ja, er moet gebouwd worden. En ja, de hypotheekrenteaftrek moet worden afgetopt.
Waar ik me aan erger is dat sommige mensen denken dat alles gewoon zo kan blijven zoals het is en dat wordt onbetaalbaar. Een renteaftrek voor een huis van 2 miljoen is onrechtvaardig, net als met 2000 netto een huur van 300 euro betalen. Terwijl de marktconforme huur 600 is.
Dat geld wordt door de belastingbetaler bijgelegd. onnodig en onrechtvaardig. Is het nu echt zo gek om daarin in te grijpen?.

Het iets willen doen aan het feit dat iemand met een minimum inkomen nu 10 jaar moet wachten op passende woonruimte omdat de doorstroming door het systeem wordt geblokkeerd, is dat zo raar?

En daar ging dit stukje oorspronkelijk over volgens mij.
Jochem Floor
-46-  Jochem Floor:
Dekker draaft door.

Beste f. bol,
Moet je dat niet omdraaien? Als een niet-marktconforme huur EUR 300,-- bedraagt (zonder subsidie en zonder er verder op toe te leggen), hoe kan dan een marktconforme huur voor diezelfde (standaard)woning EUR 600,-- zijn?

Bij een werkende markt zou die huur op termijn moeten dalen tot vlak bij het kostenniveau van de woning. Zo wil althans de theorie. Dat blijkt niet te gebeuren; de huisjesmelkers slaan hun slag.

Het is niet liberalisering op zichzelf waar men tegen in verzet komt; maar de huurder kan niet collectief gaan actievoeren, zoals werknemers dat zouden kunnen doen door in staking te gaan. Oftewel: huurders kunnen hun rechten niet zelfstandig afdwingen. Daarom moet de huurder -iedere huurder - voldoende tegen zijn verhuurder worden beschermd. Ook hogere inkomens dus, wat mij betreft.
f.bol
-47-  f.bol:
Het eindpunt, marktwerking op een goede manier, daar zijn de meesten het wel over eens. De weg erheen zal lastig zijn. Er zijn landen in de EU waar geen sociale woningbouw is maar waar de “markt” wel betaalbare huizen bouwt, simpelweg omdat er behoefte aan is.
Misschien draaft Dekker door, het zal best, maar er moet wel iets gebeuren. En de huisjesmelkers zullen hun slag blijven slaan zolang het woningtekort ( deels kunstmatig en juist door het systeem) in stand blijft. Want andersom geldt het uiteraard ook: in de vrije sector worden woningen met een marktwaarde van 800 doodleuk voor 1500 verhuurd.
Michiel
-48-  Michiel:
Ik snap het niet zo goed. De marktwerking werkt alleen als er een markt is waarbiij de overheid geen overheerende rol speelt. Daarnaast heb je te maken met de sociale factor, waarbij de rijkeren bereid zijn iets meer te betalen om de minder bedeelden betaalbaar te laten wonen.Als er een relatie is gelegd tussen je inkomen en de te betalen huur b.v 25/30 van je netto inkomen kan je aan huur betalen. Dan is de doorstroming gemakkelijk te realiseren. Weinigen zullen voor een kleine oude woning waar ze nu voor weinig wonen 25/30% van zijn/haar netto inkomen willen betalen als dat buiten redelijke proporties is.Het lijkt mij ook redelijk dat als je een klein inkomen hebt je redelijk moet kunnen wonen voor 25/30% van je netto inkomen.Als dan de mensen die scheef wonen naar duurdere woningen gaan komt er aan de goedkopere kant weer het nodige vrij. Dan komen we eindelijk van het scheef wonen af. Daarnaast moet er voor de corporaties ook de mogelijkheid zijn om die goedkopere woningen te laten subsidieren door de bouw van duurdere woningen. Daarvan moeten de huurinkomsten ook redelijk zeker zijn en niet afhankelijk van de grillen van een om politieke redenen wispelturige minister. Helder realistisch huisvestingsbeleid waarbij de minder bedeelden een goede woning hebben en de rijkeren meer huur betalen dan ze gewend zijn geweest. Daarnaast moeten de corporaties en de instituten niet van de woningmarkt worden weggejaagd.
f.bol
-49-  f.bol:
Voor een groot deel met je eens, michiel. Maar in mijn ogen kan verschillende, inkomensgerelateerde prijzen voor één en dezelfde woning vragen principiëel niet. De prijzen gefaseerd vrijgeven ( rekening houdend met de woningnood ter plekke zodat het geen jungle wordt ) en dan “aan de onderkant” repareren via huursubsidie lijkt mij beter. Het netto effect zal hetzelfde zijn maar is beter te sturen en iedereen betaalt in principe dezelfde prijs voor hetzelfde produkt. En de corporaties moeten inderdaad blijven.
Liesbeth
-50-  Liesbeth:
Nogmaals, waar leg je de grens? Waarom moet je nog meer gaan vragen voor huizen die toch al duur zijn? Terwijl ze er geen kloot op vooruit gaan qua kwaliteit? Wat rechtvaardigt dat? En wonen scheefwoners eigenlijk wel zo scheef? Worden prijzen voor koopwoningen nu niet kunstmatig hoog gehouden door de schaarste en de hypotheekrenteaftrek?
pam
-51-  pam:
Minister Dekker is achteraan begonnen. Haar plannen zijn in principe goed, maar er mist een onderdeel. Massa verplaatst zich alleen naar daar waar een tekort is. Dus er moeten huizen gebouwd worden, huur en koop. Betaalbare. De woningmarkt stroomt niet door omdat er woningnood is en de koophuizenprijzen sinds '93 met 250% gestegen zijn (zie het Kadaster). Het lijkt mij een simpele marktwerking, meer huizen, lagere prijzen. Misschien gemeentegrond goedkoper maken en bouwvoorschriften aanpassen?
gaat jenix aan
-52-  gaat jenix aan:
ploep!!mijnzaken niej
Luuk
-53-  Luuk:
Ik heb tien jaar 60 uur per week gewerkt en mijn pand zelf verbouwd. Er zit een arrogante kwallenbak op de 2e verdieping voor 120 euro per maand (woz waarde kost al meer, ik moet dus bijleggen). Hij zuigt mij uit, is asociaal en ik ga er kapot van om te zien hoe hard ik er voor heb moeten werken en dat hij voor niks er zit en als de kraan lekt dat ik meteen klaar moet staan voor meneer. Als ik iets moet regelen en op zijn verdieping moet zijn (bijv. afvoerpijp) dan word er heel moeilijk gedaan...

Toch schijn ik hier de klootzak te zijn, de 'rijke' huiseigenaar die mensen uitzuigt...!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.