Home > > Dezelfde oude ideeën

Dezelfde oude ideeën

Sinds april heeft stadsdeel Oost/Watergraafsmeer een denktank sociale cohesie. Het stadsdeel wil met behulp van deze denktank het contact tussen verschillende bevolkingsgroepen bevorderen. Hiervoor worden bewoners nadrukkelijk uitgenodigd om actief mee te denken. Als zij inspirerende, uitvoerbare ideeën hebben over hoe in Oost/Watergraafsmeer de verschillende bevolkingsgroepen elkaar beter leren kennen en begrijpen, kunnen zij deze aandragen bij de denktank.

Ik doe een voorzichtige voorspelling. Dit plan zal een heleboel ideeën opleveren bedacht door autochtone bewoners. De bevolkingsgroep waar het echter om draait, de moslims (deze denktank is immers in het leven geroepen naar aanleiding van de moord op Van Gogh en het scooterongeval met de tasjesdief Ali el Bejatti), zullen weinig van zich laten horen. Dit soort initiatieven bereiken vrijwel nooit de moslimgemeenschap, en waar dit wel het geval is betreft het diegene die al meededen aan het maatschappelijk debat. Zij representeren maar een klein deel van de moslims. Zo levert zo’n denktank slechts dezelfde oude ideeën op.

dertien reacties op "Dezelfde oude ideeën"

martijn
-1-  martijn:
Dank voor je voorspelbare reactie. Maar mischien is jouw reactie een deel van het voorspelbare probleem? Hoe zou het zijn als je eens een avondje er voor ging zitten en een paar ideeen bedacht ? Hoe zou het zijn als je ze niet alleen bedacht maar ook melde aan de denktank? Hoe zou het zijn als je er ook voor zou inzetten om die ideeen te realiseren? Met ander woorden, wat ben je zelf van plan te gaan doen?
Sigi
-2-  Sigi:
Ik weet niet waarom er perse contact moet zijn tussen diverse bevolkingsgroepen. Ik heb met heel veel mensen totaal geen contact en ook totaal geen behoefte aan contact. Je komt mensen toevallig tegen, op school, opleiding, werk, uitgaan etc. en met maar heel weinig mensen klikt het en daar heb je dan contact mee. Maar om dat nou op bevolkingsgroepniveau te stimuleren? Gezellig vanuit de vogeltjesbuurt naar de grachtengordel op theevisite?
Ben meer voor vreedzame coexistentie. Ik laat jou met rust en in je waarde en jij mij.
Arnoud de Jong
“Bakker, dit brood is oud! En daarom niet te vreten!”
“Dank voor uw voorspelbare reactie. Hoe zou het zijn als u zelf eens een brood bakte?”
Moraal: om te mogen klagen over het brood van de bakker, moet je zelf brood kunnen bakken. Naar het schijnt...
martijn
-4-  martijn:
De bakker is naar huis, wegbezuinigd, geprivatiseerd of opgegaan in een conglomeraat. Het brood is inderdaad niet te vreten. Maar dat wisten we al. De moraal van het verhaal: Mensen, leer inderdaad zelf je “brood” te bakken. Of anders gezegd, zelf initiatief nemen. We verwachten te veel van overheid, gemeente en hulpinstanties. Die tijd is voorbij.
anna
-5-  anna:
initiatief nemen is naar mijn idee niet hetzelfde als voor een ander denken. Dat is dus hetgeen wat de overheid ook doet. Ik ben inderdaad een voorstander van zelfredzaamheid en vindt dan dat de overheid (in de breedste zin van het woord)er voor zou moeten zorgen dat ik mij zelf zou kunnen redden. Dat is dus wonen, werk, scholing etc. etc.. Als deze basics goed zijn dan zul je zien dat er mensen zijn die vanzelf gaan mee participeren. Denktanken (wat dat ook mogen zijn) zij goed om er achter te komen hoe het is gesteld met de basics, mankeert daar wat aan, moet het anders etc. etc. Het is toch een beetje een gotspe dat er nu al denktanks zijn op stadsdeelniveau. het moet toch niet gekker worden. Straks hebben we 15 denktanks.
Guus Rombouts
-6-  Guus Rombouts:
@Anna

Als in die denktanks mensen zouden zitten die zelf in die straat zouden wonen. (In de denktank Bilderdijkstraat zit maar één bewoner uit die straat) Dat ik elders op deze website heb gepleit voor denktanks is als ze onafhankelijk zijn, niet door het desbetreffende stadsdeel worden 'gestuurd'. Er mensen worden uitgenodigd waarvan men op voorhand weet dat ze andere mening zullen zijn toegedaan, nimmer uit de hand van de politici zullen eten. Vijftien denktanks zijn inderdaad een schrikbeeld wat geen realiteit hoeft te worden indien we die -geldverslindende- stadsdeelraden afschaffen.
Gigi Schuiten
-7-  Gigi Schuiten:
Beste Toine,

Hoewel ik ervan overtuigd ben, dat een denktank altijd en overal bestaansrecht heeft, ben ik het wel met je eens dat er weinig resultaten te verwachten zijn van deze specifieke denktank.

Het probleem begint al met het taalgebruik waarmee het orgaan zich tot de inwoners van het stadsdeel richt. Het is ambtelijke, officiële taal die het gros van de mensen niet zal aanspreken, en die voor velen niet hun moedertaal is. Daarnaast gaat de uitnodiging ervan uit dat de burgers zelf initiatief nemen om de denktank te benaderen in plaats van zich onder de burgers te begeven. Ten slotte is inspraak iets, dat helaas bij een groot deel van doelgroep een onbekend en niet-cultureel eigen fenomeen is.

De gemeente en de stadsdeelbesturen zouden zich, in mijn opinie, beter eens kunnen buigen over het concept dat het televisieprogramma 'Man bijt Hond' gebruikt waarbij burgers zich tot de Babbelbox wenden. Ik ben ervan overtuigd dat het concept zich ook leent voor een denktank, een inspraakpunt en een klachtenregister via het internet. In wezen zijn daar maar een viertal dingen voor nodig: een goedgebouwde website, een redactie, het tot beschikking stellen van duidelijk herkenbare terminals op publieke plaatsen en het toegankelijk maken van de site in alle, in Nederland voorkomende talen.

Dat zo'n site vervolgens een bron van informatie en inspiratie voor burgers en overheden is, lijkt me duidelijk.
Guus Rombouts
-8-  Guus Rombouts:
@Gigi Schouten.

Recentelijk was ik twee achtereenvolgende avonden te zien in De Babbelbox . De problemen zijn: 1) Men kan niet afwijken van de gestelde vraag. 2) Men heeft maar tien seconden, dus niet meer dan één volzin. Je idee voor een website vind ik niet slecht. Wat men ook bedenkt, hoe men het ook uitwerkt, alles wordt een wassen neus wanneer politici en ambtenarij het te berde niet serieus nemen, hun beleid daarna niet -rigoreus- bijstellen. De wethouder die weleens op deze site zit doet dat alleen maar als die meent -nieuw- beleid te moeten verkopen of te verdedigen. Daar heeft die zijn eigen weblog voor waarop die geen IP-adressen van hem onwelgevalligen moet blokkeren. Signalen geven is één ding, signalen -willen- ontvangen is een ander ding. De discussie over hoe een 'denktank' in te richten reuzeinteressant..!
martijn
-9-  martijn:
@gigi

Wellicht is jouw suggestie van de babbelbox een aardig idee zijn voor de denktank? Het zou inderdaad mooi zijn als er een soort laagdrempelig medium zou zijn waar mensen hun ei kwijt kunnen. Moet er natuurlijk wel iets mee gebeuren.
Piet Miller
-10-  Piet Miller:
Sociale Cohesie ontstaat in wijken waar de bevoking deel uitmaakt van dezelfde groep/cultuur. Als die wijken nu met respect met andere mensen uit andere wijken omgaan en de politie streng handhaaft ben je klaar.

Maar dit logische idee mag niet want het is niet PC. PC is het om per defintie uit te gaan van een Ongedeelde Stad waar iedereen in elke straat door elkaar woont. Daar onstaat dus nooit sociale cohesie.
-11-  :
Maar waarom zouden mensen wél met respect omgaan met mensen uit een andere cultuur als die in een andere wijk wonen, en niet als het hun buren zijn? Volgens mij is dat idee juist allesbehalve logisch.

Voor sociale cohesie is hoe dan ook wederzijds respect nodig. En respect breng je volgens mij eerder voor elkaar op als je af en toe met elkaar in aanraking komt, dan als je in een gesegregeerde stad woont, met aparte wijken voor ieder kleurtje. Het respect voor joden liet buiten het ghetto van Warschau nogal te wensen over, net als het respect voor zwarten buiten Soweto.

Of ben ik nou weer te “PC”?
Olaf Baas
-12-  Olaf Baas:
Wat bij elkaar hoort, dient zich te verenigen. Wat niet bij elkaar hoort, dient uit elkaar te gaan. Ik denk dat steeds meer Nederlanders moe worden van die opgedrongen multikul. Een beleid van doof en blind zijn voor de realiteit, ontkennen van de realiteit, dan wel bagetaliseren en mariginaliseren en dat capitulatiegedrag vertoont, wordt door het volk uitgespuugd. En met uitgespuugd bedoel ik ook uitgespuugde. Ik ben blij toe dat ik niet in zo'n prachtwijk/krachtwijk woon, maar in het land en voor de gemeente Amsterdam geen cent aan gemeentelijke belastingen te betalen, want deze stadsbestuurders zijn geen een cent waard. Ik heb negen jaar in Rotterdam gewoond. Ik weet hoe mooi die prachtwijken zijn...
wilbert simeon christiaan
-13-  wilbert simeon christiaan:
opvoeding speelt toch een sleutelrol...velen zijn niet meeopgevoed-dat je van kleins af je mening moet leren vormen.vandaar dat zoveel mensen problemen hebben om iets kort en krachtig te verwoorden.mijn idee:ouders scholen overheid besteedt meer aandacht aan!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.