Home > > Nieuws: deze week geen nieuws

Nieuws: deze week geen nieuws

Is het u ook opgevallen hoe politici opeens hameren op het belang van Europa en zelfs spijt betuigen omdat ze ons te slecht over het belang van Europa geïnformeerd hebben? Datzelfde gedoe staat ons volgend jaar te wachten wanneer de stadsdeelraadverkiezingen plaatsvinden. Je ziet de posters al voor je: "Uw stadsdeel, best wel belangrijk".

Amsterdam is regelmatig geprezen omdat het een uitstekende website heeft en de meeste stadsdelen gebruiken hetzelfde concept of een afgeleide daarvan, waardoor ook daarover weinig te klagen valt. Maar, bereikt die informatie ook de burgers? En bereiken die burgers ook de stadsdelen?
Hoe reageren stadsdelen op mail?
Om met het laatste te beginnen: dat kan beter. Webdam onderzocht landelijk de respons van gemeentes én Amsterdamse stadsdelen op mail, door een hele eenvoudige vraag over tuinafval te stellen. Conclusie? De centrale stad en enkele stadsdelen reageerden snel, maar een aantal deed er meer dan acht dagen over om zo'n simpele vraag te beantwoorden. En dan maar hopen dat de centrale stad niet doorverwees naar zo'n slecht reagerend stadsdeel.

Stadsdeel en burger, klikt dat (die) wel??
Terug naar de eerste vraag, bereikt informatie de burger? Dat hangt op dit moment af van de graagte waarmee die burger geïnformeerd wil worden. Bezoekt u wel eens de website van uw stadsdeel? Ik ongeveer een keer in de twee weken, om te zien of er iets is wat een artikel op Amsterdam Centraal rechtvaardigt. Ik houd ongeveer dezelfde frequentie aan voor bezoeken aan amsterdam.nl en vermoed dat ik daarmee een overmatig bezoeker ben.

Dat heb ik met veel sites. Ik ga erheen wanneer ik weet dat er regelmatig iets interessants staat, of wanneer ik via een ander medium ontdek dat er nieuwe informatie is die ik niet wil missen. Via een rss-feed bijvoorbeeld, of via mail. En ik ben een internetjunkie, veel andere Amsterdammers zijn dat niet.

Handig: Amsterdams klikalert
En daarom heeft iemand jaren geleden al voor amsterdam.nl een fantastisch mailsysteem ontwikkeld, waarmee alle burgers op de hoogte kunnen blijven van Amsterdamse onderwerpen die hun interesse hebben: Amsterdam Mail. Het concept is simpel: je schrijft je in en geeft aan over welke onderwerpen je geïnformeerd wilt worden, waarbij je uit maar liefst 58 onderwerpen kunt kiezen en daarnaast ook nog eens je eigen straat of postcode kunt opgeven. Prachtig, een keer per week de hoogtepunten in je mail en doorklikken voor nadere informatie.

Helaas, zo'n systeem functioneert slechts wanneer er ook mensen zijn die informatie leveren. Mensen uit de stadsdelen, de politieke partijen, de diverse gemeentediensten. En die zijn er ook, maar slechts een paar. Zo weinig dat ik u kan vertellen waar ze werken. Bij Monumentenzorg, de Sociale Dienst, Stadsregie en in de stadsdelen Oud-West, Centrum, Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp, Zuider-Amstel en Zeeburg. Ik vermoed overigens dat de medewerker in Zeeburg is ontslagen of zwangerschapsverlof heeft, want de afgelopen twee weken was daar geen nieuws. In de andere stadsdelen is nooit nieuws, hoewel, Oud-Zuid heeft in de week van 4 mei iets gemeld over een website met buitenkunst en over verkeer op de Stadhouderskade, maar misschien heb ik dat ontvangen omdat ik cultuur en verkeer heb aangevinkt.

Gemiste kansen
Het gaat niet alleen mis bij de stadsdelen. Voor ontvangst van nieuws over gemeenteraadsfractie Leefbaar Amsterdam kon ik me niet eens opgeven, maar de andere partijen hebben in de tijd dat ik mij informatie over alle onderwerpen laat toesturen nog nooit iets gemeld. De afgelopen acht weken ontving ik wekelijks over de 58 mogelijke onderwerpen (ja, ik vinkte ze allemaal aan) tussen de 16 en 43 berichten, waaronder veel doublures. Op 13 maart: 16 berichten, waaronder 9 keer hetzelfde bericht van de Sociale Dienst. Op 18 mei: 43 berichten, 13 doublures, slechts 11 afkomstig uit 5 stadsdelen.

Afgaande op Amsterdam Mail kan ik maar één conclusie trekken: in Amsterdam gebeurt niets en in de stadsdelen - op een paar uitzonderingen na - al helemaal niets. Waarmee ik met dezelfde vraag blijf zitten als toen stadsdeel Centrum begon: waarom kan de centrale stad dat niets niet regelen?

Stadsdelen die willen evalueren welke informatie zij niet gemeld hebben, kunnen alle Amsterdam Mails sinds 8 december 2004 bij mij opvragen

elf reacties op "Nieuws: deze week geen nieuws"

Arnoud de Jong
Een interessant onderzoek dat uiteraard aan alle stadsdelen toegezonden dient te worden! ;-)
lisa
-2-  lisa:
Zeker een interessant onderzoek omdat je je moet bedenken dat de stadsdelen inmens veel geld hebben gestoken in het ontwikkelen van websites, het ontwikkelen van een zogenaamde een loket dienst, brochures, kranten, flyers etc.etc. Wat een geld dat niet gekost moet hebben. Voor wat en voor wie doen die stadsdelen dat toch allemaal. Wat had er ook op andere fronten mee gedaan kunnen worden.
Sowieso moeten we ons toch eens afvragen hoe die stadsdelen nu functioneren en wat hebben ze de afgelopen vier jaar nu allemaal bereikt. Laten we het een soort van stadsdeelbijltjes dag/bijeenkomst noemen.
Michiel
-3-  Michiel:
Hoi Marleen,

Wat is precies je punt? Dat gemeentelijke diensten en stadsdelen te weinig gebruik maken van mail en andere ICT-toepassingen? (mee eens)
Of dat ze te weinig van zich laten horen via persberichten en zo?

Bij de gemeente ligt de nadruk nog steeds op schriftelijke voorlichting, via brieven en dergelijke. Dat is ook wettelijk verplicht. Oud Zuid heeft een wekelijkse krant die huis aan huis wordt verspreid met alle relevante nieuwsberichten, inclusief alle aanvragen voor bouwvergunningen en zo.

Ik maak ook gebruik van Amsterdam Mail, maar volgens mij is het nooit de bedoeling geweest dat politieke partijen mee zouden doen. Deze dienst is bedoeld voor overheidsvoorlichting,
politieke partijen worden geacht hun eigen propaganda te regelen. De meeste partijen hebben daarvoor hun eigen electronische nieuwsbrief waarvoor je je apart moet opgeven.
anna
-4-  anna:
Michiel wat is nu jouw punt. Overheid en politiek, dat is toch niet uit elkaar te trekken. Als dat zo is, dan kunnen de stadsdelen qua bestuurslaag simpelweg afgeschaft worden. Het gaat om informatieverschaffing en hoe burgers met hun stadsdelen oid kunnen communiceren.
Dat een partij hun propaganda zelf moeten regelen is niet meer dan vanzelfsprekend. Dat moet elk bedrijf toch doen? Propaganda en informatie zijn twee verschilllende dingen. Wat zich in een betreffend stadsdeel voordoet dan wel wat de standpunten ergens in zijn, is iets waar burgers recht op hebben. Je hebt toch ook spreekuren van verschillende wethouders? Nou, iets dergelijks kun je ook via de mail doen lijkt mij.
Marleen Zachte
-5-  Marleen Zachte:
Michiel, ik heb de service niet bedacht en gefantaseerd over hoe die zou moeten werken, dat heeft de gemeente jaren geleden gedaan, inclusief de optie om als interessegebied de politieke partijen aan te vinken (log maar eens in op de site). Ik noem ze - en specifiek het ontbreken van Leefbaar Amsterdam - om aan te geven hoe het bedachte systeem niet functioneert en volgens mij ook niet actief wordt bijgehouden.

Mijn punt is, dat de indruk gewekt wordt dat ik als burger via deze dienst geïnformeerd kan worden en dat dat in de praktijk niet gebeurt en waar het gebeurt vrij willekeurig. Kijk ik bv. naar stadsdeel Centrum, dan is alles uit het nieuwsarchief op de site ook netjes in Amsterdam Mail gemeld, prima. Maar de inspraakbijeenkomst over de Spuistraat van 19 mei (die overigens verwijst naar een verouderde uitnodiging) ontbrak, terwijl die misschien net mijn aandacht had getrokken.

Geen berichten van politieke partijen kan een keuze zijn, maar op 11 mei werd er dan weer wel verwezen naar de afscheidstoespraak van Huffnagels op amsterdam.nl, terwijl andere artikelen uit Amsterdams nieuws niet worden opgenomen.

Jammer dat je het onderdeel over de politieke partijen er uitlicht en niet even voorstelt er werk van te maken om een en ander te verbeteren. Het gaat niet om een nieuw systeem dat ontwikkeld moet worden, niet om nieuw te maken kosten, dat is allemaal al lang gebeurd (en heeft zelfs in het verleden beter gefunctioneerd). Volgens mij volstaat het om elke dienst en elk stadsdeel er even aan te herinneren dat dit een belangrijk communicatiemiddel kan zijn, maar alleen wanneer het gebruikt wordt. Ok, in de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat iemand de verantwoordelijkheid moet krijgen of nemen om die herinnering regelmatig rond te sturen, omdat het anders verzandt. Zo werkt het bij commerciële bedrijven ook.

Concreet: als ik aangeef info over Financiën te willen ontvangen, wil ik graag wekelijks de agenda van de openbare raadscommissie voor Financiën en Economische Zaken toegestuurd krijgen, bij Bestuur de agenda van de Gemeenteraad, en zo kan iedere dienst en ieder stadsdeel zelf wel verzinnen dat wat online gezet wordt ook onder de aandacht gebracht moet worden om gelezen te worden.

Amsterdam heeft 15 stadsdelen, daarvan hadden er de afgelopen 8 weken slechts 7 iets te melden, waaronder Oud-Zuid maar 1 keer? Sorry, maar dat zijn gemiste kansen om de betrokkenheid van de burgers met een kleine inspanning te vergroten. En als dat te ingewikkeld is? Pas dan in ieder geval de service aan en bied alleen die onderwerpen aan waarover ook daadwerkelijk nieuws te verwachten is.
Michiel
-6-  Michiel:
Hoi Marleen,

Als je de eerste twee regels van mijn tekst had gelezen, inclusief de laatste twee woorden 'mee eens', had je jezelf een hele bijdrage kunnen besparen.
Ik vroeg het alleen omdat je stuk op sommige punten voor mij niet zo duidelijk was.
anna
-7-  anna:
@michiel:
Ben je nu Michiel de wethoudersassistent van Iping? Geloof bijna van wel. Waarom reageer je toch altijd op mensen en niet op de essentie van hetgeen er wordt geschreven. Ik denk dat Marleen ontzettend gelijk heeft als ze het heeft over het gebrek aan communicatie tussen burgers en stadsdelen via bijvoorbeeld het internet. tenslotte wordt daar heel veel menskracht en dus ook financiele middelen voor gebruikt.
RoZa
-8-  RoZa:
Marleen heeft gelijk. Amsterdam mail is een supergoedkoop systeem dat 3 jaar geleden nog perfect werkte. Maar toen de nieuwigheid er af was, raakte het in het slop. Ik heb daar herhaaldelijk over geklaagd, want ik kan veel info niet meer vinden op de nieuwe site. Mij valt op dat je als burger-klant via de Amsterdamse overheidssites prima geholpen wordt, maar als burger-kiezer steeds slechter. Vorige week wilde ik een rapport digitaal opvragen bij de deelraad Binnenstad. Het servicecenter zei: dat kan niet, u moet het zelfs komen copieren (terwijl ze er nota bene reclame voor maakten). Ik maakte uiteraard heftig bezwaar en vroeg om doorverbonden te worden met de raadsgriffier mevr. Rietveld. Die vond het ook belachelijk en mailde me het alsnog per ommegaande. Hulde! Het wordt tijd dat Amsterdam Mail verplicht gesteld wordt voor alle diensten zodat burgers hun bestuur kunnen volgen. Dat kost een habbekrats aan wat er nu aan PR materiaal wordt uitgeven. Democratische en kostenbewuste stadsdelen volgen dan vanzelf wel. Kan die Michiel dat niet voor ons regelen? Michiel?
Michiel
-9-  Michiel:
Hoi RoZa,

Dank voor het vertrouwen, maar helaas, ik ben ook een Amsterdam Mail consument die tegen hetzelfde probleem aan loopt.

Ik werk voor een stadsdeel, onze klachten moeten een niveau hoger bij de wethouder ICT. Dat was tot voor kort Frits Huffnagel, nu mevrouw Griffith.
-10-  :
Nou zij moet nog barstensvol energie zitten als nieuwe wethouder, dus laten wij haar aanschrijven!
henk
-11-  henk:
michel heeft het echt niet begrepen !!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.