Home > > Slechte verliezers

Slechte verliezers

Stopera
Voor iedereen die dacht dat Amsterdam Centraal een portaal was tot directe beïnvloeding van Lodewijk Asscher was het even slikken: de PvdA gaat toch alleen in zee met GroenLinks. Ondanks dat onze bezoekers - bleek uit de poll - het liever anders hadden gezien. Die hadden graag de VVD of de SP in het college gehad. Wat een onzin.
Laten we eens naar de polluitslag kijken. Deze zal niet heel representatief zijn, maar met zo'n 700 stemmen levert het wel een aardig beeld op.
Een college van de PvdA en de VVD was de duidelijke winnaar. Drie van de tien mensen (29.59 %) gaven deze combinatie de voorkeur. Op enige afstand volgden een samenwerking van de PvdA met enerzijds GroenLinks en de SP (23.33 %), en anderzijds met alleen GroenLinks (19.77 %).

Oftewel, men stemde of uitermate rechts of uitermate links, waarbij het oog op het algemeen belang uit het oog verloren werd. De eigen politieke voorkeur vertroebelt dan het zicht op waar een nieuw college aan moet voldoen: deze moet recht doen aan de verkiezingsuitslag. Op basis daarvan hebben de VVD en de SP niets te zoeken in het nieuwe college.

De VVD was heel verontwaardigd dat zij als tweede partij buitengesloten werden. Zij vonden dat naast de linkse PvdA een rechtse partij moest plaatsnemen. De PvdA is alleen niet links. Zij vertegenwoordigen in Amsterdam het politieke midden en links van dat midden lagen meer stemmen dan rechts.
Later kwam de VVD nog met een onduidelijk verhaal over 'continuïteit'. Eigenlijk zeg je daarmee dat de kiezer verkeerd gestemd heeft. We houden juist verkiezingen om de burger te vragen wat hij nú wilt en of hij misschien van gedachten is veranderd sinds de laatste verkiezingen. Hoeveel minachting kun je hebben voor de kiezer?

Dan de SP. Er was een beter alternatief dat meer stemmen had gekregen en dat dichter bij de PvdA ligt. Dat alternatief was GroenLinks. Jammer voor de SP.

Het nieuwe college doet recht aan de verkiezingsuitslag en krijgt een prima wethoudersbezetting. Naast Aboutaleb zullen Asscher, Van Poelgeest en Marijke Vos plaatsnemen. Aboutaleb was volgens 'De Macht in de Stopera' de beste wethouder van het afgelopen jaar en Asscher nam de titel beste raadslid over van Van Poelgeest. Vos heeft haar kunnen bewezen bij de bouwfraude-enquête. Oftewel: de potentie is er, het is nu alleen afwachten of zij deze gaan benutten. Amsterdam Centraal houdt ze in de gaten.

achttien reacties op "Slechte verliezers"

Pieter
-1-  Pieter:
Goed gezegd. Die argumenten van de VVD vond ik buitengewoon denigrerend richting de kiezer. Zo van: jullie hebben niet op ons gestemd, maar toch horen wij in de raad. De SP is waarschijnlijk een belangrijke partij om steun te krijgen buiten de coalitie voor de iets linksere plannen. Als ze de komende periode bewijzen ook ergens voor te kunnen zijn, dan zullen ze misschien in de toekomst uitgroeien tot een partij die mee kan besturen.
-2-  :
nou ja, Toine, om een coalitie VVD/PVDA “uiterst rechts” te noemen gaat me at ver. Even los van de argumenten die de VVD gebruikte om al dan niet in de coalitie te komen, me dunkt dat de VVD net zo 'rechts van het midden' zit als de PVDA 'links van het midden' zit. De SP, dát is uiterst links, en de LPF, dát is uiterst rechts.
-3-  :
Daniel, als je recht wilt doen aan de verkiezingsuitslag, dan is een college PvdA/VVD uitermate rechts.
Jochem Floor
-4-  Jochem Floor:
Bovendien, als je zo nodig wilt samenwerken na de verkiezingen, dan moet je voorafgaand aan die verkiezingen wel iets van een basis voor samenwerking leggen.

Dat kun je inhoudelijk doen, met je programma, en gevoelsmatig, met je campagne. De VVD heeft beide nagelaten. Voorts is de VVD zonder enige noodzaak op allerlei tenen gaan staan, en ook dat heeft de kiezer feilloos aangevoeld.
marcel
-5-  marcel:
Ik ben het met bovenstaande niet helemaal eens. Wie een aantal campagnes van de PvdA heeft meegemaakt kan toch niet ontkennen dat er behoorlijk met modder is gegooid richting de VVD. Inhoudelijk vond ik de Pvda echt niet sterk. veel te veel gelinkt aan de landelijke PvdA.
PvdA links, nee daar geloof ik niets van als je kijkt naar hetgeen de afgelopen vier jaar is neergezet. Ik vind het persoonlijk erg veel de nadruk hebben gehad van de maakbare samenleving. Er zijn weinig doelstellingen gehaald in stadsdeel centrum door PvdA. Ik moet het toch de VVD nageven dat juist zij wel een flink deel van hun doelstellingen hebben gehaald. Argument de kiezer heeft bepaald en de VVD in de steek gelaten, wat dacht men dan van de groen Links kiezer? Maar goed, de tijd zal het leren. Ik ga voorzien dat dit college haar doelen gaat behalen maar dan wel door aan te komen met lastenverzwaring. Wie gaat dat dan weer betalen?
Prima, ruimte voor de creatieve klasse alleen weet ik niet wie men daar op het oog heeft.
-6-  :
sorry Toine, maar een politicoloog kan het niet aan het volk overlaten te definieren wat 'uiterst rechts' is - uiterst rechts is een kwalificatie die te maken heeft met de ideologische grondslagen die een partij hanteert, en in die zin is de VVD dus niet 'uiterst rechts' - rechtsig, dat misschien wel, maar niet uiterst rechts.

Het voordeel van deze methode van definiëren is dat we in ieder geval in verschillende steden en/of in verschillende tijdperken met verschillende uitslagenverhoudingen nog steeds weten waar we het over hebben als we met elkaar communiceren. Dat is een nadeel in jouw definitiemethode: stel dat de uistlag hier 60% SP was, 30% Groenlinks en 10% PVDA, dan wordt ineens de PVDA 'uiterst rechts', en de 'rechtervleugel' van de SP zou dan ineens 'het midden' zijn - dat voelt intuïtief al niet goed: politiek commentatoren zouden niet ineens hun 'midden' gaan verschuiven maar deze uitslag een 'uiterst linkse' uitslag gaan noemen.

Maar naast deze definitiekwestie vind ik het om een tweede reden nadelig om de VVD 'uiterst rechts' te noemen, en die reden is een discursieve (discours-technische) reden. Het begrip 'uiterst rechts' is voor veel mensen synoniem met 'extreem rechts', wat niet zo gek is, want de beide begrippen liggen op semantisch niveau zéér dicht bij elkaar. Nu weet ik dat door veel leden en leiders van zowel de SP en Groenlinks alleen al de VVD regelmatig neer wordt gezet als een 'inhumane' partij, een partij die in ieder geval 'grenst' aan het extreemrechtse. Die perceptie van links is makkelijk te testen door eens tegen een Groenlinkser of SP'er te zeggen dat je VVD stemt: in hun ogen wordt je dan vaak al gelijk gesteld met iemand die vroeger op de CD stemde en nu eigenlijk het liefste op de NNP gestemd had, ware het niet dat die verboden was. De term 'uiterst rechts' voor de VVD is zo niet een product van, dan op zijn minst een bevestiging van datzelfde politiek gekleurde discours. Door deze term op deze manier te bezigen versterk je de indruk dat Amsterdamcentraal een links bolwerk is. Het kan zijn dat je dat onbedoeld doet, maar het is wél de indruk die je achterlaat door de VVD 'uiterst rechts' te noemen terwijl ze dat volgens alle gangbare definities die de nationale en lokale media en het gros der politicologen hanteren niet zijn.
-7-  :
dat alles dus los van de vraag of de VVD nu wel of niet 'politiek verstandig' gehandeld heeft ten tijde van en voorafgaand aan de coalitieformatie. Alhoewel ik me dus niet geheel aan de indruk kan onttrekken dat je stuk is geschreven vanuit een bepaalde politieke kleur - iets waar ik geen probleem mee zou hebben, dat doe ik immers ook, ware het niet dat ik liever heb dat je je politieke kleur bekend maakt in plaats van te pretenderen een objectieve analyse te maken van wat de VVD wel en niet mag doen.
Steven
-8-  Steven:
Daniel,

Het gebruik van moeilijke woorden is vaak een brevet van onvermogen.

Het roept irritatie op en leidt van af van de inhoud.

Het is in ieder geval niet bevorderlijk voor de algemene leesbaarheid van Amsterdam Centraal!
lijn
-9-  lijn:
@Steven: waar zie jij moeilijke woorden dan?

@Daniel: Bij mijn weten is AC geen bolwerk. Niet van links, niet van rechts. Iedereen schrijft op persoonlijke titel, en als Toine PvdA + VVD als uiterst rechts bestempelt, moet hij dat zelf weten (al vond ik het ook een opmerkelijke woordkeus).
-10-  :
Daniel, je bent door aan het ratelen over dingen die niet in mijn stuk staan. Jij stelt letterlijk dat ik de VVD 'uiterst rechts' noem. Als je dat uit mijn stuk haalt, moet je deze nog een keer lezen. En dan doel ik niet op het feit dat ik het woord 'uitermate' gebruik.

Colleges worden gevormd naar aanleiding van verkiezingen. Die zijn dus mijn ijkpunt. Daarbij heb ik de termen links en rechts gebruikt om de relatie weer te geven ten opzichte van dit ijkpunt. Jij doet nu voorkomen alsof die termen enkel absoluut gebruikt kunnen worden. Geloof je dit zelf? Daarnaast heb ik het ernstige vermoeden dat je twee zaken door elkaar haalt: mijn opinie over hoe de mensen op deze site gestemd hebben voor de poll, en mijn opinie over de verongelijktheid van de VVD.

Discussies over of je nu wel snapt wat er staat, over hoe de linkse kerk denkt over de VVD en over het imago van Amsterdam Centraal zijn ongetwijfeld heel interessant. Maar je kent mijn e-mail adres, gebruik die daarvoor in plaats van de reacties te vervuilen.
-11-  :
Overigens had de volgende zin beter de lading gedekt: “Men stemde vanuit een uitermate rechtse of linkse gedachte op de poll, terwijl een college juist recht moet doen aan de verkiezingsuitslag.” Om zo dus aan te geven dat het niet zo zeer de partijen zelf zijn die ik indeel op links en rechts.

Maar goed, ook ik ben niet perfect :-)
Steven
-12-  Steven:
@ Lijn

“....en die reden is een discursieve (discours-technische) reden......”

Lijn, dit vind jij dus een normale zin met normale woorden?

Ik weet dat de jaren '80 weer 'in' zijn, maar dit soort Foucault-Jargon is voor de meeste Amsterdammers abacadabra. En het zou de alhier deelnemende intellectuelen sieren wanneer ze daar rekening mee houden.
Arnoud de Jong
'discours, semantisch, perceptie...'
Steven heeft daar wel een punt, vind ik.
-14-  :
ja hola, het is zo ook nooit goed: schrijf ik mijn stukken in populistische doorsnee man-van-de-straat-taal dan ben ik te kort door de bocht, sla ik de intellectuele spijker precies op de kop door woorden te gebruiken die voor iemand met een middelbare schoolopleiding toch niet al te moeilijk zijn, dan is het ook weer niet goed.

Wat mij betreft: als je de woorden niet kent, dan zoek je ze maar op. Een 'intellectueel' hoeft geen rekening te houden met de domheid van andere mensen.
Jochem Floor
-15-  Jochem Floor:
Jawel, Arnoud, dat klopt wel enigszins. Maar ten eerste wordt Daniels betoog er niet onbegrijpelijk door, en ten tweede heeft Stevens punt duidelijk geen betrekking op zichzelf.
Steven
-16-  Steven:
@ Daniel:

Is de Gulden Middenweg wellicht een optie?
Jochem Floor
-17-  Jochem Floor:
@ Steven, herhaald en eindelijk weer eens on-topic: De coalitieonderhandelingen hebben zojuist uitgewezen dat rechts daarvoor vroegtijdig een andere opstelling had moeten kiezen.

;-)
Egbert Rozeboom
-18-  Egbert Rozeboom:
Verkiezings- vs. onderhandelingsuitslag

De discussie hierboven herinnert me aan het 7.3-fenomeen dat de kleine partijen kleiner zijn geworden en de grote groter. Hierbij is de lokale VVD formeel uitzondering op de regel; relatief gezien doen ze het in anti-Verdonk en anti-Dekker bolwerk Amsterdam lang zo slecht nog niet. Een aantal van jullie volgt de letter van de wet en vindt een eventuele coalitie met VVD geen recht doen aan de verkiezingsuitslag; Daniel en Marcel zien het wat anders.
Na kennisneming van de systematiek rond de toekenning van restzetels vind ik dat niet alleen mijn eigen PvdA maar vooral ook Groen-Links bescheidenheid past. Niet alleen progessieve mensen maken deze stad.

Los daarvan, wat is wijsheid? Volgend jaar zijn er weer verkiezingen, voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamer, en daarvoor hebben PvdA en Groen-Links de liberalen nu alle tijd, vrijheid en motivatie gegeven om daar eens even frank en vrij tegenaan te gaan. Worden we hier in Amsterdam eind 2007 lastig gevallen door staatssecretaris v.d.Horst, zijn minister Dales en zijn collega Griffith die hier o.a. de woningmarkt even komen liberaliseren?

Que sera, sera.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.