Home > > Een schietpartij op de Molukkenstraat

Een schietpartij op de Molukkenstraat

Op zondagavond 9 maart 2003 liep de 18-jarige Virgil Schot door de Molukkenstraat. Hij was in een ruzie verwikkeld, welke escaleerde. Er viel een schot en Virgil ging tegen de grond. Kort hierop overleed Virgil Schot aan zijn verwondingen. Er zullen weinig mensen zijn die deze zaak niet kennen, de ontwikkelingen daarna zijn nog interessanter.

Een paar dagen na de moord laat de politie weten dat tussen de kleding van Virgil een vuurwapen aangetroffen is. Bovendien beweert de recherche dat het om een ruzie in het criminele milieu gaat, waar Virgil volgens hen deel van uitmaakte. Dit is waneer alle sores begint. De familie beweert stellig dat Virgil niet verwikkeld was in serieuze criminaliteit. Hij was wel een aantal maal in aanraking geweest met de politie zeggen zij, maar dit waren allemaal kleine delicten. Ondertussen gaan in de buurt de sterkste verhalen rond. Virgil zou betrokken zijn bij gewapende overvallen en hij zou zelfs op de politie geschoten hebben. De kapper vertelt mijn vriendin dat de hele buurt wist dat Virgil in de drugs zat. Deze berichten worden overgenomen door verschillende media en zo is het beeld van Virgil bepaald. Stadsdeelvoorzitter Herrema velt het vonnis door in het Amsterdams Stadsblad Virgil een crimineel te noemen. Zijn motivering lijkt te leunen op de uitspraken van de politie.

Ruim anderhalf jaar later zijn de achtergronden van de moord op Virgil nog steeds onbekend. Sinds de mededeling dat Virgil zich begaf in het criminele circuit heeft de politie geen informatie meer naar buiten gebracht. Deze bewering is later dus niet onderbouwd en heeft tot geen enkele aanhouding geleid. Recente feiten maken de uitlatingen van de politie zelfs zeer discutabel. Onlangs is het justitiële verleden van Virgil bekend geworden. Hieruit blijkt dat hij tussen zijn 12e en 14e een aantal taakstraffen heeft gekregen voor lichte delicten. Op zijn 16e is hij nog wel aangehouden maar voor dit delict is hij vrijgesproken. Hij werd niet verdacht van de feiten die werden beweerd in de media.

Wat duidelijk wordt is dat de verschillende partijen allebei zo hun bekrompen kijk op de zaak hebben. Aan de ene kant zijn er de mensen die blijven geloven in de criminele achtergrond van Virgil, terwijl deze nooit bewezen is. De media hebben hier een zeer kwalijke rol in, omdat deze de criminele achtergrond van Virgil aangedikt hebben maar nooit bericht hebben over de werkelijke justitiële feiten. Maar de persoon die zichzelf het meest mag aanrekenen is zonder twijfel stadsdeelvoorzitter Herrema. Hij wakkerde met het betitelen van Virgil als crimineel het ongefundeerde geklets in de buurt aan en droeg daarbij mee aan het ontstane beeld van de jongen. Uiteindelijk heeft dit tot een grote tweedeling onder de betrokkenen geleid en kun je derhalve zeggen dat Herrema als hoofd van het stadsdeel incompetent gehandeld heeft.

Aan de andere kant heb je de sympathisanten van Virgil die wel heel makkelijk over een aantal feiten heen stappen. De vondst van het vuurwapen is op zich al een crimineel feit. Bovendien worden de delicten waar hij wel degelijk voor veroordeeld is gebagatelliseerd door zijn familie. Het lijkt erop dat zij onvoorwaardelijk geloven in de onschuld van Virgil, wat goed te begrijpen is maar niet een erg realistisch beeld van Virgil geeft. Het doet mij denken aan de zaak van Dries die werd neergeschoten door een agent. Toen beweerden vrienden en familie dat Dries een bijzonder aardige jongen was, maar daar heb ik niet het beeld bij van iemand die een ruzie wilde beslechten door thuis een mes te halen. Hetzelfde heb ik bij een jongen die dood wordt gevonden met een pistool in zijn jas.

Voor een conclusie kan ik alleen maar een verschrikkelijk cliché gebruiken: de waarheid ligt uiteraard in het midden. Maar uiteindelijk vallen de politieke gezagdragers in Zeeburg het meest te verwijten. Zij behoren genuanceerd en verantwoordelijk te handelen. Dat is tenslotte onderdeel van hun taak.Voor dit artikel heb ik zeer erkentelijk gebruik gemaakt van informatie op het weblog www.indischebuurt.nl


zeven reacties op "Een schietpartij op de Molukkenstraat"

Anneke Meijer
-1-  Anneke Meijer:
Het is niet waar, dat er over het feit, dat er een pistool is gevonden,licht voetig word heen gestapt….wel dat in opsporing de vraag gesteld is werd hij bedreigd?Er is in voorgaande artikelen gezegd,dat het betreurd word,maar dat hoe dan ook,hij het wapen niet heeft gebruikt,maar vermoord is, en dit is waar.

De vraag hoe ,wat en waarom, houdt zijn familie wel degelijk bezig.En ook staat er dat Virgil jeugd detentie heeft gehad,en uit huis geplaatst is.En dat de vergrijpen niet ernstiger waren dan in het rapport stond vermeld, is een waarheid,en tot geen enkele verhouding tot de vermeende daden zoals in de media beschreven staan.Dus mijns inziens geen bekrompen kijk op de zaak.Het ging er in dit nieuwe artikel ook niet om, de gehele zaak weer in details uit te werken, daarover was al genoeg geschreven.Het ging om het feit, dat hem bepaalde vermeende zware daden werden toegeschreven,waar hij nooit een aandeel in heeft gehad.Aldus de verklaring van Justitie..

En het zou toch vrij smakeloos ten aanzien van zijn naasten, weer een hele dicussie op gang te brengen,omdat ze openlijk zijn geweest,nu blijkt dat dit de waarheid is.?

Dus het was niet de bedoeling de soap weer te starten, met weer nieuwe verhalen over hem.Maar om bepaalde zaken aan de orde te stellen, waarmee de familie te maken kreeg, na de dood van hun dierbare.Daar gaat het artikel dus over.Nu is mij wel gebleken dat er veel mensen zijn, die liever het kwade dan het goede accepteren.En men dus makkelijker met de zware feiten uit de voeten kon dan met de waarheid.En dat de verhalen bij de kapper,daarin een rol spelen,ja…..dat verbaasd mij niet.En ik hoop dat men dat begrijpt.Het is een artikel,niet bedoeld om weer naar het slachtoffer te wijzen,maar om bepaalde ontwikkelingen naar buiten te brengen.Die ook plaats hebben gevonden,en waar niet zomaar overheen gestapt mag worden.Ik denk dat zijn naasten ,niet weer met uit gebreide artikelen over hun dierbare geconfronteerd hoeven te worden.
Maar wel met de waarheid van vandaag.
Michiel Kroon
-2-  Michiel Kroon:
Mocht je alle artikelen over Virgil willen lezen op de indischebuurt.nl klik hier:
http://www.indischebuurt.nl/index.php/we..
Anneke Meijer
-3-  Anneke Meijer:
21 december 2005
De dag van de Dialoog
--------------------------------------------------------------------------------

foto p.oeloff
Unity in de indische buurt.
Minority's laat zich horen!

Vandaag was ik de meest trotse Buurvrouw van de Indische buurt.
Ik was uitgenodigd door de oprichters en vrijwillige medewerkers van de pas opgerichte Stichting Minority's,deel te nemen aan de door hen georganiseerde dialoog tafel in het kader van “de dag van de Dialoog”.
Trots was ik,omdat een aantal van de nu jonge volwassenen vrijwillige medewerkers van deze nieuwe stichting,behoren tot de jongeren van “toen”,de jongeren waarmee ik samen in 1998/1999 het “Unity Promotions” (UP) . festival georganiseerd heb.Opgedragen als ondersteuning van alle stille en persoonlijke akties tegen geweld in het algemeen ,maar bedoeld als een presentatie van uit het hart van onze I.B.samenleving als buurtinitiatief,om ze een stem te geven en een kans zich te uiten, te laten zien dat niet alle jongeren van kwade wil zijn.En om duidelijk te maken dat het niet alleen en zomaar aan hen ligt.Wij hebben laten zien dat er wel degelijk jongeren waren die het beter wilden,die niet afgedaan wilden worden als zinloze hangjeugd met alle vooroordelen incluis. ,Kortom allen over een kam te worden geschoren. Later waren zij ook onder de toen zogenoemde vrienden van Virgil Schot,de in 2003 doodgeschoten 18 jarige jongen in de Molukkenstraat,maar werden toen door de medewerkers van stadsdeel, gevolgd door de media en gemanipuleerde buurtbewoners “de criminele vrienden van Virgil” genoemd .Het over een kam scheren van jongeren in onze buurt was dus nog steeds florerend. Zij leerden dat zij kansloos waren,en hun schreeuw om erkenning en/of hulp niet gehoord.Nooit hebben zij zich openbaar geuit in deze kwestie,ze hebben het allen ondergaan.
Vandaag laten ze van zich horen,en wel op een zeer positieve manier.
De Jongeren van toen, hebben hun eigen netwerk versterkt,met kennis (studies) vrienden met dezelfde ervaringen, nieuwe ervaringen,jonge volwassenen die ondanks alle kansloosheid die zij hebben ervaren krachtiger zijn geworden.Zij hebben binnen hun eigen vriendenkring ( ervarings lotgenoten en leefdtijds groep) ,steun gezocht en gevonden.En wel in een paar Super meiden met kennis van zaken.En wel de initiatiefneemster , Coach en Voorzitter Erica Wever,de andere bestuursleden Patricia Marte,Norma Pinas en creative raad Vanessa Brooks en vrijwilligers als achterban.Die het voortouw hebben genomen, naast hun studies werk en /of kids.
Zich vanuit innerlijke overtuiging en kracht gaan inzetten voor Sociaal Juridische hulp verlening,aan minderheden.Ongeacht ras, kleur, leeftijd of geloof.Het woord Allochtoon bestaat voor hen niet!Voor hen die echt wel willen,maar ook te vaak kansloos zijn en tegen hoge muren aan lopen..Op dit moment behartigen ze al zaken voor de eerste 12 clieënten.En nemen actief deel aan gespreks groepen.

Zoals vandaag op de dag van de Dialoog,waar in totaal 13 personen aan hun tafel deelnamen..Meiden en Jongens , ik ben trots op jullie,en hoop dat een ieder op wie ik beroep doe, voor back UP aan deze positieve groep ,daar gehoor aan zal geven.
Daarom presenteer ik vandaag met trots:
De nieuwe Stichting Minority's
Sociaal Juridische Dienstverlening
Werk,Inkomen en Zorg

Molukkenstraat 200/S9B
1098TW Amsterdam
Tel: 020-3623200/3623201

Met vriendelijke groet
Anneke Meijer
Stichting UNITYforKIDS.


--------------------------------------------------------------------------------
Geplaatst door zeeburg :: 22:41 :: Er zijn 3 reacties
Anneke Meijer
-4-  Anneke Meijer:
Heden November 2007.
Tot op heden is er nog niets over de moord op Virgil duidelijk.Ook zijn familie is nooit meer benaderd met een uitleg of info aangaande de zaak Het lijkt of het gewoon de doofpot in is gegaan.Ook is er nooit door de betrokken lasteraars een excuus geweest naar zijn naasten.Zo goedkoop was dus het leven van een 18 jarige in ons stadsdeel.In deze zaak is alles beneden elke norm en waarde on afgehandeld gebleven...Zelfs de beweringen over het in het op zak hebben van een wapen,is nooit bewezen naar de family.
Wel is bewezen dat er fouten zijn gemaakt door de gezag dragers,en dat er onder een andere naam,berichten en commentaren zijn geplaats op de buurtsite,nu maar eens te stoppen over dit gebeuren door te zeuren)( die gepost bleken te zijn,via een computer van politie bureau Balistraat.Ra ra hoe kan dat?
mitchell k schot
-5-  mitchell k schot:
Anneke Meijer: hartsikke bedankt voor je reactie moest er zelfs van huilen ik huil nog steeds elke dag want mijn grote neef is er niet meer bedankt dat er tog nog iemand menselijk nadenkt afz mitchell k schot
mitchell k schot
-6-  mitchell k schot:
en voor een ieder die familie of een vriend heeft verloren gecondoleerd en veel sterkte
spooks
-7-  spooks:
wat ik kwijt wil ..is virgil aka poepie je leeft voor veeel van ons nog steeds !!! wat de media alle maal wel of niet zegt wel of niet beweerd wij die je kende als die met je zijn opgeroeid weten wie je was 8 jaar later post ik een reactie om simpel weg de straat ok een stem heeft er zijn veel van dit soort gevallen geweest elk jaar worden jongens van de buurt beschoten /neer geschoten en worden als tuig weg gewerkt in de media gedenk stenen worden verwijdert en daar moet zogenaamd gerechtigheid en menselijkheid in zitten hoe dan virgil je bent er nog steeds love en respect voor je fam ..

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.