Home > > Twee vrouwen in het welzijnswerk

Twee vrouwen in het welzijnswerk

<%image(20050908-annelizevanderstoel.jpg|140|140|)%>
Dit weekend stond een prachtig interview met Regina Mac-Nack in Het Parool. Zij is coördinator van de Voedselbank in Zuidoost. Ik zal u een beeld schetsen van haar leven. Elke morgen om kwart voor zeven staat Mac-Nack op, om pas om één uur weer te gaan slapen. Ze werkt zeventig uur in de week en zorgt onderwijl ook voor haar vier kinderen. Met de Voedselbank verspreidt zij honderden voedselpakketten onder mensen zonder geld. Mensen die moeten kiezen of ze de ziektekostenverzekering betalen of het gas en licht. Mac-Nack helpt mensen die hun hapje klaar maken op een petroleumstel.

Midden in het interview begin ik boos te worden. Mac-Nack wordt gevraagd wat voor mensen gebruik maken van de Voedselbank. Zij vertelt dat het allemaal mensen zijn die in financiële problemen zijn gekomen: "Sommigen zijn werkloos geraakt. Het faillissement van welzijnsorganisatie Alcides heeft hier in Zuidoost veel gezinnen in moeilijkheden gebracht." Mijn kwaadheid was gericht op een andere vrouw die aan welzijnswerk heeft gedaan: Anne Lize Edith Cornelia van der Stoel.
Ondanks de gezamenlijke achtergrond in het welzijnswerk kan er geen groter verschil bestaan tussen twee vrouwen. Aan de ene kant een vrouw die uit dank aan God zich bekommert om armen en zwakkeren. Aan de andere kant een vrouw die zich slechts bekommert om haar politieke positie. Een vrouw die van een zinkend schip vluchtte, armen in de lucht, al schreeuwend: "Het is niet mijn schuld!" Dit terwijl zij de kapitein was aan boord van Alcides. Een greep uit het imposante logboek:

- Welzijnsstichting Alcides, dat grotendeels bestond van overheidsgeld, heeft zeker een half miljoen euro in Suriname en Amsterdam-Zuidoost gespendeerd dat niet te verantwoorden is. Dit waren o.a. hotel-, reis-, verblijfs- en telefoonkosten. Interim-bestuurder Paul Sturkenboom vond de aanwijzingen voor fraude sterk genoeg om een forensisch accountant (financiële bedrijfsrecherche) in te schakelen. Van dit voornemen zag hij later af omdat de Raad van Toezicht het oneens met hem was.

- Toen de nieuwe Alcides-directeur in Zuidoost, Ellin Robles, in 2002 aantrad, zette zij al snel de projectleider op non-actief. Later wilde zij bij justitie aangifte doen van fraude. Dit werd haar verboden door Albert van Wingerden van de Raad van Bestuur.

- Van Wingerden liet graag vrienden en bekenden delen in het welzijn. Zo bombardeerde hij een vriendin van zijn levenspartner tot clustermanager Kinderopvang, zonder dat zij over de vereiste opleiding of ervaring beschikte, en promoveerde hij een welzijnsmedewerker tot stafmedewerker onder verdubbeling van zijn salaris tot 4250 euro per maand. De medewerker bleef hetzelfde werk doen. Van Wingerden benoemde ook zijn voormalige echtgenote, Ria Foppen, tot hoofd planning & control, zonder dat zij ook maar over een boekhouddiploma beschikte. Ze kon volgens kritische buitenstaanders debet en credit niet uit elkaar houden.

- In mei 2003 liet Van der Stoel van Wingerden naar Zeeburg vertrekken om aldaar met onjuiste cijfers een aanbesteding binnen te slepen.

- Er bleek een Stichting Alcides Suriname te bestaan, waar de Raad van Toezicht geen weet van zei te hebben, en al sinds een jaar of vier was er geld, tussen de acht ton en een miljoen euro, van Alcides besteed in Suriname. De accountant noch de Raad van Toezicht wist waar dat geld voor heeft gediend.


In het interview met Mac-Nack lees ik dat Voedselbank Zuidoost in vier jaar tijd slechts vijftienhonderd euro aan subsidie heeft ontvangen. Voor dit bedrag komt Van der Stoel niet eens opdagen op uw feestje om een lintje door te knippen. Het bedrag is slechts een fractie van de miljoenenschuld die Van der Stoel heeft achtergelaten met Alcides. Wrang.

Met dank aan http://josvdlans.nl

achttien reacties op "Twee vrouwen in het welzijnswerk"

f.bol
-1-  f.bol:
Als je het zo opgesomd leest wordt je er steeds kwader om. En tot nu toe gebeurt er: Niets. Niemand kan namelijk wat aan die politieke positie van van der Stoel doen. De stadsdeelraad centrum is de enige met de bevoegdheid om ( leden van- ) het Dagelijks Bestuur weg te sturen. En een berouwvolle geste van van der Stoel valt niet te verwachten, nee, ze zal alles doen om zich eruit te kunnen draaien. De deelraad is voorgelogen, de rapportage over Alcides is maximaal getraineerd ( zie http://www.josvdlans.nl ) en alleen Groenlinks heeft tot nu toe gesteld dat de positie van de stadsdeelvoorzitter in het geding zou kunnen komen. Verder blijft de deelraad stil, de nep-volksvertegenwoordigers! Misschien willen ze geen ophef, nu ook al gebleken is dat de deelraadsfracties Centrum méér geld krijgen toegeschoven dan zo'n beetje alle andere deelraden bij elkaar opgeteld! ( parool zaterdag en vandaag ) Jaja, met VVD-ers aan het roer kom je d'r wel, zo blijkt. Sjoemelen hier, vergoedinkje daar, en alles in werking zetten om te verdoezelen, af te schuiven en anderen te blameren. Je zou bijna terugverlangen naar de tijd dat de PvdA de almacht nog had... Ik kan me geheel verenigen met deze column, en zeker met de laatste zin.
f.bol
-2-  f.bol:
Overigens is er één foutje in de column geslopen: Van Wingerden zat niet in de Raad van Toezicht maar in de Raad van Bestuur. Geeft niets, het was één pot nat, ze hielden elkaar ruimhartig de hand boven het hoofd, werkten gezamenlijk Sturkenboom tegen en hadden dezelfde advocaat om het Alcides-rapport zoveel mogelijk te strippen en zo lang mogelijk te traineren. Een falende Raad van Toezicht in optima forma. Met van der Stoel aan het hoofd.
Dr.D
-3-  Dr.D:
Het welzijnswerk en hulpverlening zijn omgekeerde pyramides met de uitvoerende werkers onderaan.
Organisaties met een waterhoofd waar gelden vooral naar het waterhoofd gaan en kunstmatig geklimatiseerde gebouwen.

Ooit ontstaan als charitatieve instellingen maar al jaren is het goede doel hunzelf.

Dr.D spreekt uit ervaring als voormalig hulpverlener van zorg/zwerfjongeren in de binnenstad.
Bijna tien jaar lang.
Door de diversiteit van de problematiek van de clïenten kreeg je met bijna iedere denkbare instelling te maken en de haren rijzen je te berge.
De hulpverlening zit zo wereldvreemd in elkaar dat het beste advies luidt:
“Zorg dat je uit hun handen blijft”

(Wat overigens niet zo moeilik is want er nauwelijks meer hulpverlening op maatschappelijk gebied...)
-4-  :
@f.bol: Dank voor de verbetering!
dirk
-5-  dirk:
Deze discussie hebben we op deze site al een keer gevoerd. Er is toen ook al een keer naar de site van v.d. Lans gewezen. Er blijkt slechts uit dat er mensen boos zijn op het falen van het stadsdeel Bestuur van het Centrum van Amsterdam, die (met het oog op de komende verkiezingen)met samengeknepen billen, de kiezen op elkaar houden. Wie houdt wie nu uiteindelijk voor de gek. Politiek gezien een enorm falen maar niemand die de moed heeft de stekker eruit te trekken. Nee, dat mogen de kiezers nu doen. Mag ik een teil. Nee, van dat stadsdeel komen we niet meer af. Laat staan van die ontzettende onbekwame bestuurders. Je wordt er een beetje mistroostig van als je leest wat de huidige bestuurders allemaal roepen wat ze de afgelopen jaren allemaal bereikt hebben. Ach, Guido het Grachtengravertje, jeetje Truusje Iping die de vegers achter de vuilnisauto's heeft gekregen en v.d. Stoel die de kunst van het verbloemen heeft laten zien.
f.bol
-6-  f.bol:
En daarom moeten we de discussie door laten gaan, de enige manier waarop die zaagselhoofden uit de deelraad misschien een keer bedenken dat ze het zinkende schip alleen kunnen verlaten door zich te distantiëren van het falende bestuur. Of hebben ze misschien het idee dat het bestuur zo breed boter op het hoofd heeft dat, zolang er niets gebeurt, de stemverhoudingen globaal gelijk zouden blijven en dat idereen lekker blijft zitten? Zowel PvdA als VVD schijnen op zoek te zijn naar nieuwe stadsdeelpolitici. Opschieten graag ! Tot die tijd moet je niet mistroostig zijn maar de vinger op de zere plek blijven leggen. Het is belangrijk genoeg! De Meest Geschikte Lokatie Voor Borstvoeding duurt tenslotte ook al 69 reacties voort....... We mogen nog best even door
Remco van Vliet
-7-  Remco van Vliet:
Het is niet te geloven dat alle bonnetjes van ieder raadslid omgedraaid worden, en dat Van der Stoel ongecontroleerd kan blijven zitten. Er zijn inmiddels drie stadsdelen die miljoenen euro's zijn verloren en die hun uitgaven willen teurghalen. Van der Stoel was en is als lid van de Raad van Toezicht (ook als ex-voorzitter) verantwoordelijk voor het gevoerde beleid tijdens haar “regeerperiode Alcides”. En die verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar de periode incluis het gehele faillissement en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen.
Paul
-8-  Paul:
De leden van deelraad Centrum zijn te druk met hun eigen bonnetjes om ook nog op de kwalijke uitspattingen van hun eigen stadsdeelvoorzitter te letten. In Het Parool stond dat de fractiebudgetten van deze deelraad het grootst waren van alle stadsdelen, bijvoorbeeld meer dan 20x zo groot als die van Oud-Zuid. Dus ze zijn bij Centrum druk bezig hun geld te tellen, en dan blijft er weinig tijd over voor een controlerende taak. Die moet dan maar van anderen komen. Gaan de drie door Van der Stoel benadeelde stadsdelen nu daadwerkelijk Van der Stoel cs strafrechtelijk vervolgen zoals ze aangekondigd hebben? Staat de pot met pek en veren vvor haar al klaar die de PvdA-fractievoorzitter Zeeburg aankondigde? Of durft de gemeenteraad in te grijpen? Tenslotte heeft het aanzien van de politiek door de bonnetjesaffaire een flinke knauw gekregen, en men zal toch iets moeten doen om aan te tonen dat het bestuur van de stad bij de huidige generatie politie in goede handen ligt. En dus mensen die grove misstappen maken, weg laten sturen. Net zoals de CDA dat wel aandurfde. Ik ben benieuwd. Hier ligt een mooie taak voor de PvdA. Tenslotte moet L. Asscher zijn beloftes over zuivere politiek nu waar gaan maken en het moet niet bij woorden blijven, doch er moeten daden komen. Of denkt de PvdA dat Van der Stoel “aangeschoten wild” is waartegen het bij de verkiezingen vrij scoren wordt. Tenslotte heeft de partij van Van der Stoel, de VVD, met Huffnagel ook al zo'n sjoemelende polticus gehad.
-9-  :
donderdag 29 september wordt het alchides rapport besproken in de stadsdeelraad centrum
Paul
-10-  Paul:
Beste Jelmer,
Denk jij nu echt dat het zouteloze zootje van stadsdeelraad Centrum door durft te bijten? Zij zijn immers bang dat een afgang voor Van der Stoel ook gezichtsverlies voor het Centrum zal betekenen.
Neen, als er wat gaat gebeuren, dan moet dat van buitenaf. Het publiek wordt intussen bevestigd in het beeld dat politici (in ieder geval van de grote partijen zoals VVD en PvdA) elkaar altijd het hand boven het hoofd blijven houden, ook al belazeren ze de kluit. Ze durven alleen maar streng te zijn voor de Bakkertjes of Mokum Mobiel, maar niet voor hun maatjes met wie ze in het college zitten. Wat L.Asscher deed met Huffnagel (wegsturen na de bonnetjes affaire) was (helaas) eenmalig.
jelmer u
-11-  jelmer u:
@Paul: ik doe alleen maar de mededeling dat t dan op de agenda staat. Ik heb al eerder aangegeven dat het lot van van der stoel in de handen van de pvda ligt. We zullen de 29e zien.
f.bol
-12-  f.bol:
Nu ja dan toch maar hopen dat de vele prominente PvdA-ers die deze site ongetwijfeld lezen hun invloed aanwenden om dit wanstaltige verhaal niet zomaar als een nachtkaars uit te laten gaan. Juist om de levensvatbaarheid van het stadsdeel te vergroten. Zoals het er nu uitziet krijgen we straks in 2006 een nieuwe stadsdeelvoorzitter: Els Iping. De VVD zal echt niet weer de grootste worden. Maar als ze van der Stoel weer kandideren, en daar ziet het naar uit, wordt die natuurlijk gezellig wethouder. Kunnen ze samen door met heur vruchtbare beleid.... Brrrr.
henk
-13-  henk:
@jelmer u. Volgens mij weet jij heel goed dat er op dit moment niemand zal zijn die het huidige collega laat klappen. iedereen maakt zich momenteel op voor de komende verkiezingen. Het zal dus heel, heel stil blijven. Kijk, Bakkertjes en Mokum Mobieltjes zijn van geen belang voor de voortgang van het huidige college. Dat is nu politiek! De PvdA het item veel beter gebruiken voor haar verkiezingsretoriek. Daar win je stemmen mee.
henk
-14-  henk:
@f.bol. Nou het is niet te hopen dat we nog vier jaar worden opgezadeld met een Els Iping. Die moet echt op cursus hoor!
jelmer u
-15-  jelmer u:
bakkertje junior en senior, alsmede mevrouw gonnie, zijn beiden geen onderdeel van deelraad centrum. asscher ook niet. die gaan hier dus niet over
het feit dat het je inhoudelijk niet bevalt wat ik zeg betekent niet dat ik blijf bij wat ik zeg: ik refereer slechts aan wat ik gezegd heb; namelijk dat het rapport 29 september besproken wordt, en dat de sleutel in dit dossier bij de pvda ligt.
wat zij inhoudelijk gaan doen, en welk oordeel ik daarover heb, daar zadel ik u niet mee op. en of ik vind of els iping lijsttrekker moet worden bij de deelraadsverkiezingen in het centrum, daar hoort u mij al helemaal niet over
sebastiaan
-16-  sebastiaan:
Nou ik had juist zo graag gehoord wat men vindt van de kandidaatstellingen. Overigens speelt een ander groot probleem: bijna niemand wil zich kandidaat stellen voor de stadsdeelraad centrum! Iping heeft precies 1 tegenkandidaat, Luud Schimmelpenninck. Die kijkt redelijk gezond tegen de zaken aan: hij wil een veel meer praktisch ingestelde deelraad, zonder het regerinkje spelen met dichtgetimmerde programakkoorden en de dictatoriale instelling van het Dagelijks Bestuur. Een veegwagen is tenslotte niet links of rechts.Maar hij haalt niet eens genoeg handtekeningen om z'n kandidatuur te steunen....
De PvdA heeft dus waarschijnlijk Iping als enige kandidaat. D'66 kandideert Frankfurther gewoon weer.(!) De VVD wacht nog even af hoe het Alcides-debat voor van der Stoel uitpakt. Als dat meevalt zal ze gewoon weer lijsttrekker worden, vrees ik. Daarom is Alcides zo belangrijk: uiteraard om de zaak zelf, een grof schandaal, maar ook omdat er anders helemaal niets verandert en het stadsdeel nóóit geloofwaardig zal worden. En er valt straks niets te kiezen: tenzij iedereen Groen Links stemt, zullen de verhoudingen grosso modo gelijk blijven met dezelfde mensen.... Wat een feest. En daar wordt het wel belangrijk voor de grote gemeenteraad: wil men nòg 4 jaar zo door met die deelraad centrum?
henk
-17-  henk:
@Sebastiaan. Dat er slechts 1 kandidaat voor de PvdA is zegt toch al iets. Niemand wil die Deelraad. Lullig is gewoon dat je er nu wel mee bent opgezadeld. Zou toch eens wat meer reactie/actie op moeten komen lijkt mij.
Els denkt gewoon dat ze formidabel is en Frankfurther eveneens. Zegt iets over het politieke deelraadsniveau. Mij lijkt het dus heel simpel om gewoon op een kandidaat te stemmen die op een onverkiesbare plaats staat. Dan weet je zeker dat je bagger krijgt.
sebastiaan
-18-  sebastiaan:
Wat een idee! Iedereen die het zat is om bestuurd te worden zoals het nu gebeurt stemt op de partij van zijn eigen voorkeur, maar dan wel op de allerlaatste van de lijst ( liefst met een duo-raadslid erbij, dan wordt het zeker niks) Je weet dan zeker dat je bagger krijgt en ook zeker dat de centrale stad veel vaker zal ingrijpen en verantwoordelijkheden naar zich toetrekken dan nu het geval is. Top-idee!

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.