Home > > Een impeachment voor de Bakkers graag

Een impeachment voor de Bakkers graag

Vandaag heb ik een raadseltje voor u. Waar kan je op andermans kosten 2.500 euro spenderen aan een uitgebreide collectie kostuums, duizenden euro’s aan relatiebeheer (lees: bloemen, consumpties in koffiehuizen en gebak), zo’n 11.000 euro voor een advocaat die je privé-zaakjes afhandelt en pak hem beet 42.000 euro voor een leuk optrekje? U weet het natuurlijk al lang. Dat kan alleen in de Amsterdamse gemeenteraad. De heren Bakker van Leefbaar Amsterdam weten van gekkigheid niet waar zij hun gemeentelijke subsidies aan uit moeten geven.

Het onbeschofte misbruik van belastinggeld door vader en zoon Bakker maakt één ding pijnlijk duidelijk: er is een zwart gat in het systeem van controle van de gemeentelijke politiek. Het huidige stelsel zit als volgt in elkaar. De ambtenaren werken onder verantwoording van het college van burgemeester en wethouders. Zij worden op hun beurt gecontroleerd door de gemeenteraad. De gemeenteraad is de ‘baas’ in de gemeente want deze wordt direct gekozen door de burgers. Eens in de vier jaar. En daar ligt thans het probleem. In die vier jaar kunnen de gekozen gemeenteraadsleden reilen en zeilen zonder politieke controle. Er is slechts één instantie die een gemeenteraadslid uit zijn functie kan ontheffen en dat is het bestuur van de eigen partij. Als je zelf het hart van de partij vormt, zoals bij Leefbaar Amsterdam het geval is, komt het er op neer dat het gemeenteraadslid zichzelf zou moeten wegsturen.
Nu is bestuurlijke vernieuwing helemaal hot sinds het referendum over de Europese Grondwet. Ik heb zelf een vernieuwend idee dat ik nog niet gehoord heb: een impeachment-procedure voor gemeenteraadsleden die door de burgers in gang gezet kan worden. Zo kan schandelijk gedrag zoals dat van de heren Bakker aangepakt worden. Het beste systeem zou er in mijn ogen als volgt uitzien. Ten eerste moeten er beginselen van behoorlijke vertegenwoordiging opgesteld worden met een juridische status, vergelijkbaar met de beginselen van behoorlijk bestuur die al reeds bestaan. Wanneer een burger vermoedt dat een gemeenteraadslid deze regels overtreedt, kan hij een impeachment-procedure beginnen door een bepaald (hoog) aantal handtekeningen op te halen. Dit is een bewuste drempel omdat een gemeenteraadslid anders een makkelijk doelwit wordt van politieke karaktermoord. Vervolgens kijkt een onafhankelijke commissie, van bestuursrechters allicht, of het gemeenteraadslid inderdaad zich niet aan de beginselen van behoorlijke vertegenwoordiging gehouden heeft. Bij een negatief oordeel wordt het raadslid uit zijn functie gezet.

Het initiatief voor de invoering van zo’n systeem moet door de gemeenteraad zelf genomen worden. Daarom richt ik mij tot hen.

Beste gemeenteraad van Amsterdam, door de affaires in de afgelopen periode bent u voor een groot deel uw geloofwaardigheid verloren. Doe een poging om deze te herwinnen en kijk met een serieus oog naar mijn voorstel voor een impeachment-procedure. Het wordt tijd dat de burger niet een paar jaar hoeft te wachten tot de volgende verkiezingen, voordat hij zijn vertegenwoordigers kan afstraffen voor schandelijk gedrag zoals wij dat de laatste tijd hebben moeten tolereren.

tien reacties op "Een impeachment voor de Bakkers graag"

caroline
-1-  caroline:
ja, en dan hebben we ook nog steeds Mvr.Dreams come True. Met veel bombarie ook weer gekozen om komende verkiezingen mee te doen. Schandalig toch!. Ik stel voor dat deze mensen zich niet verkiesbaar mogen stellen voordat tot op de bodem is uitgezocht wat nu wel/niet waar is. Immers, als deze lieden de verkiezingen ingaan kunnen ze straks ook nog eens vier jaar extra wachtgeld gaan claimen. Ik ga in ieder jouw voorstel ondersteunen. Is er niet nu al een mogelijkheid dat verontrustte en zich bestolen voelende burgers naartoe kunnen gaan. Ik zie deze figuren alweer behoorlijke graaien in de kassen gaan doen om hun campagnes te starten. Ik hou echt mijn hart vast.
Arnoud de Jong
Is het niet simpeler om gewoon aangifte te doen van diefstal en fraude?
Guido
-3-  Guido:
http://www.leefbaaramsterda...

nog even een extra keertje klikken op de foto, maar dan heb je ook wat ....
caroline
-5-  caroline:
G. Zeer fraai koppel die twee op de foto, maar....het zou niet moeten mogen. Benieuwd wat dit zakendineetje kostte.
Dreams Come true had dit vast geadviseerd. Misschien verhuurt de dame zichzelf wel als adviseur aan de r(b)akkertjes.
kikk
-6-  kikk:
Graaigraag Amsterdam bedondert de boel!

Het Parool van 24 juni staat dat de vader en zoon Bakker van Leefbaar Amsterdam hun budget voor fractieondersteuning gebruikten om voor zichzelf een opslaghal te huren. Ze deden alsof het ging om een partijpand. Ook vindt het 'internetgebeuren' van de partij er plaats, aldus Bakker jr.
http://www.parool.nl/nieuws...

Als dat van die partijhal waar is, en ik heb vooralsnog geen reden eraan te twijfelen, dat is dit zeer beschamend gedrag! Die LA-internetsite (http://www.leefbaaramsterda...) bestaat trouwens uit niet actuele troep (enkele raadsvragen uit 2004) die door een digibeet in een avondje in elkaar geflanst kan worden. Dat daar een hal(deel) voor nodig is zal niemand in trappen! Het moet de gemeente Amsterdam daarom lukken het overheidsgeld van deze charlatans terug te vorderen.

Raadsleden die dit soort leugenachtige beweringen doen horen niet in de politiek thuis! Ze zouden nú al hun zetel beschikbaar moeten stellen (en niet aan de rest van de familie). Op 7 maart 2006 zijn er nieuwe verkiezingen. Hopelijk worden de andere zakkenvullers(partijen) van de Amsterdamse raad dan ook weggestemd. Graag grote schoonmaak! Politici dienen gewoon integer te zijn.
Dr.D
-7-  Dr.D:
Bij de familie Bakker is de boel tenminste duidelijk.
Andere parijen en politici doen hetzelfde.
Maar dan anders...
-8-  :
Of de gemeenteraad vordert en krijgt het geld terug, of Amsterdammers stoppen collectief met het betalen van gemeentebelastingen. Redelijk toch?
En Bakker gaat natuurlijk wonen waar ie thuishoort: in de bak.
robert
-9-  robert:
gelukkig, de fiscus gaat zich met sjoemelende fractie en raadsleden bezighouden. Nou ik ben heel benieuwd wat er zo allemaal boven tafel komt. Ik ga heel erg hopen dat, als ze daadwerkelijk hebben gesjoemeld, ze allemaal een flinke boete krijgen (beter taakstraffen) en dan nooit meer verkiesbaar. Oh ja, ook mogen ze dan voor straf geen recht krijgen op een wachtgeldregeling of zoiets.
ferdinand bol
-10-  ferdinand bol:
Wat goed van die VVD-er uit Alphen aan de Rijn dat deze aangifte tegen de raadsleden heeft gedaan, inclusief z'n eigen partijgenoten ( huffnagel ) . Dan kan er een onafhankelijk oordeel komen zonder alle “window-dressing” die nu door alle betrokkenen wordt uitgeoefend. Dus Bakkers, van Oudenallen, Huffnagel, Van der Stoel, Spee etc. etc. ga gewoon wat anders doen. Met jullie aanwezigheid wordt het vertrouwen in de politiek nooit gedeeltelijk hersteld en er zijn te veel belangrijke ontwikkelingen om eeuwig met jullie huis-tuin-en keukenfraude bezig te blijven .

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.