Home > > Huffnagel en de centen

Huffnagel en de centen

<%image(20050428-fritshuffnagel.jpg|140|140|Frits Huffnagel)%>
Soms zijn de dingen simpeler dan ze lijken. Neem wethouder van Financiën Frits Huffnagel en zijn bedoelde dan wel onbedoelde belastingontduiking. Als fractievoorzitter van de VVD ontving hij twee jaar lang een onkostenvergoeding waar hij geen aangifte van deed bij de fiscus. Huffnagel weet dit aan een 'miscommunicatie' tussen hem en de VVD-stichting die aangifte had moeten doen. Een stichting waarvan hij destijds zelf voorzitter was. Maar goed, laten we de man niet gelijk veroordelen. De kwestie blijft echter simpel: of Huffnagel heeft een vergissing gemaakt, of hij heeft de belasting bedrogen. We hebben te maken met een sluwe bestuurder met verstand van zaken of we hebben te maken met een eerlijke bestuurder who hasn't got a clue. Ik kan niet inschatten met welk van de twee we van doen hebben. Maar maakt dat iets uit? Absoluut niet. Als Huffnagel daadwerkelijk zoals hij zegt 'naar eer en geweten' gehandeld heeft, dan is hij incapabel voor het werk dat hij doet en moet hij vertrekken als wethouder. Immers, hoe kan iemand die zulke fouten maakt met zijn eigen financiën, de financiën van de hele stad naar behoren beheren?

Update:
In een brief aan de gemeenteraad biedt Huffnagel zijn excuses aan. Hij vertelt niet waarom hij aanvankelijk zichzelf probeerde vrij te pleiten door de stichting bestuursassistentie VVD de schuld te geven, terwijl hij hier later de voorzitter van bleek te zijn destijds. Misschien dat Huffnagel dit kan verklaren tijdens de raadsvergadering op 11 mei. Aan de datum te zien geeft de gemeenteraad geen prioriteit aan de kwestie. Het lijkt er voorlopig in ieder geval op dat de gemeenteraad geen moeite heeft met een bedriegende dan wel incapabele wethouder. Fractievoorzitter Lodewijk Asscher van de PvdA noemt de excuusbrief zelfs 'mooi en moedig'.

De betreffende brief van Huffnagel is hier te lezen.
ouder:
Infrastructuur
nieuwer:
Fietschip

52 reacties op "Huffnagel en de centen"

Observer
-1-  Observer:
Het meest walgelijke van Huffnagel in deze kwestie is het gedraai er eromheen. Op AT5 eerst zeggen dat hijzelf dacht dat de stichting het zou afdragen en dat de stichting dacht dat Huffnagel hetzelf zou doen. En daarna blijkt dat hijzelf de voorzitter van die stichting was. Blijkbaar mag Huffnagel's linkerhand niet weten wat de rechterhand doet.En dat is niet goed voor een politicus.
Michiel Geuzinge
-2-  Michiel Geuzinge:
Als Huffnagel een strafbaar feit heeft begaan, dient hij te vertrekken. Dat is aan de fiscus om te beoordelen.

Of hij een kundig bestuurder is, is aan de kiezer om te bepalen.

De redenering dat hij geen wethouder Financien kan zijn omdat zijn privé-financien niet op orde zijn, is wel erg magertjes. Je zal eerst moeten aantonen dat zijn privé-gedrag doorwerkt in de wijze waarop hij zijn functie vervult. Dus gewoon aantonen dat de gemeentefinancien niet op orde zijn omdat de heer Huffnagel de materie niet beheerst. Dat is de taak van de Gemeenteraad.

Een dokter die thuis rookt zet je ook niet uit zijn ambt. Dat doe je pas als zijn ongezonde gedrag ook consequenties heeft voor zijn patienten.
-3-  :
Beste Michiel,

Ik weet niet hoe je er bij komt dat het hier om privé-gedrag ging. Huffnagel heeft in functie verzuimd aangifte te doen van onkosten. Sterker, hij had twee functies waarbij hij in beide nagelaten heeft aangifte te doen.
rickert van der vlies
-4-  rickert van der vlies:
Aangifte inkomsten belasting is wat mij betreft een prive zaak. Het zou toch wat zijn als elke werkgever in Nederland aangesproken zou kunnen worden op het nalaten van een bepaalde aangifte.

Of het slim is, is een andere zaak.
Michiel Geuzinge
-5-  Michiel Geuzinge:
Toine,

Het gaat om een onkostenvergoeding die hij van de VVD kreeg omdat hij fractievoorzitter was, maar die hij als privé-persoon had moeten aangeven bij de fiscus. Een salaris of reiskostenvergoeding verdien je ook in functie, maar ontvang je als privé-persoon en geef je ook op bij je persoonlijke belastingaangifte.

Ik acht bovendien de kans groot dat hij het geld ook gewoon aan onkosten heeft uitgegeven (dat moet in de accountantsrapporten staan). Dan wordt het verwijt dat hij geen belasting heeft betaald over belastinggeld dat hij van de VVD had ontvangen, maar wel verder volgens de regels heeft uitgegeven.

Wat dat betreft heeft Mokum Mobiel heel wat meer uit te leggen. Het lijkt er daar ernstig op dat de fractievergoeding bewust aan een ander doel is uitgegeven dan waarvoor het is toegekend, met hele constructies er om heen. Dat zit erg dicht bij fraude.
observer
-6-  observer:
PvdA's Asscher lijkt nu Huffnagel te steunen ('mooi en moedig')en wil blijkbaar het beeld bevestigen dat de politici zakkenvullers zijn die elkaar altijd dekken. Want ze kunnen het zo goed met elkaar vinden in de koffiekamer van de raadszaal. Dat gaat een hele mooie campagne worden volgend jaar, de verschillende coalitie-partijen gaan het bestrijden van fraude van uitkeringsgerechtigden als prioriteit nummer 1 bestempelen. En intussen hebben ze allemaal het acepteren van 23.000 euro belastingontduiking van hun maatje op hun voorhoofd staan.
In de gemeentewet van 2002 staat dat raadsleden geen andere vergoedingen mogen krijgen boven hun normale betaling, indertijd ingevoerd om aan alle onduidelijkheid een einde te maken. Dus Huffnagel is tegen dus deze gemeentewet ingegaan, naast de belastingontduiking. Hij heeft ook nog de VVD-integriteitsverklaring getekend waarin staat dat raadsleden die zich niet aan de wet houden, vertrekken moeten. Belastingwetten worden in deze verklaring expliciet genoemd. Of je 'per ongeluk uit onwetendheid' of 'expres' de regels overtreedt is niet relevant. Huffnagel wil echter blijven zitten. Dus de regels gelden niet voor hem, en de raad (lees PvdA) lijkt hem daarbij te steunen. 'All pigs are equal, but some pigs are more equal than others'.
Lodewijk Asscher
-7-  Lodewijk Asscher:
Ik vind het moedig om je fouten toe te geven en verantwoordelijkheid te nemen.
Maar dat is iets anders dan 'elkaar dekken'

Duidelijk is dat er schade is voor de politiek, en voor de gemeente in het bijzonder. De normen zijn nu eenmaal streng voor een wethouder financien. Dat betekent dat de conclusie van “observer” voorbarig is.

Wij zullen ons politieke oordeel over het handelen van Huffnagel geven in de gemeenteraad, op 11 mei aanstaande.
observer
-8-  observer:
Geachte heer Asscher,
Ik wens u en de overige leden van de raad heel veel wijsheid toe op 11 mei. Ooit zullen u en de uwen toch weer in staat zijn het vertrouwen in de politiek te verbeteren. Te herstellen is een te groot woord, er is bij de meesten van ons altijd wel een basis gebleven. Misschien dat dit het juiste moment is. Succes.
frank
-9-  frank:
Huffnagel zegt in een brief aan de raad dat er geen sprake was van misleiding. Maar de haan, die kraaide drie keer! De eerste keer toen hij enkele tienduizenden euro's inkomsten verzweeg voor de belastingen. De tweede keer toen hij de schuld schoof in de schoenen van een stichting, waarvan later bleek dat hijzelf de voorzitter was. En de derde keer toen hij de integriteitsverklaring van de VVD ondertekende, waarin hij aangaf af te zullen treden bij overtreding van belastingwetten. Hij zit er nog steeds. Afspraken van de VVD zijn blijkbaar nog niet het papier waard waarop ze geschreven zijn.
Maar uit politiek opportunisme zal ook de PvdA hem wel laten zitten. Toen Huffnagel vorig jaar Geert Dales opvolgde als wethouder financiën(de houder van de wet, hoe ironisch nu), protesteerde de PvdA. Zij vonden hem te licht voor deze zware functie. Onder druk van de VVD accepteerde men hem toch. En ook nu zal men hem laten blijven. Want Huffnagel is de gedoodverfde lijsttrekker van de liberalen. En bij de verkiezingen volgend jaar walst het PvdA-trio Aboutaleb-Asscher-Belliot over hem heen. Want wie wil nu iemand kiezen die hetzij frauduleus is hetzij dom? Die ook van zijn eigen partij een gele kaart gekregen heeft. Dus een zwakkere tegenstander kan de PvdA zich niet wensen.
-10-  :
Beste Michiel,
Als voorzitter van een stichting ben je toch geen privé-persoon?
Waar de onkostenvergoeding aan uitgegeven is was geen onderwerp in mijn stukje. Waarom begin je hier dan over?

Beste Rickert,
De werkgever, de gemeente in dit geval, wordt niet aangesproken op het nalaten van een aangifte.

Beste Lodewijk,
Ik denk dat je niet doorhebt hoe je woorden overkomen
M. Geuzinge
-11-  M. Geuzinge:
Beste Toine,

De ontvanger van de onkostenvergoeding moet aangifte doen, niet de verstrekker, dus het betreft zijn persoonlijke financiele situatie.
Wat betreft waar hij het geld aan heeft uitgegeven: ik dacht dat je wel geinteresseerd was in de ethische achtergronden van de kwestie.

Je kan iemand afrekenen puur op het feit dat hij de regels niet naleeft (de legalistiche opvatting, erg populair in Duitsland) of je kan kijken met welke bedoeling regels zijn ingesteld (de geest van de wet) en kijken of daarnaar gehandeld is. Ik begrijp dat jij meer voor de eerste opvattig gaat.

Kan ik je opgeven voor een lidmaatschap van het CDA?
Lodewijk Asscher
-12-  Lodewijk Asscher:
Beste Toine,

Dat is heel goed mogelijk. Maar bedenk dat het - gelukkig - niet zo is dat wij politici kunnen dicteren wat de krant schrijft. Zeker in zo'n moeilijke zaak probeer ik mijn woorden zorgvuldig te kiezen.
-13-  :
Beste Michiel,

Ook de overweging hoe wij de wet moeten interpreteren is weliswaar zeer interessant, maar wederom off-topic.
Huffnagel heeft zelf gezegd dat de stichting aangifte had moeten doen. Hij heeft dus zelf toegegeven in de functie als voorzitter van die stichting nalatig te zijn geweest.
arie
-14-  arie:
Sorry hoor maar Frits moet gewoon opstappen!!
walter
-15-  walter:
Wanneer een willekeurige burger de belasting ontduikt, dna komt hij er niet gemakkelijk mee weg als Huffnagel nu lijkt te doen. Hij stort het geld terug, krijgt een berisping en gaat over op de orde van de dag. Wanneer de ACAM hem niet betrapt zou hebben, was het geld natuurlijk
nooit geretourneerd. En als AT5 niet opgelet had, was hij weggekomen met de leugen dat de stichting geblunderd had. Daarom moet hij verdwijnen als wethouder. Hij kan nooit meer een voorbeeld zijn voor anderen en beschadigt niet alleen hemzelf, ook zijn collega's met aanblijven.
-16-  :
Beste Lodewijk,

Dan vind ik deze woorden in Het Parool bijzonder ongelukkig gekozen:

''Als het waar is, en ik vrees dat het waar is, heeft Van Oudenallen gehandeld in strijd met de integriteitsregels van de raad,'' zegt fractievoorzitter Lodewijk Asscher van de PvdA. ''En mogelijk heeft ze zelfs de wet overtreden. Er kan geld verduisterd zijn.''

Deze reactie is een behoorlijke trendbreuk met de reactie op het gedrag van Huffnagel. Zeker aangezien de eindrapportage van Acam nog niet openbaar is.
Lodewijk Asscher
-17-  Lodewijk Asscher:
Waarde Toine,

Let op de disclaimers: “als het waar is”, “mogelijk” en “er kan.” De veronderstelde trendbreuk heeft meer te maken met het feit dat dit een volstrekt ander geval is dan de zaak Huffnagel
lisa
-18-  lisa:
wat betreft mokum Mobiel i.c. Mevr.v.Oudenalle, eindelijk valt ze nu eens echt door de mand. Waarom neemt iemand een fake naam aan, kijk eens bij haar inschrijvingen bij de KvK. Ben benieuwd welk excuus deze dame nu weer heeft. Zijn dus geen politici maar verrijkers over de ruggen van burgers! Mag het nu aub weg!
frank de groot
-19-  frank de groot:
Waar heel veel Amsterdamse burgers en kiezers bang voor zijn, is dat op 11 mei aanstaande, Gonny van Oudenallen zal worden geslachtofferd om zo de politieke vriend van Asscher en Cohen te kunnen redden.

Asscher kan door het wegzenden van mevrouw Van Oudenallen met veel bravoure roepen: “Kijk eens hoe daadkrachtig mijn partij is. We pakken de frauderende politieke broeders en zusters keihard aan.”

Het gelieg en de belastingontduiking van vriend Huffnagel wordt Asscher en Cohen vergoeilijkt en door de vingers gezien.

In ieder interview wordt politieke vriend Huffnagel, door zowel Asscher als Cohen, keer op keer geprofileerd als de integere en hardwerkende politicius die slechts een klein onbeduidend foutje heeft gemaakt. Het gelieg en gedraai (en gezuip) van deze politicus wordt willens en wetens verdoezeld.
lisa
-20-  lisa:
frank, zijn heel veel burgers bang dat v.Oudenallen wordt geslachtofferd? Kan me dat niet voorstellen. Sjoemelen is gewoon fout. Nog belachelijker wordt het natuurlijk als je altijd de moraalridder/prinses uithangt. Maar elke politicus die iets doet wat niet kan, moet eens zo wijs zijn de eer aan zichzelf te houden.
frank de groot
-21-  frank de groot:
Het punt is dat de heer Asscher waarschijnlijk op 11 mei tijdens het raadsdebat een “krachtige” daad zal willen stellen en daarvoor Gonny van Oudenallen zal gebruiken.

Vervolgens zal om politiek opportunistische redenen de heer Huffnagel, die op dezelfde wijze en voor hetzelfde bedrag loopt te sjoemelen, buiten schot worden gehouden.
Guus Rombouts
-22-  Guus Rombouts:
Vrouwe Justitia is geblinddoekt, zo zou het ook met de Amsterdamse gemeenteraad moeten zijn. Als de voormalige schoenpoetster Gonny van Oudenallen sjoemelt met overheidsgelden, ook Frits Huffnagel, gaan ze beiden weg. Niet één van de twee. Als Cohen en Asscher niet kiezen voor allebei weg of allebei laten zitten gaan ze beiden ook maar heen. Er komen kamers leeg in de Stopera, hopelijk binnenkort ook nog een stadsdeelraadwethouderwerkkamer in Oud West. Is het een goed idee om die vijf kamers te gebruiken ter lediging van de studentenkamernood?
lisa
-23-  lisa:
frank, je haalt een paar dingen door elkaar. Sjoemelen met gemeenschapsgeld is fout. Dat is geld van burgers. Ik mag aannemen dat mevr.v.Oudenallen dat ook weet. Dat ze nu (pas) tegen de lamp loopt is jammer maar terecht. Elke politicus die sjoemelt is fout bezig. Ik mag aannemen dat Lodewijck Asscher dit ook weet. Dat v.Oudenallen zal worden opgeofferd is op de zaken vooruit lopen. Dat is politiek en mevr.v.Oudenallen wilde zelf zo graag in de schijnwerpers staan. Geen enkele reden tot medelijden. Mevr.v.Oudenallen heeft zelf meerdere malen andere met de vinger nagewezen en publiekelijk afgezeken. Tja, die splinter..... Kom Frank niet zo naief bezig zijn.
Ruud de Lange
-24-  Ruud de Lange:
We hebben opnieuw een leugen van Huffnagel ontdekt.
Huffnagel heeft geen 19.900 euro aan onkosten gedeclareerd, maar in totaal 33.600 euroo.

Huffnagel heeft 2 jaar lang 1000 euro gevangen, zonder bonnen te overleggen, en daarnaast zat in zijn maandelijkse vergoeding ook nog eens 400 euro onkosten verwerkt.

Samen gaat het hier om 24 maanden keer 1400 euro aan alleen onkostenvergoedingen. Daarnaast kreeg de heer Huffnagel nog zijn vaste VVD-vergoeding. In Hollandse guldens een bedrag ruim boven 5000 netto.

Veel uitkeringsgerechtigden zouden dergelijke bedragen gaarne maandelijks gestort krijgen.
sebastiaan
-25-  sebastiaan:
Duidelijk is dat de sleutel bij Lodewijk's PvdA ligt. Het zou erg flauw zijn als de PvdA de focus op MM legt om Huffnagel te kunnen handhaven. Er zijn al twee dingen fout gegaan: Huffnagel is niet opgestapt en de VVD heeft hem niet weggestuurd. Maak nu niet nòg een fout als PvdA door hem te laten zitten.
Het is toch glashelder: Huffnagel ontloopt/ontduikt belastingen en liegt er dan ook nog over. Doet of een stichting autonoom buiten hem om functioneert terwijl hij er zelf voorzitter van is. Hij zegt wel dat het hem bekend was dat òf hij òf de stichting belasting moest betalen. Het was dus nog bewust ook. Gewoon fraude, punt. Waar is de PvdA eigenlijk bang voor? Zo sterk zijn de vooruitzichten voor de VVD nu ook weer niet dat je Huffnagel als aangeschoten wild zou moeten handhaven. En zó kundig is hij nu ook weer niet dat Amsterdam niet zonder hem kan. Dat zou de ultieme gotspe zijn. De PvdA wilde hem eerst niet als wethouder omdat hij te licht zou zijn. Dat blijkt te kloppen. Véél te licht. Trek de enig mogelijke conclusie. Wegsturen dus.
sebastiaan
-26-  sebastiaan:
Overigens, van de VVD snap ik al helemaal niets.
Ze laten Huffnagel zitten, daarmee totaal hun reputatie van sponsoren van de graaicultuur bevestigend. Dat gaat lekker in Amsterdam. Straks moeten ze de verkiezingen in met een vleugellamme lijsttrekker centrale stad en een dolle stadsdeelvoorzitter centrum. Succes ermee!
Observer
-27-  Observer:
Frits Huffnagel wil graag aanblijven omdat hij vanuit die positie “nog zoveel voor de stad kan doen waar hij zoveel van houdt.” Tja, hij wil gewoon zijn euroton aan jaarsalaris alsmede zijn auto met chauffeur niet opgeven. Voor zo'n beloning wil wel 90% van de Amsterdammers “iets voor de stad doen”. En ongetwijfeld zitten hier mensen tussen die capabeler zijn dan Huffnagel, die afgelopen zaterdag in het Parool nog werd beschreven door een VVD (!)-bestuurslid als “plucheplakkende polonaise-freak met een diepgang van niets”.
De gemeente heeft de afgelopen jaren heel veel aandacht besteed aan het verhogen van de integriteit van de ambtenaren, bijvoorbeeld door overal in het stadhuis hangen posters met oproepen daartoe. Deze hele campage wordt door wethouder Huffnagel onderuit gehaald. Of mogen marktopzichters nu commissiegeld vragen, zolang ze dat maar via een stichting doen (waar ze zelf voorziter van zijn). Of mogen reinigingsmedewerkers een bijdrage gaan vragen voor extra vuil, zolang ze maar achteraf excuses aanbieden waneer ze betrapt worden. Of kunnen politieagenten weer gaan hosselen, omdat ze voor de rest zo goed hun werk doen?
Iedereen wil zo wel een gokje wagen om wat belastingvrij bij te verdienen. Even excuses aanbieden en klaar! Daarna gewoon je baan en salaris houden, en ook nog auto met chauffeur in het geval van de reinigingsmedewerkers.
Alleen de PvdA, onder leiding van Lodewijk Asscher, kan de geloofwaardigheid van het bestuur van deze stad weer terugbrengen. Door, 'mooi en moedig', de rotte plekken tijdig weg te snijden voodat de rest van de fruimand wodt aangetast.
Observer
-28-  Observer:
“Van bovenaf de trap schoonvegen” heet dat ook wel.
Hannes Minkema
-29-  Hannes Minkema:
Er zijn mensen die een deel van hun inkomsten niet opgeven aan de belastingdienst. Dat is laakbaar en strafbaar. Wat ik dan niet goed begrijp, is waarom sommige mensen niet gestraft zouden hoeven worden - omdat sommigen hen niettemin 'integer' vinden en ze hun werk zo goed doen - terwijl anderen, die dergelijke fans ontberen, wél worden gestraft.

Had Huffnagel een grotere sanctie moeten worden opgelegd als hij geen wethouder was? Of als hij minder aardig en open overkwam? Of als hij zijn werk als wethouder slecht zou doen?

Onzin natuurlijk. Dit is irrelevante argumentatie. Een gemaakte fout is een fout. Het is bij niemand, ook niet bij Huffnagel, te achterhalen of die fout te maken had met domheid of slechtheid. Daarom moet er in het opleggen van sancties ook geen rekening mee worden gehouden. Wie vindt dat Huffnagel niet hoeft af te treden of geen andere straf verdient, vindt dat elk ander raadslid of wethouder valse informatie over zijn inkomen kan doorgeven aan de belastingdienst zonder dat dit consequenties heeft voor hun functioneren of hun 'integriteit'.

Het aanblijven van Huffnagel effent zo de weg voor meer wethouders, raadsleden, gemeentebestuurders, gemeenteambtenaren en wie weet wel voor u en mij. Want als de belastingfraude wordt ontdekt, hoef je alleen maar naar Frits te wijzen die er ook zonder kleerscheuren van af kwam ('gewoon effe terugbetalen, sorry zeggen, pech gehad'). Want de wet geldt voor iedereen, en precedenten ook.
Hannes Minkema
-30-  Hannes Minkema:
De vergelijking met 'een dokter die thuis rookt' en die je daarom 'ook niet uit zijn ambt zet', is onjuist. Huffnagel doet als belastingfraudeur-nolens-volens schade aan ons allemaal. De vergelijking zou moeten zijn: een arts die zijn huisgenoten door verkeerde medicatie de dood in jaagt of ernstig ziek maakt. Per ongeluk, expres, wie zal het zeggen? Maar zoiets zou m.i. wel degelijk disciplinaire gevolgen moeten hebben voor de uitoefening van zijn ambt. Zeker als de arts ook nog eens voorzitter is van de Medische Tuchtraad.
lisa
-31-  lisa:
ahhhhh Mokum Mobiel is de boekhouding kwijt. Ze hebben aangifte gedaan van vermissing. Nou er bestaan altijd kopieen. Nee natuurlijk niet bij Mokum Mobiel. Daar kun je toch met droge ogen echt niet mee weg komen. Dik 50.000 euro verduisteren Realiseren we ons wel dat ontzettend veel huishoudens dit niet eens per jaar verdienen! Nou ik hoop dat Dreams nu echt True gaan komen. Aftreden mevr.v.Oudenallen met stille trom vertrekken of als die plank voor dat hoofd blijft zitten daadwerkelijk een grondig justieel onderzoek.
Guus Rombouts
-32-  Guus Rombouts:
*reactie verwijderd*
Oorspronkelijke reactie verwijderd omdat hij niet voldeed aan de
regels voor discussies (http://www.amsterdamcentraa...)
Redactie Amsterdam Centraal
Tine  van Hoog
-33-  Tine van Hoog:
Huffnagel is kennelijk ook iets kwijtgeraakt, namelijk de door hem ondertekende integriteitsverklaring.

Deze code eist dat alle politici die de belastingen ontduiken moeten aftreden. Per direct.

Komt Huffnagel op 11 mei aanstaande met de halfzachte bewering dat deze verklaring is ondertekend door een andere voorzitter of wellicht door de penningmeester.
Jack Hoedemaker
-34-  Jack Hoedemaker:
Frits Huffnagel heeft niet alleen de integriteitscode voor politici overtreden, hij heeft ook de gemeentewet overtreden, hij heeft gelogen over stichting, hij heeft de belastingen niet afgedragen en bovenal heeft hij gelogen tegen de leden van de gemeenteraad.

Frits heeft namelijk niet 1000 euro netto maar 1400 euro netto per maand aan onkosten gevangen. Dat is in totaal geen 19.900 euro, zoals Frits in zijn brief aan de raad schrijft, dat is in totaal meer dan 32.000 euro.
hereman andersma
-35-  hereman andersma:
Huffnagel valt niet, Gonny valt niet. Alleen uitkeringsgerechtigden worden door de “ heren en dames” politici tot op het bot uitgekleed.
De Telegraaf schrijft dat Huffnagel een “vederlicht vergrijp” heeft gepleegd. En dat vinden zijn collega politici ook.
lisa
-36-  lisa:
goh en dan gaat het ACAM onderzoek slechts over 2002 en 2003. Hoe heeft Mokum Mobiel het de voorgaande jaren gedaan en hoe in 2004? Krijgen we dat ook nog te horen.
Eens met Hereman maar dat kunnen wij als burgers toch niet over onze kant laten gaan. Deze mensen zijn gekozen dus kunnen ze ook weggestuurd worden.
Marieke Hoogkamp
-37-  Marieke Hoogkamp:
De Telegraaf schrijft over een “vederlicht vergrijp” van de liberale wethouder. Dezelfde krant veroordeelt al op voorhand de reactie van de PvdA als vilein.
Het Parool schrijft dat de VVD wethouder Huffnagel de eer aan zichzelf moet houden en moet aftreden.
lisa
-38-  lisa:
verstandige beslissing vandaag door Huffnagel. Een wethouder waardig. Beter dan hetgeen Mokum Mobiel uithaalt. “Ach als kleine partij is de kans op sjoemelen nu eenmaal groot”.
Jean Oosterwelder
-39-  Jean Oosterwelder:
Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen binnen Mokum Mobiel kan zich vanaf vandaag weer op de hoogte stellen van de nieuwste bijdragen van haar boegbeeld. U treft er haar verantwoording aan, zoals alleen zij die kan verwoorden. Verbaas u en vergaap u aan de daar geformuleerde motivaties. U mist werkelijk de crux van de problematiek, wanneer u zich beperkt tot eigen ontboezemingen. Kom en zie hoe het werkt!
lisa
-40-  lisa:
heb de site/forum van MM bekeken. Te stuitend om over na te denken. Hier kun je toch niet mee wegkomen? Zijn we nu daadwerkelijk van de ratten besnuffeld of hoe zit het. Graaien, graaien en nog eens graaien. Tante Truus is ziek maar heeft wel voor haar andere bedrijf kunnen werken, en inderdaad wat heeft dit bedrijf dan allemaal voor dit geld gepresteerd. Verkeerd geciteerd door de pers, ja aan me hoela! Eigen bureau is goedkoper! Het is gewoon sjoemelen met gemeenschapsgeld, geld van de gemeenschap van u en van mij! MM partij van de oplichterij.
Tom  Smitsloo
-41-  Tom Smitsloo:
Nadat ik in het Parool een brief schreef als oud-voorzitter van VVD Binnenstad kreeg ik Frits Huffnagel vloekend aan de telefoon, nadat hij klaar was met schelden gooide hij de hoorn er op. Ik heb geen behoefte aan natrappen, maar maan de VVD en de overige partijen wel tot het zorgvuldiger selecteren van kandidaten voor een zo belangrijke functie. Integriteit én kennis van zaken zijn van belang. Wij werkende burgers weten dat wij belasting moeten betalen, wij zijn niet in het beschermde pluche grootgebracht. Niet allen hossen en graaien om stemmen te paaien! Gelukkig functioneert de democratie toch wel als het er op aankomt! De burger heeft meer macht dan een hokje vullen in 4 jaar. Al moet hij er wel een vloekpartij bij voor lief nemen.
Rob van Rijn
-42-  Rob van Rijn:
Een bijstandsgerechtigde krijgt bij het minste vermoeden van fraude of wat daar voor door moet gaan een hoop ellende over zich heen. Sommigen hebben binnen korte tijd wel 8 huisbezoeken gehad. Het argument dat het een vergissing of onbewuste nalatigheid was wordt nooit geloofd, het voordeel van de twijfel wordt hun niet gegund. Bij figuren als deze ex-wethouder (malafide VVD-er dus) hanteert men opeens andere normen, dat kan het wel een vergissing zijn en worden een begrip en mildheid getoond die men uitkeringsgerechtigden niet gunt, die worden per definitie veroordeeld.
Dick van der Horst
-43-  Dick van der Horst:
De diskussie en de reakties richten zich op het 'vergeten' van het betalen van belasting.
Wie de moeite neemt om de rapporten te lezen, vindt bij enkele partijen de volgende tekst:

In de gemeentewet is bepaald dat:
“buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend, ontvangen de leden van de raad, van een door de raad, het college of de burgemeester ingestelde commissie, van een deelraad en van het dagelijks bestuur van een deelgemeente als zodanig geen andere vergoedingen en tegemoetkomingen ten laste van de gemeente.”

Huffnagels heeft dus zichzelf in strijd met de wet extra vergoedingen en tegemoetkomingen gegeven. Hij hoeft helemaal geen belasting te betalen, hij had helemaal geen cent mogen ontvangen/pakken.
Onkostenvergoeding? Ongeveer ¤ 1300 aan onkosten per maand, hoe verzin je het. Ook het CDA zit dus fout. Mokum Mobiel en Leefbaar Amsterdam waarschijnlijk ook, maar daar is nog niets te traceren.
Het CDA heeft dan wel belasting betaald over de extra gelden, maar ze hadden dat geld helemaal niet aan raadsleden mogen uitkeren.

Het is uiterst misplaatst dat burgemeester Cohen, Hooijmaijers en Dales er een politieke rel van maken. Huffnagels heeft op kwalijke en verwijtbare wijze naast de pot gepiest.
Lodewijk Asscher
-44-  Lodewijk Asscher:
Vandaag is in de gemeenteraad (eindelijk) gesproken over de ACAM-kwestie en het aftreden van Huffnagel. De geinteresseerde kan de bijdrage van de pvda lezen op http://www.lodewijkasscher.nl
Maggie
-45-  Maggie:
En deze man is nu bij ons wethouder geworden!!
Wij hadden hier een goede wethouder, vorig jaar uit Wassenaar gekomen, maar zij valt natuurlijk buiten het 'old boys'netwerk
Dat belooft niet veel goeds voor de stad lijkt mij als ik alle voorgaande brieven lees.
Inwoonster van Den Haag.
Elsbeth
-46-  Elsbeth:
@Maggie
Nou dat is toch gezellig zo een “patat”-jochie dat het uitgaansleven van Den Haag een impuls komt geven? Heel gezellig zo een brallerig type dat Den Haag de komende jaren een geldverslindende promotie campagne zal aansmeren, uitgevoerd door Bureau Berenschot. Let maar op, komend jaar heeft Den Haag ook een Gayparade, buttons, vlaggetjes, fluitjes, mokken, kaarten, een IDenHaag-slogan etc.etc. Een heel groot bureau wat de communicatie doet plus vast ook weer een City-manager.
Nou heel veel plezier de komende vier jaar!
Oh ja, het was niet de eerste keuze maar een goede derde.
sophomore
-47-  sophomore:
Frits huffnagel zou helemaal niet in de politiek werkzaam mogen zijn.
Hij buit schaamteloos zijn“old boys network”uit om relaties financieel te bevooroordelen,door zo te manipuleren dat zijn beste maatjes ineens alle vergunningen voor de gaypride krijgen, nadat Siep de Haan er na de nodige pressie mee gestopt is(publiekelijke scheldpartijen en bedreigingen) en laat zich gewillig gebruiken als pressie middel om mensen onder de druk te zetten met zaken die overlast hebben van door hem gefrequenteerde kroegen,“pas maar op want anders doet Frits wel iets met je vergunningen...”
Ome Frits regelt het wel is de teneur.. en iedereen die daar bewust de ogen voor sluit zou zeker ook eens goed onder de loep genomen moeten worden.
Dat dit algemeen bekend is over Huffnagel maar dat hij desondanks nog steeds in functie is, en wij hem nog steeds brallend en dronken met champagne in de hand de “clubs”zien bezoeken is op zijn zachts gezegd ,zorgelijk ... en zegt heel veel over de tendens die er gaande is.
Dat met die ledenlijsten van Rita Verdonk is ook zón voorbeeld,natuurlijk heeft hij wat “gay”vrienden dat laten regelen.. maar ook daar wordt weer niets aan gedaan.
WAAROM NIET????
yanny scutt
-48-  yanny scutt:
Tsja, Meneer Huffnagel..Ooit begonnen met GROTE BEK op het tv programma “Het Lagerhuis”. Vandaar ..wellicht...! Groet; Yanny
Jaap Eeden
-49-  Jaap Eeden:
Politiek is toch baantjes jagerij en dekken elkaar vooral de vvd & cda zijn daar zeer bedreven in. Nu heeft die Hufternagel weer
eens een blunder gemaakt een logo met feestje in Den Haag voor totaal ¤500.000,
had dez oplichter van burgergelden niet in de
hoofstad kunnen blijven Terwijl er in de Hofstad 20 Voedselbanken zijn , maar armoede bestaat niet volgens de vvd in Nederland. Deze
lieden leven buiten de realiteit van het stadsleven en zijn zonder meer echte zakkenvullers en profiteurs van gemeensschapgelden maar helaas kan dat gewoon in Holland. GEWOON WEG SCHAAMTELOOS van de
Politiek . Leve de Republiek der Nederlanden
en weg met de VOC mentaliteit van verdelen en Heersen.

Jaap Eeden
f.bol
-50-  f.bol:
Daar-ie-ie weer. Het valt misschien buiten het kader van AC maar wat is er met dat feestje dan? Heeft huff weer niet netjes op de centjes gepast?
f.bol
-51-  f.bol:
Oh heb me even ingelezen en het is duidelijk: in Den Haag voert Huffnagel gewoon nog een keer het toneelstukje op dat hij hier met I Amsterdam heeft gedaan.

Geld smijten in een bodemloos gat ten behoeve van een logo of een feest, en dan kan hij straks, als hij eruit wordt gedonderd, gewoon voor het adviesbureau gaan werken dat hij als wethouder had ingehuurd. Deed hij ook bij Berenschot na zijn val in Amsterdam. Dienst, wederdienst, old boys network.
Zo gaat dat, en het is blijkbaar het enige kunstje dat windbuil huffnagel kent. Naast de boel oplichten met dikke onkostenvergoedingen, natuurlijk.
yanny scutt
-52-  yanny scutt:
f.bol, De VVD staat strak van de ceremoniemeesters..:-0 Groet; Yanny

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.