Rafiq Friperson

Rafiq Friperson (1986) groeide op in Zuidoost. Hij ging op kamers in Westerpark en studeerde in 2008 cum laude af in de algemene economie aan de Vrije Universiteit. Hij debatteerde vroeger in het jongeren Lagerhuis, speelde piano, doceerde economie en studeerde een zomer aan de Universiteit van Helsinki. Nu werkt hij als consultant bij een economisch onderzoeksbureau te Den Haag en woont hij in de oh zo hippe Spaarndammerbuurt. 

Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.