Home > > Hoge Cito maar toch een laag advies

Hoge Cito maar toch een laag advies

Foto: Flickr

Vandaag wordt de uitslag van de Cito-toets bekend gemaakt. Basisschoolleerkrachten gebruiken deze uitslag ter bevestiging van hun middelbare-schooladvies. In Amsterdam komt het vaak voor dat basisscholieren een hoger resultaat behalen voor de Cito-toets dan op grond van hun advies kan worden verwacht. Het advies van de leerkracht is dus te laag, dit heet onderadvisering.
Uit een recent onderzoek (PDF) van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat 31 procent van de Amsterdamse leerlingen wordt ondergeadviseerd. Onder Amsterdamse leerlingen met een Surinaamse, Marokkaanse en Turkse achtergrond is het percentage ondergeadviseerden respectievelijk 34, 41 en 44 procent.

Gesteld wordt echter dat deze verschillen niet worden verklaard door etniciteit. Leerkrachten baseren hun advies namelijk op factoren als de schoolprestaties van leerlingen, het opleidingsniveau van de ouders, de ondersteuning van het thuisfront en het zelfvertrouwen van de leerling. Het onderzoek concludeert dan ook dat er in Amsterdam géén sprake is van systematische onderadvisering van allochtone leerlingen. Niets aan de hand dus? Nee, de conclusie betekent feitelijk: allochtone leerlingen worden vaker ondergeadviseerd omdat leerkrachten hun advies nou eenmaal baseren op verschillende (veelal) irrelevante factoren.

Neem Fatima's voorbeeld: in groep 8 krijgt Fatima een vmbo-t advies van haar leerkracht. Vervolgens behaalt ze een Cito-toets score van 544 (solide havo/vwo).De leerkracht blijft echter bij zijn advies en rechtvaardigt dit met de argumenten dat Fatima al sinds groep 3 zwak is in spelling, haar ouders slecht Nederlands spreken en deze haar dus niet kunnen helpen met haar huiswerk, bovendien zal Fatima op het havo/vwo op haar tenen lopen.
Helaas zijn Fatima's ouders verbaal niet sterk genoeg om het advies van de leerkracht aan te vechten. Gevolg: Fatima gaat naar het vmbo-t. En dan? In het ergste geval raakt Fatima gedemotiveerd en zakt ze verder af (leerkracht: zie je wel!), in het beste geval komt Fatima via een omweg toch nog op het vwo en wordt ze dokter.

Fatima is één van de velen. Ook deze week zullen veel Amsterdamse basisscholieren een hogere Cito-toets score te horen krijgen dan op grond van het basisschooladvies kan worden verwacht. De leerkracht zou deze leerlingen moeten beschermen door zijn advies te heroverwegen. Want lageverwachtingen (gebaseerd op achterhaalde vooroordelen) van de leerkracht zullen inderdaad leiden tot lage prestaties van deze kwetsbare groep leerlingen. De onbevooroordeelde Cito-toets score zou dan ook zwaar moeten meewegen in het advies.

Foto: kmkuehler (via Flickr).


negentien reacties op "Hoge Cito maar toch een laag advies"

esther
-1-  esther:
Heet geen Fatima, maar kreeg 24 jaar geleden ook het advies om naar de mavo te gaan. Mijn taalcito was uitmuntend, maar het rekengedeelte haalde de gemiddelde score enorm naar beneden. Omdat ik het toch hogerop wilde proberen deed ik een toelatingstest bij het plaatselijke lyceum en 6 jaar later liep ik met een gymnasiumdiploma de deur uit. Kortom, laat je niet piepelen door zo'n cito!!!
brt
-2-  brt:
slecht stuk gebaseerd op oude info.
Edwin
-3-  Edwin:
@ brt: ik ben wel nieuwsgierig waarom dit een slecht stuk zou zijn en waaruit dan de veronderstelde nieuwe info zou moeten bestaan?
Bernd
-4-  Bernd:
Ben het met Esther eens, dit gebeurt al jaren, en zeker niet alleen bij allochtonen. En ook niet alleen in Amsterdam.
Mijn basisschool stond in Aalsmeer, mijn Cito uitslag wees 33 jaar geleden op Mavo/Havo (en dan meer Havo dan Mavo - vraag me niet naar de details want die weet ik niet meer), dat werd nog eens bevestigd door een extern onderzoek.
Maar de school hield vol dat het Mavo moest worden, en dat gebeurde dus ook. Daarna vrij eenvoudig ook mijn Havo gehaald en als ik al die jaren algemene vorming niet zat was geweest was VWO ook nog wel gelukt.
Bovendien zat er op de Mavo een jongen in mijn klas die vanuit 2-Mavo maar direct doorging naar 3-VWO - hoezo onderadvisering...
Rafiq Friperson
-5-  Rafiq Friperson:
@Ester en Bernd: Precies! Zo zie je maar dat zo'n basisschool het mis kan hebben.

@Bernd: Natuurlijk overkomt het niet alleen allochtone leerlingen. Wel komt onderadvisering vaker voor bij leerlingen met een lage sociaal economische status (laag opleidingsniveau ouders etc.), dit zijn relatief vaak allochtone leerlingen.

@Brt: fijn dat je zo hebt genoten van het stuk. Oude info? Het rapport is het meest recente (genuanceerd, degelijk) onderzoek naar onderadvisering.
Marco
-6-  Marco:
@Bernd: daar had je toch de brugklas voor? Daar bleek wel uit je cijfers in je eerste jaar wat je in je 2de jaar ging doen: MAVO of HAVO of VWO. Werd voor mij VWO uiteraard.
Kat
-7-  Kat:
@Marco: Op vele scholen was de brugklas ook al ingedeeld op mavo/ havo/ havo&vwo/ vwo dus dan was er eigelijk al besloten wat het moest gaan worden. En doorstromen in een ander niveau (bv brugklas havo naar vwo 3)dan dat er in de brugklas was gevolgd was dan zowat onmogelijk zonder een jaar over te hoeven doen. In theorie was de brugklas een prachtig idee - alle leerlingen dezelfde stof in de eerste twee jaar. De scholen hebben dit idee echter niet op deze wijze uitgevoerd.

Ben zelf trouwens ook een prachtig voorbeeld van iemand die een vbo advies had gekregen omdat de hele klas (45 leerlingen) in een achterstandswijk in amsterdam noord dat advies had gekregen. De docent geloofde er niets van dat een kind meer zou kunnen dan zijn klasgenoten. Had echter een perfecte cito score (550) als enig kind in de klas, en de leerkracht zei dat dat puur geluk was. M'n middelbare school vond gelukkig het argument van m'n basisschoolleerkracht kul & liet me toe tot gymnasium. Ben er in één keer met mooie hoge cijfers doorheen gerold.
Toen ik m'n diploma had gehaald ben ik nog een keer bij m'n oude lerares langs geweest, haar reactie was dat alle kinderen uit die buurt van onderontwikkelde arbeiders kwamen die niets meer moetsen worden dan de kassajuffen in deze wereld omdat hun ouders dat ook waren.
Nouja :-S .... Ben in iedergeval blij dat m'n middelbare school vond dat je beter boven je niveau kon beginnen dan eronder; afzakken kan immers altijd nog.
esther
-8-  esther:
@Kat: wat een achterlijke, bevooroordeelde reactie van die lerares. Onderwijzers moeten juist proberen zoveel mogelijk potentieel uit 'hun' kinderen te halen.
@Marco: alsof alle scholen alle niveaus in hun pakket hadden! Mavo's waren gewoon nog 'losstaande scholen', alleen havo en vwo waren in 'mijn tijd' samen te vinden op lycea.
Marco
-9-  Marco:
@esther: mijn school (jaren '80) had mavo/havo/vwo, met in eerste jaar brugklas, met alle niveau's en kinderen gemengd. Na je eerste jaar werd duidelijk waarheen je door moest stromen.
Als je op een school zat waar dit anders was, of niet alle niveau's überhaupt beschikbaar waren mag je een klacht bij je ouders indienen, want zon school klopt al bij voorbaat niet.
Loek
-10-  Loek:
@Marco, mijn moeder is inmiddels 85, wil jij dat klusje(klagen) even voor mij doen?
Marco
-11-  Marco:
@Loek, is goed, wat is dr 06?
Marion
-12-  Marion:
Onderadvisering is van alle tijden. Dat wil niet zeggen dat het goed is. Alles behalve dat. Maar, betekent dat ouders ook goed moeten opletten en zich moeten roeren. Ik ben zelf afkomstig uit een arbeidersgezin. Wij gingen als kind allemaal naar dezelfde basisschool en kregen allemaal hetzelfde lage advies, De meiden nar de huishoudschool en de jongens naar de ambachtsschool. Een aantal van ons heeft minimaal last gehad van dit misschien lage advies. Wel erg goede handwerkslieden uit tevoorschijn gekomen en op de onderste sport van de ladder gestart. Maar ook zijn er bij ons gezin kinderen die op eigen kracht de universiteit hebben gehaald. Vervelende is alleen dat er langer over is gedaan en dat je flink moest bijwerken om je studiegeld te verdienen. Wel veel praktijkervaring opgedaan en daarom op die wijze ook “slim” geworden. Als er een wil is, is er een weg. Laat dat advies voor wat het is en maak als ouders het er niet mee eens zijn, gebruik van je rechten. Maar ik denk ook dat we tegenwoordig allemaal denken dat we minimaal Gymnasium moeten hebben. Dat kan ook weer niet. Wat is er op tegen om er wat langer over te doen?
yanny scutt
-13-  yanny scutt:
Goed stuk!

Er hoort niet gekeken te worden naar wat de ouders kunnen. De cito-toets meet toch het leervermogen van het kind?!

Als er 44% van de kinderen ondergeadviseerd worden omdat de leraren de kennis van de ouders mee laten wegen dan is dat een grote schande!

Zo'n leraar zegt dan eigenlijk dat je een dubbeltje bent dat nooit een kwartje kan worden.. Ik denk dat wij de leraren eens per jaar een cito-toets moeten laten doen.

Ik denk dat 60% het niet haalt gezien het feit dat ze zelf niet meer goed kunnen rekenen en schrijven..(laat staan dat zij inzicht kunnen hebben in het bestaan van de ouders van hun leerlingen!)

De cito is een meetlat voor leerlingen en NIET voor foute leraren!
Peter
-14-  Peter:
De vraag is natuurlijk ook een beetje in hoeverre een CITO-score voorspellend is voor het uiteindelijke middelbare school resultaat. En volgens mij valt dat namelijk nog vies tegen. Dus niet teveel waarde hechten aan de CITO-score mensen!
esther
-15-  esther:
@marco: havo/vwo zat bij ons samen, mavo's waren aparte scholen. Dit was in Bussum in 1985 een normale zaak. Dus een klacht indienen bij m'n ouders.. die snap ik niet.
Serra
-16-  Serra:
Ik ben een ''allochtone lerares'' en heb veel waarde voor de positieve reacties. Ik vind het niet normaal dat vooral kinderen met emotionele problemen sterk gedemotiveerd worden door leerkrachten. Zelfs voordat de Cito-uitslagen bekend zijn, geven de leraren al een (lage) advies. Dan denk ik, waarom is de CITO er? Blijkbaar heeft dat helemaal geen invloed, want er wordt bij het advies geen rekening mee gehouden. Ik vind het gedrag van zulke leraren een schandaal. Je zou leerlingen een kans moeten geven, als het niet lukt dan lukt het maar niet. Motiveer leerlingen!
romy
-17-  romy:
ik heb donderdag het uitslag van mijn cito gekregen het was 550 wil iemand mij vertellen hoe veel kinderen dat hebben gescoord
Geert
-18-  Geert:
mijn zoontje heeft een 550 met vmbo advies van de school. dank voor dit artikel, blijkt dat ik toch niet gek ben
Julia
-19-  Julia:
ik heb hetzelfde ervaring met mijn kinderen en de kinderen van mijn Bulgaarse en andere Russische vrienden. Hoe lager hoe beter volgens scholen. Met mijn oudste kreeg ik het idee, dat in Nederland is veel makkelijker een uitkering krijgen , dan HAVO advies. Dus deze probleem herken ik heel goed, maar wat raar is , dat hetzelfde situatie geldt voor Nederlanders, maar misschien wat zachter. We hebben ook veel Nederlandse vrienden en kennissen, die tegen deze probleem hebben ook gebotst. Ik begrijp niet waarom scholen zijn zo bang om een kans aan kind te geven om zich te bewijzen en zelf bepalen of hij zou op het gekozen richting redden of niet . Waarom eigenlijk ouders moeten mee tellen. Soms, ouders met slechte Nederlandse taal geven veel aandacht aan kinderen en stumuliren ze verder te studeren.Als het kind zelf het wil en heeft met zijn CITO score het bewijzen, dan waarom doen scholen het zo moeilijk daar over.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.