Home > > Allochtonen, autochtonen en allochtone autochtonen

Allochtonen, autochtonen en allochtone autochtonen

Foto: West Virginia University
Het Parool bericht dat na de jaarwisseling de helft van de Amsterdammers allochtoon is: ''dit najaar was het aandeel allochtonen in de bevolking gegroeid tot 49,95 procent [...] vaststaat dat begin 2010 meer allochtonen dan autochtonen in de stad zullen wonen''. Dit zou blijken uit een nog niet gepubliceerd rapport van Onderzoek en Statistiek (O+S).
Leuk die toegenomen diversiteit. Het Parool vermeldt er trouwens niet even bij dat het hier om alle allochtonen gaat (dus ook Duitsers, Fransen, Japanners etc.). Het percentage niet Westerse allochtonen in onze stad bedraagt 'slechts' 35%. Amsterdam verandert dus niet in 'Islamsterdam' (zoals sommige reaguurders op parool.nl spuien).

Je bent allochtoon als jijzelf of één van je ouders in het buitenland is geboren. De kinderen van laatstgenoemde groep zijn dus autochtoon. Nu onderscheidt O+S binnen de groep autochtonen echter de zogenaamde ''derdegeneratie allochtonen''. Inderdaad; ''kinderen van ouders die zelf ook in Amsterdam zijn geboren, maar met grootouders die uit het buitenland afkomstig waren''. Zo kun je dus groepen etiketteren tot je een ons weegt. Wat is het nut hiervan?

Praktisch is dit sowieso niet eenvoudig: als je de geboorteplaats van een grootouder wilt weten dan moet deze wel ergens in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staan. Dit is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld als de grootouder is geïmmigreerd, overleden of voor 1994 in een andere gemeente woonde. Men is dus deels aangewezen op schattingen om het aandeel derdegeneratie allochtonen ('allochtone autochtonen'?) te bepalen.

En dan? Gaat er soms een specifiek beleid worden gevoerd voor Amsterdammers wiens grootouders toevallig ergens anders zijn geboren? Subsidies voor derdegeneratie allochtonen? En hoe zit het met de vierde generatie? Worden die ook gelabeld en gevolgd? Ik hoop van niet. Het ad infinitum (indirect) etiketteren van generaties als 'allochtoon' leidt slechts tot stigmatisering van personen die allang meedraaien in de samenleving. Daar mogen we anno 2010 best vanaf.

32 reacties op "Allochtonen, autochtonen en allochtone autochtonen"

Dirkk
-1-  Dirkk:
Inderdaad. Afschaffen die flauwekul.
Tony
-2-  Tony:
Prima. Houden we dan ook op met het stigmatiseren van Wilders-stemmers als zijnde half nazi's?
John Zwart
-3-  John Zwart:
Ieder individu is verschillend. Een op 9 jarige leeftijd geïmmigreerd Koerdisch meisje woonde 13 jaar in Nederland, is genaturaliseerd en volgde hier de school voor de journalistiek. Zij is nu 23 en werkt als correspondent voor Nederlandse bladen in het Midden Oosten. Zij is beter op de hoogte van Nederland zowel als het Nederlandse politieke leven dan menig autochtone kaaskop. Toch is zij in te scharen onder het etiket eerste generatie allochtoon. Ieder etiket is onzin, dat deden we ook niet met de Hugenoten die naar Nederland kwamen. Met de Indo-s die uit de desah kwamen deden we wat moeilijker, maar de tweede generatie was al gelijkgeschakeld. Leten we toch ophouden met dat hokjesgedoe. Kijk naar wie je voor je hebt.
Arnoud de Jong
@Tomy: zolang zij hun halve nazi-propaganda voor zich houden...
Tony
-5-  Tony:
@Suffie: wat insinueer je nu precies?
Ben Notmeijer
-6-  Ben Notmeijer:
Ja echte Amsterdammers zijn er nu moeilijk te vinden,mijn moeder geboren op de Iepenweg in Oost, mijn vader in de Kinkerstraat en ikzelf zei de gek op de Overtoom in 1925.Pas na de Oorlog begon het te veranderen,Eerst waren het de Italieanen,die hier kwamen om werk te zoeken,daarna kwamen ze overal vandaan Marokanen,Surinamers,de turken,toen nog zovele uit ons gewezen Indie'en nu ook nog de Polen,allemaal op zoek naar een betere toekomst in one kleine landje.Voor Nederland dus niet een gemakkelijke taak, degene die nu in Amsterdam worden geboren,werken en wonen zijn nu onze opvolgers.Zelfs ben ik uitgeweken met mijn gezin voor een betere toekomst, met meer mogelijkheden, wat ons ook is gelukt in Amerika.Amsterdam gelukkig Nieuwjaar. Ben
Jan Stender
-7-  Jan Stender:
Vanuit deze kant ook allen een gezond 2010
Jochem Floor
-8-  Jochem Floor:
@ Tony: Suffie insinueert niets. Hij maakt (hopelijk) duidelijk dat gestigmatiseerd worden en gebelgd roepen dat men gestigmatiseerd wordt twee verschillende dingen zijn. Aan Wilders zelf is die notie helaas niet besteed.
Stan
-9-  Stan:
Er zijn o.a. horden Chinezen, Tsjechen, Italianen, Spanjaarden en Polen geintegreerd. Zonder noemenswaardige problemen.
Dat er tegenwoordig zoveel problemen zijn, zegt vooral iets over de huidige (vnl mannelijke) allochtonen en hun macho cultuur.
Pas je aan, of ga weer terug in Afrika wonen. Zou ik zeggen.
Niet leuk om te horen? de waarheid is soms hard...
Arnoud de Jong
Jochem, daar komt het wel op neer...

@Tony: ik ken meerdere PVV-stemmers waarmee ik een gezonde en knetterende discussie kan voeren over afwijkende politieke en maatschappelijke standpunten, maar niet meteen beginnen te piepen dat ze gedemoniseerd/gestigmatiseerd worden als ze tegengas krijgen.

Er zijn er echter ook een aantal die vinden dat ze zo'n beetje alles over bepaalde mensen en bevolkingsgroepen kunnen zeggen, maar onmiddellijk beginnen te piepen als ze daarop worden aangesproken. Als je moedwillig kwetst cq. aanzet tot haat, op basis van wat er in de kroeg bij je is ingegoten, dan lijkt het me terecht dat je dat terug krijgt..
Theo
-11-  Theo:
PVV'ers zijn üntermenschen, en een constante instroom van allochtonen is goed voor Nederland.

De feiten ondermijnen deze stellingen helaas aangezien ook veel allochtonen (Chinezen bijvoorbeeld) op de PVV stemmen:
http://www.parool.nl/parool...

http://www.geledraak.nl/htm...
Arnoud de Jong
Theo, zoals gewoonlijk haal je je eigen beweringen onderuit met het aanhalen van de verkeerde stukken. Waar Brinkman en Cheng aanhalen dat ze zich willen richten op (ook Chineze) allochtonen, heb jij al besloten dat “veel allochtonen op de PVV stemmen”. Juist dit soort simplificaties maken je zo'n gewillig slachtoffer...
Theo
-13-  Theo:
Maar wie wil hier nu slachtoffers maken?
Arnoud de Jong
Het doet me toch deugd dat bij sommige PVV-stemmers alhier de betekenis en de impact van het woord 'stigmatiseren' eindelijk eens begint door te dringen.
Theo
-15-  Theo:
Ja, dat is als je handpalmen beginnen te bloeden.
Bart
-16-  Bart:
@ theo: ja of als je op de brandstapel gedood wordt wordt omdat de clerus het niet eens is met je denkbeelden... (Als oprecht burger...)
Jij gooit ook alles doorelkaar, als het maar in je kraam te pas komt: ergere (engere) Jehova heb ik nog niet ontmoet...
DickieS
-17-  DickieS:
allochtoon en autochtoon is zoooooo ... nineties! Deze woorden zijn door de regering in het leven geroepen, maar zoals vaker loopt de regering achter!
We leven tegenwoordig in een individualistische wereld ... je kan (bijna) niet meer spreken van groepen ... hooguit misschien culturen ... en dan kan je spreken van geloof/religie, maar daar heb je ook verschillende culturen in ... denk maar bijv. aan christenen, zo heb je christenen die nooit naar de kerk gaan (alleen met de Kerstmis) en je hebt gemeenschappen zoals in Staphorst ... maar ook igv de islam, je hebt moslims en islamieten (en nog meer) ...
Mensen verschillen nou eenmaal en probeer ze niet op hopen te gooien! Hou niet vast aan het verleden, maar leer er van! Kijk vooruit!!!
Theo
-18-  Theo:
Zeg maar;

“In elk mensenhart, daar vind je Amsterdam.”

http://www.youtube.com/watc...
Bart
-19-  Bart:
@ DickieS: even wat rechtzetten: Er is geen verschil tussen Moslims en Islamieten, het zijn twee woorden vanuit de zelfde stam'islam', het betekent dan ook hetzelfde, in tegenstelling tot 'mohammedanen': aanhangers van Mohammed, daar heb je maar de helft van de islamieten mee aangeduid(de andere helft zijn nl. Sjiieten, aanhangers van de opvolgers van Ali, de neef van Mohammed.) Ja, het blijft lastig, net als in christenenland...
Maar het afschaffen van 'ethnische herkomst' als 'screening'voor statististische doelen , daar blijf ik een groot voorstander van, omdat het niets zegt over personen,opleiding of cultuur.
En discrimerend werkt, wat geen enkel doel dient.
Adam Smid
-20-  Adam Smid:
Wat ik me dan ook afvraag of de dienst O+S ook meteen de geografische distributie van die allochtonen binnen de stad in kaart heeft gebracht. Zo'n handig stadsplan, met daarop per wijk het aantal allochtonen aangeduid, bijvoorbeeld met stippen. Iedere tien allochtonen één stip, dan heb je een mooie visuele basis waarop je makkelijk beleid vast kan stellen.

Dat was een Godwinnetje voor gevorderden; met een op de vijf Nederlanders die met de PVV sympathisant vraag ik me af hoeveel er wel niet bij de gemeente Amsterdam rondlopen, en of dát niet eens in kaart gebracht kan worden.
DickieS
-21-  DickieS:
@Adam Smid, waarom in kaart brengen? Wat is de toegevoegde waarde? Dat je dan met je vingertje kan wijzen? Ieder geval is een geval apart en dient op die wijze aangepakt te worden. Juist door alles inkaart te brengen creer je onderscheid met alle gevolgen van dien ... de ene christelijke is de andere niet, de ene moslim is de andere niet enz. ...
En waarom moeten er altijd mensen zijn die een politiek partij er bij halen? Spreek uit eigen persoon, met eigen ideeen voor jezelf. Mensen die anti op weetikveel zijn hebben geen eigen mening maar geven alleen maar af op anderen ... anderen afkraken is makkelijk en kinderachtig, het zou die anti-gasten sieren als zij zelf eens een keer met een idee komen. Sta ergens voor en niet ergens tegen!!! Tegenwoordig zie je het ook in de sport (vooral voetbal), discriminerende leuzen naar de tegenpartij en noem maar op, zo zwak want ze kunnen geen opbeurende leuzen voor hun eigen club verzinnen!
Ik zou zeggen, wees kritisch naar jezelf (in het algemeen) en sta ergens voor!
Tony
-22-  Tony:
@Bart: Circa 90% van alle moslims, ook die in het Westen leven, is soennitisch. De helft zei je? Moeilijk he tellen.
Bart
-23-  Bart:
@ Tony: gaan we weer: ik had het over ALLE moslims, in Nederland is ongeveer 70% van de moslims soennitisch, de rest is óf sjiitisch óf een andere(kleine)stroming toegedaan...
Het verschilt per EU land! Dus tellen is niet moeilijk, maar jouw stelligheid...
En zoals je weet zijn vrijwel alle Iraanse, Jemenitische en Afghaanse moslims Sjiitisch of een afgeleide vorm daarvan,en daar komen de meeste terroristen vandaan... (ik blijf het niet uitleggen, ga je kennis over de islam verbeteren, kom je misschien nog tot verhelderende inzichten...
paulvs
-24-  paulvs:
@adam smith
Dat soort kaartjes heb ik wel eens gezien, of gemaakt. Daar is niets raars aan. Allerlei overheidsinstanties voeren beleid, ook minderhedenbeleid, migratiebeleid ed. Dat betekent dat op publiek nivo gediskussieerd kan worden over een bepaald verschijnsel (verkeer, volksgezondheid, volkshuisvesting, migratie...). Belangrijk daarbij is dat die verschijnselen goed gedefinieerd zijn en liefst mogelijk gekwantificeerd. Dat voorkome vermoeiende diskussies, zoals ook op dit blog, over sommige..., de meeste..., bijna alle...
Als je dat kaartje niet vindt in het jaarboek, download dan de tabel bij O&S, hang er xy-coordinaten per wijk aan, en maak een xy-plot in excel of zoiets.
Bij verkiezingen zou het Parool er als de kippen bij zijn om het percentage PVV-stemmers per stadsdeel, stemdistrict, maar - vanwege discretie - niet per stemburo, in een mooi Mapinfo-plaatje te presenteren, maar de PVV doet niet mee, helaas. We kunnen ook niet in de koppen van de mensen kijken. Maar een stem is een stem.
Daarom hoop ik ook vurig, dat we niet vanwege iedere politiek-correcte bevlieging de definitie van 'allochtoon' of 'stadsdeel', hoe lullig ook, om de haverklap wijzigen. We zitten te meten, man, blijf van mijn meetlint af!
Bart
-25-  Bart:
@ Paulus & Adam Smith: dit soort gegevens worden tot op het bot nauwkeurig bijgehouden door O&S, en zal je niet verbazen , ook de -potentiele- PVV stemmers. Maar het ging hier over de definitie “allochtoon”, die dient uit ons vocabulaire en het O&S bestand te verdwijnen... Ik ben ervoor om te 'discrimineren'(= onderscheid maken) op opleidingsniveau en crimineel gedrag, dan krijg je heel andere kaartjes. (bijv. hoogopgeleide veelplegers in Oudzuid), en laagopgeleide 'gelegenheidsboefjes' in Noord? Het is slechts een suggestie...
paulvs
-26-  paulvs:
@bart
Uw wens wordt reeds vervuld, zij het op iets langere termijn. Zoals je van de week van het CBS hebt kunnen vernemen, heeft Amsterdam per heden meer dan 50% 'allochtonen', waarbij opgemerkt werd, dat de derde generatie daar niet toe gerekend wordt. Dat worden dus gewoon tokkies.
Rafiq
-27-  Rafiq:
@paulvs:
“...waarbij opgemerkt werd, dat de derde generatie daar niet toe gerekend wordt.”

Klopt, iemand van de derde generatie is per definitie geen allochtoon.
Maar zoals ik schrijf is dat O+S binnen de autochtonen de groep “derdegeneratie allochtonen” onderscheidt. Wat in feite geen doel dient. Ervan uitgaande dat er voor de derdegeneratie geen minderhedenbeleid meer zal worden gevoerd.

@Bart:
Ik ben ervoor om te 'discrimineren'(= onderscheid maken) op opleidingsniveau en crimineel gedrag, dan krijg je heel andere kaartjes.

Ha, en dan krijgen we hopelijk ook hele andere discussies...
Bart
-28-  Bart:
Rafiq: dat mag ik hopen!
Theo
-29-  Theo:
Gelukkig hebben we in Nederland een leerplicht en kán iedereen die wíl ook daadwerkelijk een opleiding volgen.

Moet je natuurlijk niet gaan spijbelen of er met de pet naar gooien, dan heb je het echt alleen aan jezelf te danken.
yanny scutt
-30-  yanny scutt:
Rafiq,

In mijn buurt wonen mensen die tot de westerse immigranten worden gerekend dankzij het feit dat zij een Brits paspoort hebben. (of Duits of Belgisch)

Zij komen uit Pakistan Afghanistan en nogzowat landen en zijn hier niet gekomen omdat zij uit 'eigen' land moesten vluchten. Je zou willen dat ze intussen genoeg aan de westerse samenleving waren aangepast om hun kinderen -jongens en meisjes- gelijkwaardig op te voeden. Maar dat gebeurt niet.

Meisjes en vrouwen blijven afgeschermd van van de rest van de samenleving en vaders worden vaak actief in Isalamitische schoolbesturen. De jongens zijn vanaf de dag dat ze geboren zijn de baas over alle vrouwen.

Dat bereik je als je recht hebt op 2 nationaliteiten -dus 2 paspoorten- en daardoor vrije toegang hebt in elk land binnen Europa en zijn schoolbesturen...

Het schiet niet op!
wannie
-31-  wannie:
ikke stemme pvda, jij geve mij uitkering, slubsidie, of geld
rjpEVpWhGmpOqJG
-32-  rjpEVpWhGmpOqJG:
Www amsterdamcentraal.. WTF? :)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.