Home > > Bouwen in laatste groen Zuidoost

Bouwen in laatste groen Zuidoost

Foto: zoniet.org
Er woedt een kleine oorlog in Zuidoost: tussen nu en 2030 moeten er 50.000 woningen worden bijgebouwd in Amsterdam. Stadsdeel Zuidoost neemt 5.000 woningen voor zijn rekening. Uit het onlangs vrijgegeven rapport verkenning woningbouwlocaties blijkt dat hiervoor zeven locaties in aanmerking komen. Hieronder vallen ook groene gebieden zoals de zuidzijde van de Gaasperplas en het centraal park in Gaasperdam.

Het merendeel van de inwoners is erop tegen dat het stadsdeel woningen zal bouwen in deze groene gebieden. Geen verrassing, de locaties zijn ongelukkig gekozen. De woningbouw aan de zuidzijde van de Gaasperplas zal tot gevolg hebben dat Amsterdam een mooi natuur en recreatiegebied verliest. De bebouwing in het centraal park zal tot gevolg hebben dat de schooltuinen, de volkstuinen en de kinderboerderij moeten wijken. Dit zal ten koste gaan van de leefbaarheid en het groene karakter van het stadsdeel. Bovendien werd dit groene karakter vorig jaar al flink aangetast toen het Bijlmerpark (8.500 bomen) tegen de vlakte ging.
Gezien het huidige tekort aan woningen is de prioriteit op uitbreiding van de woningvoorraad begrijpelijk. Maar is het niet zo dat veel inwoners zich juist in Zuidoost hebben gevestigd vanwege het vele groen 'om de hoek'? Ik vraag me dan ook af of er binnen het stadsdeel niet wat efficiënter kan worden omgegaan met de ruimte. Veel kantoorpanden in Zuidoost staan al sinds jaar en dag leeg (in 2008 was dit gelijk aan 24 procent). Het is mogelijk om deze kantoorpanden om te bouwen tot woningen. Natuurlijk kunnen hier de nodige kanttekeningen bij worden geplaatst (hoe zit het met de veiligheid, bereikbaarheid, voorzieningen etc.?) maar daar zijn oplossingen voor te bedenken.

De welbekende inspraakrondes zijn geweest, in juni neemt de deelraad een definitief besluit over de te bebouwen locaties. Platform "Gaasperdam Groen!" heeft dan ook een petitie opgesteld waarin wordt verzocht niet te bouwen in de groene gebieden. Overigens is ook de gehele oppositie (bestaande uit SP, CDA, GroenLinks, OZO en CU) tegen de plannen. Wat dat betreft is de strijd om het laatste stukje groen dus nog niet voorbij, bovendien gloren er weer deelraadsverkiezingen aan de horizon...

De foto toont het door GroenLinks onthulde aktie-monument ter nagedachtenis aan de teloorgegane schoonheid van de Gaasperplas, (de onthulling van) dit 'monument' is hier te bewonderen [beelden: zoniet.org].

21 reacties op "Bouwen in laatste groen Zuidoost"

Henk
-1-  Henk:
Is ongeveer langs het spoor richting Abcoude geen idee? Dan bouw je wel Utrecht in, maar is het per definitie verboden dat een stad in 2 provincies ligt? Op die plek zitten er oost kand alleen weilanden met koeien. Die beesten kunnen ook wel een stukje verderop grazen?
Sigi
-2-  Sigi:
“Ik vraag me dan ook af of er binnen het stadsdeel niet wat efficiënter kan worden omgegaan met de ruimte.”

De vroegere hoogbouw wás een hele efficiente manier van omgaan met de ruimte. Maar ja, die moest plat. Net zoals toen ook een hoop groen en nu blijkbaar de rest.
Hetty
-3-  Hetty:
Almere is gebouwd als uitvalsstad. Amsterdam heeft zijn grenzen bereikt. Er staan bovendien voldoende huizen te koop in ZO. De bouwplannen zullen de prijzen eerst flink opdrijven, waarna ze als een baksteen zullen inzakken. Stadsdeel ZO heeft blijkbaar nog niet gehoord van de hypotheekbubble, de zakkende huizenprijzen en de onverkoopbare huizen elders in Amsterdam.
Hermien
-4-  Hermien:
“Maar is het niet zo dat veel inwoners zich juist in Zuidoost hebben gevestigd vanwege het vele groen 'om de hoek'?”

Rafiq je slaat de spijker op zijn kop!

Om dezelfde reden ben ik begin jaren 70 in Zuidoost komen wonen: “Kom wonen in het Groen” was de slogan die de gemeente gebruikte om inwoners naar dit nieuwe stadsdeel te lokken. En het was ook mooi, ruim en groen die eerste jaren.

Nog geen 20 jaar later werd dit hele groen idee overboord gegooid met de komst van de laagbouw. En die oorspronkelijke Bijlmer bewoner? Ach, wat is nou dat beetje groen?

Het stadsdeel doet lekker wat hij wil. Om die reden ben ik begin jaren 90 dan ook weggegaan uit Zuidoost...
Hermien
-5-  Hermien:
@Hetty:
het stadsdeel ZO doet al 20 jaar wat hij wil!
Anneke uit Zeeburg
-6-  Anneke uit Zeeburg:
Ik ben het wel eens met de topicopener en ik vind het een grove schande dat 24% van de kantoorruimte in Zuidoost al meer dan 5 jaar leegstaat!
Het vreemde is dan ook dat stadsdeel Zuidoost het gebied rondom de ArenA nog steeds volbouwd met nieuwe en niet verhuurbare kantoorpanden...

Maar het kappen van alle bomen van het voormalige Bijlmerpark, ben ik persoonlijk niet zo rouwig om....
Een park dat gewoon onveilig was..
de Bijlmerpark was altijd een perfecte hangout voor verslaafden, verkrachters en ander tuig!
Dhr. D. Smitse
-7-  Dhr. D. Smitse:
even een informatieve vraag: zitten er ook krakers in al die leegstaande kantoren? Want bij mij in de Pijp houden ze allerlei woonblokken bezet “om zo een daad te stellen tegen de speculatie en leegstand”, terwijl de eigenaar van het pand al jaren klaarstaat met een fantastisch plan, namelijk er gewoon woonhuizen voor jonge yuppen van maken. Kunnen ze die daad dan niet beter daar stellen waar er daadwerkelijk kantoren leegstaan?
Jan Stender
-8-  Jan Stender:
Waar komt het niet voor?
In Amsterdam en ook daarbuiten,worden kantoortorens uit de grond gestampt,die vervolgens jaren leeg blijven staan
Ik dacht er plannen klaar lagen,om leegstaande kantoren geschikt te maken,voor bewoning
Carl
-9-  Carl:
Quote: “Overigens is ook de gehele oppositie (bestaande uit SP, CDA, GroenLinks, OZO en CU) tegen de plannen.”

Helaas doet dat er bar weinig toe in dictatuur en bananenrepubliek ZO. Een stel schimmige figuren dat doet wat het wil. Ik dacht dat zelfs GL ingestemd had met het kappen van die 8500 bomen, ten gunste van een paar sportvelden die hopelijk nooit gebruikt gaan worden. Wat was er mis met de weiden? Dat was nog gratis ook, dus laagdrempelig en toegankelijk. Nu komt er waarschijnlijk een dure vereniging met hekken er omheen.
Nuchtere Nico
-10-  Nuchtere Nico:
@ Dhr. D. Smitse
Op je vraag of er ook krakers in al die leegstaande kantoren in Zuidoost zitten? Want bij jou in de Pijp houden ze allerlei woonblokken bezet “om zo een daad te stellen tegen de speculatie en leegstand..

Hahaha, die krakers zijn niet gek, die gaan met hun 'idealen' veel liever in het drukke Amsterdamsche zitten, waar zij voor veel overlast en oproer zorgen, dan dat zij daarbuiten gaan ziten waar er geen haan naar hen kraait.
Rafiq
-11-  Rafiq:
@Jan Stender:
Klopt, dit komt overal voor. Maar dan wordt het dus tijd dat die plannen eens worden uitgevoerd.

@Carl:
Ja, GL heeft hier destijds (5,6 jaar geleden?) ook mee ingestemd. Het zou mooi zijn als het stadsdeel een referendum over de kwestie zou organiseren. Alhoewel ik de kans daarop klein acht.

@Anneke:
Inderdaad, het Bijlmerpark was niet altijd even gezellig:) Maar het gaat mij hier meer om de symbolische waarde (8500 bomen kappen) in een stadsdeel dat zich juist als groen heeft geprofileerd.
Rafiq
-12-  Rafiq:
Oh ja,
@Hermien:
“Het stadsdeel doet al 20 jaar wat hij wil”. Weet ik niet, heb je voorbeelden? Ik weet wel dat de PvdA in Zuidoost al jaren in het brandpunt van de macht is.
Richard
-13-  Richard:
@Rafiq: “PvdA in Zuidoost al jaren het brandpunt van de macht”. Tja in welk stadsdeel niet? De verkiezingen komen er aan, ik zou zeggen doe er wat aan, want als bewoner krijg je wel wat je verdient.
Zuidoost blijft zelfstandig functioneren, blijft buiten de fusering van de stadsdelen. Nu al wordt er achter de schermen (hoe transparant is Amsterdam eigenlijk) flink wat werk verzet om te kijken hoe dit allemaal moet gaan. PvdA zal koste wat kost haar meerderheid willen behouden.
Arnoud de Jong
Ik neem aan dat het hier nu stikt van de vrijwilligers om midden op een bedrijfsterrein in the middle of nowhere in een omgebouwd kantoor te gaan wonen...?
Rafiq
-15-  Rafiq:
@Richard: Inderdaad, volgend jaar zijn er deelraadsverkiezingen. Zelf woon ik al een niet (meer) in ZO. Mijn invloed op de kwestie is dus marginaal:)

@Suffie: Ha, in beginsel vast niet.
Maar als de basisvoorzieningen (winkels, OV etc.) er eenmaal zijn en deze 'woningen' enigzins betaalbaar zijn dan zullen de eerste vrijwilligers vast staan te popelen om zich tijdelijk op zo'n terrein te vestigen.
Jan Stender
-16-  Jan Stender:
Elke gemeente doet toch lekker wat ze willen?
In Enschede werd vlak na de vuurwerkramp,door de gemeente borden bij de straten geplaatst,om automobilisten te attenderen,op hoge boetes bij te hoge snelheid,in de bebouwde kom
Die zelfde gemeente gaf toestemming voor vuurwerkopslag binnen een woonwijk
Ik bedoel maar,gemeentes zijn makkelijk in het min of meer straffen van hun burgers
Maar kijk eens naar de fouten die ze zelf maken
@Suffie: in the middle of nowhere?
Ik denk als er een paar kantorengebouwen bij elkaar bewoond worden,er vanzelf een nieuwe woonwijk ontstaat
Gerbrand
-17-  Gerbrand:
@Rafiq en anderen. Dachten jullie nu werkelijk dat het allemaal zo makkelijk zou zijn kantoren te bestemmen tot woningen? Dan ook nog zo een makkelijke zin “ als de basisvoorzieningen er komen....” Sorry, maar zo zit de wereld toch niet in elkaar en dat is maar goed ook. Laten we elkaar niet gek maken met deze onrealistische voorstellen. Amsterdam moet ergens haar geld vandaan halen en dat komt oa uit opbrengsten belasting. De industrie in Amsterdam is al erg minimaal, als we dan ook het zakenleven uitkleden en alles bestemmen voor wonen, dan vraag ik mij af hoe dat dan zou moeten kunnen. Dat is een andere discussie of je groen wilt inruilen voor wonen/werken.
Nuchtere Nico
-18-  Nuchtere Nico:
@ Gerbrand

Hoe bedoel je dat precies dat 'we' het zakenleven uitkleden??
Ik vind het een schande dat zo'n 30% aan kantoren in Zuidoost al 5 jaar leegstaat.
En dat een paar 100 meter verderop nieuwe kantoren uit de grond worden gestampt!

Het oude leegstaande kantoorgedeelte, is momenteel zwaar aan het verpauperen!
Hiervan is de gemeente en dat 'fantastische' zakenleven de oorzaak van!
Jan Stender
-19-  Jan Stender:
En leegstand kost geld
Om de boel veilig te houden,branden in sommige leegstaande kantoortorens s,nachts het licht
Martin
-20-  Martin:
Nieuwe kantoren bouwen is stukken goedkoper dan de oude opknappen. Nieuwe kantoren huren ook nog eens stukken goedkoper dan in de oude te blijven zitten.
Dit is dus geen probleem van Zuidoost maar laat zien dat Amsterdam dus geen visie heeft. Al die stadsdeelkantoren kijken niet verder dan hun eigen grenzen. Daar zou heel snel eens iets aan gedaan moeten worden.
Reinier
-21-  Reinier:
@Anneke: Ik heb nooit iets gemerkt van noemenswaardige overlast in het Bijlmerpark; ik wandelde en fietste er altijd graag. Nu zijn we het voor goed kwijt ten faveure van nog meer woningen die leeg komen te staan omdat niemand nog in een Zuidoost zonder groen wil wonen en een aantal kunstgrasvelden.

Maar ja, dit soort dingen kun je verwachten als één partij de absolute meerderheid heeft in de deelraad en van bewonersinspraak een schijnvertoning wordt gemaakt.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.