Esther Donkers

Esther Donkers is gevangenisverpleegkundige, getrouwd en heeft een zoon van drie. Woont vijftien jaar in Amsterdam waarvan de laatste drie-en-een-half in Bos en Lommer. Vertrekt per 1 juli 2007 naar de andere kant van het land. Esther houdt een blog bij en schrijft in opdracht wanneer haar peuter slaapt.

Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.