Home > > Sores in de bajes

Sores in de bajes

null
Overamstel - Dat er ook in een penitentiaire inrichting medisch personeel rondloopt is niet bij veel mensen bekend.
Tot ik er zelf als verpleegkundige ging werken was dat feit zelfs nooit in me opgekomen. Inmiddels is me duidelijk geworden dat medische zorg in een P.I. broodnodig is; veel gedetineerden zijn buiten het gedetineerd zijn ook patient en behoeven medische en vaak specialistische zorg.
Elke penitentiaire inrichting heeft een eigen medische dienst per unit, bestaande uit een aantal verpleegkundigen, een inrichtingsarts, een psycholoog en een psychiater. Verpleegkundigen houden op basis van verzoekbriefjes van gedetineerden een paar keer per week spreekuren en geleiden deze al dan niet naar het spreekuur van de arts of psychiater. Ook bij ziekmeldingen, ongerustheid over de gezondheidstoestand van een gedetineerde en bij acute gevallen gaat de verpleegkundige bij de betrokken persoon kijken en indien nodig handelen.

Om de verpleegkundigen van een medische dienst alert te houden, krijgen zij, buiten de vakgerichte cursussen zoals psychopathologie of infectieziektenbestrijding, meerdere keren per jaar cursussen in het verlenen van eerste hulp, het werken met een AED-apparaat en bedrijfshulpverlening. Een PI is immers geen zorginstelling waar je meerdere keren per week tegen acute situaties aan kunt lopen en in je handelen daarin kunt oefenen. Het is dus zaak hier scherp op te blijven en daar wordt continu aan gewerkt.
Dat er toch weleens iemand overlijdt in een gevangenis, zoals deze zaterdag uitgebreid in een plaatselijke krant wordt uitgemeten, kan gebeuren, ook als alle medisch noodzakelijke hulp uit de kast is gehaald.

De details van dit geval ken ik niet, maar ik weet wel dat de inzet op elke medische dienst van een PI zeer groot is.
Juist omdat de medische problematiek enorm complex kan zijn in een setting als deze, is het een uitdaging voor verpleegkundigen en artsen om de gevolgen ervan voor de gedetineerde zo draaglijk mogelijk te maken.
Ik betreur het dan ook ten zeerste dat een ploeg hardwerkende mensen in een penitentiaire inrichting beschuldigd wordt van nalatig handelen. Zolang er geen 'schuld' bewezen is riekt dat naar stemmingmakerij.
Dat de gezondheidstoestand van een gedetineerde soms niet toelaat dat de geboden, adequate hulp succes heeft, wil niet zeggen dat de hulpverlening dan gefaald heeft.


zes reacties op "Sores in de bajes"

Jochem Floor
-1-  Jochem Floor:
Goed punt. Inderdaad, voordat er beschuldigend naar (leden van) de medische dienst wordt gewezen zullen er zeer harde aanwijzingen moeten zijn.

Tegelijkertijd is de oorzaak van de wijzend vinger natuurlijk een andere: gedetineerden kunnen in tegenstelling tot vrijwel iedere andere inwoner van Nederland niet zelfstandig medische hulp naar eigen keuze en inzicht inroepen. In plaats daarvan zal de gevangenisdirectie het hen moeten aanbieden. Dit rechtvaardigt een zeer kritische blik op ieder overlijdensgeval in detentie. Zo nodig gepaard met een strafrechtelijk onderzoek.
yanny scutt
-2-  yanny scutt:
Esther, ik ben zelf zo'n bedrijfshulpverlener waar jij het over hebt en begrijp niet het verband (dat jij legt?) tussen deze groep en de echte medici. (dokters en gediplomeerde verplegers)

Als mensen gevangen zitten hebben zij gewoon recht op redelijke zorg lijkt mij. Als die zorg heeft ontbroken moet er gewoon onderzoek naar worden gedaan.

Kijk maar eens naar de ontwikkelingen rond de Schipholbrand! Volgens mij moet er goed gekeken worden naar de functie's van mensen binnen een ruimte waar mensen opgesloten zitten. Groet; Yanny
estherd
-3-  estherd:
@Jochem: ik ben dat laatste absoluut met je eens, omdat het een bijzondere setting is dienen alle gangen te worden nagegaan van de hulpverleners. Aantijgingen doen voordat er echter degelijk onderzoek wordt gedaan schiet me in het verkeerde keelgat, vandaar dit stukje.
Vergeet ook niet dat een gedetineerde dag en nacht beroep kan doen op medische zorg via de paviljoenmedewerkers (en dit gebeurt dan ook vaak).
Yanny, ik leg geen verband tussen medisch personeel en bedrijfshulpverleners, dus ik begrijp je opmerking niet. Ook artsen en verpleegkundigen moeten leren hoe zij meewerken aan een ontruiming bij brand en hoe zij de AED bedienen, dat weet je niet zomaar omdat je arts bent. Vandaar de broodnodige cursussen.
-4-  :
@esther: Ik denk dat Yanny niet gelooft dat jij een échte, volledig opgeleide verpleegkundige bent, en daarmee niet 'gekwalificeerd personeel'. Ik vermoed dat ze denkt dat je 'slechts' een 'bedrijfshulpverlener' bent, zoals ze er zelf ook eentje is. Vandaar de verwarring.

Overigens lijkt het me een moeilijke setting om in te werken. Het zijn niet zomaar patiënten!
Chris
-5-  Chris:
Bedrijfshulpverlening,medische zorg,geestelijke verzorging,oogarts,tandarts,fysiotherapie,dieetvoedsel...enz enz!!! Het is er allemaal voor de gedetineerden. En als er op een populatie van zo'n 700 man eens eentje dood gaat is dat niet zo vreemd. Na ieder overlijden volgt er een degelijk/grondig onderzoek door de Rijksrecherge onder een ieder in de omgeving van de (ex) gedetineerde. Ik weet waar ik over praat, want ik heb ruim 10 jaar in 1 van de torens gewerkt. Nu al bijna 15 jaar in een andere bajes, met de zelfde service als hierboven beschreven. En getrouwd met een verpleegkundige (HBO-V)!!
-6-  :
@daniel: het is zeker een moeilijke setting, waar allerlei regels gelden die maken dat je creatiever moet zijn in verplegen en zorgen dan in een zorginstelling.
@chris: precies, ik heb ook nog nooit meegemaakt dat er onzorgvuldig met een overlijden is omgegaan of dat er geen adequate hulp is verleend. Juist omdat je voor Justitie werkt ben je misschien zelfs wel NOG zorgvuldiger en check je alles 10x in plaats van 5x.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.