Home > > Het lijstje van Vogelaar

Het lijstje van Vogelaar

Bos en Lommer - Bos en Lommer is officiëel een achterstandswijk, geplaatst op de lijst van veertig van dat soort wijken in Nederland, aangewezen door minister Vogelaar van Wonen, Werken en Integratie.
Volgens een Amsterdamse krant is stadsdeel Bos en Lommer er 'blij mee, al is het natuurlijk een wrange reden om blij te zijn', aldus een woordvoerder.'
Voor de verbetering van de veertig wijken zal de komende vier jaar een miljard euro opgehoest worden. Per wijk zal er gekeken worden hoe werkloosheid, schooluitval en onveiligheid teruggedrongen kunnen worden, in samenwerking met jongeren, bestuurders en woningcorporaties.
Zo zijn bijvoorbeeld alle tien de basisscholen zwart in deze wijk, iets waar ik enorm mee worstel als moeder van een straks schoolgaand kind.
Naast de school vlakbij ons huis is niet zo lang geleden de El Wafa school gekomen, een islamitische school waar zelfs de allerkleinste meisjes een hoofddoek op hebben en jongens en meisjes gescheiden onderwijs krijgen.
Niet bepaald een school die kinderen van allerlei afkomst zal aantrekken en dus wederom een 'zwarte' school, terwijl er juist zo hard geroepen wordt dat Bos en Lommer meer gemengde scholen moet krijgen.

Gebouwd wordt hier genoeg en dat lijkt me dus iets dat van de probleemlijst geschrapt kan worden. Het is juist wrang dat de nieuwe, duurdere woningen mensen met een beter inkomen zullen aantrekken, en de vroegere bewoners van de gesloopte woningen dus niet meer op hun oude stek kunnen terugkeren. Relatief 'armere' bewoners de wijk uitjagen en de rijkere hun plaats laten innemen is niet bepaald bijdragen aan een oplossing voor sociale problemen van Bos en Lommer, maar ze verschuiven.
Het is jammer dat de gegevens waarop de selectie van de wijken is gebaseerd, niet vrij worden gegeven door het ministerie. De reden: 'dan zou er gespeurd gaan worden naar 'de slechtste wijk'.
Ja, en? Ik wil wel heel graag weten wat 'de slechtste wijk' van Nederland is, en waarop dat gebaseerd is. Hoe men precies schooluitval en werkloosheid gaat terugdringen, daar wil ik ook het fijne wel van weten.

Voorlopig hebben we maar af te wachten in Bos en Lommer, tot mevrouw Vogelaar komt ter inspectie. Zal ze de El Wafa school bezoeken? Moeders te spreken krijgen, via een tolk, die alleen buiten komen voor de boodschappen en geen woord Nederlands spreken? Met jongeren praten die, weer of geen weer, in veel te dunne jasjes buiten staan te hangen en 's nachts voor de lol autoruiten in slaan?
Volgens het stadsdeel 'zal de minister meegenomen worden naar gebieden waar de uitzichtloosheid het grootst is, dan kan ze meteen zien waarom we het geld zo hard nodig hebben.'
Ik ben benieuwd of mevrouw Vogelaar binnenkort bij me op de stoep staat.

dertien reacties op "Het lijstje van Vogelaar"

alex
-1-  alex:
Ehhh Esther, zie je niet iets over het hoofd? Nu weten we allemaal dat je voor het stadsdeel pr-stukjes schrijft in de buurtkrant, hoe hosanna het er wel niet aan toegaat, maar waarom schrijf je nooit iets over de stijgende criminaliteit op straat en de groeiende angst onder je buurtbewoners?

Want in Bos en Lommer is de criminaliteit fors gestegen. Dit blijkt uit het Jaarplan Veiligheid van het stadsdeel. Vooral jongeren veroorzaken veel ellende. Volgens onderzoek van bureau O&S is het aantal aangiften van criminaliteit flink toegenomen en voelt 46% van de bewoners zich onveilig in de buurt. Het aantal aangiften van bedreiging steeg met 13%, autodiefstal nam met bijna de helft toe en pogingen tot moord en doodslag zelfs met 64%. Ook het aantal inbraken in winkels en gevallen van huiselijk geweld stegen. Groepen jongeren die rondhangen geven bewoners een gevoel van onveiligheid.

Wellicht is er een relatie te trekken met de eenzijdige samenstelling van de bevolking van Bos en Lommer, de werkloosheid, de eenduidige kleur op de scholen, het gebrek aan integratie, de taalachterstand, de onderdrukking van de vrouw, etc.

Denk je zelf ook niet?
-2-  :
@alex: ik denk dat je me verwart met iemand anders, ik schrijf namelijk geen stukjes voor welke buurtkrant dan ook.
alex
-3-  alex:
Excuses Esther, ik vrees dat ik je inderdaad met iemand anders heb verward.

Blijft de vraag staan waarom je het thema criminaliteit/onveiligheid in jouw commentaar onbelicht laat. In eerdere stukjes over Bos en Lommer blijft dit thema ook onbelicht, en beschrijf je vooral de positieve aspecten van de diversiteit der bevolkingsgroepen.

Dat laatste is uiteraard van belang, er wordt al zoveel ellende over ons uitgestort door de media, maar als correspondente mag de hoofdproblematiek, en de oorzaken daarvan, toch geen onbeschreven blad blijven? Het wekt bij mij de indruk alsof je de sfeer in jouw buurt mooier maakt dan de werkelijkheid is.

groet, alex
-4-  :
Alex, lees je eigenlijk wel eens een stukje voordat je reageert? Volgens mij gaat Esthers bijdrage bij uitstek over de schaduwzijde van Bos en Lommer. Ze heeft het over segregatie, zwarte scholen, mensen die geen woord Nederlands spreken, werkloosheid, schooluitval, rondhangende jongeren en vandalisme. Me dunkt dat je onmogelijk kunt beweren dat ze “het thema criminaliteit/onveiligheid onbelicht laat”, laat staan dat ze “de sfeer in (haar) buurt mooier maakt dan de werkelijkheid is”.
Joop
-5-  Joop:
@ Alex.
Ik volg je niet helemaal. Volgens mij verfraait Esther de werkelijkheid allerminst. Ik zou eerder zeggen dat ze de overkill aan negativiteit die de buurt over zich heen krijgt af en toe terecht nuanceert (en soms zoals nu -even terecht- niet)
Overigens dat jaarplan ken ik niet, daarentegen weet ik dat B&L op de objectieve en subjectieve veilgheidsindexen niet eens zo slecht uit de bus komt, dit geldt ook voor het leefbaarheidsoordeel; deze is de afgelopen jaren toegenomen. Desondanks is de wijk naturlijk allerminst gevrijwaard van problemen.
alex
-6-  alex:
Wieland, lees je eigenlijk wel eens een reactie voordat je reageert? :-) De citaten die je gebruikt hebben betrekking op Esthers eerdere stukjes. Als ik me niet vergis is dit Esthers eerste bijdrage waarin ze mondjesmaat de problemen schetst in Bos en Lommer, en dat aan de hand van een lijstje van een of andere hotemetoot uit het kabinet. Alsof Vogelaar iets nieuws te melden heeft.

Als ik Esthers stukjes over Bos en Lommer, en de stukjes van nog een paar correspondenten, als enige bron zou hanteren, dan zijn er in bepaalde (probleem)wijken geen problemen te bespeuren.

@Joop: door problemen niet te benoemen, verfraai je de situatie in de buurt. Dat heeft niets met nuance te maken. Voor mij is dat zo klaar als een klontje.
-7-  :
@Alex: Als je Amsterdam Centraal als enige bron zou gebruiken om je een volledig beeld te vormen van de toestand in de stad, dan sla je de plank behoorlijk mis. Al was het maar omdat onze redactie allerminst een representatieve dwarsdoorsnede van de bevolking vormt, of omdat we niet in alle stadsdelen correspondenten hebben.

Wij pretenderen ook helemaal niet dat we een compleet beeld van het nieuws geven. We zijn de NOS niet. Sterker nog: slechts enkele redacteuren van AC zijn in real life professionele journalisten. Welkom in de wereld van de weblogs.

Amsterdam Centraal is een site van en voor bewoners van Amsterdam, die daar verslag doen van hun beleving van de stad of de buurt. Dat is per definitie persoonlijk, eenzijdig en niet representatief.

Je dicht ons pretenties toe die wij helemaal niet hebben, en verwijt ons vervolgens dat we die niet waarmaken. Maar AC is geen nieuwssite of sociaal-wetenschappelijk tijdschrift, maar een discussieplatform. Niet de voorpagina van de krant, maar de opiniebijlage. Je mag het gerust oneens zijn met Esther of de andere correspondenten, en dan kun je met ons in debat - liefst op een wat minder bijterige toon. Maar je kunt niet eisen dat correspondenten in hun stukjes hun best doen om nauwgezet “de werkelijkheid” (welke dat ook moge zijn) te beschrijven: de stukjes op AC gaan over de persoonlijke belevingen en opvattingen van de auteurs, en zijn niet het resultaat van grondige journalistieke research of sociologisch onderzoek.

Esther kiest er - gelukkig, zou ik zeggen - voor om in haar bijdragen soms wat tegenwicht te bieden aan de gangbare negatieve toonzetting van reportages uit Amsterdam-West. En dat doet ze uit de grond van haar hart.

Dát is de functie van AC. Niet per se de bestaande beelden bestendigen, maar eigenwijs opschrijven hoe échte bewoners van de wijk hun dagelijks leven ervaren. Wat nog niet wil zeggen dat we onze koppen in het zand steken voor de negatieve kanten, getuige bijvoorbeeld het bovenstaande stukje, of de soms felle kritiek die ik op het leven in mijn eigen stadsdeel lever. Overigens tot ongenoegen van andere AC-bezoekers, die juist liever blijmoedige verhalen uit de Bijlmer lezen.

Ik mag hopen dat je Amsterdam Centraal niet als enige bron zou hanteren, dat zou bijzonder dom zijn. Je vertrouwt voor je landelijke nieuwsvoorziening toch ook niet uitsluitend op GeenStijl of Sargasso?
alex
-8-  alex:
Dank voor deze uitgebreide toelichting Wieland. Helder. (maar ben ik dan zo bijterig?)
DonP
-9-  DonP:
Ben het helemaal met Wieland van Dijk eens.
yanny scutt
-10-  yanny scutt:
Esther, Ella kan komen en het gaat niets uitmaken.

Rita verdonk is in Slotermeer geweest (iedereen enthousiast!) en het maakte niets uit.

Ayaan was in nederland en we doen alsof ze niet meer bestaat.

Het zijn de vrouwen die een verschil kunnen maken in een maatschappij die weer heel eng en onderdrukkend dreigt te worden voor.. Ja! vrouwen.. Hoog tijd dat vrouwen elkaar weer eens gaan steunen lijkt mij!

Laat de mannen in hun waarde (met of zonder kopje thee) Groetjes; Yanny

Groet; yanny
mevr vogelaar
-11-  mevr vogelaar:
nal tabon djemekoem
usti
-12-  usti:
En daar is het 'kopje thee' van Yanny weer...
-13-  :
@usti: :))

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.