Annemiek Onstenk

Auteur

Annemiek Onstenk is freelance journalist en staat voor maatschappelijk betrokken en kritisch schrijven. Over stadspolitiek, zorg, welzijn, jeugd, diversiteit en lokaal sociaal beleid.

Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.