Home > > Zoenoffer aan het IJ

Zoenoffer aan het IJ

Azartplein. Foto: Annemiek Onstenk.

Een paviljoen in het IJ bij het Java eiland en een aanlegsteiger voor een toeristische pont, omgeven door wachtplaatsen voor binnenvaartschepen om te voorkomen dat het paviljoen wordt aangevaren. En dat allemaal om onder een schadeclaim uit te komen.

Dat is geen goede binnenkomer, maar wel de achtergrond van het plan van Converse DC, stadsdeel Oost en gemeente Amsterdam om ter hoogte van het Azartplein een pier in het water te bouwen, met horeca, parkeergelegenheid en een aanlegsteiger. Ontwikkelingsbedrijf Converse DC deed stadsdeel Zeeburg in 2009 namelijk een voorstel voor een dergelijk paviljoen, maar dan een stuk westelijker, aan de Sumatrakade.

Het stadsdeel had er oren naar en Converse DC maakte een concreet plan. Het Havenbedrijf tekende echter bezwaar aan: de veiligheid was niet gegarandeerd, vanwege het draaien van grote cruiseschepen op die plek.

Dat was een streep door de rekening. Converse DC dreigde met een schadeclaim, die gemeente en stadsdeel willen voorkomen door het ontwikkelingsbedrijf een andere locatie aan te bieden. Bij het Azartplein dus. Zo werd een aanvankelijk commercieel plan een publieke aangelegenheid, waarin inmiddels al flink is geïnvesteerd.

Stadsdeel Oost, dat er naast de problemen rond het gebouw MuzyQ, geen affaire bij kan hebben, liet een nieuw plan voor een paviljoen in het IJ uitwerken. In de voordracht aan de deelraad doet het stadsdeelbestuur alsof het kale Azartplein wel een pleziervoorziening als de geplande horeca met terras kan gebruiken. Eind september kreeg het ruimtelijk ontwerp de steun van de deelraad. De infrastructuur zal voor rekening van de gemeente komen, Converse DC bouwt het paviljoen.

Gemor in de buurt
Gelukkig stelt de centrale stad als voorwaarde dat er voor uitvoering van het plan draagvlak in de buurt moet zijn. En in die buurt wordt gemord. De omgeving van het Azartplein is prachtig, winderig en weids, maar allesbehalve uitgestorven. Naast druk verkeer van vrachtschepen en plezierboten, zijn er op het water geregeld politieoefeningen en zeil- of andere waterevenementen. Van voor- tot najaar meren op de beoogde locatie elke weekend grote drijvende motels aan, jarenlang met dag en nacht ronkende generatoren. Tijdens Sail namen de koningin en haar oudste zoon er de vlootschouw af, etc.

Op de wal zijn al verschillende horecagelegenheden, waaronder het Open Haven Museum en café De Zuid. Het Azartplein zelf is het eindpunt van tramlijn 10. Het Java- en het KNSM-eiland trekken ook zonder paviljoen al veel bezoekers en dagjesmensen. Een paar jaar geleden is de bewoners van het Java-eiland bovendien ‘hun’ pontje naar het centraal station ontnomen. Zou een nieuwe pont dan wel te exploiteren zijn?

Afbraak sociale infrastructuur
En daarbij: hoeveel Amsterdammers verliezen komende jaren hun baan, hun buurthuis, hun museum, hun dagbesteding en hun kinderopvang? Het is vreemd dat een claim als die van Converse DC de gemeente beweegt tot investeren in commerciële infrastructuur, terwijl zij tegelijkertijd zoveel sociale en culturele infrastructuur moet afbreken.

Azartplein


zeven reacties op "Zoenoffer aan het IJ"

JohnN
-1-  JohnN:
Converse DC deed een voorstel en het stadsdeel 'had er wel oren naar'.
Ging het zo?
Of ging het zo: 'het stadsdeel gaf Converse DC opdracht tot een ontwerp plan'.
In het eerste geval zou ik zeggen: normaal bedrijfsrisico voor Converse DC, je doet regelmatig proposities, soms win je wat, soms verlies je wat. Als Havenbedrijf Amsterdam terecht bezwaren maakt komt er dus geen vergunning. Kwestie van "jammer dan". Geen reden tot vrees voor een schadeclaim.
Als de tweede versie de gang van zaken was, en het initiatief tot maken van een ontwerpplan ging dus van stadsdeel uit, heeft iemand zijn huiswerk niet goed gedaan. Stadsdeel had moeten uitzoeken wat de haalbaarheid was (dus checken met Havenbedrijf) vooraf. Slecht ambtelijk werk waaruit consequenties moeten getrokken.
Het bedenken van "dan maar wat anders" om de kool en de geit te sparen, is het stapelen van fout op fout.
Suffie
-2-  Suffie:
John, ook als een bedrijf de initiator van een plan is, mag hij garanties in de overeenkomst inbouwen. Zodra het stadsdeel akkoord is, zijn beiden volwaardig partner met gelijke verantwoordelijkheden. Oftewel, het maakt niet uit hoe het gegaan is, in geen van de gevallen kan het stadsdeel zomaar 'toch maar niet' zeggen. Als het stadsdeel iets te verwijten valt is het dat ze het oordeel van het havenbedrijf als ontbindende voorwaarde hadden moeten opnemen.
JohnN
-3-  JohnN:
@ Suffie:
Dit is mijn derde poging. Ik hoop dat mijn reactie nu niet in "outer space" verloren gaat.
Wie vrijblijvend een plan aanreikt heeft niet a priori recht op betaling, zelfs niet als het om een aanbesteding met meerdere aanbieders gaat, in dat geval wordt er hooguit een redelijk bedrag voor de te maken kosten voorzien.
Hier biedt één aanbieder uit eigen initiatief een leuk plannetje aan.
Als het stadsdeel erop reageert in de trant van "laat eens zien hoe het er uit zou kunnen zien" is er nog geen sprake van een "akkoord". Wel verstrijkt er intussen tijd, die natuurlijk benut (zou moeten) worden om eens te sonderen bij potentiële belanghebbenden die doorslaggevende bezwaarmakers kunnen zijn. Bij bouwen in het IJ is ongetwijfeld het Havenbedrijf eerste aanspreekpunt. Als het stadsdeel dit verzuimde is er sprake van een ambtelijke miskleun. Maar of dit recht geeft op een omvangrijke claim is zeer de vraag zolang er nog geen akkoord over een opdracht is.
Heeft het stadsdeel duidelijk de indruk laten ontstaan bij Converse DC dat het al "kast in het bakkie" was kan ik me voorstellen dat juristen wel brood in deze casus zien. Maar (uit angst?) aanbieden van een vervangende project (zonder concurrentie?) ter compensatie is natuurlijk wel een overtreffende trap van goedmakertje. Ik ben benieuwd hoe dit verder afloopt en wat nu eigenlijk precies de gang van zaken is geweest.
JohnN
-4-  JohnN:
tja mijn vingers zijn te dik voor die kleine toetsjes... het moest natuurlijk "kat in het bakkie" zijn
Jacob
-5-  Jacob:
Is dit een tendentieus stuk van een betrokkene? Mij lijkt het een positieve ontwikkeling in een nog rustig deel van de stad!
Het argument van de afbraak van sociale infrastructuur wordt er met de haren bijgetrokken, hetgeen de discussie vertroebelt. Slecht stuk!
Arnoud
-6-  Arnoud:
@Jacob: Dat je het met de inhoud niet eens bent maakt het nog niet tot een 'tendentieus' en slecht stuk. Voor dergelijke kwalificaties lever je veel te weinig onderbouwing.
Dus als je zélf de discussie niet wil vertroebelen, had je beter de eerste en laatste zin van je reactie kunnen weglaten. Dan staat het meteen ook wat prettiger.
Naar mijn mening kunnen er best kanttekeningen gemaakt worden bij de keuzes die een stadsdeel maakt qua investeringen. Immers, er wordt gigantisch bezuinigd en dan mag je best de vraag stellen of zo'n paviljoen niet even een paar jaar kan wachten als er aan de andere kant wél wordt ingegrepen op sociale infrastructuur.
Annemiek  Onstenk
-7-  Annemiek Onstenk:
Converse DC nam het initiatief voor het paviljoen. Stadsdeel Zeeburg had er oren naar.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.