Home > > Swingen met je kwelgeest

Swingen met je kwelgeest

We gaan het meemaken. Bij de oer-Hollandse soap Goede tijden, slechte tijden is in een van de laatste afleveringen een homo in elkaar geslagen, door een huisarts nog wel, in zijn rol als vader. Terwijl in Amsterdam Marokkaanse en homo/lesbische Nederlanders (m/v) met elkaar staan te swingen op een feestje.
Het was op een receptie van Connecting Differences, bedrijf van Chris Bouma die zich heeft gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van groepen mensen die in het wild vaak op gespannen voet leven.
Trainingen en groepsbijeenkomsten dienen om elkaar te leren kennen en wederzijds onbegrip en wantrouwen te overwinnen.
Het gaat Connecting Differences om mensen afkomstig uit een heel spectrum, ook om uitersten. Joodse mannen die niet met een keppeltje over straat durven en moslima’s die worden lastiggevallen vanwege hun hoofddoek, maar ook Marokkaans-Nederlandse jongens die in bars worden geweigerd.
Niet alleen homo’s die bang zijn hand- in-hand te lopen, maar net zo goed PVV-stemmers die voor racist worden uitgemaakt en allochtone jongeren die geen stageplek of baan krijgen.
Gemakkelijke indelingen in daders en slachtoffers worden vermeden.

Connecting Differences zet op professionele wijze voort wat onder andere oud-stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Slotervaart/Overtoomseveld politiek begon.
Als bekende Marokkaanse Nederlander predikte hij tolerantie voor en normaal doen over homoseksualiteit. Bij Connecting Differences zaten en zitten betrokken groepen bij elkaar om dat in de praktijk te oefenen.

Connecting Differences is niet de eerste of enige die probeert slechte, respectloze en discriminerende gewoontes af te leren en wederzijdse vooroordelen te overwinnen. Maar alle bijdragen helpen.
We gaan zien of hun werk leidt tot prettiger samenleven in Amsterdam. En vooral: of het aantal aangiften en meldingen van discriminatie en geweld minder wordt.

Foto: Claudia Kamergorodski.

zeventien reacties op "Swingen met je kwelgeest"

JohnN
-1-  JohnN:
Misschien moet het wel zo.
Gewoon al die mensen die het met elkaar zo verschrikkelijk eens zijn over de anderen allemaal bij de kladden pakken en dwingen samen te communiceren op een goede manier. Nu het onverplicht theedrinken zoveel weerstand oproept.
JohnN
-2-  JohnN:
Een bezwaar: waarom moet zo-n initiatief nu weer xenofiel connecting differences heten? Wat is er mis met Verschillen verbinden? Gaat het daar dan niet om? Het enige wat men gemeen heeft is juist de kennis van de Nederlandse taal (mag ik hopen).
Modieus gedoe al die engelse kreten, maakt heus geen indruk. Leer eerst goed Nederlands, dat laat bij geboren Nederlanders ook vaak genoeg te wensen.
De Lutsjes
-3-  De Lutsjes:
Een nieuwe goeroe???

Ho, ho, ho roepen terwijl men over de hete kolen loopt?
Kassa....!
Otto
-4-  Otto:
Ik geloof niet dat deze methode zal werken omdat dit van betrokkenen zelf uit zal moeten komen. Chris Bouma zal wel goed verdienen hiermee denk ik, en het zal me niks verbazen als het om subsidiegeld gaat.
JohnN
-5-  JohnN:
@Otto: Als je gelijk hebt, zou het kunnen zijn dat Chris Bouma gewoon een ondernemertje is op zoek naar weer een gat in de markt . De liefde voor Engelse kreten lijkt wel verdacht. Toch moeten we niet (ver)oordelen voor het bewijs geleverd is. Misschien is de man wel heel bevlogen
Otto
-6-  Otto:
@JohnN: Jawel jawel, een ieder is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Daar ben ik helemaal voor.
Arnoud de Jong
@JohnN: het viel mij ook meteen op. Verschillen Verbinden allitereert nog eens veel mooier. Maar ja, wie ben ik om er wat van te zeggen, met een weblog dat Verbal Jam heet? ;-)
De Lutsjes
-8-  De Lutsjes:
@Mevrouw Onstek:

Na herlezing van Uw bijdrage, moeten wij tot de conclusie komen dat de inhoud hiervan erbarmelijk slecht is. U heeft het bijvoorbeeld over de homo/lesbische Nederlanders (m/v): ooit een lesbische homosexuele man ontmoet? Groepen mensen die in het wild(!)op gespannen voet zouden leven.
Uitersten(!) zoals Joodse mannen...

En dan het slotaccoord: wat zou het eventueel, verminderd aantal meldingen van discriminatie, etc. kunnen zeggen over het welslagen van CD? Bouma zou als geen ander moeten weten dat aangiften door de homosexuele medemens veelal om diverse redenen nooit plaatsvindt.
Uw bijdrage heeft meer weg van een ordinaire promo voor CD.
JohnN
-9-  JohnN:
@De Lutsjes - ook voor U (pluralis majestatis?) geldt dat aannamen geen bewijzen zijn, dus Uw conclusie is (heel mild gezegd) prematuur.
Arnoud de Jong
@De Lutsjes: aangezien u (ook) taaltechnisch gezien altijd zo kritisch bent, moet ik u toch meegeven dat homoseksueel niet met een x geschreven wordt.
De Lutsjes
-11-  De Lutsjes:
@Arnoud de Jong:
Bij een ander onderwerp hebben wij de heer Bart er al eens op gewezen dat wij het -speelse taalpurisme- aanhangen, vandaar.

@JohnN:
U heeft gelijk daar waar het onze bijdrage van 28 maart j.l. betreft. Om in CD-termen te blijven: the benefit of the doubt.
Bart
-12-  Bart:
@ Lutsjes: het minste wat u kunt doen is de naam van de correspondent correct spellen!
En gezien het feit dat U (pl. maj.) nog geen enkele poging heeft ondernomen om een werkelijk goed onderbouwd artikel over een prangend Amsterdams onderwerp te schrijven, geeft mij de ernstige indruk dat u vieren er slechts op uit bent om (uitgedrukt in 'plat' Amsterdams) deze site te verzieken!
Uw zgn. 'speelse taalpurisme' brengt u helaas niet verder dan platitudes en gemeenplaatsen, van enige inhoudelijkheid is bij uw gezelschap geen sprake, dat memoreerde ik al eerder!
Ik, en ik denk ook de webbeheerder, en vele andere respondenten, zouden het op prijs stellen dat u zich beperkt tot commentaar op het onderwerp, voorzien van argumentatie ...
De Lutsjes
-13-  De Lutsjes:
@Bart:
Inderdaad, U treedt in herhaling!
Wellicht is het U ontgaan dat wij duidelijk aangegeven hebben de bijdragen op AC zo af en toe van commentaar te zullen voorzien, hetgeen wij dan ook doen, getuige onze opmerkingen aangaande het onderwerp -swingen met je kwelgeest-. Verdere beredenering is in dit geval zinloos. Voorts hebben wij ons verre van onbetuigd gelaten in de discussie m.b.t.-de drijvende woonwagen-.

Dat wij een bepaalde respondent steeds op de korrel nemen, heeft van doen met de laatdunkende houding die zij inneemt m.b.t. de bewoners van Amsterdam, dit in de hoop dat zij tot inkeer komt. Voorshands lijkt deze hoop helaas ijdel.

Het is nu eenmaal zo dat niet alle onderwerpen onze interesse hebben en soms mengen wij ons niet in een discussie, simpelweg omdat wij niet ter zake kundig zijn.
Verder zijn wij er in het geheel niet op uit deze site te verzieken (versjteren heet dat overigens in plat Amsterdams!) in tegendeel, maar wie kaatst kan nu eenmaal de bal verwachten en dat geldt zeker ook voor U.

Welnu, U kunt een tevreden mens zijn, immers we hebben ons beperkt tot commentaar op Uw onderwerp.
Overigens, de slordigheid m.b.t. de tenaamstelling van Mevrouw Onsteng, valt ons aan te rekenen.
Bart
-14-  Bart:
@ Lutsjes: 'versjteren' is jiddisch, verzieken gewoon plat Amsterdams...
De Lutsjes
-15-  De Lutsjes:
@Bart:

Kwats; voor de goede orde:

Veel woorden in het 'plat Amsterdams' vinden hun oorsprong in het Hebreeuws en het Jiddisch.

Wij worden onderhand -gallish- van U, boterletter!
Bart
-16-  Bart:
@ Lutsjes: 'Quatsch', verbastering van het nederduits, 'gallies' is dan weer Jiddisch, en 'boterletter'is beleefd voor l*l, ook gewoon plat....
Tja, als u zo doorgaat met reageren wordt deze rubriek een 'matzebrij'.....(jiddisch voor 'zooitje')
De Lutsjes
-17-  De Lutsjes:
@Bart:

Halfzacht persoon = Boterletter

Zullen we het hierbij laten....?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.