Karel Wasch

Auteur

Karel WaschKarel Wasch (1951) is dichter, biograaf en romanschrijver. Tevens is hij redactielid van het literaire tijdschrift Nynade.
Hij treedt regelmatig op in OBA-Live, het radioprogramma van Theodor Holman.
Voor Amsterdam Centraal schrijft Karel Wasch literaire en andere culturele bijdragen.

Meer over Karel Wasch en zijn oeuvre is te lezen op zijn eigen website.

Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.