Arie van Staveren

Deliberatieve democraat; geinteresseerd in oude geschiedenis van Amsterdam; politieke junkie; 28 jaar in Amerika gewoond; jazz fanaat; voorzitter stichting Singelgrachtwacht.nl; studeerde politieke & sociale wetenschappen UvA; schudde de hand van Lennon & McCartney bij rondvaart in ’64.

Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.