Home > > Bananenrepubliek Amsterdam

Bananenrepubliek Amsterdam

Schip loopt binnen bij IJmuiden - Foto: Hans905 via Flickr CC

Onderlinge afspraken zijn een logisch en onvermijdelijk gevolg van een coalitie van politieke partijen. Maar de laatste tijd wordt de Gemeenteraad wel flink door dit gedoe buitenspel gezet.
Dat coalitieafspraken tot echt smerige politieke spelletjes leiden werd recentelijk heel duidelijk. Eerst die geheime afspraak tussen VVD, PvdA en GroenLinks over de parkeertarieven om parkeergarages mogelijk te maken. Daarvan wist de gehele gemeenteraad niets, wat resulteerde in een bizar circus tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering.

Nu blijkt ook dat de gemeenteraad niet is geïnformeerd over het bezwaar van topambtenaren tegen het vernieuwen van de zeesluis bij IJmuiden. Het Parool wijdt slechts één artikel aan deze ondemocratisch schandalen en daar blijft ‘t bij.

Hilhorst kreeg een motie van wantrouwen aan z’n broek over de kwestie met de 180 miljoen verkeerd overgemaakte toeslagen. Hij deed ‘t niet persoonlijk, maar is wel verantwoordelijk. De hele gemeenteraad houdt zich nu koest over wat Eric v.d. Burg en nu weer wethouder Ossel uitspoken. Je zou  toch een reeks moties van wantrouwen verwachten. Maar niets. Geen kik! Wat een bananenrepubliek!

Veel Amsterdammers maken zich grote zorgen over verdere lastenverzwaring die op hen afkomt. Burgerparticipatie betekent voor de overheid dat je je eigen financiële moeilijkheden moet oplossen, voor je eigen bejaarde ouders moet zorgen, op je eigen kleinkinderen moet passen. We zijn murw gedraaid door het politieke en ambtelijk stelsel dat misleidt en geheime afspraken met elkaar en met aannemers maakt.

Hoe meer je weet over de overheid, hoe meer je daar iets aan wilt doen. Maar ook: hoe minder je jezelf daartoe in staat acht. Want het is ingewikkeld, ver weg, onoplosbaar. Wij zien kennelijk ons eigen belang niet meer.  We stressen over urgentere zaken en/of we zijn te veel van ons idealisme kwijtgeraakt. Want onrecht wordt te veel en te vaak als business as usual'ervaren. Idealisme slaat dan om in cynisme.

Wat moet een kiezer hiermee? Wethouder Pieter Hilhorst lijkt de enige politicus die het belang van alle Amsterdammers voor ogen heeft. De rest is niet te vertrouwen.

Foto: Hans905 via Flickr (CC).


twee reacties op "Bananenrepubliek Amsterdam"

huub verweij
-1-  huub verweij:
Spijker op de kop! Zogenaamde 'side-letters' dienen te worden bevraagd door de raad bij aanvang van de collegeperiode en indien het college stelt dat die er niet zijn dan moet de raad kunnen vertrouwen op de eerlijkheid van het college. Nu blijkt dat er kennelijk wel afspraken zijn die onbekend zijn gebleven voor (een deel) van de Raad dan is het zaak om dit stevig aan te pakken. Toch is deze kwestie niet geheel te vergelijken met de SLUIS. Ambtenaren die waarschuwen tegen een bepaald besluit zijn kennelijk in dit geval wel serieus genomen want door aanpassingen in de aanpak is uiteindelijk het ' nihil obstat' gegeven door de rapporteurs. Daarmee heeft de wethouder de raad benaderd en het is onduidelijk of de wethouder willens en wetens de raad verkeerd heeft voorgelicht. Het is aan een wethouder om vooraf zijn ambtenaren aan het woord te laten en eventueel aanbevelingen die in de voor rapportage staan al dan niet over te nemen. Het is aan de raad om alle stukken te ontvangen inclusief de rapportage met aanbevelingen en daar al dan niet mee in te stemmen. Ambtenaren die het er niet mee eens zijn moeten dat dan maar melden maar niet via de pers en anoniem, desnoods als klokkenluider. Ik vind echt dat ambtenaren die oprecht menen dan zaken niet goed worden voorgesteld aan de Raad dit via de normale wegen moeten melden. Het anoniem lekken naar de pers is ongepast en doet ook de zaak waar ze voor zeggen op te komen geen goed. Ik vind het zelfs een beetje laf en ik neem hun kritiek daarmee ook niet echt serieus. Bestuurders in onze stad dienen blind te kunnen vertrouwen op het ambtenarenkorps en daarin dienen ambtenaren indachtig hun eed ook de zuivere waarheid te spreken naar die bestuurder. Indien de bestuurders anders beslist om hem moverende redenen dan is het aan de raad om door te vragen en de stukken goed te lezen. Het rapport geeft in feite groen licht zoals ik begrijp uit de media, na de aanpassing! Dat is wat anders dan het maken van afspraken die niet kunnen worden gecontroleerd door de Raad, ons hoogste democratische orgaan.
Herbert
-2-  Herbert:
Ik ben het helemaal eens met het verhaal van Huub Verweij. Het advies van die ambtenaren was gericht aan de wethouder of zo je wilt aan het College. Die hebben beiden het recht om van dat advies af te wijken daar is niets ondemocratisch aan en ook niet aan het achterhouden van informatie

De Gemeenteraad van Amsterdam heeft de hardnekkige neiging om mee te besturen. Maar dat is helemaal haar taak niet. Besturen doet het College, de Raad stelt de kaders en controleert het College

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.