Home > > Waar is de logica inzake de bouw van de Singelgrachtgarage?

Waar is de logica inzake de bouw van de Singelgrachtgarage?

Protest tegen Singelgrachtgarage - eigen foto.

Zoals bekend heeft de Gemeenteraad eind vorig jaar het groene licht gegeven voor de bouw van de Singelgrachtgarage. Ondanks dat naar aanleiding van een rechtszaak de Raad van State nog geen definitieve uitspraak heeft gedaan, besloot onlangs het College B&W bij monde van wethouder @Sharon_Dijksma zo spoedig mogelijk met de bouw te willen beginnen.

Los daarvan zetten vele betrokken en bezorgde bewoners & organisaties echter wel grote vraagtekens bij de logica van dit besluit:

• De impact op de gezondheid van scholieren en buurtbewoners wordt totaal genegeerd (zie deze brief van de heer Gofferjé voorzitter van de Stichting de Groene Reael: Brief hr Gofferjé aan Gemeenteraad.pdf (4675707) 

• Het ontbrak aan voldoende draagvlak onder buurtbewoners; slechts een piepklewat werd genegeerd toen daarna heel stadsdeel West hierover mocht beslissen (ver-van-mijn-bed-show)

• Veel garages zijn chronisch slecht bezet met als gevolg jaarlijks miljoenen exploitatieverlies. Desondanks toch nog een garage erbij in de binnenstad?

• Het coalitie-akkoord vermeldt "geen nieuwe garages meer in de binnenstad". Het begrip -nieuw- is bij de gemeente kennelijk een rekbaar begrip. Ja, de raad gaf vorig jaar het groene licht. Maar er staat nog geen contract uit in de markt; laat staan een getekend contract en dus nog geen schop in de grond. Nee zegt het College; dit is geen nieuwe garage want het bouwbesluit werd door de vorige coalitie genomen en valt niet onder ons coalitie-akkoord. En daarmee is dat besluit kennelijk in beton gegoten. Serieus?

• Het Mobiliteitsfonds is ontoereikend om de vele infrastructuur projecten te kunnen uitvoeren. Het budget van het ministerie IenM ligt voor de komende 10 jaar  vast (vrijwel alles naar asfalt) en suggereert publiek-privaat financiëring te regelen (bv pensioenfondsen). Maar wel geeft de gemeente €80 miljoen uit om deze garage te bouwen èn met een gepland exploitatieverlies van €140 miljoen!

• 25% van de 800 plekken in deze garage is gereserveerd voor bezoekers! Waardoor er nog meer verkeer de binnenstad wordt ingetrokken. Hoe zo een autoluwe stad?

Is deze mix van een bewoners/bezoekers garage bewust gekozen om tzt dat bezoekerspercentage te verhogen om zo dat exorbitante exploitatieverlies enigszins te verminderen? Want wie weet gaan bewoners massaal autodelen of doen zelfs afstand van hun auto...

• Ten slotte. Velen hebben bovenstaande vragen & opmerkingen meerdere malen en nog heel recent aan het College en Gemeenteraad gesteld. Maar tot op heden geen enkele reactie. Dat belooft weinig goeds van een stadsbestuur wat Democratie en Burgerparticipatie zo hoog in het vaandel heeft staan.

Lees meer: singelgracht-garage.webnode.nl/

Protest tegen Singelgrachtgarage


vijf reacties op "Waar is de logica inzake de bouw van de Singelgrachtgarage?"

R. Bosgraaf
-1-  R. Bosgraaf:
De link naar de brief werkt niet.
JohnN
-2-  JohnN:
Sharon Dijksma...
Arnoud
-3-  Arnoud:
@ R. Bosgraaf: de link functioneert inderdaad niet. We nemen contact op met de auteur.
@ JohnN: Sharon Dijksma is correct. Alleen is hier haar naam op Twitter gebruikt.
JohnN
-4-  JohnN:
Voortschrijdend inzicht is iets waar bestuurders vaak moeite mee blijken te hebben. Men houdt liever vast aan een eerder genomen besluit om in een oude groef te blijven ronddraaien. Natuurlijk zijn nieuwe parkeerkelders in de binnenstad strijdig met de algemeen sterke wens voor autoluwheid. Plannen die voor uitvoering niet meer stroken met voortschrijdend inzicht kunnen heel eenvoudig afgeblazen worden.
Arnoud
-5-  Arnoud:
Update: de link naar de brief is gerepareerd, het bestand is nu rechtstreeks van AC te downloaden.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.