Home > > De stad van hun dromen

De stad van hun dromen

Pakhuis De Zwijger - Foto: Panoramio

Afgelopen dinsdag kwamen de lijsttrekkers van de PvdA, GroenLink, SP en Red Amsterdam in Pakhuis de Zwijger bijeen om te praten over hun dromen voor de stad. Om beurten mochten zij hun droom verwoorden. Diverse onderwerpen kwamen voorbij zoals onderwijs, armoede, betaalbare woningen.

Belangrijke zaken waar deze linkse partijen graag wat aan willen doen. Ze waren het eigenlijk allemaal met elkaar eens dat deze problemen moeten worden aangepakt. Maar het publiek hoorde nauwelijks enig verschil tussen de vier lijsttrekkers. Hun antwoorden op de slotvraag met alle vier tegelijk op het podium wat hen onderscheid voor de komende verkiezingen en welke oplossingen zij voor ogen hadden gaf geen enkele duidelijkheid.

Tja, daar is geld voor nodig hoorde het publiek; maar hoeveel en waar vandaan? Tja.

Het publiek mocht geen vragen stellen maar op dat moment kon een toehoorder zich niet langer inhouden en schreeuwde: "Het parkeerfonds!"

Na afloop sprak ik met de lijsttrekker van GroenLinks, de heer Rutger Groot-Wassink. Net zoals de PvdA is ook zijn partij voorstander om iets uit het Parkeerfonds te halen voor andere zaken. Maar zei hij, dat is geoormerkt geld!

Er ontspon een discussie over 'geoormerkt'.
Veel mensen hebben, of hadden, geld geoormerkt voor bv. studiekosten voor hun kinderen of voor pensioenaanvulling. Maar dan verlies je je baan, of het dak begint te lekken. Wat doe je dan? Blijft dat potje opgespaard geld dicht? of peuter je het open met een diepe zucht en bel je een dakbedekker? Daar hoef je niet lang over na te denken.

Maar bij de gemeente ligt dat anders. Van dat Parkeerfonds blijf je af; de besteding daarvan is voorbestemd. De gemeente moet o.a. door de crisis steeds meer bezuinigen en heeft ook ruim 4 miljard schuld en betaalt jaarlijks daarover 110 miljoen rente. Dan maar links en rechts verder bezuinigingen; weinig of niets doen aan werkeloosheid.

Maar van dat Parkeerfonds blijf je af! Begrijpt u het?


dertien reacties op "De stad van hun dromen"

Robert Follon
-1-  Robert Follon:
Ik was hierbij ook aanwezig en niemand, maar dan ook werkelijk NIEMAND in het publiek heeft "Het Parkeerfonds" gescandeerd en evenmin gefluisterd of het woord überhaupt uitgesproken. Dus houd je svp een beetje bij de feiten.

En de analogie met een persoonlijk budget gaat niet op; of hef je eerst belasting bij je kinderen en huisgenoten om later iets t.b.v. hen te bekostigen, waarna je na het verlies van jouw baan je het geld aan jezelf toebedeelt?
Arnoud
-2-  Arnoud:
Hmm, dan zijn jullie toch op z'n minst zelf in gebreke gebleven. ;-)
Arie van Staveren
Robert,
Dan moet je toch maar een gehoorapparaat aanschaffen want ik was die schreeuwlelijk. En niet alleen 'het parkeerfonds!' maar ook 'schrap dan de Singelgrachtgarage!" Er zijn video & audio opnamen gemaakt die die kreten keurig hebben vastgelegd. Onbegrijpelijk hoe je dit hebt kunnen missen!
Robert Follon
-4-  Robert Follon:
Aan je bio te zien, waren John, Paul, George & Ringo de laatsten bij wie je wel opviel...

Maar 'geoormerkt geld' zit in heel veel potjes hoor; en ook nog eens veel meer geld dan het parkeerfonds, alleen doen daarin de (met name) Linkse bestuurders minder graag publiekelijk een greep (want auto's zijn de bron van alle kwaad zoals wij allen immers behoren te weten en alle automobilisten zijn rechts en antisociaal)...
JohnN
-5-  JohnN:
Wat een onwrikbaarheid van eigen gelijk lees ik hier weer. Op die manier wordt het nooit wat met de stad. Jammer toch, want ik heb gisteren nog een mooie binnenstadwandeling gemaakt met iemand die binnenkort een groepje Zuid-Afrikanen ontvangt. Kon onderweg op heel veel mooie dingen wijzen en hier en daar een enkel puntje: "dit is jammer, maar misschien doen ze daar binnenkort ook nog iets aan".
Rolf
-6-  Rolf:
Het 'parkeerfonds' betreft 'het Centraal Mobiliteitsfonds en de Stadsdeelparkeerfondsen', vastgelegd in deze verordening: http://decentrale.regelgeving.overheid.n..

Er zijn twee inkomstenbronnen: opbrengst bezoekersparkeren gaat naar het Mobiliteitsfonds van de Centrale Stad (rond de € 50 miljoen, wat weer wordt opgedeeld binnen dat fonds); opbrengst van de parkeervergunningen gaat naar de Stadsdelen (rond de € 120 miljoen), die hier ook onderhoud openbare ruimte mee financieren.
De stadsdelen draaien op voor de kosten van de inning van de parkeergelden; rond de € 50 miljoen.
Rolf
-7-  Rolf:
De parkeeropbrengsten zullen stijgen, aanzienlijk, en de kosten zullen dalen. Tegen dezelfde voorwaarden heeft men dus aanzienlijk meer te besteden. Vraag is of dit werkelijk naar mobiliteit moet.

Dat geoormerkte: er zijn al afspraken gemaakt, voornemens. Voorbeeld hiervan zijn de parkeergarages. Dit geld ligt in principe al vast, of er moet een nieuw besluit worden genomen. Een andere mogelijkheid is het verhogen van de prijs voor een parkeervergunning. Een plek in parkeergarage Singelgracht kost € 60000 om te bouwen, en jaarlijks € 600 of € 800 aan onderhoud etc. Die vergunningen zijn niet dekkend, vandaar dat bv bezoekersparkeren duurder wordt om de Singelgarage te betalen.

Het hele systeem behoeft de nodige aandacht, is voor verbeteringen vatbaar. Zie ook de verordening: er vindt een afdracht plaats van € 10 miljoen aan de algemene dienst (algemene middelen), maar dit moet wel binnen het Mobiliteitsfonds worden besteed. Da's vreemd.

De aandacht hiervoor verheugt mij. De besteding van de parkeeropbrengsten behoeft aandacht/ verbetering.
Arnoud
-8-  Arnoud:
@Rolf: Mooi dat artikelen hier de lezer aanzetten tot het zich verdiepen in de materie. Dat komt de discussie ten goede. Overigens was het Centraal Mobiliteitsfonds en de verdeling van de gelden hier kortgeleden ook al ter sprake gekomen: http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/..
Rolf
-9-  Rolf:
Ik zal het meer onderbouwen met documenten:

Rapport Berenschot over potentiële bezuinigingen/ extra inkomsten. Vanaf blz. 49 'Parkeerpotentieel' (pdf): http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie... Merk op dat hier wordt gerept over meer dan € 200 miljoen inkomsten, in tegenstelling tot berichten in de krant.

Hier 'Rekeningrapportage Stadsdeelfinanciën 2012', met de officiële opbrengsten vanaf blz. 28 (pdf): http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie... De parkeeropbrengst wordt vrij besteedbaar genoemd, maar ook 'voor betaling beheerkosten'. Da's een onduidelijkheid. Zie Berenschot-rapport, hier wordt een ander bedrag genoemd; € 210 miljoen. Hoe of wat is mij niet geheel duidelijk.

En Parkeergarage Singelgracht: http://webcache.googleusercontent.com/se..

Inderdaad, ook ik hoop dat zo veel mogelijk mensen zich verdiepen.


Vriendelijke groet,

Rolf
Arie van Staveren
Ik ben benieuwd wat er na 19 maart gebeurt en vooral wat betreft de verdeling van het Parkeerfonds. Dit schreef Pieter Hilhorst mij onlangs:

"Het huidige college en de gemeenteraad hebben al besloten dat het parkeerfonds gaat veranderen: na 19 maart worden de parkeergelden van alle stadsdelen bij elkaar opgeteld, daarvan gaat een deel naar de centrale stad en een deel naar de stadsdelen. De stadsdelen moeten dus na 19 maart sowieso bekijken of ze de huidige plannen in hetzelfde tempo kunnen uitvoeren. Ook kan bekeken worden of er op onderdelen bezuinigd (bijvoorbeeld door goedkoper materiaal te gebruiken) kan worden of dat projecten uitgesteld kunnen worden. Geld dat daardoor vrij gespeeld wordt kan geïnvesteerd worden in de grootste problemen in de hele stad en niet alleen aan onze auto’s.
Voor een gedeelte van de parkeermiddelen zijn al verplichtingen aangegaan, zoals aanbesteding voor de Boerenwetering. Deze verplichtingen komen we na 19 maart gewoon na. Maar voor een groot deel gaat het ook om politieke keuzes: willen we dure straten met kostbare natuursteen of willen we dat geld stoppen in het bouwen van woningen voor verpleegkundigen en leraren? Willen we elke 8 jaar een nieuwe straat, of investeren we pas in het herprofileren van een straat wanneer dat echt nodig is, en stoppen we dat geld in beter onderwijs voor onze kinderen? Het is duidelijk waar de PvdA voor kiest".
Arnoud
-11-  Arnoud:
@Arie van Staveren: Nou, dat lijkt toch verdacht veel op een stukje copy/paste uit het verkiezingsprogramma van de PvdA in plaats van een persoonlijk antwoord. ;-)
Arie van Staveren
@Arnoud,
Het kwam echt uit een persoonlijke brief en ja, het omschrijft wat de PvdA wil. Da's niks nieuws. Maar wel dat In hun verkiezingsprogramma volgens mij nergens melding gemaakt wordt dat het Parkeerfonds gaat veranderen. Cruciaal lijkt mij hoeveel er terugvloeit naar de bestuurscommissies en wat er precies bedoeld wordt met reeds aangegane verplichtingen.
JohnN
-13-  JohnN:
De auto is misschien voor de binnenstadbewoner best te ontberen en in zover ben ik er een voorstander van dat ongebreidelde parkeervoorzieningen vooral niet wenselijk zijn. Zeker als de investering daarvoor zodanig hoog is dat de exploitatie niet kostendekkend is te krijgen. Los nog van de onwenselijkheid om meer auto's in de binnenstad aan te trekken.
Anders is het voor wie niet in de binnenstad woont en buiten rondom de stad. Ten onrechte zien de meeste gemeenten de auto (dwz de inkomsten uit parkeergelden) als melkkoe. Het jaren 30 idee dat de auto een luxe bezit was is tachtig jaar oud en niet meer van toepassing voor gewone moderne mensen, behalve diegenen die voortdurend op zoek zijn naar bronnen waarmee ze hun ambtelijke financieringsgaten kunnen vullen. Doordat Nederland een uniek land is dat BPM + btw heft op auto's is het al lucratief geworden om een Duitse auto in Duitsland te kopen en zelf te importeren. Dat houdt in dat men zich wat zou moeten inhouden om het autogebruik nog meer dan nu al gebeurt te belasten. Het ding vraagt al een onevenredig groot stuk van een gezinsbudget, maar als niet-binnenstadsbewoner val je zonder auto in een sociale onderstatus. Vandaar dat men zuchtend betaalt en het bezit aanhoudt.
Grote autostallingen binnen de ring die 8 tot 10 euro per uur moeten vragen om de exploitatie sluitend te houden zullen half lege spookgrotten worden die de gemeenschap dan nog eens een hoop geld gaan kosten. Niet doen dus. Schrappen die handel, eenvoudige besparing, maak desnoods het OV binnen de ring gratis, dat zal altijd nog goedkoper zijn en kweekt veel goodwill voor een mooie autovrije binnenstad. ALs dat toch eens zou gebeuren :-)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.