Home > > Vier extra parkeergarages in de binnenstad

Vier extra parkeergarages in de binnenstad

Extreme parkeerdruk - Foto: Arnoud de Jong

De gemeente wil in de komende vier jaar een kwart miljard bezuinigen door o.a. projecten reëel te begroten; het ambtelijk apparaat af te bouwen; vastgoed te verkopen; betere zorg te verlenen dan Den Haag dat deed voor minder kosten.

Tegen deze achtergrond is het plan onbegrijpelijk om vier nieuwe parkeergarages in de binnenstad te bouwen à raison van een slordige €125 miljoen. Te meer daar hiervoor niet genoeg geld is.

Die garages zouden nodig zijn om meer ruimte op straat te scheppen voor fietsers en voetgangers. Dat is begrijpelijk, vooral gezien het feit dat 60% (!) van de openbare ruimte in de stad in beslag wordt genomen door auto's.

Nu blijkt dat Cition 7500 parkeervergunningen heeft geïdentificeerd die onrechtmatig zijn verkregen. Dat zou een goede stap op weg zijn naar een autoluwere stad. Maar niks daarvan! De gemeente gaat nieuwe parkeervergunningen uitgeven aan mensen op de wachtlijst en nota bene ook nog bezoekerspassen! Waar is de logica?

Het streven naar een autoluwere binnenstad is kennelijk een loze kreet. En een noodzakelijke verbetering van de luchtkwaliteit - belangrijk voor alle Amsterdammers- weegt duidelijk niet zo zwaar als het belang van de auto lobby.
GroenLinks, bent u het eens met het VVD Parkeerplan 2015?

De geraamde kosten van de vier nieuwe parkeergarages: €125 miljoen. Hoeveel woningen kunnen hiermee gerealiseerd worden in leegstaande kantoorgebouwen om o.a. jaarlijkse 10.000 nieuwe Amsterdammers te huisvesten?
SP, bent u het eens met het VVD Parkeerplan 2015?

Er zijn betere en goedkopere alternatieven om de parkeerdruk aan te pakken. Bestuurscommissies van de stadsdelen hebben van de Centrale Stad de mogelijkheid gekregen om in bepaalde gebieden, waar veel parkeeroverlast is, proeven te doen met parkeren exclusief voor vergunninghouders. Gaan zij deze zinnige optie implementeren?
Daarnaast is ringparkeren verbonden met fijnmazig OV naar de binnenstad een betere optie dan parkeergarages die met hun zuigkracht nog meer verkeer naar het centrum trekken. En een natuurlijk verloop van parkeervergunningen is een aanzienlijk goedkopere oplossing om te komen tot een betere balans van de openbare ruimte tussen voetgangers, fietsers, OV en auto's.

Parkeergarages als 'oplossing' voor parkeerdruk gaat ook volledig voorbij aan het afnemend belang van eigen autobezit ten gunste van autodelen en een afnemende bereidheid om in garages te parkeren. Hoe zal dat plaatje er uit zien in de komende jaren?

Tijdens de verkiezingen pleitte Pieter Hilhorst (PvdA) er voor om het Mobiliteitsfonds ook aan te wenden voor andere zaken. Daar bestond toen veel verzet tegen maar met de nieuwe coalitie-afspraken is het precedent geschapen dat het Mobiliteitsfonds nu ook -terecht- voor andere zaken wordt ingezet.
PvdA, bent u het eens met het VVD Parkeerplan 2015?

De heer Paternotte (D66) zei tijdens de verkiezingen dat we vanaf nu projecten reëel gaan begroten. Die begrotings discipline is nu meer dan ooit essentieel.
D66, bent u het eens met het VVD Parkeerplan 2015?


vier reacties op "Vier extra parkeergarages in de binnenstad"

ReindeR Rustema
-1-  ReindeR Rustema:
Mij is altijd verteld dat het geld voor die parkeergarages gelabeld is. Het moet aan parkeeroplossingen uitgegeven worden omdat het uit een fonds komt gevuld met geld uit de parkeermeter.

Verder kan Amsterdam goedkoop leningen nemen voor parkeergarages. Daar komt ook een deel van het budget vandaan. Veilige leningen voor die garages voor de kredietverleners. Die kunnen altijd nog commercieel en lucratief uitgebaat worden immers, waardevast.

In ieder geval kan je dus niet 1 op 1 het budget voor die parkeergarages aan andere mooie zaken besteden.
Herbert
-2-  Herbert:
Opbrengsten van het parkeren gingen vroeger in het Parkeerfonds, later werd dat het Mobiliteitsfonds. Dat laatste heeft een bredere doelstelling zodat er ook fietspaden en busbanen van betaald konden worden.
Het grootste deel van het fonds gaat naar de exploitatie van parkeergarages. Met name ondergronds bouwen is peperduur, zeker in de slappe Amsterdamse ondergrond.
Verder trekken parkeergarages verkeer aan. Verkeer wat je nu net niet wilt hebben in het centrum.
Daarnaast bieden de huidige parkeerplaatsen genoeg plekken maar mensen parkeren liever op straat dan in een parkeergarage.
Dus wat het straatparkeren betreft kunnen er heel wat parkeerplaatsen opgeheven worden
Ook kan de prijs van de parkeervergunning flink omhoog. Bij de duurste vergunning kost die plm €1,25 per dag. Dat staat in geen enkele verhouding tot de waarde van de grond.
Bij jongeren zie je al dat het autobezit afneemt. Waarom die trend niet een duwtje in de rug geven?
In autoland Duitsland doen ze dat allang, binnensteden autovrij of -luw maken. Parkeergarages aan de rand van de stad en shuttle-bussen naar de binnenstad.
JohnN
-3-  JohnN:
"Mensen parkeren nu eenmaal liever op straat dan in een parkeergarage"..."DUS wat het straatparkeren betreft kunnen er heel wat parkeerplaatsen opgeheven worden". Ben ik nou zo dom dat mij de logica van deze conclusie (DUS) ontgaat?

"Binnensteden autoluw maken" daar ben ik helemaal voor. Maar met de bestaande binnenstadgarages zal dat een moeilijk haalbaar doel zijn. Mensen rijden nu eenmaal nog het liefst met hun auto de winkel- of theateringang binnen. Daarom zijn de straatparkeerplekken altijd helemaal vol terwijl de parkeerkelders vaak voor de helft leeg staan.
Grote parkeervoorzieningen buiten de ring, prima, maar maak van die bestaande binnenstadgarages dan maar fietsenstallingen anders zal die autoluwheid toch voorlopig nog een onbereikbaar sprookje blijven.
Grote nieuwe centrum parkeervoorzieningen (Singelgracht, Rokin), in combinatie met het opheffen van een flink percentage straatparkeerplaatsen, verstaan zich niet met het streven naar het city-autoluw principe.
Ik kan haast niet wachten tot die NZ lijn eindelijk rijdt, dan zijn de parkeergarages binnen de ring mijn zeldzame klandizie voorgoed kwijt.
Arie van Staveren
ReindeR Rustema: Dat parkeerinkomsten alleen maar besteedt mogen worden aan parkeeroplossingen was een door de gemeente zelf-opgelegde regel; geen wet. Dat die inkomsten gelabeld zijn, en nu niet meer, is een gevolg van gewijzigde omstandigheden. U kunt eigen geld ook gelabeld hebben voor bv. een nieuwe auto maar als het dak lekt... Geld lenen, ook al is het momenteel goedkoop, past niet in de noodzaak de stadsschuld te verminderen. En lucratief beheer van parkeergarages is een utopie: de gemeente lijdt al jaren miljoenen verliezen op haar garages. En QPark schreef vorig jaar miljoenen af op haar garages.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.