Home > > Singelgrachtgarage in de ijskast

Singelgrachtgarage in de ijskast

Singelgracht

Het project Singelgrachtgarage-Marnix is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Maandag hebben de portefeuillehouders verkeer en parkeren van Centrum en West in de bestuurscommissies ieder afzonderlijk een gemeenschappelijke verklaring afgelegd. Er is een dekkingsprobleem voor de financiering van verschillende projecten in Amsterdam die uit het parkeerfonds betaald worden of zouden worden.

Er zijn verschillende redenen voor het uitstel van het project.

Ten eerste wordt de besteding van de parkeerfondsgelden van de stadsdelen niet langer door de stadsdelen vastgesteld, maar nu door de Centrale Stad. Dit heeft geleid tot fors afromen van de parkeergelden van de stadsdelen.

Verder is in het coalitieakkoord van de Centrale Stad afgesproken dat de parkeertarieven ‘maar’ met maximaal 25% verhoogd mogen worden. Begin dit jaar vond de Gemeenteraad het nog goed dat de parkeertarieven in West en Oud-West met 75% over 3 jaar gefaseerd mochten stijgen. Dat is nu dus van de baan.

En tenslotte heeft het coalitieakkoord van de Centrale Stad ertoe geleid dat er uit het parkeerfonds ook andere zaken gefinancierd kunnen worden zoals Onderwijs en Armoedebestrijding.

De parkeertarieven stijgen niet genoeg (waardoor er ook een exploitatieverlies zou ontstaan) en de komende tariefsverhoging gaat nu naar andere goede zaken. Er is dus een dekkingsprobleem en men weet niet hoe dit opgelost kan worden. Te meer gezien de financiële situatie van de stad en de daaraan gerelateerde noodzakelijke bezuinigingen om de schuld van Amsterdam te verlagen.

Deze besluiten van de Centrale Stad treffen diverse grootschalige projecten zoals de Rode Loper, de herinrichting van het Leidseplein en de Singelgrachtgarage-Marnix.
In samenwerking met de stadsdelen Centrum & West en gemeenteraadsleden van alle politieke partijen met verantwoordelijkheid voor Verkeer, gaat wethouder Litjens in oktober de financiële haalbaarheid evalueren van de Singelgrachtgarage-Marnix. Tot dit proces is afgerond zijn alle voorbereidingen van dit project stilgelegd.

Link:
Stichting Singelgrachtwacht.


tien reacties op "Singelgrachtgarage in de ijskast"

ReindeR Rustema
-1-  ReindeR Rustema:
"En tenslotte heeft het coalitieakkoord van de Centrale Stad ertoe geleid dat er uit het parkeerfonds ook andere zaken gefinancierd kunnen worden zoals Onderwijs en Armoedebestrijding."

Al die jaren hebben mensen parkeergeld in de meter gestopt en parkeervergunningen betaald onder de garantie dat het fonds wat daarmee gevuld wordt alleen voor 'mobiliteitsoplossingen' zou worden aangewend. Dat was een keiharde garantie. In alle discussies over die Singelgrachtgarage heb ik dat elke keer genoemd.

Zo kan je geen enkele afspraak meer vertrouwen als dit waar is. Een hoogst onbetrouwbare overheid heb je dan, hoe zit dit precies?
Pascal van den Noort
-2-  Pascal van den Noort:
'Deze besluiten van de Centrale Stad treffen diverse grootschalige projecten zoals de Rode Loper, de herinrichting van het Leidseplein en de Singelgrachtgarage-Marnix.'
Weet jij wat de wijzigingen zullen zijn voor het Leidseplein?
Suffie
-3-  Suffie:
Beste Reinder, kan het iets te maken hebben met verschuivende prioriteiten en voortschrijdend inzicht?
Arnoud
-4-  Arnoud:
@Reinder: Ik herinner mij dat dit in het vorig college aan de orde was. Peter Hillhorst was hier een groot voorstander van. Eigenlijk moet je ervan uit gaan dat de overheid per definitie juist niet betrouwbaar is. Bij elke regerings- of bestuurwisseling zijn er weer andere wensen en prioriteiten. Niet voor niets bestaat de uitdrukking 'andere heren, andere wetten'.
Arie van Staveren
@Reinder: In plaats van parkeerinkomsten uitsluitend te gebruiken om o.a. nog meer parkeergarages te bouwen (waarvan de meeste jaarlijks miljoenen verliezen wegens onderbezetting) moet het toch toe te juichen zijn dat een gedeelte van die inkomsten aan voor Amsterdammers belangrijkere zaken (onderwijs, armoedebestrijding etc) besteedt wordt? En ipv garages in de binnenstad, is P+R langs de A10 goedkoper te bouwen en milieuvriendelijker.
vrienden van de Singelgracht
Ten eerste is dit bericht niet afkomstig van SingelgrachtWacht , maar van de Vrienden van de Singelgracht.
Ten tweede moet de mededeling dat uit het parkeerfonds ook andere zaken gefinancierd worden zoals Onderwijs en Armoedebestrijding genuanceerd worden. De extra opbrengsten door het verhogen van de vergunningtarieven (€ 6 miljoen) vloeien conform de algemene uitgangspunten uit het coalitieakkoord naar de algemene dienst. Bovendien dragen de stadsdelen de helft bij aan de reserveringen voor groengelden en bouwstimulering, wijkaanpak en leefbaarheid. Dit betreft structureel 5 miljoen per jaar.
Deze programma's zijn voor de hele stad van belang en derhalve worden alle parkeerinkomsten betrokken bij de dekking ervan. Ook de zogenaamde Voorrang voor een Gezonde Stad-gelden ( apart onderdeel van de parkeerinkomsten) worden breed ingezet voor een gezonde stad (luchtkwaliteit, fiets, P+R, parkeren).
( zie begroting Amsterdam 2015 pagina 403)
Herbert
-7-  Herbert:
@Reinder, vergunninghouders in Amsterdam betalen echt maar een schijntje voor het parkeren. Bij de duurste vergunning gaat het om €221,76 per 6 maanden. Dat is plm €1,23 per dag. Dat is echt een fooi Dat mag wat mij betreft minstens het vijfvoudige worden. Er zijn fietsenstallingen die duurder zijn. En wat te denken van een haringstal? Die betaalt echt geen €1,23 per dag. De VVD is toch zo het profijtbeginsel. Laten we nu eens beginnen met het parkeren. Laten we parkeervergunningen ook maar eens kostendekkend maken. Lijkt me wel zo eerlijk. Parkeren op straat is een gunst, geen recht.
ReindeR Rustema
Op twitter ontkent D66-raadslid Jan-Bert Vroege dat het parkeerfonds voor iets anders gebruikt wordt:

" parkeerfonds was en is voor infrastructuur en openbare ruimte, groen etc"

Mij is altijd verteld dat dit parkeerfonds jaren geleden was ingesteld en dat alle inkomsten van parkeergelden en -vergunningen daarin ging. Om het leed van het betaald parkeren te verzachten zou je geld dan terugkomen in zaken die ermee te maken hebben. Je betaalt dus mee aan een parkje op z'n ergst.

Ik weet het niet meer nu. Moet ik een blogger van de Singelgrachtwacht geloven of een raadslid? Ook lees ik dit niet terug bij professionele media. Ik stel mijn oordeel nog even uit.
vrienden van de Singelgracht
-9-  vrienden van de Singelgracht:
Zie reactie hierboven van de vrienden. daar wordt gewoon de begroting geciteerd.
(zie begroting Amsterdam 2015 pagina 403). Als je de conceptbegroting ook al niet meer kunt geloven, ja dan is er wat aan de hand. Heeft D66 raadslid de begroting dan wel gelezen?
Arie van Staveren
De meeste informatie -zeker wat betreft de kosten voor dit project - op de website van de SingelgrachtWacht is afkomstig van documenten van de gemeente en gesprekken met politici, ambtenaren, externe deskundigen en relevante externe organisaties. Het is bepaald niet een enkele nimby blogger. Professionele media zijn er nog nauwelijks; men beperkt zich daar veelal tot het vermelden van press releases. Uitzonderingen daar gelaten; zie het artikel in Het Parool van vandaag van Bas Soetenhorst! Een complex onderwerp als het onderhavige vereist diepte journalistiek. En daarvoor is vrijwel nooit geld voor. Dus het is veelal aan individuele bewoners/buurtverenigingen om die complexiteit te ontwarren om bestuurders kritisch te volgen. Dat vereist ontzettend veel tijd en doorzettingsvermogen.

Dat een raadslid ontkent dat het stadsbestuur besloot het Mobiliteitsfonds ook voor andere doeleinden te gebruiken is of bewust lezers te misleiden of getuigt van gebrek aan kennis. Het moet voor fractie-voorzitter Jan Paternotte pijnlijk zijn dat een fractielid kritiek op de begroting heeft. Immers, tijdens de coalitiegesprekken zei Paternotte dat "vanaf nu gaan we reëel begroten". Ook pijnlijk was dat begin dit jaar de VVD fractie zich met hand en tand verzette tegen een verhoging van 75% van parkeervergunningen in West (autootje pesten!) terwijl er een geheime afspraak was van het stadsbestuur om dit toe te staan.

Ten slotte: Het stadsbestuur wil ook de schuld van de stad drastisch verminderen wat bezuinigingen noodzakelijk maakt en er prioriteiten moeten worden gesteld.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.