Home > > Buurt tegen parkeergarage Singelgracht

Buurt tegen parkeergarage Singelgracht

Singelgrachtgarage Nee

Er zijn plannen om in de Singelgracht tussen Marnixbad en Marnixplantsoen een grote parkeergarage met 800 plaatsen te bouwen. Bewoners van de noordelijke Jordaan, de Frederik Hendrikbuurt en het Witteneiland zien dat niet zitten. Zij vrezen grote overlast, zowel tijdens de bouw als bij de daadwerkelijke exploitatie. Ze hebben zich onlangs verenigd in de Stichting SingelgrachtWacht.

Het definitieve besluit tot bouw van de parkeergarage is nog niet gevallen, maar het is natuurlijk altijd verstandig wanneer de buurt zich tijdig profileert als serieuze gesprekspartner, voor het geval de bouw tóch doorgaat.

Vooralsnog zijn de betreffende bewoners fel tegen de komst van de garage. Ze voorzien onder meer een flinke verkeerstoename, de bijbehorende extra luchtvervuiling, schade aan funderingen van de omliggende bebouwing en ontregeling van de grondwaterstand. De parkeergarage vormt namelijk een enorme ondergrondse bak, die ongetwijfeld z'n invloed zal hebben op de stabiliteit van de bebouwde omgeving. De stichting wil dan ook de garantie dat eventuele schadevergoeding vooraf goed geregeld is.

Naar verwachting zal de bouw van de garage ongeveer vier jaar duren. Dat betekent vier jaar lang overlast voor de omliggende straten in de vorm van zwaar bouwverkeer, omleidingen en afsluitingen.

Om de bewoners van de omliggende buurten verder te informeren en te mobiliseren zijn er inmiddels 14.000 flyers verspreid. De flyers kunnen ook dienen als posters om voor het raam te hangen.

Flyer-Poster SingelgrachtWacht

[Klik voor vergroting]

Meer informatie op de website van de Stichting SingelgrachtWacht.


zeventien reacties op "Buurt tegen parkeergarage Singelgracht"

Jan Vrijman
-1-  Jan Vrijman:
Het is een wezenloos dom project. Een parkeergarage bouwen terwijl niemand meer 5 euro per uur wil gaan betalen om überhaupt nog naar Amsterdam te komen. Dat hele Amsterdams parkeren komt veel bezoekers de nek uit. Bewoners zelf gaat autodelen, elektrisch gesubsidieerd rijden of gewoon met de fiets & trein. Hoe lang denkt Amsterdam in deze crisistijd (en het schijnt hierna nooit meer heel erg luxueus te worden) nog in een soort groot parkeer-spaarvarken te geloven? Mensen die van de natuur houden gaan buiten wonen en degenen die graag in een stad wonen die groeien in de toekomst en haar ideeën mee. Als een gemeente al z'n geld verspilt in achterhaalde ideeën - want geef nou toe: wie wil nog in een enge donkere kelder gaan staan dag in, nacht uit - is deze club politici dan waar we vandaag op zitten te wachten? Ben je wel eens in een parkeergarage geweest, dat is toch niet meer van deze tijd? Mensen gaan al tien jaar niet meer voor hun lol met de auto naar de stad. Als je gaat is het met een verdomd goede reden en daarom moet onze stad deze gasten en gerichte automobilisten verdomd netjes gaan behandelen. als we dat hier niet gaan doen dan zijn we langzaam onze stad aan het vernauwen. Amsterdam hoort te brullen, te gieren en vrij en open te zijn. En ondergrondse parkeergarages passen daar niet bij.
Eric
-2-  Eric:
Beetje jammer en een hoog NIMBY-gehalte, deze actie. Geeft wel aan dat parkeren bovengronds, zeker voor bewoners, nog veel te goedkoop is. De prijs van een parkeervergunning staat in geen enkele verhouding tot de waarde van de openbare ruimte die door een geparkeerde auto in beslag wordt genomen.

Een geparkeerde auto kan beter ondergronds, daar staat hij niemand in de weg. Bovengronds blijft er dan ruimte voor voetgangers, fietsers en rijdende auto's. Mogelijk valt er iets te verfraaien aan het straatbeeld van bijvoorbeeld de Westerstraat of de Lindengracht, twee voormalige grachten die bijzonder ontsierd worden door geparkeerde auto's.

Wat mij betreft volgen er snel nog een aantal garages, zodat het normaal wordt dat je als autobezitter ook de beschikking hebt over een eigen parkeerplaats.
Dan is de openbare ruimte weer openbaar en niet alleen voor die kleine groep binnenstadbewoners (20 à 30%) die een auto bezit en meent recht te hebben op een plaats op straat.
Arnoud
-3-  Arnoud :
@Eric: dat NIMBY argument is een dooddoener aan het worden. Natuurlijk mag je best kritisch kijken wat de beste oplossing is voor een buurt qua parkeerbeleid. Maar buurtbewoners hebben net zo goed het recht om kritisch te staan tegenover nut en noodzaak van een parkeergarage. En dat ze betrokken worden in zo'n grote onderneming. Als je bijvoorbeeld zelf een huis of etage hebt gekocht in de omgeving, wil je uiteraard niet dat je straks het nakijken hebt als er schade optreedt. Zelf ben ik ook wel voorstander van minder blik op straat, maar ja, ik woon dan ook niet in die buurt. Makkelijk praten dus, het is niet in mijn 'backyard'.
Eric
-4-  Eric:
Je kan die garage natuurlijk ook als kans zien. Een huis in de Van Oldenbarneveldtstraat wordt vast meer waard als er minder auto's op straat staan en er ruimte is voor groen en om te spelen.

Ik heb de buurt beperkt horen klagen toen het Marnixbad gesloopt en herbouwd werd en ook de herbouw van de Marnixbrug ging zonder veel protesten. Dit bouwwerk is van eenzelfde orde, bovendien hoeft er niet voor gesloopt te worden. De overlast is dus eerder minder dan meer.

Ik deel de zorgen over fijnstof, maar daarvoor is maar één oplossing. En dat is het verder terugdringen van autobezit en autoverkeer. In dat geval zou de garage overbodig zijn én de parkeerplaatsen op straat zouden ook moeten verdwijnen. Ik geloof niet dat dit de bedoeling van de actiegroep is.
JohnN
-5-  JohnN:
Als uitdrukkelijk NIET-belanghebbende wil ik wel iets over mijn eigen gedachten naar voren brengen. Ten eerste: de kritiek op het parkeervergunningenbeleid is discutabel. Er zijn nu eenmaal binnenstadbewoners die lichamelijk iets minder fit zijn, dus dergelijke vergunningen zullen (met mate) toch nodig zijn en blijven. In de visie: blik van de straat en ondergronds, betekent dit dat een vergunning moet uitgegeven voor een vaste plek in de parkeergarage. Verder is het zeer de vraag of de kosten van zo'n plek competitief zijn met de reële kosten van een parkeervak op straat. Gezien we praten over een bouwproject van vier jaar lang de buurt op zijn kop weet ik de uitkomst wel.
Als zo'n vergunninghouderplek op commercieel tarief wordt berekend zal die voor de bewoners onbetaalbaar zijn, tenzij de gemeente dit weer zwaar (nog zwaarder) gaat subsidiëren. Wat is hier dan de winst? De opbrengst uit de 700 overige plaatsen? Dat gelooft toch niemand!
Algemeen qua verkeersbeleid tegen het (overmatig) aantrekken personenauto verkeer in de binnenstad, stel ik de volgende observatie: Op het Oosterdokseiland is er nu bijna zes jaar een grote ondergrondse garage die ik in al die tijd nog nooit vol heb gezien. Dat zegt al genoeg over de kosten/behoefte balans. In mijn ogen zijn de garages Markenpoort en Oosterdok voldoende voor de echte behoefte en zij leveren de minste overlast vanwege hun directe ligging aan de mond van de IJ-tunnel.
Een Singelgracht garage daarentegen levert veel extra binnenstadverkeer op. Niet doen dus zolang er nog plek genoeg is, vanwaar met bus en tram en de benenwagen de hele binnenstad bereikbaar is.
De niet geringe investering voor zo'n bouwproject als de Singelgracht garage zou tot een fractie gereduceerd worden met een alternatief: de bouw van een half ondergronds/half bovengronds 2 laags langparkeer voorziening nabij het Buiksloterplein station van de NZ lijn, vanwaar je in 5 minuten op het Stationsplein voor CS arriveert.
Tot slot: Hoe is het met de P&R voorziening in de Bijlmer, staat die ook vol als er niet gevoetbald wordt? Ik hoor daar nooit iets over.
Mijn conclusie: veel eerder dan de Singelgracht P begonnen kan worden wordt er al een garage voor 500 auto's geopend boven het station Rokin. 's Kijken hoe snel die volloopt (of niet) Dus gooi die plannen voor Singelgracht voorlopig nog maar in de onderste la.
Eric
-6-  Eric:
Is er verschil tussen het subsidiëren van een plek bovengronds niet precies hetzelfde? Waarom zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de overheid voor een parkeerplaats zorgt? Dat is het nl niet. In veel landen parkeer je de auto in een eigen garage, op eigen erf of in een parkeergarage. Parkeren doe je daar niet op openbaar terrein.
Bewoners zullen aan dit idee moeten wennen, maar openbare ruimte is nu eenmaal niet gratis. De huidige prijs voor een parkeervergunning voor bewoners is maar een fractie van de economische waarde van die parkeerplek.
JohnN
-7-  JohnN:
Je zal nooit de economische waarde van een vergunninghouder kunnen heffen. Dat is nou juist de zin van het uitgeven van vergunningen: volgens een beleid verdelen van de schaarste. Het is niet overal en altijd een kwestie van wie (het meest) betaalt bepaalt. Of zou het wel zo moeten zijn?
Robert Follon
-8-  Robert Follon:
Wellicht ipv al die berichten over de 'verfoeide' auto's (waarvoor kennelijk 24/7 gelobby'd wordt en de een op de andere subsidie wordt verstrekt) kan de discussie wellicht beter gaan over hoe je stad en auto op elkaar afstemt.

Ik woon mijn hele leven in Amsterdam (zelfs de witkar nog zien rijden en ook - terecht! - ten onder zien gaan) en deze discussie woedt al 40 jaar. Stad en auto (of beter: veel verkeer en veel stallingsfaciliteiten voor dat verkeer) horen bij elkaar. Amsterdam is vergeleken met bijv. Kopenhagen, Antwerpen, Bremen of Stockholm echt een rustig dorpje waarin er al amper auto's rijden. Alle utopische wensen van 'gedeeld vervoer' of 'helemaal geen vervoer' kunnen beter plaats maken voor het besef dat wanneer je in de stad wilt wonen het nou eenmaal soms schuurt met voorzieningen waarin je zelf geen trek hebt of geen functie voor ziet. Dat wil niet zeggen dat iedereen beter af is door ze voor jouw plezier of dogma maar af te schaffen.
Arie van Staveren
@Eric en allemaal,
Ok, ik laat het nimby commentaar voor wat het is. Maar zullen we even wakker worden? Wat te denken van de geheime deal tussen de PvdA, VVD en GroenLinks ten tijde van de coalitievorming in 2010. Dat mocht niemand weten, incl. hun eigen kader en de overige politieke partijen. Alle details: zie #www.singelgrachtwacht.nl
Als dit soort achterkamertjes politiek stilzwijgend geaccepteerd wordt, wie weet wat B&W nog meer in petto heeft... Al jaren hebben bv staten zoals Luisiana en Mississippi zg. sunshine laws (alles in het openbaar). Amsterdam anno 2014 heeft kennelijk ook behoefte aan sunshine laws. Ooit gehoord van democratie?
Wat doen we hier aan? Is er wat aan te doen?
Eric
-10-  Eric:
Jarenlang ben ik tegen de bouw van parkeergarages geweest, het zou extra verkeer aantrekken. Maar ik heb zien gebeuren dat een kleine, maar verbaal zeer sterke, groep elk plan voor wijkverbetering en vermindering van parkeerplaatsen op straat torpedeerde. Daardoor staan de grachten, gedempte grachten en woonstraten steeds voller met geparkeerde auto's. De kleine groep autobezitters (in de binnenstad heeft een ruime meerderheid geen auto) neemt daarmee de meeste openbare ruimte in beslag. Die openbare ruimte is van alle Amsterdammers, is schaars en moet daarom eerlijk worden verdeeld. Eerlijk betekent bruikbaar voor iedereen en niet alleen geparkeerde auto's. Ik wil ook kunnen wandelen of fietsen langs de grachten enz.
Daarom moet die garage er komen, voor de leefbaarheid op straat. En liefst nog veel meer van dit soort garages. Dat daarmee de prijs voor parkeren omhoog gaat is onvermijdelijk. Openbare ruimte heeft ook een prijs.
JohnN
-11-  JohnN:
@Eric: "een kleine maar verbaal zeer sterke groep" ? Verklaar u nader. Of bedoelt u "groep met sterke argumenten" ? Dan is het me duidelijk, want zonder argumenten wordt immers niemand in het gelijk gesteld. Toch?
Over sterke argumenten gesproken: Waar is dat gedetailleerde plan dan voor een kwalitatief betere, gezondere, mooiere openbare ruimte in het betreffende gebied?
Ik vrees dat met de voorkeuren van b.v. Follon Amsterdam op termijn alleen autostad voor de rijken zal worden, inderdaad zeg: een kleine maar financieel zeer sterke groep...
Zou het niet slimmer zijn om eerst plannen te maken die de bestaande ondergrondse autokelders rendabel maken? Met de komende kelders onder het Rokin erbij is dat al een uitdagende opgave.
Robert Follon
-12-  Robert Follon:
@JohnN:
"Ik vrees dat met de voorkeuren van b.v. Follon Amsterdam op termijn alleen autostad voor de rijken zal worden, inderdaad zeg: een kleine maar financieel zeer sterke groep..."

Nu maak je wel een hele rare hink-stap-sprong in je veronderstelling. Waaruit zou blijken dat ik 'pro rijken' ben (jij zelf stelt voor om de vergunning tegen marktconform tarief te verdelen, in het midden latend hoeveel dit zou bedragen weet je dat zoiets de prijs voor parkeren tbv bewoners doet exploderen).

Ik stel alleen: zolang ik in Amsterdam woon (ik ben er geboren, overigens in de Kinkerbuurt voordat ik opnieuw als 'elitair' word weggezet) wordt er te hoop gelopen tegen auto's en verkeer als 'het grote kwaad' (waarvoor de stad wel 166 miljoen per jaar toucheert) terwijl Amsterdam helemaal niet zo druk is of 'autovol' als bijv. Antwerpen, Brussel en zelfs Kopenhagen.

Van mij hoeft die garage er niet te komen (al is dit wel door Jeanine van Pinxteren aangevoerd als HET argument om bewoners en ondernemers van de Elandsgracht van hun parkeerplaatsen te 'strippen'), en dat stel ik verder ook nergens. Van mij mag arm en rijk met de auto (en de fiets, en het OV).
JohnN
-13-  JohnN:
Oke Robert, hier ontmoeten we elkaar weer: ook van mij mag arm en rijk met de auto, fiets en OV.
Wat ik wel vind: een vergunning is niet een faciliteit die zomaar gegeven moet worden. er is een categorie die moreel recht heeft op enige prioriteit, die ligt het hoogst bij fysiek minder mobiel + bescheiden inkomen. Anderzijds is het natuurlijk een verspilling als een vergunninghouder zijn plek gebruikt voor een auto die vooral 24 uur van elke dag niet van zijn plaats komt, er moet sprake zijn van een redelijk gebruik, anders kun je best zonder. Als die verdeling heeft plaatsgevonden blijven er maar een beperkt aantal openluchtplaatsen over, uitgaand van een beleid waarbij voor elke ondergrondse stallingsplaats een bovengrondse plek wordt opgeheven. Die plekken mogen dan best flink wat geld kosten. Immers, als je fit genoeg bent om de wandeling naar je auto in de parkeergarage te maken, kun je ook naar de OV halte lopen. Een auto langs de stoeprand op minder dan 100 m voor je deur is dan pure luxe en luxe kost altijd geld.
Maar vervolgens moet die garage wel vol en op termijn economisch rendabel worden. En gezien de ervaringen tot nu toe met de bestaande kelders als stopera, oosterdok, markenpoort valt te vrezen dat de tarieven zodanig hoog worden dat de (financieel) gemiddelde automobilist ze gaat mijden en dan zitten we met al die kelders inclusief de rokinkelders, singelgrachtkelders, en ga maar door (als ik de plannenmakers in hun gedachten even volg). Daar meg dan wel een gigagroot voordeel tegenover staan: grachtengordel geheel autovrij en plantsoen aanleg en dergelijke, maar niemand die de overlast zeker krijgt gelooft erin dat zulke niet hardgemaakte beloften tot stand komen als die het sluitstuk zijn van al die miljoenenprojecten die intussen gegarandeerd overschrijdingen oplopen.
Nogmaals: ik ben absoluut geen belanghebbende maar ik kan me de zorgen van de buurt heel goed voorstellen.
Robert Follon
-14-  Robert Follon:
Volgens mij wordt een vergunning niet 'zomaar' gegeven; ik heb meer dan een jaar gewacht op de mijne (waarbij ik ook vaak meer dan 100 meter naar mijn auto moet lopen, maar dat neem ik voor lief bij het wonen in de stad).

Los van de Orwelliaanse consequenties van het meten/controleren van jouw (subjectieve) criteria, beschrijf je een leuke paradox: van jou mag een auto niet 24/7 stilstaan (ruimtebeslag), de volgende heeft er juist weer problemen mee wanneer hij van zijn plaats komt (fijnstof, ongevallen, geluid, files, CO2, etc.).

Hiernaast: wat wil je nou? GroenLinks is juist heel erg pro garage op de Marnixkade (want dan moet van hen o.a. iedereen aan de Elandsgracht zijn parkeerplaats inleveren tgv ondergronds, net zoals jij wenst), de buurt is ertegen (waar jij weer begrip voor hebt). Het gi-gan-ti-sche fiasco van 'ringparkeren' in Amsterdam West bewijst weer dat er niet heel vanzelfsprekend naar de OV-halte gelopen wordt.
JohnN
-15-  JohnN:
Wat ik wil? Nou primair liefst goed, comfortabel en redelijk snel OV.
En wat auto's betreft: Parkeerplaatsen die opgeheven worden omzetten in "kiss & ride" stroken die voor veel mensen die anders een vergunning zouden willen een uitkomst zijn. Ik doel hier op de groep "ziek, zwak, gehandicapt, oud" etc.
Er was een tijd dat ik regelmatig mensen moest afhalen waar het volgepakt stond met geparkeerde auto's die langparkeren. (bijna in heel Amsterdam dus). Dan heb je de keus tussen dubbelparkeren (enorm hinderlijk voor iedere medemens) of rondjes blijven rijden (zeer vervuilend). Ik denk dat veel mensen gebaat zijn met plekken/stroken waar je kunt stoppen maar binnen enkele minuten moet wegwezen. Geen slaapplaatsen voor stilstaande auto's. De keldergarages zijn geen alternatief voor mensen die NIET een heel dagdeel op een plek willen/moeten zijn. Je bent zomaar een kwartier kwijt tussen inrijden en weer uitrijden, dat wil geen hond als je alleen maar een korte verplichting bovengronds hebt (en al helemaal niet als dat nog tien minuten lopen is vanaf de kelder.
Ergo: bovengrondse parkeerplaatsen blijven nodig ook al heb je de hele binnenstad onderkelderd tot de stad eraan failliet gaat. Als de stad ze gaat laten uitsterven ipv omzetten in kortparkeer voorzieningen krijgt men een groot probleem.
Ik heb geen ervaring met ringparkeren in West maar ik hoop dat de NZ lijn geen verdere vertraging oploopt en zal gaan voldoen aan de hooggespannen verwachtingen die ervan zijn. De huidige tramverbinding op dezelfde route haalt gemiddeld 6 tot hooguit 10 km/u dat voldoet niet. Afstanden vanaf CS tot Nieuwmarkt, Muntplein of Leidseplein loop ik nog liever op eigen kracht bij goed weer.
Eric
-16-  Eric:
Deze reactie van de gemeente is hier wel op z'n plaats.
http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer..
Arnoud
-17-  Arnoud:
Dank je Eric voor deze aanvullende informatie. Het is goed dat de 'ludieke actie' er in elk geval voor heeft gezorgd dat de gemeente met onderbouwde informatie komt. Wanneer men deze ook nog eens presenteert als 'feiten', kunnen de verantwoordelijken er later op worden aangesproken wanneer die niet blijken te kloppen.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.