Home > > Burgertop

Burgertop

Omarmt de gemeente de G1000-Amsterdam Burgertop?

Logo G1000 burgertop

In meer en meer steden & dorpen vinden er burgerinitiatieven plaats, veelal onder de naam G1000-Burgertop. Zo ook in Amsterdam. Daar zijn vrijwilligers bezig om op 6 juni een burgertop te organiseren waar 1000 Amsterdammers van allerlei rangen & standen bijeenkomen om te praten over wat zij belangrijk vinden voor hun buurt, wijk en stad.

De gemeente heeft een beleidsnota die duidelijk stelt dat de burger meer betrokken moet worden bij de besluitvorming. Hierop inhakend werd de gemeente gevraagd dit initiatief te ondersteunen. Maar als puntje bij paaltje komt is de gemeente behoorlijk afstandelijk. Dat bleek toen dit punt onlangs ter sprake kwam in de raadscommissie Algemene Zaken.

Bestuursorganen van hoog tot laag stellen dat de burger een prominentere rol moet worden toebedeeld aan medezeggenschap. Instanties zoals de Europese Commissie (de vierde helix); het Ministerie van Milieu en Infrastructuur heeft de ‘Code Publieksparticipatie’; het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het team ‘Doe Democratie’.

Actief meedenken
Ook de gemeente Amsterdam is hierover duidelijk. De ’Bestuursopdracht Balans in de stad’ (Dec. 2014) luidt: het is essentieel dat bewoners, ondernemers, bestuurscommissies en culturele instellingen actief meedenken en meediscussiëren over en bijdragen aan het creëren en behouden van een aantrekkelijke stad.

Met zo veel expliciete en transparante beleidsnota’s zou je dus verwachten dat de Gemeente Amsterdam de G1000-Burgertop Amsterdam enthousiast zou omarmen. Maar… op het pleidooi aan de raadscommissie Algemene Zaken om de G1000-Burgertop Amsterdam op 6 juni mede mogelijk te maken volgde niet een volmondig ja! De burgemeester zei wel er positief tegenover te staan maar het moest nog binnen het college worden besproken. En naar verwachting zou binnen 6 maanden het duidelijk zijn in hoeverre het stadsbestuur de Burgertop gaat ondersteunen.

Wethouder afwezig
Dit punt stond op de agenda van de AZ raadscommissie. Maar waarom was de verantwoordelijke wethouder, de heer Choho, hierbij niet aanwezig? En wat was de reactie van de raadscommissie?
GroenLinks en de Partij van de Arbeid ondersteunen dit initiatief. De SP, die altijd klaar stond de buurt in te trekken en naar bewoners te luisteren, zweeg in alle talen. Ook D66 toonde geen enkele steunbetuiging. En de VVD had al eerder laten weten „als jullie vinden dat we het niet goed doen kan je ons over 3 jaar naar huis sturen”.

Ik dacht altijd dat politici in de gemeenteraad de belangen van Amsterdammers  behartigen; op z’n minst naar hen luisterden. In de Stadskrant konden we lezen: „Bewoners en ondernemers zijn dé experts van de buurt” en men mag online meedoen aan een enquête wat zij belangrijk vinden. Dat noemt de gemeente „in gesprek gaan met”… Nou, nee. Met die enquêtes  gaan de bestuurscommissies aan de slag om hun gebiedsplan samen te stellen. ’t Blijft nog te veel besluitvorming van bovenaf. Maar het kan anders: stadsdeel Zuid stelde een budget ter beschikking om de G250 in de Pijp mogelijk te maken!

Betrokken burgers
Als de gemeente volmondig en actief de G1000-Burgertop Amsterdam ondersteunt en bereid is te luisteren en samen met Amsterdammers te beslissen over belangrijke thema’s, zullen burgers zich weer betrokken gaan voelen met wat er met hun stad gebeurt. Dan zullen meer Amsterdammers weer gaan stemmen en dat is in ons aller belang.

Het borrelt flink in de stad, een duidelijk teken dat er forse onvrede heerst. Stadsbestuur: maak ware burgerparticipatie mogelijk! Breng jullie typische besluitvorming van bovenaf in balans met initiatieven van onderop. Geen digitale enquêtes die in de besluitvorming en begroting cyclus verdwijnen. Ga echt in gesprek met die 1000 Amsterdammers op 6 juni. Wij zijn toch immers dé experts van de buurt?


Reageer op "Burgertop"

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.