Home > > Amsterdam is een concurrerende wereldstad

Amsterdam is een concurrerende wereldstad

Afbeelding: website AEB

Amsterdam behoort tot de top 4 van meest concurrerende steden van de wereld. Alleen Londen, New York en Singapore gaan Amsterdam voor. Deze vierde plaats is vooral te danken aan zaken als goede gezondheidszorg, een prettige leefomgeving, lage criminaliteit, hoogwaardige technologische infrastructuur, veel hoger opgeleiden en de nabijheid van Schiphol.

Het blijkt allemaal uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door accountants- en belastingadviseursbedrijf PricewaterhouseCooper. Het onderzoek werd deze week door de Amsterdam Economic Board gepresenteerd en uitgereikt aan burgemeester Van der Laan. Daarbij waren bijna 500 deelnemers en toehoorders aanwezig, waaronder Schiphol, RAI, KPN, ING, Liander, universiteiten, culturele instanties, advocaten, consultants en rijks- en gemeenteambtenaren

Wat doet de Amsterdam Economic Board? Ze kunnen het alleen in het Engels zeggen:
"It enables cooperation between businesses, educational institutions and governments across the metropolitan region. To be a livable city for inhabitants, a lovable city for visitors and a profitable city for business. How to find a balance between these three demands is a public-private task. Government, cultural institutes, universities, shops, companies and the tourism & conventions industry have a joint responsibility to meet this challenge and to share the solutions".
Tot zover het PwC rapport.

Delen met wie?
Dat "share the solutions". Delen met wie? Alleen onderling of ook met de burgers van deze stad?
En die leefbare stad voor inwoners klinkt mooi. Dat moet, zou je zeggen, wel mede bepaald worden door de inwoners zelf. Maar die burgerparticipatie is bij het Amsterdam Economic Board helaas nergens te bekennen.
Het bestuur van deze  stad moet die burgerparticipatie faciliteren. Dus niet langer uitsluitend van boven naar beneden ('top-down’), maar ook omgekeerd, in goede balans met 'bottom-up'.
Die burgerparticipatie drijft echter nog steeds veelal op vrijwilligers die zonder enige compensatie ontelbare uren besteden om mede-inspraak te krijgen in wat er met hun stad en buurt gebeurt. Te vaak lopen ze daarbij aan tegen een gemeentelijke muur waarachter een leger ambtenaren en politici wel uitmaakt wat er gebeurt in deze stad.

In beton gegoten
Ja, de gemeente organiseert informatie- en inspreekavonden. Maar op dat moment is elk plan van de gemeente vrijwel geheel in beton gegoten en behelst die inspraak slechts wat gepeuter in de marge.
De gebiedsgerichte aanpak die de gemeente nu propageert zou een goede aanzet kunnen zijn om de balans te vinden tussen wat de gemeente wil en wat Amsterdammers willen.

Ook zou deze noodzakelijke balans wel eens tot uiting mogen komen in financiële steun voor participerende burgers en bewoner-organisaties om hen bijvoorbeeld in staat te stellen af en toe contra-experts aan te trekken, goede en brede communicatie te realiseren, daar waar nodig juridisch advies in te winnen.

Vacuüm
Er zijn talloze 'Vrienden van' en soortgelijke bewonersorganisaties die bijna allemaal in een vacuüm werken. Het valt te overwegen een website op te zetten -een portal- waarnaar dergelijke organisaties kunnen linken opdat zij van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld met betrekking tot 'good practices’.
Wie meldt zich aan om hieraan te werken en dit financieel te ondersteunen?


Een reactie op "Amsterdam is een concurrerende wereldstad"

JohnN
-1-  JohnN:
Livable Lovable profitable ... over deze ronkende intro is nagedacht! De volgorde is veelzeggend voor een ECONOMIC board. Weer een voorbeeld van "window dressing" om ook maar in het Engels door te gaan. Het artikel is te lezen als een hartenkreet van Arie van Staveren. Enige ondersteuning die Walther Ploos van Amstel wel kan gebruiken. Een beetje schuiven met het beton voordat het gegoten wordt is nooit weg.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.