Anneke Koelewijn

Ondenkbaar lang werk ik in het onderwijs in Amsterdam. Met speciale kinderen en hun ouders. En met bijzondere juffen en meesters. Ik werk al  zolang  met ze dat ik wel over ze moet schrijven.  De verhalen vertellen de dagelijkse praktijk en zijn uit de losse pols geschreven.

Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.