De politicus, de stad en de droom

Stad van mijn dromen

Hét grote slotdebat in Amsterdam vindt dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur plaats tijdens het Festival van de lokale democratie en wordt uitgezonden door AT5. Maar wie de lijsttrekkers van de grootste zes partijen wat beter wil leren kennen, doet er goed aan voor die tijd het vierdelige Stad van mijn dromen te bekijken.

Stad van mijn dromen was een reeks bijeenkomsten georganiseerd door pakhuis De Zwijger. TIjdens de eerste drie afleveringen kregen steeds twee lijsttrekkers de kans hun ideeën over de toekomst van Amsterdam te bespreken, in aflevering vier mochten ze met zijn allen en met de zaal in debat.

CDA laakt aanspreken kiezers?

Er wordt op het moment flink gesputterd over verkiezingsmateriaal dat niet in het Nederlands is opgesteld. De PvdA Rotterdam trok na alle ophef zelfs een Turks affiche terug . Het rare is dat al dat gedoe alleen maar gaat over flyers in het Turks en het Marokkaans. Van de engelstalige...

De Amsterdamse politiek op volgdeverkiezingen.nl

Eerder vermeldde ik terloops dat de website volgdeverkiezingen.nl niet altijd even accuraat is. Kijkend naar de gegevens voor Amsterdam en de Amsterdamse stadsdelen, kwamen nogal wat verschillen aan het licht [1] . Zo werden voor de centrale stad slechts 8 van de 19 deelnemende...

Open brief aan Joop Dekker, lijsttrekker van Amsterdamsche Belangen

Beste meneer Dekker, "Signaleert, reageert en informeert de Amsterdamse samenleving zoals het hoort", lees ik op de website van uw partij: www.amsterdamschebelangen.nl . Ook staat daar dat AB "een permanente dialoog met de bewoners, bedrijven, instellingen en verenigingen [wil]...

Geef de kiezer een stickertje

Op 3 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad en nieuwe deelraden. Het lijken spannende verkiezingen te worden, dus de opkomst zou wel eens mee kunnen vallen. Toch staat wel bijna vast dat tientallen procenten van de kiesgerechtigden geen gebruik zullen maken van hun stemrecht. En dat...

Politiek op de koffie

De afstand tussen burger en politiek is te groot, is de veelgehoorde kritiek van burgers aan het adres van diezelfde politiek. Reden voor Ageeth Telleman , lijsttrekker van D66 Amsterdam , om zogenoemde huiskamerbijeenkomsten te beleggen waar politiek en burger bijeenkomen om over...

Zo zou de Amsterdamse Raad er uit zien

David Rietveld rekende voor Den Haag uit hoe de uitslag van de Europese verkiezingen er omgerekend in raadszetels uitziet. Hier eenzelfde omzetting voor de Amsterdamse situatie . Eigenlijk valt er uit dit soort vergelijkingen niets op te maken, want niemand weet welke motieven bij de...

Week zonder fiets betekent ergernis

Vorige week schreef ik een stukje over het GVB. Dat gejuich van de wethouders dat ze het openbaar vervoer niet openbaar hoeven aan te besteden, maar dat onderhands mogen doen, dat snap ik niet. De onderhandse mogelijkheid betekent dat de kans groter is dat we nog jaren opgescheept zitten met...

Het borstkloppersbord

[Klik voor vergroting] Afgelopen donderdag presenteerde wethouder Tjeerd Herrema zijn Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid. Tot 2010 investeert het college ruim twee miljoen euro per jaar om de onveiligheid in het verkeer te bestrijden. Dat gebeurt door het veiliger maken van 'black...