Home > > De Amsterdamse politiek op volgdeverkiezingen.nl

De Amsterdamse politiek op volgdeverkiezingen.nl

Volgdeverkiezingen Amsterdam

Eerder vermeldde ik terloops dat de website volgdeverkiezingen.nl niet altijd even accuraat is. Kijkend naar de gegevens voor Amsterdam en de Amsterdamse stadsdelen, kwamen nogal wat verschillen aan het licht [1].
Zo werden voor de centrale stad slechts 8 van de 19 deelnemende partijen genoemd [2] en stonden er bij stadsdeel Centrum maar liefst 12 partijen terwijl er maar 6 meedoen. Ook in Nieuw-West ging het helemaal fout. Daar zijn 9 verkiesbare partijen, terwijl VdV er 17 noemt. Van die 17 doen er 10 niet mee aan de verkiezingen en van de 9 verkiesbare worden er maar 7 genoemd, zodat er ook nog eens 2 helemaal ontbreken.

Maar niet alleen met het weergeven van de partijen gaat het mis. Ook de gegevens over individuele politici zijn verre van compleet. Hoe incompleet? Dat na te gaan voor alle gegevens is een enorme klus, die één persoon onmogelijk kan uitvoeren. Maar Amsterdam Centraal beschikt wel over redelijk accurate gegevens over het twittergedrag van politici die in de gemeenteraad zitten, of hopen daar na 3 maart in te komen. Ik vergeleek die cijfers, met die van Volg de Verkiezingen (VdV).

Volg de Verkiezingen vergeleken met gegevens van Amsterdam Centraal
Op VdV worden voor Amsterdam 135 personen gevolgd, een indrukwekkende lijst. Daarvan hebben er 25 de rol ‘partijlid’ gekregen. Het gaat hierbij niet om willekeurige partijleden, maar om mensen die voor een van de deelraden verkiesbaar zijn. Daarbij heeft VdV alleen wel over het hoofd gezien, dat sommige mensen zowel voor een deelraad als de gemeenteraad verkiesbaar zijn, te weten Tjakko Dijk, Jair Eisenman en Shanta Singh.

Welke rol mensen toebedeeld krijgen op VdV is sowieso niet erg helder. Voor Amsterdam komen als categorieën voor: partijlid, raadslid, kandidaat-raadslid, wethouder, lijsttrekker, lijstduwer en bestuurslid. Sommige daarvan zijn overbodig. Dat Evelin-Pierre Dumfries bestuurslid is, doet bijvoorbeeld niet ter zake, wel dat zij kandidaat is voor de gemeenteraad. Een aparte categorie voor lijstduwers is ook twijfelachtig. De bedoeling is waarschijnlijk aan te geven dat deze mensen niet echt in de raad zullen plaatsnemen, maar Boris van der Ham heeft bijvoorbeeld al laten weten, dat hij indien hij met voorkeursstemmen gekozen wordt, best duoraadslid wil worden. Lijstduwers zijn dus gewoon kandidaten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor lijsttrekkers, maar omdat iedereen wel weet dat een lijsttrekker kandidaat is, is aangeven wie de lijst aanvoert wel interessante extra informatie.

Dan de categorieën wethouders en raadsleden. Daarvan is niet te zien of het gaat om herkiesbare wethouders en raadsleden of niet. Beter zou het dan ook zijn onderscheid te maken tussen de rollen wethouder/kandidaat en wethouder, en raadslid/kandidaat en raadslid.

De cijfers
Van de 135 gevolgden voor de Centrale stad kunnen we er dus allereerst 25 afschrijven, omdat zij bij een stadsdeel thuishoren. Blijven er 110 over. Laten we eerst de fouten eruit halen:
Erik de Groot is geen (kandidaat)raadslid, maar lid van de stadsdeelraad Bos en Lommer. Christiaan Boiten is geen lijsttrekker voor de gemeenteraad, maar voor stadsdeel Nieuw-West. Wel is hij daarnaast verkiesbaar als gemeenteraadslid. Minstens drie huidige raadsleden ontbreken: Frans Beishuizen van de VVD en deeltijdraadsleden Hans Korff en Jan Paternotte, die allebei voor D66 in de raad zitten en ook kandidaat zijn voor de gemeenteraad. Overigens komen hun namen ook niet voor op de webpagina met raadsleden van de gemeente Amsterdam, het is dan ook niet uitgesloten dat nog meer deeltijdraadsleden ontbreken.

  Kandidaten op VdV Waarvan twitterend volgens VdV Op VdV en twitterend volgens AC Twitterende kandidaten volgens AC
kandidaat-raadslid 61 23 30 44
raadslid/kandidaat 12 6 8 12
wethouder/kandidaat 4 1 1 1

Verrekenen we de ‘partijleden’, de fouten en de niet herkiesbare raadsleden en wethouders met de 135 mensen die op VdV gevolgd worden, dan houden we 77 raadskandidaten over. Van die 77 hebben er volgens VdV 30 een twitteraccount. Volgens de gegevens van Amsterdam Centraal moeten dat er 39 zijn, een verschil van 9. Let wel, we hebben het dan uitsluitend over mensen die door VdV gevolgd worden. Amsterdam Centraals eigen lijst met twitterende kandidaat-raadsleden omvat namelijk 57 personen, 27 meer dan die van VdV. Daarmee ontbreekt op VdV 47% van de twitterlinks (zo niet meer, want ook onze gegevens zijn mogelijk onvolledig). Daarnaast zijn er volgens ons op dit moment 21 twitterende raadsleden, waarvan er 9 niet herkiesbaar zijn; volgens VdV zijn er 7 niet herkiesbare, wel twitterende raadsleden.

Wat geeft dat nou?
Is het erg dat niet alles klopt op VdV? Nee, niet wanneer je bedenkt dat iedereen spontaan een twitteraccount kan aanmaken, waardoor de informatie op VdV plotsklaps verouderd is. Zo loopt een site al snel achter. Maar dan is het wel belangrijk dat bezoekers van VdV ook weten dat de informatie incompleet is.
Bedenk ook, dat de gegevens die we hier gecheckt hebben, alleen over Twitter gaan, terwijl duidelijk is dat ook de andere links, die naar blogs, facebook, linkedin en websites, verre van compleet zijn. Lodewijk Asscher heeft bijvoorbeeld ook een weblog, dat niet wordt genoemd, net als Eric van den Burg. En er zijn 12 lijsttrekkers die helemaal niet ter sprake komen, maar die vast wel iets online doen.

VdV heeft vorige week een prachtige widget uitgebracht, die iedereen op zijn eigen site kan zetten, om zo de politici uit zijn eigen gemeente of stadsdeel te volgen. Maar zolang de gegevens over die gemeenten of stadsdelen zo incompleet zijn als nu, geven die widgets wel een heel vertekend beeld. Wie bijvoorbeeld de widget voor Amsterdam Centrum gebruikt, ziet vooral veel berichten van Robert Sandelowsky, het niet herkiesbare raadslid van Opheffen Nu. En worden in de widget voor de centrale stad worden alleen de partijberichten van de PvdA, CDA, D66 en CU weergegeven, terwijl in ieder geval ook GroenLinks, de VVD, Mens en Spirit, Red Amsterdam en Tulpen voor Amsterdam actief twitteren.

En nu?


VVD-website, wel links om de info verder te verspreiden, maar geen links naar twitter, hyves, etc.

VdV is een mooi initiatief, maar de site functioneert alleen goed wanneer de informatie zo veel mogelijk up to date en dus volledig is. Daarom is het belangrijk dat Politiek Online, het bedrijf achter het – overigens ongesubsidieerde - project duidelijk aangeeft op de site wat is gecontroleerd en wat niet. Ook zou Politiek Online actiever hulp moeten vragen om de gegevens kloppend te krijgen. Bijvoorbeeld door gemeenten en partijen rechtstreeks te benaderen met het verzoek de gegevens te controleren.


Twitter PvdA, geen lijst met twitterende kandidaten

Daarnaast is er een duidelijke taak weggelegd voor (lokale) politieke partijen: het controleren en bijhouden van de eigen gegevens. Teveel partijen verzuimen zelf op hun websites duidelijk door te verwijzen naar plekken waar hun politici actief zijn. Sommige noemen wel weblogs en linkedin, maar geen twitter, andere maken weer andere keuzes. Elke twitterende partij zou op zijn minst lijsten moeten aanleggen van twitterende kandidaten/politici en wijzigingen steeds moeten melden aan VdV en andere politieke twittersites (en aan ons, wanneer het om Amsterdam gaat). Dat zou het actueel houden van dergelijke sites een stuk eenvoudiger maken.

En zo kan het ook geen kwaad wanneer politici zelf controleren of hun gegevens wel accuraat zijn en wanneer zij zowel hun eigen partij als VdV wijzen op ontbrekende gegevens en fouten. Per slot van rekening zijn het de politici en hun partijen die er het meest bij gebaat zijn dat dit soort gegevens kloppen.


[1] De gegevens waarop dit artikel gebaseerd is, zijn op 10 februari verzameld. De twittergegevens zijn ontleend aan de lijsten die zijn verzameld via twitter.com/adamcentraal

[2] Na het lezen van het artikel paste Politiek Online direct de gegevens voor de Centrale stad aan, maar die voor de stadsdelen bleven ongewijzigd en daarmee incorrect.

Voor GeenCommentaar.nl heb ik bekeken hoe de politieke partijen in 26 Nederlandse gemeenten, waaronder de grootste 15, op volgdeverkiezingen.nl worden weergegeven. Zie: Wie volgt Volg de Verkiezingen?


Reageer op "De Amsterdamse politiek op volgdeverkiezingen.nl"

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.