Juno Blaauw

Is in 1999 naar Amsterdam gekomen om te studeren. De studies zijn nog steeds niet afgerond, maar in de woonsituatie is wel verbetering gekomen. Na vele jaren op een piepklein kamertje in Osdorp, woont ze nu in een fijn appartement in Bos en Lommer.

Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.