Home > > Geschiedenis

Geschiedenis

Volgens een vriend van mij kan je in Amsterdam met een keppeltje op niet meer veilig over straat. Doe je dit toch dan varieren de reacties van discriminerende opmerkingen tot scheldpartijen en soms zelfs geweld. Natuurlijk zegt een bewering van één van mijn vrienden nog niet zoveel over de feitelijke situatie wat betreft antisemitische uitingen in Amsterdam, maar omdat ook de dodenherdenkingen van 2003 op verschillende plaatsen verstoord werden door antisemitische incidenten is er mogelijk wel iets aan de hand.

Dat de gemeente Amsterdam er ook zo over denkt, blijkt uit de nadruk die de laatste tijd gelegd wordt op de “onderwijzende en vormende taak in het geven van onderricht over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust” van de scholen. De gedachtegang is daarbij dat mensen die meer over elkaar weten, meer begrip voor elkaar op kunnen brengen en minder geneigd zijn elkaar te discrimineren. Gestoeld op het idee dat onbekend onbemind maakt, hoopt men de jeugd met de geschiedenis in de hand verdraagzaamheid bij te brengen.

Hoewel ik het belang van goed geschiedenisonderwijs zeker niet in twijfel wil trekken, vraag ik me wel af of dit nou zal werken. Heeft dergelijk onderwijs sowieso effect, en zo ja, is dat een positief effect? Hebben scholen eigenlijk wel voldoende invloed, naast de invloeden van ouders, peers, media, enz? Mijn twijfel komt voort uit het feit dat de niet-antisemitische meerderheid, grotendeels bestaand uit mensen met kennis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, niet veel geleerd lijkt te hebben van de geschiedenis. Nu, bij mogelijk herlevend antisemitisme, heb ik niet de indruk dat je er als jood op kunt vertrouwen dat wanneer je slachtoffer wordt van discriminatie, niet-antisemitische toeschouwers iets doen om je te helpen. Met andere woorden: wat hebben wij, de “stille” meerderheid, dan geleerd?

Laat duidelijk zijn dat dit niet bedoeld is als kritiek vanuit een misplaatst superioriteitsgevoel. Aangaande dit soort zaken past naar mijn mening louter bescheidenheid omdat de kans dat je zelf wel optreedt als de situatie daar is, gewoon heel erg klein is. Daar komt nog bij dat ik zelf werkelijk geen idee heb wat ik zou moeten doen, behalve in een specifieke situatie optreden zoals je ook bij “gewoon” geweld zou doen, en daar zit hem dan ook de kneep. Het geschiedenisonderwijs lijkt erop gericht het aantal antisemitische daders zoveel mogelijk te beperken, wat echter niet leidt tot het uitsterven van antisemitisme. Wat de rol zou moeten zijn van niet-antisemitische toeschouwers is echter in zijn geheel niet duidelijk, terwijl je die juist nodig hebt om ervoor te zorgen dat joden hun keppeltjes kunnen blijven dragen in Amsterdam.

ouder:
De Zuidas
nieuwer:
Allemaal beroemd

drie reacties op "Geschiedenis"

Frank
-1-  Frank:
Deze niet-antisemitische toeschouwer veroordeelt natuurlijk haatdragende taal tegen een specifieke bevolkingsgroep, maar ik denk dat je de oorzaak niet zo zeer moet zoeken in (gebrek aan) geschiedenisles. De staat Israel voert niet het meest vriendelijke beleid om `het palestijnse vraagstuk’ op te lossen. Er worden daar (om het kernachtig te zeggen) moslims onderdrukt. Moslims in Nederland (want daar gaat je tekst denk ik over) voelen een verbindtenis met deze palestijnen, en een representant van die onderdrukker is te herkennen aan zijn keppeltje.

De oplossing? Misschien is het een idee als joden (met keppeltje) de klassen rondgaan (bijvoorbeeld als gastdocent een lesuur maatschappijleer) en uitleggen dat zij ook de politiek van Israels regering verwerpen. Dat je de ‘keuze’ voor een bepaald geloof moet verdedigen is idioot, maar blijkbaar noodzakelijk.
Thijs van der Vossen
-2-  Thijs van der Vossen:
Het zou helemaal niet uit moeten maken welke politieke overtuiging een jood wat betreft Israel heeft. Als je het niet met iemand eens bent ga je in debat. We gaan toch ook geen Amerikanen in elkaar slaan die het met Bush eens zijn?

Trouwens knap dat je aan een keppeltje kan herkennen of iemand het wel of niet met het huidige beleid van Israel eens is.

Misschien zie ik het verkeerd, maar het lijkt er bijna op dat je wilt dat de joden in Nederland zich publiekelijk afkeren van het Groot Zionistisch Complot?
Frank
-3-  Frank:
Het zou helemaal niet uit moeten maken. Maar het maakt wel uit. Wat kan het voor kwaad om aan te geven dat je niet gelooft in de politiek die Israel voert? Als jood word je daarmee blijkbaar geassocieerd, of je dat wil of niet.

In een ideale maatschappij hoef je je niet te verantwoorden voor andermans daden, maar als een groot deel van de bevolking is te simpel om dat in te zien. Daar kan je ontevreden over zeuren, of rekening mee houden.

Ik heb natuurlijk als niet-jood makkelijk praten, dat wel.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.