Katja Sienknecht

Auteur

Katja Sienknecht werd geboren in Hamburg in 1966. Is al langer woonachtig in Amsterdam dan in Hamburg. Van beroep archivaris en informatiemanager. Van oorsprong milieukundig biologe.

Werkte in de thuiszorg, het onderwijs en bij de Gemeente.
Was op gedetacheerde basis werkzaam bij voornamelijk overheidsinstellingen, het liefst in het Amsterdamse.Zij struikelt op haar werk en op weg ernaar toe nog wel eens over dingen die haar opvallen of prikkelen.
Katja Sienknecht houdt van het ongewone in het gewone: gewoon een kwestie van af en toe eens van perspectief veranderen...Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.