Home > > Een echo van het verleden

Een echo van het verleden

Een van de voordelen van mijn werk is, dat je met werkelijk mooie projecten voor Amsterdam in aanraking komt.
Op de plek waar ik nu werk, stonden tot 1945 Houtloodsen op smalle stroken land. Van elkaar gescheiden door insteekhavens, waar de houtschuiten konden aanmeren. In 1945 werden de insteekhavens van de Houthaven gedempt.
Daarmee ging weer een stuk 'eilandenrijk' voor Amsterdam verloren.
Het stedenbouwkundig plan Houthaven begint me steeds sympathieker te worden, omdat het een echo uit het verleden is...

Het vaste land ten noorden van de Spaarndammerdijk wordt deels afgegraven. De eilanden die daardoor ontstaan, worden aan de noordzijde verlengd waardoor ze het IJ insteken.
De bebouwing zal (behalve aan de westelijke rand, waar een strook met functiemenging wonen/werken als een soort geluidswand tegen eventueel lawaai uit de havens zal werken), niet hoger worden dan 3 tot 4 lagen.
Het doorgaande verkeer dat nu nog gebruik maakt van de de Spaarndammerdijk verdwijnt in een tunnel, die langs de bestaande dijk wordt aangelegd.
Hierdoor ontstaat de ruimte voor een breed “dijkpark” bovenop de tunnel. In het park is er ruimte voor spel, sport en recreatie en het park verbindt de Spaarndammerbuurt met de Houthaven.
De enige scheiding tussen de Houthaven en de Spaarndammerbuurt is dan een rustige toegangsweg voor bestemmingsverkeer.

Er komen veel sociale en openbare voorzieningen, zoals scholen en een “filiaal” van het woon-zorg centrum. Het percentage sociale huurwoningen is helaas door de bezuinigingen naar beneden aangepast, naar 20%. Het leuke is wel, dat een groot deel hiervan gereserveerd is voor rolstoelgebruikers, zowel familiewoningen alsook groepswoningen.
De wijk wordt autoluw, fiets- en kindvriendelijk aangelegd. Aandacht is ook besteed aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte en de betrokkenheid van de bewoners bij het onderhoud, gebruik en veiligheid ervan. Dit, door zoveel mogelijk woningen een toegangsdeur te geven, die direct grenst aan de openbare ruimte, waardoor de bewoners als het ware ook “mede-eigenaren” worden van de openbare ruimte.

Wat me het meest benieuwt (na het ontwerp van de bebouwing) is, hoe het gaat uitpakken met het Pontsteiger gebouw. Er ligt een prachtig ontwerp van Arons en Gelauff, maar of en wanneer dit zal worden gerealiseerd… Eindelijk eens een ontwerp met sjeu en lef, dat een heus waarteken voor Amsterdam kan worden. Ik hoop, dat ik nog voor mijn pensionering in het restaurant op 60 m hoogte koffie kan gaan drinken met en schitterend uitzicht over de nieuwe woonwijk en het IJ.

Luchtfoto Houthaven voor 1945
Luchtfoto van de Houthaven voor 1945

Artist impression Houthaven 2011 (niet definitief)
Artist Impression Houthaven 2011 (niet definitief).

ouder:
Muntplein
nieuwer:
ArtZuid (video)

achttien reacties op "Een echo van het verleden"

O. Schmidt
-1-  O. Schmidt:
Bouw je een keer op een gewilde plek met mooi uitzicht, wordt het niet hoger dan 3 of 4 lagen. Noemen ze dit nou stedelijke verdichting?
JohnN
-2-  JohnN:
Sjeu en lef, maar wel weer de zoveelste yuppenlokatie. Enne die tunelbak, betalen die 80% hoge salarissen die, of moet dat uit de algemene middelen komen? Ik vermoed het laatste, dus sta niet zo te juichen. Maar Katja vindt het natuurlijk allemaal prrrrrrachtig. Hoe is het met de haalbaarheid of gaat dit project halverwege stranden wegens leegstand, het is immers meer van hetzelfde aanbod als er al is voor een beperkt marktsegment.
JohnN
-3-  JohnN:
Ik wed dat eerst de iepen worden gekapt (voor de tunnel) en dat vervolgens de tunnel er niet komt wegens gebrek aan middelen. Is het weer net zo kaal als op die oude foto. Leuk voor de mensen die in sociale huurwoningen op de Spaarndammerdijk wonen.
Westerpark Crip
-4-  Westerpark Crip:
Misschien een beetje erg off-topic, maar ik woon al 12 jaar op de Haarlemmerweg ter hoogte van het Westerpark en de hoeveelheid verkeer die hier dagelijks voorbij trekt is zolangzamerhand niet meer te harden.

Tijdens evenementen op het Westergasfabriek terrein (elke dag lijkt wel) en bij mooi weer (200 bbq's/bootjes met een geluidsinstallatie die komen aan leggen) is het hier trouwens ook niet meer te harden.

Zo'n tunnel hier lijkt me ook wel wat, het zou in ieder geval fijn zijn als die tunnel/herinrichting op de Spaarndammerdijk de verkeershinder op de Haarlemmerweg kan verminderen, want het is hier niet meer te harden:)

http://www.luchtmetingen.am...
Jonas
-5-  Jonas:
Misschien niet zo kies om achterwege te laten dat de auteur “Informatieondersteuner at Projectbureau Houthaven”, oftewel direct betrokken is bij de uitvoering van het project waar zij zo vol lof over is; “mijn werk” had wel even toegelicht mogen worden. Stukje leest in dat licht als een aardig stukje propaganda.

Verder is de “rustige toegangsweg voor bestemmingsverkeer” leuk voor de bewoners, maar funest voor iedere vorm van stedelijkheid. Een lullig bruggetje is niet “enige scheiding” maar juist een enorme barriere om even door de wijk te fietsen of wandelen op weg naar iets anders. Niets aan willekeur overlant; als je er niet woont of werkt heb je er helemaal niets te zoeken. Dit project lijkt verdacht veel op een IJburg in het klein, nog een wijk waar verreweg de meeste Amsterdammers nooit een voet zullen zetten.
Bart
-6-  Bart:
@ Katja: uit vorige bijdrage(n) maakte ik op dat je geen ambtenaar bent, maar wel degelijk betrokken bij sommige projecten in Amsterdam..
Het project Houthaven Amsterdam is aardig, maar vooral voor hogere inkomens, en dat is een foute inschatting van Gemeente en ontwikkelaars, er is meer en meer behoefte aan “betaalbare woonruimte” in Amsterdam.
3-4 lagen bouwhoogte is veel te weinig in dit gebied, want het heeft tot gevolg dat aan de randen van Amsterdam torenhoge 'skyscrapers'gebouwd moeten gaan worden. dan ben je als binnenstad net een vissenkom met hele hoge glazen muren....
Kortom, een dubieus project, zeker in tijden van absolute bezuiniging. De Gemeente deed er beter aan in deze tijden te zorgen voor Kunst, Cultuur en Welzijn, in plaats van ambitieuze projecten als dit te stimuleren/ontwikkelen. Zie ook het artikel in het Parool van vandaag over een nutteloos opgespoten eilandje bij IJburg, kosten meer dan 5 mio....
Arnoud de Jong
@Jonas: wij laten die informatie bewust wél achterwege, omdat de auteur niet zelf betrokken is bij de besluitvorming en ontwikkeling van dit project. Zij mag schrijven over alles wat zij leuk vindt, zelfs dingen die zij op haar werk tegenkomt.
Verder staat het natuurlijk iedereen vrij om zijn/haar eigen mening te ventileren over het onderwerp.
Googlen naar de naam van de auteur en haar vervolgens van propaganda beschuldigen doet toch een beetje stasi-achtig aan (laat ik 't ook eens stevig aanzetten).
Jonas
-8-  Jonas:
@Arnoud: Wauw. Niemand betwist het recht van de auteur om te schrijven wat en waarover zij wil; ik zeg dat het niet netjes is om vaag te doen over hoe de auteur betrokken is bij het project waarover zij schrijft. Natuurlijk zijn haar werkzaamheden bij projectbureau Houthaven, “dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van een woon/werkgebied in de Houthaven,” wel relevant om te noemen, als is het alleen maar om duidelijk te maken dat ze niets met de besluitvorming te maken heeft en dat ze slechts af en toe in de archieven duikt om mooie plaatjes op te zoeken (wat 'informatieondersteuner' ook moge zijn). Maar goed, journalistieke conventies hoef ik hier dus blijkbaar niet te verwachten.

Fijn dat je even duidelijk maakt dat men vrij is om een eigen mening hier te ventileren en vervolgens googelen naar een onbekende auteur (in 2011!) en kritiek hebben op de presentatie van het stukje met stasi-praktijken vergelijkt. Chic.
Arnoud de Jong
@Jonas: Inderdaad, net zo chic als meteen 'propaganda' gaan roepen. Zoals ik erbij vermeldde: ik zette het óók even stevig aan.
Waarom direct iemands integriteit in twijfel trekken?
Door er wél de functie van de auteur bij te zetten, suggereren we juist een verband dat er niet is. De auteur is namelijk niet betrokken bij dit plan, heeft geen invloed op de besluitvorming, schrijft op persoonlijke titel en uit persoonlijke interesse.
Jonas
-10-  Jonas:
Dat is een belachelijke redenering. Er is een verband met het project, dus geef dan aan waarom het niet relevant voor dit stukje is. Je doet het uiteindelijk zelf: de auteur werkt voor Projectbureau Houthaven maar is “niet betrokken bij dit plan, heeft geen invloed op de besluitvorming, schrijft op persoonlijke titel en uit persoonlijke interesse.” Is dat nou zo suggestief?

Hebben we het nu over hetzelfde woord? Ik bedoel met propaganda niets nazistisch of totalitairs, gewoon zieltjes winnen voor iets — een vrij standaard definitie.
Suffie
-11-  Suffie:
Jonas, geef ons even je leeftijd, etnische achtergrond, beroep en adres. Dan kunnen wij namelijk even checken of dit relevant is voor deze discussie.
Jonas
-12-  Jonas:
Suffie, is dat serieus de beste inhoudelijke respons die je kunt bedenken? Kom eens met een zinnig argument in plaats van stomme retorische trucjes.

Mijn leeftijd, etnische achtergrond, beroep, of adres zijn op geen enkele manier relevant, anders had ik het er wel bij gezet. Ook al was het alleen maar om duidelijk te maken dat er geen belangenverstrengeling in het spel is.

Anders dan het geval van mevrouw Sienknecht die dus blijkbaar bij het project betrokken is, maar waar geen woord over gezegd wordt totdat ik erover begin. Daar valt Arnoud de Jong over, beschuldigd mij van stasi-praktijken en kom jij met een lullig inkoppertje.

Terwijl nota bene het stukje hierboven van D66-raadslid Mirck gelukkig *wel* zijn functie vermeldt. Leuk, jullie stamgasten.
Katja Sienknecht
-13-  Katja Sienknecht:
Jonas,
Ga dan gewoon op Linkedin kijken als je echt wilt weten wat ik voor mijn werk doe. Dat ik de archieven van een project opruim, betekent niet dat ik er inhoudelijk bij betrokken ben. Soms kom ik gewoon iets tegen wat ik mooi vindt. Net als jij, maar dan op andere plekken. Ik begrijp niet, wat daaraan laakbaar is.
Maaike
-14-  Maaike:
Katja, trek je maar niets aan van die haters die vanachter hun schuilnaam anderen afzeiken maar zelf nooit eens een stukje insturen.
Sneuheid ten top.
Suffie
-15-  Suffie:
Nee Jonas, dit is absoluut niet de beste inhoudelijke respons die ik kan bedenken. Zinnige argumenten bewaar ik graag even voor zinnige reacties.
Suffie
-16-  Suffie:
Even terug naar het onderwerp. Mooi project, met name door al dat water. Op de een of andere manier trekt dat altijd aan en het past ook nog eens mooi in de Amsterdamse structuur. Toch ben ik het wel met Bart eens, in de huidige tijden is dit een totale verspilling van grond en bouwmogelijkheden. Of moeten we Amsterdam bevrijden van mindervermogende bewoners?
WK
-17-  WK:
..... maar eerst moet de RINGLIJN van de METRO nog verderdoorgetrokken naar het CS.
Wanneer komt het dààr nou eens van ??
JohnN
-18-  JohnN:
Het zit niet altijd lekker met de prioriteiten. Maar dat is in heel wat gemeenten het geval. Toch is het goed te blijven roepen waar nog onvoltooid werk ligt. Ik vind dat een haalbaar en wenselijk hallenproject in prioriteit voor de houthaven hoort te staan. En hoe staat het er eigenlijk bij op het Haarlemmerplein? Ik ben er een poos niet geweest.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.