Stadsvogelonderzoek in 1107

Zuidoost - In Amsterdam is meer te horen dan herrie alleen, maar dat merk je pas als je goed luistert. In de hele stad kun je 's zomers boven het gebulder van vliegtuigen uit de gierzwaluwen horen jagen. Tussen het bellen van de trams roept de zwarte roodstaart op het dak van het Centraal. En wie in de avondspits geen acht slaat op het geraas van de A10 kan in talloze tuinen de merels horen zingen.

Reigers op de Prinsengracht, parkieten in het Vondelpark en meeuwen op het IJ: aan vogels is in Amsterdam geen gebrek. Maar welke soorten breiden zich uit, welke blijven stabiel of dreigen te verdwijnen? Onderzoekers hebben een pijnlijk vaag idee van hoe het de stadsvogels vergaat. Toch wordt die kennis steeds belangrijker, want inmiddels bestaat 16% van Nederland uit stedelijk gebied. Daarom is SOVON Vogelonderzoek Nederland in 2007 begonnen met het Meetnet Urbane Soorten (MUS), een langjarig project om de vogelstand in de steden in kaart te brengen.

Brief aan de wethouder van Financiën (2)

Zuidoost - Geachte heer Asscher, Behalve wethouder van Financiën bent u natuurlijk ook een gewone ingezetene van de goede stad Amsterdam. Niets menselijks is u vreemd. Daarom kan ik me voorstellen hoe u afgelopen maand, toen u na een lange werkdag bij thuiskomst zo'n zeegroene...

Statistiek

Zuidoost - 'Eén dode is een tragedie, een miljoen doden is statistiek'. Josef Stalin mag een despoot, een psychopaat en een massamoordenaar geweest zijn, soms zei hij ook wel eens iets zinnigs. Wanneer leed of sterven te massale vormen aanneemt gaat het ons bevattingsvermogen te...

Van onderen!

Zuidoost - De kwade reuk waarin de Bijlmer zich tot ver buiten onze stadsgrenzen mag verheugen is voor een flink deel terug te voeren op de beruchte flats Gliphoeve I en II. Toen die gebouwen in de jaren '70 werden opgeleverd, bleef door hoge huren en de (toen al) slechte naam van de...

Een geslepen bandiet

Zuidoost - Al een paar nachten vriest het licht tot matig. De bomen zijn verpakt in een dikke laag rijp. Op de sloten bij het Gein wordt het ijs al maar steviger. Maar in plaats van mijn schaatsen uit het vet te halen zit ik ingespannen naar het scherm van de laptop te turen, met mijn...

Overpeinzing bij het vallen der blaadjes

Zuidoost - 'Onder avondmensen wordt algemeen geaccepteerd dat er ochtendmensen bestaan; het omgekeerde is niet het geval.' Deze stelling is afkomstig uit het proefschrift van de Delftse ingenieur R.S. Keizer. Hoe het Keizer verder vergaan is weet ik niet, maar ik hoop dat hij is...

De homofobie van Yvette Lont

Zuidoost - De ChristenUnie is weer in gewetensnood over de homoseksuelen. Dat komt door het Amsterdamse deelraadslid Yvette Lont. Zij wil niet dat homo's haar partij vertegenwoordigen. Wat is dat toch met religieuzen dat ze menen zich te mogen bemoeien met de seksuele voorkeuren van...

Op de grond zitten

Zuidoost - Mijn eerste zelfstandige woning, een appartement in een Bijlmerflat, was veel te groot voor mijn schamele bezittingen. Ik kwam uit een klein kamertje en had geen banken, tafels of ander meubilair, behoudens een wankele houten stoel en een oude zitzak. Gelukkig duurde dat niet...

En à propos, waar blijven onze kroegen?

Al jaren proberen de gemeente, het stadsdeel en ondernemers om Zuidoost te afficheren als het tweede uitgaansgebied van Amsterdam. In zekere zin zijn ze daar vrij aardig in geslaagd. Op de Arenaboulevard loop je zó van de metro de bioscoop in. Twee deuren verderop bevindt zich een...