Home > > Brief aan de wethouder van Financiën (2)

Brief aan de wethouder van Financiën (2)

Zuidoost - Geachte heer Asscher,

Behalve wethouder van Financiën bent u natuurlijk ook een gewone ingezetene van de goede stad Amsterdam. Niets menselijks is u vreemd. Daarom kan ik me voorstellen hoe u afgelopen maand, toen u na een lange werkdag bij thuiskomst zo'n zeegroene envelop vond, waarin de gemeentelijke Dienst Belastingen zijn aanslagen pleegt te verpakken, iets verzuchtte in de trant van 'Dat kan er ook nog wel bij.' Doen we dat niet allemaal?

Misschien hebt u op dat ogenblik even aan mij gedacht, of tenminste aan de kortstondige correspondentie die we afgelopen voorjaar hebben gevoerd. Destijds zette ik mijn vraagtekens bij de hoogte van de afvalstoffenheffing in Amsterdam-Zuidoost die, zoals uit mijn uitvoerige berekening bleek, het veertienvoudige bedroeg van de werkelijke kosten die voor het verwerken van mijn huisvuil werden gemaakt. Al negen dagen later* stuurde u een uitvoerige reactie, waarin u mijn drieste calculaties een beetje nuanceerde, maar eveneens aankondigde dat er duidelijkheid zou worden geschapen over de totstandkoming van de tarieven:

'Er moet wel verantwoord worden hoe het tarief tot stand komt en dat kan zeker beter. Dat geldt niet alleen voor de afvalstoffenheffing maar ook voor andere kostengerelateerde tarieven, Ik heb daar met de stadsdeelbestuurders ook al afspraken over gemaakt. Ze zijn het met mij eens. Ik hoop daar, samen met de stadsdelen, binnenkort meer over te kunnen vertellen.'
U begrijpt dus dat ik mij, toen in februari eindelijk de nieuwe aanslag op de mat plofte, met meer dan gewone belangstelling verdiepte in de bijgevoegde Belastinggids. En misschien kunt u zich mijn teleurstelling voorstellen, toen bleek dat de verantwoording voor de tarieven ook dit jaar weer schromelijk tekortschiet. Gelukkig gooi ik nooit iets weg (...), dus ter vergelijking heb ik er de gids van vorig jaar nog even bijgepakt. Afgezien van het feit dat het tarief in mijn stadsdeel met bijna een tientje is verhoogd, is er weinig veranderd. De informatie is nog even summier als een jaar geleden.

Ook op de website van mijn stadsdeel heb ik niets kunnen vinden dat duidelijkheid verschaft over de opbouw van de rekening. Daarnaast leert vergelijking met de andere stadsdelen dat Zuidoost in de hoogste prijsklasse zit. Kan iemand mij uitleggen waarom ik voor het ophalen van mijn huisvuil 74 euro (40%) meer betaal dan een inwoner van een vergelijkbare tuinstad als Osdorp? En waarom betalen ze in Oud-West bijna acht tientjes meer dan in Oud-Zuid? Wordt het afval in de Bijlmer opgehaald met helicopters? Lopen er in de Kinkerstraat topeconomen achter de vuilniswagen?

Mijnheer Asscher, als ik niet beter wist zou ik proberen om het met u op een akkoordje te gooien. Ik ben bijvoorbeeld best bereid om, in ruil voor een korting van 73 euro, mijn huisvuil zelf naar de Apollolaan te brengen, waar het blijkbaar veel voordeliger opgehaald en verwerkt kan worden. Maar vermoedelijk zou een dergelijke regeling stuiten op wetten en praktische bezwaren, waarvan ik als eenvoudig burger geen weet heb.

Zoals uit het voorgaande blijkt, is de huidige onduidelijkheid over de opbouw van de heffingstarieven een voedingsbodem voor allerhande gissingen, speculaties en misverstanden. Zelf ben ik er bijvoorbeeld van overtuigd dat de afvalstoffenheffing geen zorgvuldig berekend tarief is, maar een volkomen willekeurig vastgesteld bedrag, ontsproten aan dikke duim en natte vinger van de stadsdeelaccountants. (En hoogvliegers zijn het niet, die accountants - anders hadden ze immers wel in de Kinkerstraat achter de vuilniswagen gelopen.)

Verder heb ik het bange vermoeden dat Stadsdeel Zuidoost de door mij betaalde afvalstoffenheffing aanwendt voor heel andere doelen dan het 'ophalen en verwerken van huishoudelijk afval'. Zou het bijvoorbeeld kunnen dat ik ongemerkt meebetaal aan het verlagen van de dreven? Aan de sloop van prima appartementen? Aan de kap van het Bijlmerpark? Ik heb geen idee, en dat lijkt me een kwalijke zaak.

Die afvalstoffenheffing begint een beetje een stokpaardje van me te worden, dat geef ik ruiterlijk toe. Maar zeg nou zelf: het verantwoorden van inkomsten en uitgaven is geen raketwetenschap. Bovendien is het een conditio sine qua non voor een gezonde financiële huishouding, een elementair blijk van respect voor de belastingbetaler, een belangrijk ingrediënt in de door u (terecht!) gewenste verkleining van de kloof tussen burger en politiek.

Daarom vraag ik u nogmaals: kunt u ons uitleggen hoe de tarieven voor de afvalstoffenheffing tot stand zijn gekomen? Of zoudt u in elk geval de stadsdelen ertoe kunnen aansporen om de bedragen te verantwoorden? Het zou de zaak een stuk inzichtelijker maken voor gewone burgers zoals ik. En zoals u.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

M.J. Arbouw
Amsterdam-Zuidoost

*) Dat is heel wat sneller dan de gemiddelde responstijd van 14020! Chapeau!

zeven reacties op "Brief aan de wethouder van Financiën (2)"

Suffie
-1-  Suffie:
Zou het iets met vliegende wasmachines te maken kunnen hebben?
Bodosan
-2-  Bodosan:
Onlangs kwam onze Nationale Ombudsman met zijn verslag. Hij stelde dat de overheid (via haar apparaat) meer de behoorlijkheidsnormen in contact met de burger zou moeten respecteren. Imo is de toelichting van de opbouw van bepaalde lasten hier een direct voorbeeld van: je neemt de burger serieus en ziet hem/haar niet alleen als belastingpot. Dat dit niet gebeurt (en dat geldt niet alleen voor de genoemde afvalstoffenheffing) heeft enerzijds te maken met obfuscatie omdat de aangegeven kosten niet voldoen aan de criteria die door het bestuur worden aangegeven; anderzijds met de zelfingenomenheid van het ambtelijk apparaat dat bijna van nature een pesthekel heeft aan opening van zaken. Persoonlijk heb ik geen enkele verwachting mbt de houding van de overheid t.o. de burger. Ze (de overheid) is een noodzakelijk kwaad dat ik (knarsentandend) accepteer en verder zoveel mogelijk ontwijk.
Michiel
-3-  Michiel:
Volgens mij heeft het heel te maken met het feit dat innen van belastinggelden niet opnieuw worden ingezet voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn, maar om andere tekorten ergens aan te vullen (overhevelen naar algemene middelen). Kijk maar naar opbrengsten parkeerbelasting. Zelfde geldt voor afvalstoffenheffing, woz-belasting, etc.etc.. het zou aardig zijn om eens een overzicht te krijgen met wat wordt er nu geind, waar wordt dit aan besteedt. Misschien kom je er dan achter dat stadsdelen wel eens geldverslindende organisaties zijn, er uitgaves worden gedaan waar je wellicht je wenkbrauwen eens over zou kunnen fronsen etc.etc.. Ik heb gelezen dat er plannen zijn om een heel nieuwe telefooncentrale overal neer te plempen. Miljoenen zijn hiermee gemoeid. En dan al die kostenoverschrijdende projecten en stadsdeel nieuwbouwkantoren. Kortom, belasting betalen prima maar wel inzetten daar waarvoor het nodig is.
Leeuw
-4-  Leeuw:
Het antwoord (op de vraag waarom afval in Bijlmer duurder is)is simpel: Dankzij het feit dat in Bijlmer de herkomst van het afval zo moeilijk te herleiden is (in de stad staat het voor de deur van de dader, hier geeft die deur toegang tot 40 woningen, snappU ?) is, zoals met alles tegenwoordig, de dagelijkse praktijk ingericht naar de klootzakken, ipv de normale bewoners. Bijlmer is het enige stadsdeel waar iedere dag het vuilnis wordt opgehaald, omdat het afdwingen van het tweemaal per week netjes buiten zetten ondoenlijk bleek. Om nu te voorkomen dat er altijd vuilnis rond slingert (en dan hebben we het nog niet eens over mensen die het van hun balkon gooien; komt toch niemand achter...) is men maar overgegaan op dagelijkse sanering. Peperduur, onnodig maar noodzakelijk.
Sigi
-5-  Sigi:
“Bijlmer is het enige stadsdeel waar iedere dag het vuilnis wordt opgehaald, omdat het afdwingen van het tweemaal per week netjes buiten zetten ondoenlijk bleek.”

In de Bijlmer kon je 24/7 je vuil kwijt, eerst via de stortkokers (elke maand een zakje pedaalemmerzakken in je brievenbus) daarna gewoon in de containers in de containerruimte. Had niets te maken met het niet kunnen afdwingen van 2 x per week maar alles met service!
Suffie
-6-  Suffie:
Sigi, in de periode dat de stortkokers nog werkten was het ook al een teringbende omdat veel mensen zelfs de gang over de gallerij naar de koker te ver vonden. Bovendien was die koker een bron van stank en viezigheid. Het reinigingstarief in Zuidoost is rechtstreeks gevolg van hoe (veel van ) de bewoners met hun huisvuil omgaan.
John Zwart
-7-  John Zwart:
Er zijn dorpen buiten de radius van Mokum waar het huishoudelijk afval maar 1x per 2 weken wordt opgehaald en men desondanks meer dan 300 euro op de woz aanslag vindt. Er zijn wel mensen die in die 2 weken hun 240 liter container bij lange na nog niet halfvol hebben, bij anderen staat de klep nog omhoog omdat er een kop bovenuit steekt. Er is naar mijn weten een aantal jaren geleden een 'pilot' uitgevoerd in oostzaan met een computer-weeginstallatie op de wagens. Toen ontstond er afvaltoerisme naar Amsterdam... Het blijkt onmogelijk om het principe 'de vervuiler betaalt' werkelijk effectief ten uitvoer te brengen, er is altijd een zekere, en soms zelfs grote mate van willekeur.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.