Katja Brokke

Katja Brokke is geboren en getogen in Amsterdam. Ze studeert Redactie & Mediaproductie aan de Hogeschool van Amsterdam en werkt daarnaast tien jaar in de horeca. Katja woont nu vijf jaar met veel plezier in De Baarsjes.

Copyright

Het auteursrecht van bovenstaande bijdragen berust bij de auteur. Artikelen, foto's, video's, audio of illustraties mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze auteur. Overname door andere media mag tevens alleen na overleg met de redactie, behalve in gevallen waarbij de bijdrage ook al elders is gepubliceerd.