Home > > Zeven coalities, zeven keer PvdA?

Zeven coalities, zeven keer PvdA?

Net als in de gemeenteraad zijn de verhoudingen in de deelraden op 3 maart flink opgeschud. Ook hier fors verlies voor de PvdA en grote winst voor D66. De grootste klappen voor de PvdA vielen in stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuid, waar de aanhang onder de 20% daalde. Terwijl de PvdA in Centrum van de eerste naar de vierde plek duikelde - alleen de SP haalde minder zetels - bleef de partij dat lot bespaard in Zuid. Met dank aan GroenLinks, dat in vrijwel alle stadsdelen steeg, maar hier twee van de zes zetels verloor, zodat de PvdA nu nummer drie is.

Het moet wel wrang zijn voor de andere partijen dat D66 zo geprofiteerd heeft van de landelijke trend, juist nu de steun voor de PvdA tot iets gezondere proporties gekrompen is. Iets gezonder, want de uitslag in 2006 was met name in Zuidoost en Nieuw-West dermate hoog dat de PvdA daar met respectievelijk twaalf en vijftien procent verlies nog steeds ruim twee keer zo groot blijft als de tweede partij. Ook in West, Noord en Oost blijft de PvdA de grootste partij.

De resultaten voor de SP waren heel verschillend. Terwijl de partij in de gemeenteraad gehalveerd werd, bleef het aantal zetels in West gelijk, kwamen er in Nieuw-West en Zuid twee zetels bij. In de rest van de stad daalde de partij, waarmee de SP over de hele stad vier van de tweeëntwintig zetels kwijtraakte. Verhoudingsgewijs is dat minder dan het CDA, dat twee van de zes zetels verloor.

Verschillen in zetels per partij ten opzichte van 2006

[klik voor vergroting]

Mogelijke coalities
Behalve in Zuid, is in elk stadsdeel een tweepartijencoalitie mogelijk. Of die er ook zal komen, zal mede afhangen van de vraag hoeveel wethouders gewenst zijn. In Noord hebben bijvoorbeeld PvdA en VVD een meerderheid, maar met tien zetels voor de PvdA en vijf voor de VVD, kom je uit op drie wethouders, een minder dan nu. De kans is dan ook groot dat dan voor een derde partij en een vierde wethouder gekozen zal worden.

Stadsdeel Centrum
Heeft nu drie wethouders (PvdA, GL, VVD). D66 groeide het hardst, van twee naar zeven zetels, maar GroenLinks is het grootst met acht zetels. Ze kunnen het samen doen, met vier wethouders, of met VVD (zes) of PvdA (vijf). Programmatisch lijkt de VVD moeilijk voor GL, gezien het verkiezingsverlies ligt ook de PvdA niet voor de hand. Nadeel van alleen GroenLinks en D66 is een sterke oppositie.

Stadsdeel West
Nieuw, dus geen zittend college. Enige meerderheid wordt gevormd door PvdA en GroenLinks. Omdat de PvdA vijf zetels verloor zou je verwachten dat men het eens zonder probeert, maar met acht zetels is de PvdA nog wel het grootst. Drie partijen ligt hier voor de hand, waarbij eigenlijk elke combinatie mogelijk is.

Stadsdeel Nieuw-West
Ook nieuw. Sterk verlies voor de PvdA, maar met de resterende elf zetels niet weg te denken uit het college, dat uit minimaal drie partijen zal bestaan. Een coalitie met D66, aangevuld met GroenLinks, Burgerbelangen Nieuw-West’81, maar ook de VVD en zelfs de SP behoren tot de opties.

Stadsdeel Zuid
Het derde nieuwe stadsdeel en het enige waar de VVD met acht zetels een ruime meerderheid heeft. Alleen besturen met D66 lukt net niet, maar een van de drie partijen met één zetel zou al voldoende zijn voor een meerderheid. Maar ja, hoe verdeel je dan de posten? Dat kon hier nog wel eens het moeilijkste onderwerp van de onderhandelingen worden.

Stadsdeel Oost
Het laatste nieuwe stadsdeel met een relatief kleiner verlies voor de PvdA dan in andere stadsdelen met veel allochtone kiezers. Dat is waarschijnlijk te danken aan het Fatima-Elatik-effect. Oost kan zo aan de slag met PvdA en GroenLinks, maar het is goed mogelijk dat D66, dat van een naar vijf zetels ging, gevraagd wordt mee te besturen. Een coalitie met de VVD kan ook nog, in beide driepartijenopties ligt een bestuur met vijf wethouders voor de hand.

Stadsdeel Noord
Heeft nu vier wethouders, twee PvdA, een GL en een CDA. Het CDA, dat gehalveerd werd, kan verruild worden voor D66 of de SP, dat weliswaar een zetel verloor, maar toch nog groter is dan D66. Een andere optie is een college van PvdA en VVD, al dan niet aangevuld met D66 om een vierde wethouder te kunnen instellen.

Stadsdeel Zuidoost
Heeft momenteel vijf wethouders, vier PvdA’ers en een VVD’er. De PvdA leverde vijf zetels in, maar blijft met twaalf zetels op eenzame hoogte staan. Alleen besturen met D66-OZO zou kunnen met drie of vier wethouders. Een driepartijencoalitie is zowel mogelijk met de VVD als met GroenLinks, die beiden winst behaalden, waarbij vier wethouders voor de hand ligt. Of men vraagt het CDA mee te doen, dat verdubbelde van een naar twee zetels, om een zesde wethouder te rechtvaardigen.

Het lijkt er dus op dat de PvdA met een kwart verlies aan zetels toch in de meeste stadsdelen in het bestuur zal plaatsnemen. Voor vier stadsdelen is dat vrijwel zeker, maar zes of zeven is niet uitgesloten.

N.B. Zie ons dossier Gemeenteraad en deelraden 2010 voor alle uitslagen, met grafieken en een overzicht van de nieuwe leden, voor zowel de gemeenteraad als alle stadsdelen:


21 reacties op "Zeven coalities, zeven keer PvdA?"

Jochem Floor
-1-  Jochem Floor:
@ Marleen: vergelijk eens de verkiezingsuitslagen van Oost en West met elkaar? In mijn beleving betreft het goed vergelijkbare uitslagen.

Overeenkomsten: allebei PvdA 8, GL 7, D66 5, SP 3.
Verschillen: VVD 4 in Oost vs 5 in West. De Groenen in West met 1 zetel, MeerBelangen in Oost met 2.

Vergelijk nu eens jouw eigen toch wat uieenlopende commentaar op beide stadsdelen. Ik kan beide commentaren eerlijk gezegd niet goed met elkaar rijmen. Volgens mij zijn de verschillen echt niet zo heel groot.
Marleen Zachte
-2-  Marleen Zachte:
@Jochem: Je hebt gelijk dat het verschil in zetelaantallen niet zo groot is, maar als je vergelijkt met de cijfers voor 2006, zie je wel verschil:

West - PvdA -5 D66 +3 GL 0 VVD +1 SP 0
Oost - PvdA -3 D66 +4 GL +2 VVD 0 SP -1

Je ziet ook dat de daling van de PvdA in Oost een stuk kleiner was voor de deelraad dan voor de gemeenteraad. In de meeste stadsdelen was dat andersom. Zie http://www.amsterdamcentraa...

Uiteindelijk is in beide stadsdelen een coalitie van PvdA en GL mogelijk, maar ligt drie partijen meer voor de hand. In de stadsdelen lijkt men niet zo'n voorstander te zijn van kleine meerderheden met een sterkere oppositie.
govert
-3-  govert:
Algemeen, ik heb daar altijd moeite mee gehad, maar misschien kan iemand me het nog een keer uitleggen: Waarom is het zo belangrijk of een partij gewonnen of veroren heeft t.o.v. de vorige verkiezingen?

Ook in het stuk hierboven (dank voor de overzichtelijke analyse!) proef ik af en toe dat een winnaar het verdient om in een DB plaats te mogen nemen, los van de eigenlijke omvang.

Ik vind dat gek. We houden verkiezingen om te kijken welk standpunt bij de meeste mensen aanspreekt. Een partij van 8 zetels spreekt meer mensen aan dan een partij van 7 zetels. Ook als die 8 er eerst 13 waren en die 7 eerst 2. Daarbij zijn 'de vorige verkiezingen' erg relatief. Je zou ook 'de vorige peiling van Maurice' kunnen nemen.

Maar alle vragen van journalisten, en vrijwel alle berichtgeving over 'winnen' en 'verliezen', gaat om relatief winnen en verliezen. Ik wacht op de sportpagina die zegt dat Ajax verloren heeft, omdat ze dit jaar 3-0 wonnen, terwijl dat een vorig jaar nog 4-0 was.
Marleen Zachte
-4-  Marleen Zachte:
@govert: Goed punt. De grootte telt, dat zie je in Rotterdam, waar een paar honderd stemmen bepalen wie het initiatief neemt. Maar daarna is het onderhandelen mensenwerk en gaat het ook om voorkeuren, indrukken en rare analyses.

En ik vind het ook wel weer begrijpelijk dat een partij die van zes naar drie zetels gaat anders gewaardeerd wordt dan een partij die van nul naar drie gaat.

Zou het alleen om getallen gaan dan komen de besturen zonder onderhandelen aan de slag met (grootst mogelijke meerderheid met zo min mogelijk partijen):

Centrum GL D66
Oost PvdA GL
Nieuw-West PvdA VVD
West PvdA GL
Zuid VVD PvdA of VVD D66
Zuidoost PvdA D66-OZO

Ah en zo blijk ik een fout gemaakt te hebben bij Nieuw-West, waar ook alleen PvdA + VVD mogelijk is.
Jochem Floor
-5-  Jochem Floor:
@ Marleen: jouw vergelijking gaat volgens mij niet op. SP heeft in grote delen van West nog niet eerder meegedaan. In dat licht is van 3 ztels (van 17 in deelraad Oud-West) naar 3 zetels (van 29 in deelraad West) een opmerkelijke teruggang, i.p.v. gelijkstand.

wat betreft de vergelijking in posities van de PvdA in Oost en West zou je ook kunnen argumenteren dat die in Oost in 2006 minder had gewonnen. Aanwijsbare oorzaak daarvan is de deelname door SP in een groter deel van Oost, in 2006.

Voor de PvdA in Oud-West geldt dat deze de afgelopen 24 jaar slechts 1 x grootste partij is geweest. Dat was de afgelopen periode. Voordien was GL altijd de grootste in oud-West.

Iedere vergelijking gaat een beetje mank als gevolg van de schaalwijzigingen nu en vooral het grote verschil van de enorme weerstand tegen Balkenendes landelijke CDA/VVD/D66-coalitie in 2006.

In die zin zou ik me dan ook inderdaad willen aansluiten bij Govert.
Marleen Zachte
-6-  Marleen Zachte:
@Jochem: 3 van 17 vergelijken met 3 van 29 schept een verkeerd beeld, want Bureau O+S heeft de uitkomsten van de oude deelraden omgerekend voor het nieuwe stadsdeel en komt dan ook op 3 van 29 uit in 2006. De cijfers op http://www.amsterdamcentraa... zijn daardoor juist wel vergelijkbaar.

Het blijft natuurlijk allemaal speculatie, maar wel leuk om mee te spelen, toch?
EgbertR
-7-  EgbertR:
Kern vs Ring

De vergelijking met 2006 zou je moeten aanvullen met die van 2002 wil je een realistisch beeld krijgen van verschuivingen. Treffend dat PvdA nu net als 2002 weer 15 zetels krijgt in de gemeenteraad.
En treffend dat Ahmed M. nu net als Aboutaleb in 2006 met wat anderen voor veel voorkeurstemmen zorgt bij de PvdA.
Net als vier jaar geleden valt het onderscheid in stemgedrag op langs-de-ring tegenover dat binnen de ring en IJburg: Buiten de ring is PvdA idd nog 2x zo groot als de eerste volger bij een overigens flink lagere opkomst. Binnen de ring is het een politiek vier-stromenland waarin D66 dit keer de positie van de SP als shooting star heeft overgenomen. Zou iets met het vertrek van Marijnissen en de opkomst van Pechtold te maken kunnen hebben en de nieuwe ontwikkeling waarin medelanders en studenten niet meer noodzakelijk naar de PvdA kijken als ze mogen gaan stemmen. Hier is PvdA slachtoffer van het eigen succes; de spreiding van kennis leidt tot spreiding van macht. En een groeiende factor zwevende kiezer vermoed ik.

Leuk wel, dus, Marleen, behalve voor de SP die zich nu op een diametraal tegenovergesteld hellend vlak richting afgrond geplaatst ziet tov eerdere ronde.

En zeer zeker kun je in de uitslagen van de stadsdelen Centrum, Oost, Zuid en West een gevarieerd maar consistent beeld zien, zoals dat vier jaar geleden toen ook al opviel http://www.pvda-amsterdam.n... Een m.i. overwegend groen-rood patroon nog steeds dat je van een lichtblauw liberaal randje kunt voorzien om uitdrukking te geven aan de winst van D66 en VVD her en der in de stad.
Ook best wel smullen die nieuwe deelraden; kan niet wachten op de volgende ronde.
EgbertR
-8-  EgbertR:
Kern 2

Misschien wint dit staafdiagram aan kracht als je m ns uitsplitst naar de 4 stadsdelen Centrum, Zuid, Oost en West aan de ene kant en Noord, NieuwWest en ZuidOost aan de andere kant.
Ondanks de afstraffing van de PvdA in Centrum is er bij de 8ste coalitie, die van de stad zelf, toch een grote constante: Met uitzondering van 2006 is de PvdA stadsbreed gezien net niet 2x zo groot als de eerstvolgende partij, de VVD. En dat sinds 1990, de invoering van de stadsdelen stadsbreed.
Enfin.
Een andere constante is dat de PvdA in studentenstad Amsterdam al tijden de grootste partij is. En bij de scholierenverkiezingen begin deze maand ook weer als grootste partij uit de bus kwam.
Tsja.
Als we de jaren 2006 en 1986 even buiten beschouwing laten is er eigenlijk helemaal niet zoveel opgeschud of verloren als je een gezonde democratie zou wensen.
Ik ga maar even op de thee bij JC: De PvdA past bescheidenheid .
En een brede coalitie centraal hoop ik.
EgbertR
-9-  EgbertR:
Kern 3.

Afgelopen weekend heb ik nog eens de stembuscijfers van DPG/O+S bekeken op de oude wijken die nu stadsdeel West vormen: Het patroon dat tegen de ring aan nog rood-groen is verschuift idd naar groen-blauw-rood naarmate je dichter bij het centrum komt.
We weten inmiddels dat VVD gewonnen heeft in Zuid van de PvdA en Groen-Links in Centrum van de VVD.
In het voormalige stadsdeel Oud-West hebben juist die partijen met 9 stemmen verschil het electorale pleit beslecht dat verder D66 en PvdA met een onderling verschil van 19 stemmen op plek 3 en 4 ziet eindigen:
1. VVD met 3.284 stemmen; 2. GrLi 3.275; 3. D66 2.864 en 4. PvdA met 2.845 stemmen op een totaal van 15.200 uitgebrachte stemmen waarvan bij een opkomst van 55,4 er nog 269 stemformulieren blanco of ongeldig werden ingevuld.
Voor wat betreft oud Oud-West dus.
Het gewoonte-koppel PvdA-GroenLinks is hier door de liberalen van VVD en D66 uit elkaar gespeeld waar het in oud Westerpark, in oud De Baarsjes en helemaal in oud Bos en Lommer nog fier de boventoon voert tov D66 en VVD.

Iemand die nog naar de cijfers van oud Oost gekeken heeft misschien?
Paulus de Wilt
-10-  Paulus de Wilt:
@Marleen Zachte (en @Jochem Floor), je gaat in je reacties niet in op de deelname van de SP in 2006. De zogenaamde omrekening van O+S was gebaseerd op de verkiezingen voor de stadsdeelraden in 2006 (logisch, wat hadden ze anders kunnen doen?). Maar als een partij niet deelneemt aan verkiezingen, kan die ook geen stemmen halen. Dat leidt er toe dat de SP dit keer voor het eerst deelnam in de helft van West (nl. Bos&Lommer en De Baarsjes), heel Nieuw-West en het grootste deel van Zuid (nl. Oud-Zuid). Geen wonder dat er daar winst was. En daarmee is de uitslag dus niet vergelijkbaar. Iets dergelijks geldt natuurlijk ook voor andere partijen (PvdA en GroenLinks profiteerden van de niet-deelname van de SP en boeken nu dus (extra) verlies in de betreffende stadsdelen.
In Centrum is iets dergelijks aan de hand door het dit keer niet deelnemen van AA/De Groenen en Opheffen Nu.
EgbertR
-11-  EgbertR:
@ Paulus
Hard gelag

Tja, D66 heeft dit keer geprofiteerd van de oppositie-leider bonus of het Pechtold-effect, zoals vier jaar geleden SP profiteerde van dezelfde bonus die toen een Marijnissen-effect was - naast het Aboutaleb-effect voor de PvdA toen na de moord op Theo van Gogh.
Landelijke en stedelijke trends cq incidenten blijven in onze mediacratie de lokale verkiezingen bepalen - de veronderstelde causaliteit met afwezigheid van Amsterdam Anders nu in Centrum of de SP toen in andere stadsdelen is ronduit dubieus.
Van harte beterschap voor 9 juni ;-)
Marleen Zachte
-12-  Marleen Zachte:
@Paulus de Wilt: Klopt, Jochem Floor merkte ook al op dat de SP daar niet goed vergelijkbaar is. Vergelijkingen zijn natuurlijk sowieso lastig omdat ook andere partijen meededen en ik me tot de grootste zes beperkt heb.

Ik begreep via Twitter dat jij uitgebreid aan het analyseren bent/was. Komt daar ook iets van online te staan? Ben erg benieuwd.
wannie
-13-  wannie:
ikke stemme jou pvda, jij geve mij uitkering subslidie
Paulus de Wilt
-14-  Paulus de Wilt:
@EgbertR:
Kan jij mij uitleggen waarom mijn relativering uiterst dubieus is? Misschien moet ik je er nog op wijzen dat die relativering mijn eigen partij (GroenLinks) treft. Dus waar velen denken dat GroenLinks het nu zo geweldig gedaan heeft in het Centrum, relativeer ik die uitslag omdat dat volgens mij grotendeels het gevolg is van het niet meer meedoen van AA/DeGroenen.
Maar als jij wilt betogen dat dat aan het geweldige optreden van GroenLinks ligt, hoop ik dat mensen je willen geloven...
Ik begrijp echt niet waarom dat een hard gelag is.

@Marleen Zachte:
Ja ik heb inderdaad inmiddels een grondiger analyse gemaakt, maar het is wat te groot voor het net. Weet nog niet wat ik er mee doe, maar hou je op de hoogte!
EgbertR
-16-  EgbertR:
@Paulus de Wilt

Dubieus is m.i. het direct oorzakelijk verband dat je legt tussen het verlies cq profijt die PvdA en Groen/Links zouden hebben gehad in de stadsdelen waar de SP cq Opheffen Nu, nu wel en daarvoor niet meedeed.

In de context van het willen duiden van verschillen adhv lokale lijsten alleen, is de invloed van de landelijke stemming en incidenten op de uiteindelijke stem die mensen uitbrengen - voorzover ze daartoe de moeite nemen - een hard gelag.

D66 ligt anno 2010 erg goed in de stad.
De zwevende stem, 1 op de 3 kiezers, is deze ronde minder tot de SP aangetrokken en meer tot D66 itt 2006.

Groen-Links wint in Westerpark, in Centrum en op een haar na in Oud-West. VVD is de winnaar in Oud-West en Zuid. Was er niet iemand van het wetenschappelijk bureau van Groen-Links die iets met electorale topografie doet en het stemgedrag onder verschillende life-style groepen bekijkt?
Misschien geldt voor Groen-Links wel hoe meer bakfietsen, hoe meer vreugd.

Om straks de uitslag van 9 juni wat minder dubieus te duiden dan je m.i. hierboven doet adhv al dan niet partciperende partijen in de stadsdelen Centrum, Oud-Zuid, De Baarsjes, Bos en Lommer en Nieuw-West ben ik zo vrij geweest je met een knipoog beterschap te wensen.
Excuus als die knipoog en het punt van mijn reactie je ontgaan was.
Enfin.
Ik zie uit naar wat je straks van 9 juni maakt.
Paulus de Wilt
-17-  Paulus de Wilt:
@EgbertR:
Tja, je knipoog had ik wel gezien, hoor - en ook begrepen. Daar ging mijn bijdrage verder niet over. Dat ging over het eerdere deel van je reactie en daarbij interpreteerde ik het gebruikte woord 'dubieus' kennelijk wat te hard. Meestal wordt dat woord gebruikt in de betekenis van 'verdacht'. Jij bedoelde kennelijk 'waar haal je dat vandaan?'.
Het antwoord op die vraag verdient meer ruimte dan ik hier kan gebruiken, maar de sleutel is de vergelijking van de verkiezingsuitslag in 2006 tussen de gemeenteraad en de stadsdeelraden. Dan zie je dat daar waar de SP niet deelnam aan de stadsdeelraadsverkiezingen (de helft van de gevallen) GroenLinks steevast ongeveer 40% van die kiezers op zich wist te verenigen. Die kiezers hadden dit keer wél de mogelijkheid SP te stemmen. Een behoorlijk deel heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Vergelijk de uitslagen maar van de oude stadsdelen.
Ik ben er van overtuigd dat een dergelijk verhaal ook geldt voor AA/DeGroenen in Centrum, maar dat is minder makkelijk 1 op 1 aan te tonen.
Josse de Voogd - degene waar je op doelt van het WB van GroenLinks - heeft inderdaad een verband gelegd tussen bakfietsgebruik en de uitslag van GroenLinks. In Amsterdam ging dat (dit keer?) niet op. GroenLinks heeft immers juist in de bakfietswijken (Oud Zuid, delen van Centrum en Oud-West) stemmen verloren, terwijl er veel stemmen in de wijken rondom de ring zijn gewonnen.

En ik deel je wens voor een nog betere uitslag op 9 juni!
EgbertR
-18-  EgbertR:
Nog steeds twijfelachtig, Paulus...

Van de 7 oude stadsdelen waar de SP in 2006 nog niet deelnam, lijkt Groen-Links, als speler in een electoraal oligopolie zonder SP - in De Baarsjes en het naastliggende Bos en Lommer - tov van de andere spelers idd het meest geprofiteerd te hebben van een gefnuikte SPstem op stadsdeelraad-niveau. In Oud-Zuid echter, een veel groter stadsdeel dan De Baarsjes en Bos en Lommer, is dat effect al veel minder - als je de door jou genoemde verschillen ueberhaupt al zou willen toeschrijven aan de aan-/afwezigheid van de SP in de oude stadsdelen van 2006.
Zeker als je weet dat in Oud-West de komst van de SP in 2006 tov 2002 niets heeft veranderd aan de krachtsverhoudingen en het zeteltal van de oligopolisten PvdA, GrLi en VVD daar. In Westerpark heeft de komst van de SP zo op het oog zelfs vooral de positie van de lokale partij Buurt&Park aangetast.
Ik gebruik het woord lijken, omdat in de desbetreffende periode de SP erg goed scoorde bij de kiezers, getuige o.a. de historische score van de SP bij de Tweede Kamer Verkiezingen van 2007. Daarin zie ik een groot aandeel zwevende kiezers, een factor die m.i. de door jou gesignaleerde verschillen grotendeels verklaart.

2006 was ook het jaar dat de PvdA opvallend goed scoorde in de hoofdstad, net zoals nu D66 het overal goed doet. Het is bovendien niet uitgesloten dat de terugval van D66 in 2006 lokaal mede ten goede is gekomen aan GrLi in de stadsdelen waar al dan niet op de SP kon worden gestemd toen.

In Bos en Lommer en De Baarsjes is dit keer idd een uitslag beschikbaar inclusief SP, net als in de Nieuw-Westse wijken, maar de opkomst en de omstandigheden nu zijn significant anders dan in 2006 toen de moord op Theo van Gogh nog vers in het geheugen lag. Spectaculair in heel WEST is nu vooral de aanmerkelijke stemmenwinst van D66 en VVD, de lagere opkomst ten spijt.
Daarnaast valt toch ook de consolidatie op van partij Bewonersbelangen Nieuw-West, de komst van de SP daar desondanks; en de consolidatie van PvdA en GrLi als grootste partijen binnen de ring West met een verschuiving naar GrLi naarmate je dichter bij het Leidseplein komt.

De sleutel die jij ondanks het fenomeen van een groeiende en wispelturiger factor zwevende stem veronderstelt in de verschillen tussen SDR en GR bij de stadsdelen van 2006, zie ik dus vooral als een simpele loper die op meerdere deuren past.

Daarom vind ik je verhaal over die verschillen twijfelachtig, ook wat te stellig naar mijn idee.
Voor 9 juni wens ik je dus een overtuigender verhaal toe.
EgbertR
-19-  EgbertR:
Surge SP 2007 en D66 2010
Wat hierboven even is weggevallen: Bij de Gemeenteraadsverkiezingen vorige maand zie je een come-back van D66 zoals je in 2006 en 2007 een surge zag van de SP. Dus niet alleen in de lokale verkiezingen 2006, maar ook in de Tweede Kamerverkiezingen dat jaar en die voor de Provinciale Staten in 2007 komt SP tot een historische score.
Het toenemend aantal zwevende kiezers begunstigt wat grotere wisselingen tussen partijen onderling.
En in het geval van De Baarsjes en Bos en Lommer bij de lokale verkiezingen in 2006, zijn mogelijk veel zwevende kiezers bij de SP uitgekomen voor de Gemeenteraad en bij gebrek aan die en andere opties decentraal, zijn ze ook voor een groot deel terechtgekomen bij Groen-Links voor de Stadsdeelraden in die 2 stadsdelen toen.
Enfin, dat is nu water-onder-de-brug.
Herbert
-20-  Herbert:
En om het allemaal nog ingewikkelder te maken: hoeveel stemgerechtigde mensen zijn er in die 4 jaar vertrokken en bijgekomen?

Maar in de hele verkiezingencontekst vind ik winst en verlies nogal relatief. Iedere partij begint weer op nul.

Morgen speelt Ajax tegen ADO Den Haag. Ajax staat bij het eerste fluitsignaal toch niet met 3-0 voor omdat er thuis met die cijfers thuis werd gewonnen?
EgbertR
-21-  EgbertR:
@ winst, verlies, zweefgedrag e.d.

zie o.a. http://www.eenvandaag.nl/po...

@ Paulus
Misschien is discutabel wat vriendelijker uigedrukt dan dubieus; bij deze.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.