Home > > Wat vinden burgers van minder stadsdelen?

Wat vinden burgers van minder stadsdelen?

Ik heb al eerder een stuk op AC geplaatst over het voornemen het aantal stadsdelen te verminderen. Daar ga ik het maar niet opnieuw over hebben. Afgelopen week kwam de Commissie Mertens dus met het resultaat wat door onze burgervader Cohen positief is ontvangen. Zo positief, dat hij er snel werk van wil maken. Zoals te verwachten viel, bleken de voorstellen -vooral onder PvdA wethouders- tot nogal tot wat reacties te leiden. Kan eigenlijk ook niet anders, want de meeste stadsdelen hebben PvdA bestuurders. Opvallend was wel dat een lid van de commissie Mertens, Arco Verburg (Baarsjes), al gelijk met stevige kritiek op de afname kwam. Maar ja, misschien dat Arco deze week al zijn biezen mag pakken, naar aanleiding van de affaire met het jongerenwerk.

Opvallend was in elk geval dat het rapport van de commissie Mertens een verziekte bestuurlijke cultuur signaleerde, rivaliteit tussen stadsdelen onderling en rivaliteit tussen de stadsdelen en de Stopera. Uitgangspunt van het rapport is, dat stadsdelen na de fusie meer te doen, maar minder te zeggen krijgen. Ze worden vooral uitvoerders van plannen die centraal zijn vastgesteld en krijgen daardoor minder politieke invloed.
Je vraagt je af waarom er dan nog Bestuurders op die overgebleven stadsdelen moeten blijven zitten.
Op basis van het rapport Mertens zijn er straks 322 stadsdeelraadsleden en 49 bestuurders teveel. Volgens de commissie Mertens zijn de huidige problemen niet zozeer te wijten aan het bestuurlijk functioneren, maar aan een te klein ambtelijk apparaat. Opmerkelijk is in ieder geval dat het rapport zich nergens uitspreekt over de taakverdeling tussen stadsdeel en centrale stad.

Het is nu aan Cohen en consorten verder aan de slag te gaan. Voor Cohen staat als een paal boven water dat de vermindering in 2010 een feit moet zijn. Er moet weliswaar nog een hobbel genomen worden, want er zijn geluiden van diverse bestuurders dat deze liever tien dan zeven stadsdelen zouden willen overhouden.

Het meest opmerkelijke vind ik eigenlijk dat er tot nu toe alleen maar Bestuurders en Raadsleden zich hebben uitgesproken over het rapport. Kan wellicht niet anders, want nergens kun je het rapport lezen dan wel hier inzicht in krijgen. Van burgers heb ik tot nu toe nauwelijks iets gehoord op de voorstellen.
Misschien is het daarom dan toch aardig om hier op Amsterdam Centraal een zinvolle discussie te starten. Tot nu toe horen we van burgers dat ze de stadsdelen een prima uitvinding vinden. Het is zo handig om er je paspoort of rijbewijs te halen. Ik hoor eigenlijk bijna niemand die er voor andere zaken de deur platloopt. Of heb ik dat nu mis?

91 reacties op "Wat vinden burgers van minder stadsdelen?"

Jochem Floor
-1-  Jochem Floor:
Leuk idee, goed idee ook. Gemakshalve de link naar het rapport waarvan onze burgemeester zo onder de indruk was.

http://www.amsterdam.nl/gem...
Natasha
-2-  Natasha:
Zolang als Bos en Lommer nooit deel uitmaakt van Slovtervaart ben ik voor :)
Henk
-3-  Henk:
Nee Nel, je hebt het niet mis.
Ik had vergelijkbare opmerking in de andere discussie (stadsdelen onder de loep) gezet:
Henk:
[i]16 januari 2009 18:09 uur
Wat typerend voor de hele discussie rondom de stadsdelen is. alleen de luitjes die er werken en hun calculator gebruiken om de wachtregeling (zonder sollicitatieplicht overigens) te berekenen hoor je. De (gewone)Amsterdammer interesseert het geen hout. Die hebben zich allang afgewend van dit pvda speeltje.[/i]
.....
Een goede graadmeter: De ingezonden brieven rubriek in het Parool. Tot nu toe over dit Mertens rapport alleen reacties van stadsdeelbestuurders en raadsleden. Met name uit de pvdakliek is een bewijs dat Stadsdelen alleen leven in de minds van mensen die er werken.
ron
-4-  ron:
hoe minder zakkenvullers hoe beter
Uit de Amsterdamse Burgermonitor 2008
-5-  Uit de Amsterdamse Burgermonitor 2008:
[i]Er mogen wel wat minder stadsdelen komen van Amsterdammers

Er wordt in Amsterdam gesproken over het samengaan van de politieke functies van verschillende stadsdelen. Er is gevraagd wat Amsterdammers er van vinden als er een of meer stadsdelen zouden fuseren, als de dienstverlening hetzelfde zou blijven. De helft (49%) vindt dit een goed idee, een vijfde (22%) niet. Achttien procent staat er neutraal tegenover en 12% weet het niet.

[/i]
f.bol
-6-  f.bol:
Nou we zijn er uit. Hopelijk dan.

Uiteraard moeten er minder stadsdelen komen. Nog belangrijker: de politieke constructie moet er uit. Géén parlementje meer spelen. Een stadsdeelbestuur dat een afspiegeling van B&W is, in principe geen politieke bevoegdheden heeft en dat wordt gecontroleerd door de gemeenteraad.

Wat harder werken daar in de stopera dus.
Stadsdelen als servicekantoren en uitvoerders.

Zou een hoop cliëntelisme op lokaal niveau schelen, want idd Henk, stadsdelen bestaan alleen in de geest van degenen die er werken. En worden misbruikt door die paar “betrokken bewoners/ondernemers” die doorhebben wie er aan de touwtjes trekken in zo'n stadsdeel. En er een dagtaak van maken om het stadsdeelbestuur dingetjes te laten doen die zij leuk vinden. Vaak ten detrimente van mensen die de weg niet weten of geen tijd hebben voor oeverloos gebeuzel.

Het rapport bevestigd reeds lang bekende aannames van een groot deel van de inwoners en ondernemers van de stad.
Laat de aanbevelingen snel uitvoeren aub!!
Ketelbinkie
-7-  Ketelbinkie:
Die Mertens is vast een ambtenaar, om te stellen dat er teveel bestuurders en te weinig ambtenaren zijn. Ik vind wel dat alle partijen ernstige bloedarmoede hebben als het gaat om kundige en betrokken bestuuders. Wat Amsterdam vooral nodig heeft is goede bestuurders die zich realiseren dat zij het geld van de burger uitgeven, waar die burger doorgaans hard voor heeft moeten werken. Het geneuzel over hoeveel stadsdelen er zouden moeten zijn is irrelevant zolang die goede bestuurders er niet zijn. Wat die stadsdelen wel of niet moeten doen eveneens. Maar zie ze maar eens te vinden. De meesten zijn uit frustratie allang uit Amsterdam vertrokken. Die uittocht is al jaren gaande en de vraag is hoelang het nog duurt voor de laatste echte Amsterdammer weg is.Daar kan Mertens niets aan veranderen.
Frans
-8-  Frans:
@Ketelbinkie, Mertens werkt bij de Rabobank (of werkte er). Komt dus uit bedrijfsleven. Nu heb ik al vaker gehoord dat ambtenaren zich meer moesten gaan opstellen alsof ze zouden werken in het bedrijfsleven. Urenschrijven, projectbeschrijvingen etc.etc. Maar hoe we het draaien wenden of keren, er blijft een private en een publieke sector. Publieke sector is dienstverlenend aan haar burgers. Daar schort het volgens mij behoorlijk aan. Ambtenaren hebben nu het idee dat je blij moet zijn dat ze er zijn en dat zij weten wat goed is voor de burger. Daar wringt al een schoen, daar komt de arrogantie om de hoek kijken. Dan heb je door al die stadsdeelbestuurders gekregen dat ze denken over een eigen koninkrijk te regeren. Willen ze allemaal een heel eigen centrum in hun stadsdeel met alle toeters en bellen er aan. Tja, dat gaat dus niet werken. Het blijft uiteindelijk Amsterdam en daar moet je een hele goede visie voor ontwikkelen. Niet alleen je eigen grenzen gaan bewaken en maling hebben wat er net over die grens gebeurt. Goede dienstverlening aan burgers? Daar kan niemand op tegen zijn, maar daar heb je dus echt geen politieke bestuurders voor nodig. Ik juich het plan dan ook van harte toe en hoop dat ook in deze kwestie Cohen zijn rug recht houdt ondanks het trekken aan zijn mouwen van een aantal partijgenoten. Laat burgers nu inderdaad maar eens melden hoe zij het graag zouden zien. Ben het wel met Ketelbinkie eens dat het Amsterdam ontbreekt aan daadkrachtige bestuurders. We hebben flink wat baantjesjagers die elders geflopt zijn en nu dus denken dat ze God in....tja waar eigenlijk zijn.
Vinus
-9-  Vinus:
Als consument zeg ik: lekker handig en dichtbij mijn paspoort, rijbewijs enzomeer halen.
Maar als burger zeg ik: hoe minder stadsdelen hoe beter. Want de praktijk van de stadsdelen heeft tot nu toe aangetoond dat de kwaliteit van de bestuurders evenredig omlaag gaat met hun aantal.

En er is ook nog eens een verschil tussen politicus zijn en bestuurder. Policiti moeten soms vervelende keuzes maken, bestuurders voeren keuzes uit.
Rens
-10-  Rens:
Wat mij betreft mag het doorgevoerd worden het verkleinen van het aantal stadsdelen. Wat ik wel belangrijk vind is dat er inzicht komt wat dit voor burgers gaat betekenen en niet dat dit alleen maar een interne reorganisatie wordt. Ik woon nu in stadsdeel De Baarsjes. Betekent dat de straatnaambordjes (om maar wat te noemen) nu ook weer allemaal aangepast moeten worden. Wat te denken van al het briefpapier, de vuilophaal etc.etc.. Daarnaast zou ik ook graag zien wat het de burger in de portemonnee gaat schelen als we samengevoegd gaan worden. Kortom, ja graag maar wel nog even inzicht.
Arnoud de Jong
Misschien is het voor de discussie handig als ik nog eens verwijs naar het artikel
'De wortels van de deelraad'.
http://www.amsterdamcentraa...
De aanleiding voor het stuk was de bomenkap in de Bilderdijkstraat, maar er staat ook veel informatie in over de redenen waarom de deelraden indertijd zijn ingesteld.

We mogen ook niet uit het oog verliezen dat grotere deelraden in nieuwe poging en opstap kunnen zijn tot het instellen van een 'stadsprovincie'.
Ketelbinkie
-12-  Ketelbinkie:
@Frans: zoek het verschil;waren het niet de banken die ons in een kredietcrisis gestort hebben en die nu met publiek geld overeind gehouden moeten worden? Marcouch wil Amsterdammers terughalen omdat hij anders de migranten niet kan integreren. Eerst een goeie visie en knappe bestuurders en daarna zien we wel of er meer of minder stadsdelen moeten zijn en wat ze wel en niet moeten of mogen doen, zoals een islamitische staat stichten binnen ons toch al kleine landje. Of moeten we meer Europees denken, want dan maken we ons wellicht druk om niets.Ambtenaren hebben meer macht dan je denkt en het is goed als de aansturing bij ze op de stoep zit en niet in verweggistan.
Bert
-13-  Bert:
Beste Arnoud, wat is er tegen een stadsprovincie? We willen toch graag een metropool zijn, dus waarom nu weer zo dorps denken. Moet je toch eens uitleggen.
Bart
-14-  Bart:
Volgens mij is een 'ideale' grote stad: een centrale gemeenteraad (kan ook stadsprovincie zijn) die alle grootstedelijke problemen te lijf gaat, en stadsdelen ('stadsdeelcommissaris + adviesraad') die in beperkte mate meebeslissen over dat beleid, en zich vrijwel uitsluitend bezighouden met allereerst ambtelijke dienstverlening aan burgers: de publieksbalie -gedecentraliseerd-, paspoorten, vergunningen etc. en niet te vergeten: het aansturen van het lokale ambtelijke apparaat!(BWT, FZ etc.) Die daarnaast een belangrijke, maar niet persé doorslaggevende adviserende rol hebben in de stedelijke politiek. Dus niet kleine 'koninkrijkjes', die per stadsdeel precies hetzelfde doen als grote broer, met dezelfde naijver en dezelfde streken als de 'echte' politiek...
En: sommige stadsdelen zijn echt veel te klein om een volwaardige stadsdeelraad, ambtenarenapparaat, kantoren en stadsdeelwethouders te billijken, gezien de ambities van enkele kleine stadsdelen om grotere stadsdeelkatoren te gaan bouwen etc. Het bovenstaande zou in ieder geval een grote financiële bezuininiging betekenen, maar ook heel belangrijk: meer eenduidigheid in het beleid, en geen 'achterkamertjes gekonkelefoes' over feitelijk simpele zaken.
Het moge duidelijk zijn: ik ben een groot voorstander van inperking van de bevoegdheden van de diverse deelraden!
WK
-15-  WK:
Bestáát het Stadsdeel Centrum eigenlijk wel ?
Voor betere contacten met bewoners is het te groot.
Bij politiek belangrijke zaken neemt de centrale stad de macht over.
En voor burgerservice moet je naar: de Stopera.
Het is gewoon onmogelijk om zo'n stadsdeel werkend te krijgen.
Henk
-16-  Henk:
@Rens; alleen al dat geneuzel met die straatnaambordjes is in mijn ogen typerend voor de bekrompenheid van stadsdeeldenken. Ik woon potverdorrie in de stad (op wereldniveau: een dorpje) Amsterdam niet in een buurtje wat je met google.earth nog niet eens kan vinden.
Jochem Floor
-17-  Jochem Floor:
@ Bert: Tegen de stadsprovincie is eigenlijk alleen maar dat die door de Amsterdamse bevolking bij referendum is weggestemd.
Arnoud de Jong
@Bert:
Ik heb mij niet voor of tegen een stadsprovincie uitgelaten. Ik heb het alleen genoemd.
Verder: zie reactie Jochem Floor.
CityZen
-19-  CityZen:
Je wordt op je wenken bediend Nel.
En Jochem, Arnoud:
Burger uit Indische buurt legt haarfijn uit wat-ie ervan vindt.

http://www.pvda-amsterdam.n...
Adam Smid
-20-  Adam Smid:
@Jochem
Dat geldt ook voor het stadsdeel centrum, (weggestemd door de burger, weet je nog?), dus dat maakt ook geen f*ck uit.
Karel Hofmans
-21-  Karel Hofmans:
Jeetje, de jongetjes/meisjes van de PvdA in de stadsdelen maken zich heel druk om het feit dat ze wellicht moeten gaan inkrimpen. Nu al een motie met de fraaie titel Redt de stadsdelen. Ongelooflijk maar nu dan toch duidelijk, het zijn de bestuurders/raadsleden die tegen de opheffing zijn.
Leslie van Toorn
-22-  Leslie van Toorn:
Het is eigenlijk jammer dat er niet vier jaar eerder is gestart met samenvoegen van flink wat stadsdelen. Dat had namelijk heel veel geld kunnen besparen. Ik doel dan vooral op de bouw van een flink aantal nieuwe stadsdeelkantoren. Ook had heel veel geld bespaard kunnen worden bij de uitvoering van werkzaamheden. Neem bijvoorbeeld het jongerenwerk in de Baarsjes. Kennelijk een Bestuur wat niet goed in staat is hier iets fatsoenlijks voor te organiseren. Maar denk ook eens aan al dat drukwerk, gezamenlijke inkoop van flink wat diensten zoals huisvuilinzameling, parkeerbeheer, groenvoorziening, etc.etc.. Ik zou zeggen, laten we hier niet al te lang bij stil staan maar Cohen steunen bij zijn taak tot het drastisch verminderen. Het kan toch niet zo zijn dat straks een aantal van die bestuurdertjes hun kont tegen de krib gooien en er voor zorgen dat er toch weer tien over blijven.
Yvette
-23-  Yvette:
De jongens en meisjes bestuurders van Zuideramstel en Oudzuid willen niet samengevoegd worden onder de condities die zijn geopperd door de commissie Mertens. Ze willen wel samengaan als ze meer taken en bevoegdheden krijgen. Hmm, geeft toch te denken dat die bestuurders weten wat goed is voor de burger. Kennelijk kijken deze jongens en meisjes niet naar de kwaliteitsvoorstellen maar zijn ze alleen bezig met het veilig stellen van hun eigen hachje. Doorpakken Cohen!
Raoul
-24-  Raoul:
Het schijnt dat er vanavond in de Amstelkerk een Ledenvergadering is van de PvdA waarin een uitgebreide oproep aan mensen is uitgegaan aanwezig te zijn. Dit om een motie in te dienen tegen het voorstel te zijn tot inkrimpen naar zeven stadsdelen. Tja, die PvdA-ers toch. Willen natuurlijk allemaal laten zien hoe goed ze bezig zijn en dat ze heel veel nuttig werk verrichten en dat inkrimping echt uit den boze is.
Frans Belion
-25-  Frans Belion:
Ik ben voor het inkrimpen van het aantal stadsdelen omdat we de komende jaren, ook in Amsterdam behoorlijk wat voor ons kiezen krijgen. Dit zijn echt geen problemen die opgelost kunnen worden door die kleine stadsdelen, daar heb je daadkrachtige bestuurders voor nodig die verder kijken dan hun eigen stadsdeelgrenzen. Denk aan zorg, ouderen, onderwijs, wonen en de economie. Die zaken gaan heel Amsterdam aan. Nu zie je te vaak en teveel het zogenaamde waterbeddeneffect ontstaan. Als het binnen mijn eigen stadsdeel goed gaat, tja waarom zou ik mij druk maken om een ander stadsdeel. Daar gaat Amsterdam dus aan kapot. Dus, kom op flink doorakkeren en inkrimpen in 2010.
Walther Schoonenberg
-26-  Walther Schoonenberg:
De deelraden zijn opgericht om de oppermachtige stedelijke bureaucratie te breken en de politiek dichter bij de mensen te brengen. Dat is in de binnenstad zeker gelukt, over de andere stadsdelen kan ik niet oordelen want die ken ik te slecht. Het opheffen van een groot aantal stadsdelen betekent dus weer het tegenovergestelde en is waarschijnlijk de opmaat naar een stadsprovincie waarin Amsterdam zal opgaan. Er komt dan wel meer aandacht voor grootstedelijke problemen, maar zeker niet voor de buurten en dus de mensen.
Jochem Floor
-27-  Jochem Floor:
@ Frans Belion: En wat als ik je nu zeg dat een stadsdeel waarin gereorganiseerd wordt wegens een fusie helemaal geen tijd heeft voor nieuw beleid? Omdat het een paar jaar achtereen hoofdzakelijk bezig is zijn eigen organisatie te herinrichten?
Vinus
-28-  Vinus:
@ Jochem: dat is waar.
Geldt trouwens ook voor stedelijke diensten. In mijn vijf jaar werken bij gemeente Amsterdam heb ik effectief drie jaar kunnen werken. De rest van de tijd is opgegaan aan fusie of geen fusie, sanering of samenvoegen en vechten om overeind te blijven als stedelijke dienst. Allemaal tijd die ik in de stad had kunnen investeren, maar ik was door mijn meerderen verplicht mee te praten over fusies en herstructurering van de diensten.
Dat verspillende proces gaat natuurlijk ook voor samenvoegen van stadsdelen gelden.

Ik begin me af te vragen of het middel niet erger is dan de kwaal
Walther Schoonenberg
-29-  Walther Schoonenberg:
Precies, het betekent onrust. Elk systeem heeft voor- en nadelen. Het beste is het als ze een keer ophouden met reorganisaties en alle tijd en energie gaat naar het goed besturen want dat kan in elk systeem.
Andre Ras
-30-  Andre Ras:
Walther, geen aandacht voor buurten en dus de mensen? Voordat er stadsdelen waren werd er toch ook in buurten gewerkt en was er aandacht voor? Als je nu kijkt wat er daadwerkelijk voor aandacht is, dan valt dat ook bitter tegen. Beetje flauwekul verhaal dus. Ik zou zeggen, andere tijden, andere problemen, andere werkwijze.
Jochem, je argumentatie klopt niet helemaal dat het niet maken van niet beleid zou liggen aan een fusie. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat een stadsdeel, hoe klein dan ook de eigen organisatie op zijn kop zette. Ook toen geen beleid maar daar hoor je niemand over. Trouwens hoeveel nieuw beleid komt er uit een stadsdeel? Ik kan me niet voorstellen dat kleine stadsdelen in staat zijn een aantal grootstedeijke problemen zelf op te lossen.
Leon
-31-  Leon:
Dus eigenlijk wordt gemeld, omdat er onrust ontstaat moet je alles laten bij het oude. Ook al functioneert het niet. Dat zijn boute veronderstellingen. Dus het huwelijk is slecht, maar voor de kinderen blijven we bij elkaar. Fraai!
Walther Schoonenberg
-32-  Walther Schoonenberg:
Toen er nog geen stadsdelen waren, was er geen aandacht voor de mensen. Dat is de belangrijkste reden geweest dat de stadsdelen kwamen. Het is dezelfde periode dat het denken over de stad veranderde. Het ging van 'cityvorming' naar 'bouwen voor de buurt'. In die context moet je de komst van de stadsdelen zien.
Overigens, de kritiek op het bestuur van Amsterdam is van alle tijden. Multatuli bijvoorbeeld schreef:
“Ik heb veel landen bezocht, en beyverde my overal achttegeven op de publieke zaak. Welnu, ik verklaar NERGENS zulke totale
absentie van plichtsbesef, nergens zoo'n walgelijke onbekwaamheid te hebben aangetroffen als by 't bestuur der stad
Amsterdam. Amsterdammers, ziet ge dan niet? Reist eens wat, merkt eens wat op, en als ge terugkeert, gaat naar 't stad
huis en gooit ... neen, gooit niet. Maar, KIEST anders.”
Of er nog steeds sprake is van 'walgelijke onbekwaamheid' van onze bestuurders laat ik in het midden - ook sommige stadsdelen hebben incompetente bestuurders - maar het voordeel is in ieder geval dat ze gemakkelijker aan te spreken zijn dan de wethouders van de centrale stad.
Leslie van Toorn
-33-  Leslie van Toorn:
Tot nu toe lees ik voornamelijk emotionele reacties. Totaal geen inzicht over wat nu wel/niet goed bij stadsdelen en hoe je dit beter kunt oplossen. Kleine stadsdelen zijn bijvoorbeeld ook niet in staat om hun vuilprobleem op te lossen, hun bouwprjecten goed te regelen, hun buurten op te knappen, komt geen bestuurder van zijn/haar kruk af. Probeer mij eens uit te leggen of daadwerkelijk te laten zien wat beter is gegaan in kleine stadsdelen dan bij de nu al grotere.
f.bol
-34-  f.bol:
@ Walther: in het centrum is de politiek idd dichter bij de mensen gekomen. Bij een paar mensen dan. Bij die mensen die de hele dag op het stadhuis rondhangen om alle vergunningen na te pluizen op foutjes, zodat er wat zand in de machine kan en alles blijft zoals het is. Die mensen die de tijd hebben om het bestuur te bombarderen met bezoekjes en briefjes om heur zin te halen. Die mensen die inspreken bij raadsvergaderingen om terrassen, bootjes, renovaties, herinrichting, wat voor vooruitgang of economische activiteit dan ook in de kiem te smoren.

Terwijl het werkelijk ten hemelschreiende geneuzel voor 90 % van de mensen de politiek juist veel verder weg brengt.
Terwijl het dualisme een zachte dood sterft doordat bestuurders te maken hebben met een suffend parlementje, waar ze alles kunnen doordrukken.

Terwijl er steeds meer zand in de machine komt omdat centrum en centrale stad elkaar in de weg zitten.

Terwijl de stadsdeelpaleizen, de enorme vespilling door dubbel werk ( Zuideramstel wil weer andere prullebakken dan centrum dan oost dan oud zuid, europees aanbesteden dan maar....), de ridiculiteit van stadsdeeltjes van nog geen 50.000 mensen voortgaat.

Terwijl het cliëntelisme hoogtij viert want ons kent ons, en ons kent ons véél beter als de organisatie lekker klein is.

Ik ga het niet eens hebben over die stadsdeelgrenzen die destijds zulke mooie cirkeltjes om PvdA afdelingen vormden. Want hoe erg het ook kan heeft 4 jaar VVD in het centrum wel bewezen.

Concentreren en samenvoegen. Of afschaffen en een paar gespecialiseerde wethouders bij B&W voegen.
Walther Schoonenberg
-36-  Walther Schoonenberg:
@F.bol: Inderdaad, bij commissievergaderingen zie ik altijd bewoners die zich druk maken over zaken die in hun buurt spelen. En er is tijd om het daarover met de bestuurders te hebben. Dat was in de tijd zonder de stadsdelen wel anders. Toen was alleen de Kamer van Koophandel een gesprekspartner van het bestuur. De gevolgen waren ernaar: enorme verkeersdoorbraken, cityvorming, buurtsanering en het wegjagen van buurtbewoners naar slaapsteden buiten de stad. Voouitgang? Ja, vooruitgang die nu wordt teruggedraaid.
Jochem Floor
-37-  Jochem Floor:
@ Leslie van Toorn: Ik ben het met je eens op het punt van de emotie. Daarin merk je ook hoe mensen betrokken zijn bij hun leefomgeving. Over je punten “Kleine stadsdelen zijn bijvoorbeeld ook niet in staat om hun vuilprobleem op te lossen, hun bouwprjecten goed te regelen, hun buurten op te knappen”; die zijn volgens mij niet juist.

- Vuilprobleem? Oud-West scoort sinds jaar en dag hoog als zeer schoon stadsdeel, dat is jarenlang een bijzonder punt van aandacht geweest van Werner Toonk. Volgens mij scoren al die kleine stadsdelen op dat punt goed. De kleine schaal staat garant voor voldoende aandacht. De kleinere stadsdelen werken op dit punt ook samen. Dat drukt de kosten.

-Stadsdelen kunnen hun bouwprojecten niet aan? 1. Grote bouwprojecten zijn ook voor de centrale stad, zie bijvoorbeeld de NZ-lijn. Iedereen komt met het voorbeeld van het Bos- en Lommerplein; maar daarbij moet je je wel bedenken dat dat plein met zijn omgeving een uitzonderlijk groot project is geweest. En projecten van die omvang, daarvan lopen er nog wel een paar in de stad, maar het is echt niet nodig om daarop je hele stelsel aan te passen. Met gewoon goed ondersteunen van de stadsdelen en eventueel overhevelen van zo'n groot project kun je dat ook regelen. Dus: er zijn alternatieven.
2. Voor een deel is er ook het probleem dat de overheid geen gekwalificeerd personeel kan krijgen. Dat is ee zelfstandig probleem en heeft niets te maken met de discussie over de centrale stad + de diensten/stadsdelen.

-Stadsdelen kunnen hun buurten niet opknappen? Vertel mij, welke buurten in Amsterdam zijn er in de laatste 20 jaar vervallen? Waar vallen er gaten in de wegen, omdat ze niet onderhouden worden?

“Probeer mij eens uit te leggen of daadwerkelijk te laten zien wat beter is gegaan in kleine stadsdelen dan bij de nu al grotere.” Je keert hier de bewijslast een beetje om. We hebben met de stadsdelen een goed werkend instrument om de stad te besturen. Dat is opgebouwd in ruim 20 jaar. Het is geen perfect instrument, er zitten best op punten nadelen aan. Ik vind dat het rapport Mertens die nadelen helaas maar heel magertjes belicht. Er moet wel wat gedaan worden op te heffen of te verkleinen. Maar wie met voorstellen komt, moet daarvoor ook overtuigende argumenten aandragen. Het rapport Mertens levert die overtuigende argumenten in ieder geval niet.
Michiel
-38-  Michiel:
@Walther. Ik denk dat je toch wel heel veel zaken door elkaar haalt. Jij hebt het over de jaren tachtig toen het denken over de stad wel heel anders was. Toen werd er gedacht over grootschalige cityvorming en verkeersdoorbraken. Dat heeft niets met de schaal van de stadsdelen te maken. Daar haal je dus zaken door elkaar heen. Opvallend is daarnaast dat er tot nu toe slechts vanuit de PvdA gemopper komt over het samenvoegen van een aantal te kleine stadsdelen. Tja, kan ook bijna niet anders als je ziet hoe ongezond het politieke klimaat in Amsterdam is, omdat alle stadsdelen worden geregeerd door de PvdA. Opvalled is dan wel weer dat al die PvdA bestuurdertjes pleiten voor het niet samenvoegen. Waarom, zijn ze bang oor hun eigen opheffing? Er wordt alsmaar gemeld dat bewoners zo begaan zijn met hun buurten/straten/wijken. Opvallend is inderdaad dat het steeds dezelfde mensen zijn die je er ziet. Het gros van de mensen komt nooit op een vergadering.
Door Jochem Floor wordt al aangegeven hoe efficient het en kan zijn als er wordt samengewerkt. Dus inventariseer nu eens wat al wordt samegedaan en kijk dan eens wat er dus voor die kleine stadsdelen overblijft waar dus een heel ambtelijk apparaat maar ook een heel bestuurlijk apparaat in stand gehouden moet worden. Ik denk dat er eens duidelijk gemaakt moet worden waarom je een heel bestuurlijk stelsel voor een heel klein stadsdeel overeind zou moeten houden. Dit kan veel effetiever en efficienter als je een aatal kleine stadsdelen samenvoegd. E ze nu zelf, als er al een overkill is aan PvdA bestuurders in al die stadsdelen, dan kun je deze toch het best samenvoegen.
Walther Schoonenberg
-39-  Walther Schoonenberg:
Ik citeer: “Het belangrijkste motief voor de instelling van stadsdeelraden was een drastische reorganisatie van het ambtelijk apparaat. De toenmalige Dienst Publieke Werken, waartoe ook de Dienst Ruimtelijke Ordening en het Grondbedrijf behoorden, was namelijk dermate machtig geworden dat het stadsbestuur er nauwelijks nog greep op had.” Elders op deze website.
De verandering in het denken over de stad begon al in de jaren zeventig, niet tachtig. In 1975 verschoof het gemeentebeleid van cityvorming en overloop naar bouwen voor de buurt en de mensen. Publieke Werken was de belangrijkste drager van het beleid van cityvorming. Ik haal hier niets door elkaar. De politiek-bestuurlijke veranderingen met de komst van de stadsdelen heeft wel degelijk heel veel te maken met de verandering in gemeentelijk beleid ten aanzien van de stad zelf.
Maar ik ben het wel met je eens dat de invloed van de PvdA groot is in deze stad. Dat ligt echter niet aan het systeem, maar aan de kiezer.
Jochem Floor
-40-  Jochem Floor:
@ Michiel: er is ook nog zoiets als “the swing of the pendule”, zoals dat in democratien nu eenmaal werkt. Een volgende periode brengt andere mensen en mogelijk andere politieke kleuren.

Daarom erger ik me er ook een beetje aan als ik soms dat verwijt hoor dat functionarissen hun eigen baan verdedigen. In mijn beleving speelt dat geen rol. Integendeel: de doorstroming blijkt groot. Het aantal mensen dat meerdere termijnen op dezelfde plek zit is eigenlijk te laag. Ervaring en institutioneel geheugen worden daardoor een schaars goed.

Overigens: het gemopper komt heus niet alleen uit de PvdA. Als je wat beter luistert, dan hoor je de vraagtekens tenminste ook bij D66, CDA en GL in het hoofd zitten.
Fleur
-41-  Fleur:
@Jochem Floor, De doorstroming blijkt groot. Ervaring en institutioneel geheugen wordt daardoor een schaars goed. Geef je daarmee eigenlijk niet aan hoe treurig het dan af en toe is gesteld bij de kleinere stadsdelen. Juist daarom zou je blij moeten zijn met de inkrimping en het sturen op Centraal niveau. Tot nu toe is gebleken dat er bij het OGA, DRO en het PMB juist wel het geheugen blijft hangen
Jochem Floor
-42-  Jochem Floor:
@ Fleur: Nee. Dat geldt overal in de politiek: stadsdeel, centraal stedelijk, tot in de 2e kamer aan toe.
Rapport Mertens
-43-  Rapport Mertens:
@ Fleur & Floor

Dit is 1 van de cruciale argumenten die de lobby van 79 PvdAbestuurders en hun deelraadsvolgelingen miskennen.

Operationele kwaliteit is abacadabra voor (oud)bestuurders die van HR en bedrijfsvoering vermoedelijk niet meer weten dan de gemiddelde burger doet. Terwijl in verschillende onderzoeken naar succesvolle bedrijven precies die factoren naar voren komen die het rapport Mertens ook opsomt: Strategie, Staf, Schaalkeuze, Leiderschap.

Juist voor de Amsterdammers, de klanten van de lokale overheid hier, is het schrijnend te moeten constateren dat vooral de PvdAchefs - en hun gevolg - in de zeven te fuseren stadsdelen volhouden dat het werk van de commissie geen bruikbare inzichten heeft opgeleverd.

Is die lobby niet een vorm van cli-entilisme misschien?
Kees
-44-  Kees:
@Rapport Mertens, daar ben ik het volledig mee eens. Maar ik zie toch een verschil tussen Fleur en Floor. Fleur kan ik heel goed volgens, maar Floor houdt heel erg vast aan oude typologien en achterhaalde strategien. Ik ben dus benieuwd wat het rapport Mertens nog meer te melden heeft.
Guus Rombouts
-45-  Guus Rombouts:
Negenentwintig jaar geleden was ik in New York City, op één buskaartje reisde ik de hele stad door. In Amsterdam moet men voor nog geen tien kilometer drie zones afstempelen. Elk stadsdeel zijn eigen parlement, ook zijn eigen tarieven wat een immens rechtsongelijkheid in zich herbergt want wie het (on)geluk heeft één of twee straten verder te wonen betaalt ettelijke tientallen procenten meer of minder. In Oud West twee wethouders -Hans Weevers, Werner Toonk- op wachtgeld. Rens, daar zou men een heleboel straatnaambordjes- en briefpapiervervangingen van kunnen betalen. Niks minder maar 0 stadsdelen. Het realisme hebben dat de grootste stad van Nederland geen wereldstad maar een dorpje is. Voordat men die stadsdeelbesturen invoerde had men o.m. naar Brussel moeten kijken waar het ook nooit heeft gewerkt. De 'stadsdeelmacht' had zich dienen te beperken tot servicekantoren voor uittreksels uit het bevolkingsregister etc. Al die enclaves maken Amsterdam onbestuurbaar, voor iedereen onbegrijpelijk. Verplicht zijnde zondagse winkelsluiting in Oud West, twee stadsdelen, inclusief het pontje twintig minuten fietsen, verder diezelfde zondag alle winkels open. Dienstmededeling: Alle amateur-politici worden verzocht een andere hobby te gaan zoeken. Wij wensen u hèèl vèèl plezier met die nieuwe tijdspassering..!
Guus Rombouts
-46-  Guus Rombouts:
@Jochem Floor
Vuilprobleem? Oud-West scoort sinds jaar en dag hoog als zeer schoon stadsdeel, dat is jarenlang een bijzonder punt van aandacht geweest van Werner Toonk.

Inderdaad oogt Oud West een stuk schoner dan menig ander stadsdeel, u zult het toch met me eens zijn dat Toonk ook op dit punt ongeloofwaardige politiek bedreef. Op elke container de mededeling dat men ¤ 50,-- boete krijgt als men zijn afval nààst de container zet. Bij de container tegenover mijn woning staat elke dag binnen een uur nadat de vuilniswagen is langs geweest troep. Doorgaans niet een beetje. Na 3 uur 's middags via de gsm bellen naar het stadsdeelkantoor cq vuilophaaldienst is geen gehoor krijgen terwijl die dienst tot 's avonds 8 of 9 uur schijnt te werken. Had al die troep bij al die containers gebleven als het bekeuringen had geregend? Wanneer gaan politici -van ministers tot stadsdeelraadsleden- begrijpen dat het invoeren van welke maatregel dan ook alleen maar zin heeft wanneer men controlecapaciteit vrijmaakt? Wie dat niet doet maakt zichzelf volkomen ongeloofwaardig.

M.a.w.: Oud West had nòg schoner kunnen zijn..!
ron
-47-  ron:
@ Guus: 100% met je eens!!
Milan
-48-  Milan:
Vandaag een hele mooie en rake beschrijving van de Ledenvergadering deze week van de PvdA door Bas Soetenhorst in het Parool. Inderdaad te schunnig voor woorden dat PvdA-ers moties hebben ingediend. Zij zouden hun ogen uit hun hoofd moeten gaan schamen. Er werd gerept over regenten (Michael vd Vlist), maar inderdaad, de meeste regenten waren op deze bijeenkomst aanwezig. Weliswaar helemaal off topic, maar die nieuwe voorzitter van de PvdA, Michiel Geuzinge (oppertunist eerste klas), heeft vast gedacht: wat Obama kan kan ik natuurlijk ook" . Treurig een stad als Amsterdam onwaardig.
CityZen
-49-  CityZen:
@ Milan

Het commentaar van Soetenhorst is idd goed getroffen op 1 detail na: De achterban van de nieuwe voorzitter kan simpelweg door een ledenraadpleging gehoord worden. Michiel Geuzinge heeft de gewone leden op het oog als achterban en niet de stadsdeelbobo's zoals Soetenhorst suggereert.
Voor geluiden van onderop zitten stadsdeelbestuurders en deelraadsleden nou eenmaal te hoog in de boom.
Milan
-50-  Milan:
@CityZen, daar heb jij weer gelijk in. Maar Geuzinge heeft dan wel de gewone leden als achterban, alleen wat zijn gewonen leden. Dit waren volgens mij heel veel hoog opgeleide jongeren die de holle retoriek van Geuzinge wel slikken. Ergste opmerking was wel dat hij zijn positie dankte aan zijn vrouw die zovaak thuis op de kinderen had gepast waardoor hij zijn campagne kon voeren.
Je hebt gelijk dat voor geluiden van onderop de bestuurders en deelraadsleden te hoog zitten, maar Geuzinge staat er te ver vanaf.
robin
-51-  robin:
De PvdA is heer en meester in 020 ( tenminste dat denken ze, en zo gedragen ze zich )....zag een foto in het Parool bij een stemming onder de PvdA leden, ze wijzen ALLEMAAL het terug brengen van het aantal stadsdelen af!.......WAAROM?.......Wat zie ik op deze foto? Een grote groep babyboomers, allemaal (op een uitzondering na ) 50+...HET ENIGE WAAR ZIJ ZICH DRUK OVER MAKEN = HUN EIGEN BAAN, het interresseert ze geen zak, wat er met 020 gebeurt, zodra er stadsdelen worden samengevoegd, gaan de oudjes verplicht met pensioen,ze raken hun te goed betaalde baantje met privileges kwijt.
Robin
-52-  Robin:
En zo is het maar net Robin. Alleen moet je je dan wel weer afvragen waarom die PvdA zo een grote macht heeft gekregen. Inderdaad, de kiezers die het ook een worst zal zijn. Als er nu eens een wijziging zou komen in het feit waar je je stem mag uitbrengen dan zouden ondernemers, die uiteindelijk wel zorgen voor de economie, hun stem daar uit kunnen brengen waar ze zijn gevestigd en niet waar ze wonen. Dat zou al een hele omslag betekenen. Opvallend vind ik tot nu toe dat de bestuurders, heren/dames raadsleden zich roeren, er geen geluid is van andere politieke partijen en burgers al helemaal niets laten horen. En ik maar blijven denken dat de heren/dames politici uitvoering zouden geven aan wat de kiezer wil. Dat blijkt dus in Amsterdam totaal niet meer aan de orde te zijn. Daarom, hoe minder stadsdelen hoe beter. Kom op Asscher/Cohen, laat jullie niet kisten en gewoon doorgaan.
Margriet
-53-  Margriet:
@robin

U haalt me de woorden uit de mond!
burger, lid
-54-  burger, lid:
@ Milan, Margriet en rRobin

Tja, als ik Nel goed begrepen heb gaat het hier vooral om gewone Amsterdammers die toevallig lid zijn van de PvdA of niet, en dus mogelijk ook om gewone PvdAleden waarvan 95% die avond thuis voor de buis zat of niet, maar niet in de Amstelkerk.

Trouwens, Milan, die holle retoriek waar jij het over hebt, heb ik vooral bij de StadsdeelRedders gehoord maar niet echt bij Geuzinge. Die uit passie, misschien wel compassie, voor zijn partij, naast zijn baan en naast zijn gezin deze hondenklus van het voorzitterschap er voor de komende jaren bij gaat doen. En dat iemand met een baan en een gezin te ver van de gewone Amsterdamse partijleden af zou staan, lijkt me sterk. Ik ken genoeg stadgenoten die uit een gezin komen, een baan hebben of weten wat dat inhoudt. Maar misschien weet jij iets verschrikkelijks over de kersverse voorzitter wat we nog even niet mogen horen?

Dan wat die baby-boomers betreft: die hebben volgens mij toch echt niks te vrezen over hun zgn baantje omdat bij ontslag hen wachtgeld wacht. Dus dat zal dan wel het laatste zijn waar zij zich druk over maken, lijkt me.
De afgunst die jullie ventileren tav de macht: Tja, ik heb het ook niet bedacht, maar meeste stemmen gelden en als Aboutaleb en Asscher bij de laatste verkiezingen zoveel stemmen hebben binnengesleept, dan is daar niks op aan te merken lijkt me. Verre van, zeg ik als gewone Amsterdammer.

Rest de goedopgeleide jongere generatie die nog op de korrel wordt genomen. Hoog opgeleide jongeren zul je net zo goed tegenkomen tijdens bijeenkomsten in Wildschut, De Heeren van Aemstel of P96. Da's ook niet zo verwonderlijk in een stad met 2 universiteiten en allerlei Hogescholen. Dus terug on-topic: hadden jullie als Amsterdammers nog iets te melden over stadsdelen of roepen jullie maar wat vanuit 010 ofzo?
Henk
-55-  Henk:
@Walther: Wat is nu de belangrijkste reden geweest ? Die jezelf bedacht hebt of die je citeert?

Walther Schoonenberg:
23 januari 2009 11:07 uur
Toen er nog geen stadsdelen waren, was er geen aandacht voor de mensen. Dat is de belangrijkste reden geweest dat de stadsdelen kwamen. Het is dezelfde periode dat het denken over de stad veranderde. Het ging van 'cityvorming' naar 'bouwen voor de buurt'. In die context moet je de komst van de stadsdelen zien.

Walther Schoonenberg:
23 januari 2009 14:48 uur
Ik citeer: “Het belangrijkste motief voor de instelling van stadsdeelraden was een drastische reorganisatie van het ambtelijk apparaat. De toenmalige Dienst Publieke Werken, waartoe ook de Dienst Ruimtelijke Ordening en het Grondbedrijf behoorden, was namelijk dermate machtig geworden dat het stadsbestuur er nauwelijks nog greep op had.” Elders op deze website.
Arnoud de Jong
@Henk:
De onderste natuurlijk, want hij citeert uit een stukje van mij. ;-)
Rudy
-57-  Rudy:
Het is al eerder en vaker gemeld, die Walther denkt overal gelijk te hebben. Is het niet met een min of meer eigen mening, dan citeert hij wel iemand. Lijkt het net of je het allemaal zelf verzonen hebt. Zag ook elders op dit weblog dat Walther in de hele stad heeft gewoond. Hoe oud is deze meneer eigenlijk en kan hij geen eigen weblog gebruiken om zijn frustraties dan wel andere zaken af te reageren? Ik word een beetje moe van de opvattingen van deze meneer.
Walther Schoonenberg
-58-  Walther Schoonenberg:
Beste Henk, die twee redenen zijn niet in strijd met elkaar. Toen het denken over de stad veranderde en het beleid van cityvorming naar bouwen voor de buurt ging, wilde men de belangrijkste drager van het oude beleid, Publieke Werken (waaronder Stadsontwikkeling), breken. Immers, het nieuwe beleid betekende meer aandacht voor de buurten. Vandaar ook de noodzaak tot hervorming van het politieke apparaat en de komst van de stadsdelen. Als je hierover meer wilt lezen, kun je bijvoorbeeld het boek van Richter Roegholt, 'Amsterdam in de 20ste eeuw', ter hand nemen. Overigens een prachtig boek die je in één adem uitleest. En waarom zou ik steeds denken gelijk te hebben? Omdat ik hier berichten plaatst met een standpunt? Als dat zo, denkt iedereen hier gelijk te hebben. Als iemand mij ergens van weet te overtuigen ben ik heus wel mans genoeg om dat te zeggen.
Henk
-59-  Henk:
@Walther; ik ben zo eigenwijs te weten dat de hoofdreden voor het invoeren van stadsdelen het totaal verkokerde ambtenarenapparaat eens flink op te schudden. Het toenmalig stadsbestuur botste herhaaldelijk met de derde macht. Onder een saus van meer aandacht voor de buurt is een wangedrocht ontwikkeld met als gevolg dat de macht van de ambtenarij is gebroken maar ook veel kennis en kunde is verdwenen door de ruimhartige afvloeiingsregelingen. Overigens kan je aardig wat meter n/z lijn betalen van alle door stadsdelen ingehuurde freelance werkende ex-ambtenaren. Maar ik mag je ook een citaat van Holman niet onthouden (Parool17jan08) wat ongetwijfeld niet alleen mij aanspreekt:
--Maar ik vind zeven stadsdeel-Cohens ook geen goed idee. Want waarom zeven? Waarom niet zes? Waarom niet vijf? Waarom moeten er eigenlijk stadsdelen zijn in een stad als Amsterdam met 700.000 inwoners? In anders steden bestaat één stadsdeel uit 700.000 inwoners.--
Henk
-60-  Henk:
En ik toch aan het citeren ben:
--Er lijkt een cultuur van wantrouwen en dedain richting de stadsdelen te bestaan: die prutsers in die stadsdelen kunnen het toch niet regelen. Waar is het gevoel dat we samenwerken aan problemen van Amsterdammers?--
Deze conclusie geschreven door Arco Verburg op 27/02/05 in een artikel voor de PvdA.

Verburg had het niet beter onder woorden kunnen brengen want als (zelfverklaard) prutser(!) stapt hij vandaag op. De eerste verklaring was: Verburg vindt dat zijn voorzitterschap een oplossing voor de problemen bij de aanbesteding van het jongerenwerk in de Baarsjes in de weg staat.
De vernieuwde verklaring luidt: om een uitweg uit de impasse mogelijk te maken.
Het verschil: Ik ben dom bezig tov kijk mij nou eens ontzettend goed bezig zijn.
Henk
-61-  Henk:
En beste Walther met het wachtgeld voor al kundige (ahum) bestuurders die zelf(!) aftreden kan je aardig wat gebouwen behouden en onderhouden in de stad. Verburg kost de Baarsjes 80% van ¤ 5600 per maand om thuis uit zijn neus te gaan eten. Hij hoeft niet te solliciteren dus misschien moet je hem uitnodigen vrijwilligerswerk te gaan doen bij de VVAB. De vereniging kan wel wat steun gebruiken lijkt me zo.
Walther Schoonenberg
-62-  Walther Schoonenberg:
Toen Han Lammers besloot om de plannen voor de sloop van de Jordaan op te schorten - een belangrijk resultaat van de strijd voor het behoud van de binnenstad - was Publieke Werken daar niet blij mee. Toen Lammers bij P.W. het schetsontwerp zag liggen, zei hij: ik had door toch een streep doorheeen gezet? Het antwoord van de Dienst was: 'In het denken van de Dienst is een wethouder een incident'. Begrijpelijkerwijze kwam het beperken van de macht van de derde macht, o.a. door de opheffing van P.W. hoog op de poltieke agenda te staan. De achtergrond daarvan wordt gevormd door het feit dat men een ander beleid wilde, meer naar de mensen toe, buurtgericht. In die context moet je ook de oprichting van de stadsdelen zien. Wat Henk schrijft klopt dus wel, maar je moet het in de context zien van de verandering in het denken over de stad.
Ik zal echter niet ontkennen dat er door de opheffing van P.W. en vooral Stadsontwikkeling veel kennis verloren is gegaan. Dat is de keerzijde van de medaille.
Walther Schoonenberg
-63-  Walther Schoonenberg:
@Henk, stadsdelen, zeker als het teveel zijn, hebben ook nadelen. Ik probeer alleen maar duidelijk te maken dat er destijds goede redenen waren om ze op te richten.
Henk
-64-  Henk:
@Walther; en als je dan toch een een uitnodiging schrijft aan Verburg copy en paste deze dan ook meteen aan die drie kundige (ahum) stadsdeelbestuurders die in 2008 toedeledokie zeiden en tot op heden met hun benen onder de keukentafel zitten. Weevers, Toonk, Looman. Voor wat zij vangen volgende maand kan jij heel wat verenigingsborrels organiseren in Kapitein Zeppos en lezingen geven om ons Amsterdammers enig historisch besef bij te brengen. Echt geen gekke gedachte om ze vriendelijk doch dringend te vragen wat voor de stad terug te doen waarvan ze (vr)eten.
ron
-65-  ron:
ik had zondag al een reactie geschreven, maar die werd geblokkeerd omdat ik een anders woord voor inteelt (een goed lezer weet wat ik bedoel) gebruikte, maar werd toen geblokkeerd.
Nu alsnog mijn reactie, en ik zie dat ie nog steeds actueel is ;-) :
Oh ja, fatsoen daar gaat t om (om maar te zwijgen van een vlotte in..... politieke babbel, die de indruk wekt, dat je belezen bent, gestudeerd hebt én zuiver op de graat bent):
Van de week op een Stadsdeel Centrum commissie-vergadering ingesproken.
Wat schertst niet mijn verbazing: Dhr. Kramer van de PvdA zit gewoon in die Raad terwijl ie een paar jaar geleden met staart tussen de benen moest verdwijnen bij Stadsdeel Westerpark, omdat ie 'per ongeluk“ ingeloot was als nieuwe eigenaar van een appartement in de Silodam en daar eigenlijk niet wilde wonen dus maar ff een paar ton -ach het waren maar- guldens winst opstreek.......
Net als m'n eerder genoemde kwestie bij onderwerp ”Westerdokseiland":
Een Wethouder, die ons opzadelt met die zwart-grafsteen-achtige blokkendozen om daarna zelf -goed betaalde- adviseur wordt van één van de grootste makalaars ter plaatse........
Ja.....in de politiek gaan en sociaal geangageerd (of hoe schrijf je dat) doen; Nee heer W. dán pas mag je mee praten volgens jullie in....-cluppie, die geen normaal-nederlands weerwoord wensen te horen van mensen, die Potverdikkie dat volk hun eten betalen!!
Arjan van der Velden
-66-  Arjan van der Velden:
Inderdaad Ron. Zo ben je politicus/politica, dan wordt je adviseur en sta je ook nog makelaars en/of woningcorporaties bij. Tenslotte weet je de weg, weet je wie je moet hebben voor een of ander dealtje. Dat lukt je als gewone burger niet. Die gewone burger die denkt bij een vergadering dat hij daar zijn verhaal kan doen wordt, als het de heren/dames raadsleden tegenzit als stomvervelend gezien. Gelijk is die burger die hart voor zijn stad heeft gedegradeerd tot zwart schaap. Iedereen kent hem of haar en je krijgt gelijk geen poot meer aan de grond. Met de komst van die stadsdelen is dat nog erger geworden. Politici/raadsleden verdwijnen vaak vanwege disfunctioneren en dan zie je ze terug al de een of andere adviseur waar men ontzettend veel geloof en waarde aan hecht. Ik heb dat nooit begrepen. Van publieke naar private zaak. De hedendaagse woningcorporatie en/of ontwikkelaar spint garen bij deze politiek gengageerde adviseurs.Ik ken voormalige politici die nu directeur van de een of andere woningcorporatie is geworden. Opvallend, die voormalige politici halen dan voormalige raadsleden in hun “ kamp” Dat is de functie van stadsdelen geworden, een kweekvijver van mislukte politici die door kunnen groeien in adviesfuncties die dan weer worden ingehuurd door de stadsdelen. Snapt u em nog? Ik ben daarom ontzettend blij om vandaag in het Parool te lezen dat de Jonge Socialisten afstand nemen van hun oudere PvdA-genoten. Ook las ik vandaag in het Parool een aantal ingezonden brieven van weldenkende bewoners die bijna smeken de stadsdelen te laten krimpen. Geachte heer Asscher, ik hoop dat u dit weblog leest. U wordt dus heel erg gesteund in uw bestuurlijke werk, de stadsdelen in 2010 daadwerkelijk te laten verschrompelen. In de Baarsjes is al een wethouder gevallen, dus...dat wordt een makkie. Gewoon een jaar een interim aanstellen voor dit stadsdelen en dan zeker geen voormalige politicus of Raadslid.
Robin
-67-  Robin:
Waar kun je als burger kenbaar maken dat je voorstander bent van het inkrimpen van de stadsdelen of zelfs wil pleiten voor een centrale stad en een aantal kantoren waar je je paspoort en rijbewijs haalt? Ik zie tot nu toe alleen maar dat bestuurders zich hier over mogen uitspreken.
IMBY
-68-  IMBY:
AT5

Ruim de helft is voorstander van inkrimping; slechts 16% houdt vast aan de huidige indeling volgens een onderzoek door O+S in opdracht van AT5.
Zie AT5.nl vandaag
Cor
-69-  Cor:
En die 16% is dan zeker die meute die afgelopen week met hun opgeheven armen in het Parool stonden en dus bang waren hun baan kwijt te raken.
Jochem Floor
-70-  Jochem Floor:
@ Cor: Nope, de 16 % van AT5 is tegen verandering.

De mensen (PvdA-ers) op de foto in hte Parool waren dat niet. Ze zijn wel tegen slecht doordachte plannen. Bijvoorbeeld om eerst in de schaal te snijden en dan pas na de verkiezingen over bevoegdheden te gaan nadenken.

Dat is namelijk gewoon dom. Dan verbeter je niets, maar gooi je gewoon bakken met gemeenschapsgeld over de balk.
Anoniempje
-71-  Anoniempje:
Goed idee !!
Als Osdorp maar “onafhankelijk” blijft.

~Groetjes Anoniempje.
yanny scutt
-72-  yanny scutt:
De stadsdelen zijn ontstaan door de PvdA en zal nu weer ontbonden worden door diezelfde PvdA.

Ik zat voor de oprichting van de stadsdelen in de wijkraad van Slotermeer (namens het comite tegen racisme/fascisme) en was lid van de PSP en gruwde van het feit dat 'du moment' er sprake was van oprichting van deelraden er ineens -en ongevraagd-een sigaren rokende en brullende meneer Sawade (vader van de eerste stadsdeel-burgemeester Rob Sawade) de wijkvergadering kwam opleuken.

Zijn zoon Rob die op voorspraak van Pa deelraadvoorzitterer werd, werd vervolgens vakkundig weggewerkt door partijgenoot Miep van Diggelen (solidairiteit!) die IEDEREEN- raadsleden en bewoners- negeerde omdat de partij-lijn gevolgd moest worden en dat ging ver over de grens. Ze trouwde met een Marokkaanse gezagsdrager die zij had ontmoet op een van haar mooie politieke reizen.

Haar opvolger Robin de Bood beloofde meer contact met de burgers maar deed dat niet en geeft heel erg veel geld uit aan allerlei 'marktkraampjes' die bevolkt worden door de mindere goden binnen de PvdA.

Weg met die rare dominantie! En weg met de PvdA die meent buurten zoals Slotermeer en Geuzenveld meent op te waarderen met spuuglelijke hoogbouw en daarmee het vele groen 'wegberedeneren' van het vele en mooie groen (kappen met die bomen!) wat onze tuinstad kenmerkte!

Onze tuinsteden verdienen een wethouder waarmee je contact kunt maken en die wethouder moet niet partij-gebonden zijn!

Kortom; terug met de wijkraden en met de democratie in de wijken!
Henk
-73-  Henk:
@Walther: Heb je al tijd gehad om een uitnodiging te schrijven aan die vier steuntrekkers (sorry) die zichzelf ontslag gegeven wachtgeldregelaars voor een vrijwilligers job bij de VVAB? Je weet wel, Verburg, Toonk, Looman, Weevers. Ze popelen om iets voor onze mooie stad te betekenen. Daar kun je op inspelen.
ron
-74-  ron:
@ Henk pas op wat je over je afroept: soms krijg je wat je wilt ;-)
NIEUW WEST
-75-  NIEUW WEST:
@Osdorp

Grappig dat Osdorp en Slotervaart wel met scenario's voor samengaan komen die op Mertens inspelen - maar dat in de kleinere stadsdelen van Baarsjes, Westerpark, OudWest en BosLommer hemle en aarde bewogen wordt om maar niet samen te hoeven gaan met de buren?
Jochem Floor
-76-  Jochem Floor:
@ NIEUWWEST: Dat is niet helemaal waar.

Vanuit Osdorp is men met een voorstel gekomen dat duidelijk maakt waarom en onder welke voorwaarden Nieuw West aaneen gesmeed kan worden. Diezelfde analyse vanuit Osdorp stelt ook voor om de westelijke stadsdelen binnen de ring niet samen te voegen tot 1 megastadsdeel, maar tot 2 stadsdelen van middelgrote omvang.

Dat is dus iets anders dan jij stelt. De westelijke stadsdelen binnen de ring zijn wel degelijk bereid heel serieus naar de toekomstige indeling te kijken naar de voor- en nadelen van diverse fusiemodellen.

Het punt was alleen maar dat dat rapport Mertens slechts 1 smaak kende en zo slecht onderbouwd was. Fusie om de fusie, dat kost de stad alleen maar geld. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Ruud
-77-  Ruud:
Jochem ik denk dat jij het rapport Mertens heel eenzijdig uitlegt. Geen fusie om de fusie maar een samenvoeging om effectiever en efficienter te kunnen werken. Daar is niets mis mee. Rapport Mertens laat juist ruimte o een verdere invulling te geven. Als jij vindt dat het alleen maar gaat om fusie dan hebben de in de commissie Mertens aanwezige PvdA-leden slecht werk geleverd.
Jochem Floor
-78-  Jochem Floor:
@ Ruud: Het probleem is ook precies dat er met dat rapport slecht werk is geleverd. Het is vooringenomen in de keuze voor fusie en begint en eindigt met die oplossing.

Probleemanalyse wordt daarentegen overgeslagen. Zo moet het dus niet; dan wordt een nieuwe fusiegolf alleen maar een miljoenen verslindende operatie.
Guido
-79-  Guido:
Altijd al gedacht dat ze in Rotterdam minder “ lullen” maar gewoon “poetsen”. In Rotterdam heb je deelgemeenten zonder politieke top. Nu willen ze in Rotterdam minder bestuurders om de slagvaardigheid te vergroten. Oh ja, Rotterdam heeft nu acht wethouders. Uhhhhh, hoeveel stadsdeelwethouders kent Amsterdam? Dus kom op mensen krimpen met die stadsdelen en die politieke topjes. We moeten echt aan het werk!
NW WST
-80-  NW WST:
@Ruud
Wat de boer niet kent...

@Jochem
De publicaties van de stadsdeelvoorzitter van Slotervaart en van de fractievoorzitter van Osdorp spelen toch echt in op de kenmerken van strategie en leiderschap zoals vermeld in Rapport Mertens; beiden richten zich op Nieuw West of hoe je dat ook wilt noemen.
Die attitude mis ik bij de genoemde kleintjes West-binnen-de-Ring.

Daar moet de burger het mee doen.
Mirjam
-81-  Mirjam:
In plaats van voortdurend te horen wat goed/fout is aan inkrimpen stadsdelen en dan vooral te benadrukken hoe goed de service verlening is (ook al kun je daar je twijfels bij hebben), zou het aardig zijn om eens te horen welke zaken er met grotere stadsdelen efficienter/beter/kostenbesparender zouden zijn. Want daarom zal het toch moeten gaan. Zoals Asscher al meldde, de schooluitval is beter geregeld als dit met meerdere stadsdelen tegelijk wordt uitgevoerd/opgepakt. Zo kan ik me nog wel een paar zaken voorstellen. Nu heb je vaak 1 of 2 verantwoordelijke ambtenaren. Zijn ze op vakantie dan ligt het werk stil. Dat zou toch beter moeten kunnen. Wat te denken van een efficienter wagenparkt voor bijvoorbeeld het ophalen van vuilnis. Ook wat betreft handhaving zou een en ander beter geregeld kunnen worden als er diensten worden samengevoegd. Zo zijn er tig zaken die naar mijn idee beter en sneller kunnen als dit wordt gedaan door beter met elkaar samen te werken. Neem bijvoorbeeld het feit dat er op het Westergasterrein van alles en nog wat neergezet moet worden om het terrein exploitabel te maken. Nu weer een theater, terwijl de bestaande theaters in het Centrum leeglopen dan wel nauwelijks bestaansrecht hebben. Het gaat er dus niet om een een bepaald project in een stadsdeel rendabel te krijgen, maar vooral, welke meerwaarde heeft dit voor heel Amsterdam.
Jochem Floor
-82-  Jochem Floor:
@ Mirjam: Dat is inderdaad het punt. Daarom is het ook zo eigenaardig dat de bevoegdheidsvraag door “Mertens” over de verkiezingen heen wordt geschoven.

Overigens wist een voormalig deelraadslid te vertellen dat zij ten tijde van de toedeling van het toezicht op leerplicht aan de stadsdelen al heeft gesteld dat dat geen goed idee was. De inschatting vanuit de stadsdelen zou destijds al zijn geweest dat zij onvoldoende mogelijkheden hadden om dat toezicht effectie te doen zijn. Vanuit de centrale stad is het onderwerp de stadsdelen desalniettemin opgedrongen, zo wist zij zich nog te heugen.
Rapport Mertens
-83-  Rapport Mertens:
@ Mirjam & Floor

Dat is dus het cruciale punt van de operationele kwaliteit wat je aansnijdt Mirjam, wat gediend is met een robuustere organisatie op een wat hoger schaalniveau - zeg vanaf 81.000 inwoners.

Voortschrijdend inzicht stuit vervolgens op sentimenten van de desbetreffende deelraadsleden e.a. zoals door Floor steeds verwoord.

Zie mijn eerdere bijdrage hierboven @Fleur & Floor
Jochem Floor
-84-  Jochem Floor:
@ rapport Mertens: nee, dat is taakverdeling. De hete aardappel die het rapport Mertens heeft doorgeschoven.

En mede daaruit onstaat de weerstand.
Henk
-85-  Henk:
Waar ik me nu al op verheug is het gekrakeel rond de aanstaande megaoperatie om alle alle stadsdeelverorderingen weer eensluidend te krijgen. Ik noem maar het voorbeeld de 14 verschillende bomenverordeningen. Helemaal leuk gaat het worden rondom de ict-systemen. Als ik me goed herinner heeft Amsterdam en de stadsdelen inmiddels 210 verschillende systemen draaien van klein naar groot en geen wethouder die zijn nek durft uit te steken hiervoor. Overigens is dat Van Poelgeest maar die heeft het te druk met ballonnen opblazen voor projecten waar geen geld voor is zoals het de herinrichting van het Museumplein of een overkapping van de A10 voor de Zuidas. Poelgeest is zo slim om zijn tijd uit te zitten zonder zijn vingers te branden aan de ict-problematiek wat een nieuwe financiele blamage gaat worden.
Henk
-86-  Henk:
Dan hebben we nog het fenomeen inkoop. er zijn de afgelopen jaren wel wat initiatieven geweest om gezamenlijk in te kopen. Maar ja, er waren wat langdurige contracten, zo heb ik me laten vertellen. Inmiddels zijn die contracten weer verlengd of een andere partij gegund. Mevrouw Gehrels zal die portefeuille met liefde inruilen in 2010 is mijn inschatting.
Frank Verloon
-87-  Frank Verloon:
Oh vast, er zullen best een heleboel lijken uit verschillende kasten komen vallen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er bij de kleinere stadsdelen een heleboel onder de mat wordt geveegd wat het daglicht in feite niet kan verdragen. Ook alleen daar al om, denk ik dat inkrimpen goed zal zijn. Volgens mij is Jochem Floor zelf actief ergens in het politieke Bestuur of werkzaam op een stadsdeel. Hij is persoonlijk een tegenstander en geeft voortdurend allerlei vage signalen af. Hij gaat echter niet in eens op een rijtje te zetten wat nu in kleinere stadsdelen moeizaam verloopt en/of al wordt uitgevoerd met behulp van externe afkomstig uit de centrale stad. Sowieso, alle stadsdeeloverstijgende projecten staan onder leiding van de Centrale Stad. Dus.......waar kan een weldenkend mens, met hart voor de stad Amsterdam nu toch tegen zijn?
Open Brief
-88-  Open Brief:
We weten nu wat de 14 burgers ervan vinden die groenlinksfractieleider zijn: aantal stadsdelen ongeveer halveren via uitbreiden naar 80a130duizend inwoners per deelraad.
Met bijbehorende bevoegdheden toegerust - dat dan weer wel, weet je niet Nel.

zie http://oud.groenlinks.nl/lo...
Christine
-89-  Christine:
Komende zaterdag is er een bijeenkomst van de PvdA onder leiding van de nieuwe voorzitter Michiel Geuzinge. Dit gaat dan weer over het aantal moties wat is ingediend en zal voornamelijk gaan over het niet samenvoegen van stadsdelen. Tjonge tjonge, die politiek roert zch. Waar zijn toch de burgers om wie het zou moeten gaan? Blijkt dus eigenlijk dat de stadsdelen een speeltje van de politiek zijn. Die politici vinden zichzelf dus heel nodig en belangrijk in de contacten met de burgers. Ik zou wel eens willen zien wat die stadsdelen nu bereikt hebben wat door samenvoegen niet zou kunnen. Maar ach, dat is waar, politici van welke kleur dan ook maken zich allemaal op voor de komende verkiezingen. Dan moet het stemvee natuurlijk weer in alle geuren en kleuren horen waarom we hun nodig hebben. Wat mij betreft, als inwoner van Amsterdam, ben ik voorstander van samenvoegen, geen grotere bestuurlijke bevoegdheden voor die samengevoegde stadsdelen. De samengevoegde stadsdelen hebben geen politiek bestuur nodig dat mag centraal zijn. Maak van die stadsdeelkantoren goede burgerservicekantoren waar informatie te verkrijgen is van en over plannen, besluiten etc.etc. Zorg ervoor dat daadwerkelijk ambtenaren aanspreekbaar zijn in plaats van voortdurend in vergadering met elkaar. Zorg ervoor dat centrale wethouders een jaarplanning maken met daarin bezoeken aan de burgerservicekantoren. Geef die burgerservicekantoren jaarlijks duidelijke budgetten waar burgers dan weer een beroep op kunnen doen als ze iets leuks in hun wijk willen organiseren. Erg simpel en super overzichtelijk.
Oud-West duur, niet schoon
-90-  Oud-West duur, niet schoon:
@vuilprobleem

Van acht onderzochte stadsdelen zijn De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Oud-West de minst schone.

Westerpark, Zeeburg en Zuideramstel komen het beste uit de bus. Dit meldt de Amsterdamse rekenkamer na onderzoek in deze zes stadsdelen, Bos en Lommer en Slotervaart.

Opvallend is dat de drie schoonste stadsdelen weinig kosten maken in verhouding tot de anderen. De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Oud-West geven juist veel uit.

Oud-West scoort in dit opzicht het slechtst. Het schoonhouden van straten kost daar 181 euro per woning per jaar. Dat is bijna 2,5 keer zo veel als in het goedkoopste stadsdeel, Zuideramstel (74 euro per woning). (HET PAROOL)
Adam Smid
-91-  Adam Smid:
Stadsdelen de nek omgedraaid. (http://www.parool.nl/parool... ) Ze zullen niet gemist worden. Verder ben ik helemaal niet dol op dit kabinet, maar ik denk dat ze hier de stad eigenlijk een grote gunst doen. Zie ook de uitslag van de poll op de Parool site.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.