Home > > GroenLinks: Milieubelasting op terrasverwarming

GroenLinks: Milieubelasting op terrasverwarming

Foto: Thomas Schlijper

Vandaag vond ik in onze mailbox een persbericht van de GroenLinks-fractie in Stadsdeel Centrum. De fractie dient vandaag een Raadsinitiatief in om milieubelasting te heffen op terrasverwarming.
Deze kwestie is meteen een aardig voorbeeld van hoe verschillende overheden elkaar in het vaarwater kunnen zitten.
Omdat ze bij GroenLinks niet weten hoe ze korte en bondige persberichten moeten schrijven, vat ik de situatie even voor u samen.
Want voor de burger wordt het er allemaal niet duidelijker op.

In de binnenstad van Amsterdam is er een verbod op terrasverwarming. Dat wordt niet zo best gehandhaafd, maar dit terzijde.
De Gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten om ondanks dat verbod een proef met terrasverwarming te houden voor een periode van twee jaar.
Dat vinden ze in de bestuurslaag daaronder, in het Stadsdeel Centrum, niet zo leuk.
Want die proef is in strijd met het klimaatneutrale beleid in de stad en met het eerder genoemde terrasverwarmingsverbod.
En daarom dient de fractie van GroenLinks van Stadsdeel Centrum nu een Raadsinitiatief in om milieubelasting te gaan heffen op terrasverwarming.

Wat moeten wij als inwoners en terrashangers hiervan denken?
Blijkbaar is er in het verleden democratisch besloten tot een verbod.
Vervolgens wordt er democratisch besloten tot een proef die het verbod ondermijnt.
De volgende democratisch besloten maatregel is om dan maar belasting te gaan heffen.
Want de vervuiler moet betalen. Belasting is een goede 'prikkel'. Belasting is makkelijk. Want je hoeft niks beters te verzinnen.

De kwestie wordt nog extra bizar als je bedenkt dat die terrasverwarming het gevolg is van nog een ander democratisch genomen besluit: het rookverbod dat de rokers het terras op jaagt.
Wie weet komt er straks nog wel een proef waarbij roken weer wordt toegestaan in kleine café's. Daar zal dan een maatregel op moeten volgen die milieubelasting heft op het roken in die kleine café's. Immers, de vervuiler moet blijven betalen.

Ja, zo ziet u maar: onze overheden zijn lekker transparant en consistent bezig.
Maar gelukkig verloopt dat allemaal bijzonder democratisch.

Laat ik daarom van mijn kant uit eens een paar fijne dictatoriale suggesties doen.
Verbied terrasverwarming. Handhaven wat je eerder hebt besloten en niet lopen zeiken met halfslachtige proefjes. Terrasverwarming is onzin en verspilt energie.
Verplicht de uitbaters van een terras om per stoel een heerlijk warme deken beschikbaar te hebben. Laat de handhavers goed natellen of er voldoende dekens zijn!
Hef een milieubelasting op de koffieautomaten in Stopera en Stadsdeelkantoren. Al die warme dranken kosten enorm veel energie en veroorzaken een CO2-uitstoot van minstens tientallen tonnen per jaar. Koffieautomaten passen niet in het klimaatneutrale beleid van de gemeente. Laat dus ook hier de vervuiler maar betalen.

Update 2 oktober 2009: Inmiddels is in deelraad Centrum ons idee van de dekentjes in elk geval al overgenomen.


41 reacties op "GroenLinks: Milieubelasting op terrasverwarming"

Bart
-1-  Bart:
Arnoud: helemaal eens met je voorstellen!
-verbied terrasverwarming, is stoken voor god of de hemel..
- dekens verplicht! liefst van die schots geruite, dan heeft iedere koukleum in Amsterdam ook dat Larense 'Seasons' gevoel!
- milieubelasting op openbare koffieautomaten, -en frisdrankautomaten op stations en dergelijke?- prima! maar dan ook voor cafe-uitbaters en bezoekers op het teveel open en dicht gaan van de buitendeur ( ernstig energieverlies), als gevolg van de rokende gasten, of moeten we roken maar gewoon weer beperkt toestaan? was dat niet goedkoper, milieuvriendelijker etc. De roker betaalt milieubelasting toch al via z'n of haar pakje shag of sigaretten!?Geen terrasverwarmer meer nodig.
Maar die suggestie van die lekkere warme dekens vind ik top!
f.bol
-2-  f.bol:
Niets zo heerlijk als terrasverwarming. Als onder 1 terraskacheltje 6 mensen zitten die uit 3 huishoudens komen waar ze de verwarming lager hebben gezet omdat ze lekker op het terras zitten, tel uit uw milieuwinst.

Dekens ook leuk. Extra handhavers aannemen om van overheidswege te controleren dat de gast zich geen deken wederrechtelijk toeëigent. Werklozen zat binnenkort.
WK
-3-  WK:
Hoezo belasting?
Verbieden en handhaven!
Want dit is: “De betaler vervuilt”. Als je maar genoeg dokt mag je de brandstofreserves in de buitenlucht laten verdwijnen.
Voorheen Groen en voorheen Links is weer de weg kwijt.
Wim
-4-  Wim:
Chaos.
Een reden te meer om het mes echt te zetten in de stadsdelen.

Desondanks: een raadsfractie is toch geen dagelijks bestuur?
Vinus
-5-  Vinus:
Ik begrijp er ook niets meer van.
De verbuiler vertaalt.
Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum
-6-  Fjodor Molenaar, GroenLinks Centrum:
Hoi Arnoud, wat ben je weer lekker op dreef!

Uiteraard was en is GroenLinks (samen met de meerderheid van deelraad Centrum) tegen terrasverwarming, omdat dit regelrechte energie- en klimaatverpesting betekent. Reken maar uit. Er zijn 925 terrassen in de binnenstad, en een enkele terrasverarmer stoot per jaar 4 ton CO2 uit; evenveel als een autorit van 25.000 kilometer (25 x op en neer naar Parijs). Het voorstel voor deze proef van de PvdA-gemeenteraadsfractie stelt de nominatie van Amsterdam als Groenste Europese Stad ook in een curieus daglicht.

Maar wanneer de gemeenteraad het stadsdeel desondanks overruled en toch een proef afdwingt, die feitelijk de invoering van terrasverwarming in de binnenstad zal betekenen, willen wij dat dit op zijn minst klimaatneutraal gebeurt. Dit kan met ons voorstel om de vervuiler te laten betalen en de duurzame ondernemer te belonen.

Het geld dat deze maatregel oplevert moet namelijk ten goede komen aan de energie en kliomaatdoelstellingen van de stad. Het is dus geen ordinaire belastingmaatregel, maar is een effectieve groene maatregel vergelijkbaar met de Slurptax op SUV's.

Uiteraard hopen we dat het voorstel door het dagelijks bestuur van Centrum en het College van B&W wordt omarmt, en dat het wordt ingevoerd zodra de proef later dit jaar ingaat.
Henk
-7-  Henk:
@Fjoder Molenaar; als je echt iets aan het CO2 gehalte in deze stad wilt doen: verbied dan scooters. Dan weet je zeker dat Amsterdam de Groenste Europese Stad gaat worden. Daarnaast is iedereen blij met de geluidsoverlast vermindering, meer stoepruimte en minder ongelukken veroorzaakt door “food” koeriers.
Henk
-8-  Henk:
Maar stop vooral met symboolpolitiek op dorpsniveau. Het gaat nergens over! En vertel vooral de waarheid: 925 terrassen in de binnenstad? Hoe groot is in jouw mindsetting de binnenstad? Of is de binnenstad geheel Amsterdam? Dat hoor ik graag want dan weet ik of ik met een gemeenteraadslid te maken heb die over de hele stad praat of een stadsdeelraadslid die denkt dat hij voor de hele stad praat.
WK
-9-  WK:
voorheen Groen voorheen Links:
Zolang die belasting maar in de miljoenen loopt wil ik er nog wel eens over denken ....
Michiel
-10-  Michiel:
GroenLinks stadsdeel pikt het niet dat het overuled wordt door de Centrale Stad. In plaats van zich hard te maken zich niet te laten overulen en/of ergens voor te gaan staan, komt Fjodor Molenaar met de oplossing: laat dan de ondernemer het gelag maar weer betalen. Super onvriendelijk voor de ondernemers. Heeft Molenaar er ooit wel eens bij stil gestaan dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Erg inventief is deze meneer dus niet.
Als ik Molenaar was zou ik mij eens druk gaan maken om het vervuilende wagenpark van de gemeente. Ooit wel eens gedacht aan eektrische ophaalwagens voor vuil, elektrische oplaadpunten realiseren in de stad voor elektrische scooters, betere verlichting/energiezuinig op de stadsdeelkantoren. Zo weet ik nog een heleboel zaken waar de heer Molenaar zich wat drukker om zou mogen maken. Nee, lekker simpel en bekt goed, we gaan belasting heffen. Opzouten die hele kliek in het Centrum.
juriaan
-11-  juriaan:
@michiel HELEMAAL MEE EENS! Bravo!
Flipper
-12-  Flipper:
Onderdelen plukken uit het 100% scala dat voor verwoesting van onze aarde zorgt, kan alleen als er visie is om het 100% scala aan oorzaken (desnoods geleidelijk aan) aan te pakken. En met name dàt... zie ik niet gebeuren ! Er worden keuzes gemaakt... tsja, maar zouden er dan geen andere cq betere keuzes gemaakt kunnen worden ??!
Overigens, dit even ter uwer alle info“: ”Flipper" is al jaren en jarenlang GroenLinkslid !
Walther Schoonenberg
-13-  Walther Schoonenberg:
Het is nu juist geen “symboolpolitiek op dorpspolitiek niveau” om als deelraad een dergelijke maatregel te nemen. Integendeel, de deelraad laat hier zien verantwoordelijker te zijn dan de centrale gemeenteraad die het milieu en het klimaat kennelijk niets kan schelen en de binnenstad vooral als een wingewest ziet. Het is altijd gemakkelijk de vinger naar andere zaken te wijzen, maar iedereen heeft te handelen daar waar een verschil gemaakt kan worden. We willen immers niet graag dat Amsterdam onder de zeespiegel verdwijnt door klimaatverandering. Dan is 'het gelag voor ondernemers', en voor ons allemaal trouwens, nog wel even wat groter. Wie denkt dat dit overdreven is, moet maar eens de film van Al Gore bekijken.
Mijn complimenten dus voor de deelraad van het stadsdeel Centrum en vooral Groenlinks verdient hier een pluim.
Gerard
-14-  Gerard:
Ach Walther en Al Gore. Tja laten we vooral de klimaatverandering hier nog eens bij betrekken. Walther wat Groen Links nu doet is een druppeltje op een gloeiende plaat. Waarom niet eerst kijken binnen de eigen organisatie of die van de stadsdelen/Centrale Stad wat er aan winst behaald kan worden op het terrein van millieu. Ga je daar eens sterk voor maken.
Walther Schoonenberg
-15-  Walther Schoonenberg:
Als het waar is dat een enkele terrasverwarmer per jaar 4 ton CO2 uitstoot, is het geen druppel op de gloeiende plaat. Het is niet OF OF, maar EN EN, wat mij betreft. Als er ook winst in de eigen organisatie is te behalen dan moet dat OOK gebeuren. Besef je wel in welke noodsituatie onze planeet verkeert?
Flipper
-16-  Flipper:
We hebben het hoofdzakelijk over GroenLinks... Hmmm..., klaarblijkelijk doen àndere partijen er sowieso... niets aan, toch ?!
Flipper
Louise
-17-  Louise:
Onze planeet verkeert in een noodsituatie en dan komt redder Fjodor Molenaar met de oplossing terrasverwarming te belasten! Slaap lekker Walther.
Walther Schoonenberg
-18-  Walther Schoonenberg:
Ik zou ook liever hebben dat de terrasverwarming gewoon werd verboden. Maar als de centrale stad dat niet doet, dan is het een goed idee om het te belasten volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. De maatschappelijke kosten van de vervuiling worden dan bij de marktpartij gelegd die deze veroorzaakt. De wetten van de economie betekenen dan vervolgens dat men andere keuzes maakt (dit is eerstejaarsstof economie over de externe effecten van situaties waarin de markt faalt en de marktprijs niet overeenkomst met de maatschappelijke prijs). Bijvoorbeeld geen terras hebben in de winter als men de vervuiling die deze veroorzaakt niet kan betalen. De overheid corrigeert dus een marktfalen.
Walther Schoonenberg
-19-  Walther Schoonenberg:
Kijk maar eens hier naar:
http://edition.cnn.com/vide...
En luister goed naar de uitspraak over de stijging van de zeespiegel aan het slot. Mijn conclusie is dat de tijd voorbij is dat we het klimaat belasten zoals we dat altijd al deden. Drastische noodmaatregelen zijn heel erg hard nodig. Het is nog niet te laat, maar dan moeten we snel zijn, anders verdwijnt Amsterdam onder de zeespiegel. In die context is het toestaan van terrasverwarming onverantwoordelijk. En niet alleen dat, ook het autogebruik moet drastisch worden teruggedrongen. Dat kan gebeuren door de wegenbelasting te verhogen, parkeergelden, etc. zodanig zelfs, wat mij betreft, dat niet iedereen het zich meer kan permitteren om een auto te hebben. Ook het electriciteitsgebruik moet worden teruggedrongen, dat betekent minder verlichting in de stad, open winkelpuien verbieden, minder aanlichten van gevels, het niet langer toestaan van 'kerstverlichting' voor de duur van drie maanden zoals nu het geval is (sic). Ik kan zo nog wel even doorgaan, want de lijst van mogelijke voorstellen is lang. Het is niet OF OF, maar EN EN.
Suffie
-20-  Suffie:
Walter, jij hebt geen auto?
Rogier
-21-  Rogier:
Opvallend dat Walther alleen maar maatregelen opsomt waar ook economisch belang geldt. Wat zou je denken van overheden en burgers die behoorlijk kunnen besparen? Waarom altijd dat eeuwige gezeur over de ondernemers die alleen maar vervuilen. Walther schijnt te vergeten dat er ook omzet gegenereert zal moeten worden anders stort er toch wel economisch een en ander in. Ik vind het opvallend dat Walther zich alleen maar kan beroepen om hogere belasting maar niets meldt over bewustwoording.
Dr.D
-22-  Dr.D:
Belasting over terraskachels? En 4 ton CO2...
Je zal `t op je kop krijgen!
Erger blijft de tweetakt brommer/scooter die met mengsmering zo`n beetje de allerergste uitstoot heeft.
Walther Schoonenberg
-23-  Walther Schoonenberg:
@Rogier, toeval hoor, ik heb er geen bijbedoeling bij. Overheden en burgers moeten ook bedenken wat zij kunnen bijdragen. De brommers moeten inderdaad ook eens aangepakt worden. Er is niets mis met de fiets. Ikzelf heb ervoor gekozen geen auto te hebben, de thermostaat een paar graden lager te zetten en vaker met de trein met vakantie te gaan in plaats van met het vliegtuig. Ik heb dat er graag voor over om de ijsbeer te redden (en vele andere bedreigde diersoorten). Als we daar tevens mee voorkomen dat het grootste deel van Nederland onder de zeespiegel verdwijnt is dat mooi meegenomen. Ik vind het in de huidige toestand echt onbegrijpelijk dat niet iedereen terrasverwarming BESPOTTELIJK vindt.
Adam
-24-  Adam:
Walther, Walther...profinciaal,in halve gegevens geloven veroorzaakt angsthazen als u en is een vorm van paniekvoetbal. Verdiep je aub goed, u eigen doelstellingen zijn wel OK, maar daar is het wel mee gezegt.Het feit dat Floder Molenaar met enkele penstreken 'uitgelult'is, toont het symboolpolitiek op democratisch dorpsniveau, en is mijn inziens een bevestiging van Arnoud's bovenstaande schrijven.
Dr.D
-25-  Dr.D:
Dat heb ik alleen als overdag de straatverlichting brandt...
ron
-26-  ron:
ongeacht bericht of item dan ook:
na ca. 10/15 reactie's komt IEDERE keer wééér die W.S. te A.
Man, donder lekker op naar Antartica of N-Pool; kan je lekker ijsberen of pinguins redden!
My G.., wat wordt ik -dóóód-moe van die man.
Of doe de totale Gemeenschap een plezier en ga in dat -afschuwelijke- standbeeld onder Job's kantoor nabij de Stopera staan en beweeg je nóóóit meer!
Guido
-27-  Guido:
@Adam. Gelukkig zijn er nog mensen die wel nadenken en niet in hun eigen kleine wereld blijven ronddolen zoals Walther. Inderdaad opvallend dat die Molenaar niets meer laat horen. Volgens mij moest die Molenaar gewoon even laten weten dat hij vindt dat hij een knip voor zijn neus waard is. Symboolpolitiek noem ik dat en daar is Groen Links in Amsterdam heel erg goed in. Ik ben het dan ook volledig met Arnoud eens (zie ook zijn laatste artikel op dit weblog).
En @Ron, helemaal gelijk. Misschien een inzameling houden voor een enkele reis?
Walther Schoonenberg
-28-  Walther Schoonenberg:
Ik beschouw het uiten van onvriendelijke opmerkingen als het bewijs dat men geen argumenten heeft. Daarmee bewijst men alleen maar zijn ongelijk. Wat dat standbeeld onder Job's kantoor betreft: sommige mensen zouden zich eens meer moeten verdiepen in wat Spinoza voor deze stad heeft betekent, over tolerantie, vrijheid van meningsuiting, respect voor elkaar gesproken...
Ik begrijp best dat deelraadsleden niet zo staan te springen om op dit weblog hun standpunten met ons te delen. De kans is 100 % dat je dan vervolgens op onfatsoenlijke wijze wordt bejegend en mensen zonder enig respect op je gaan schelden. Begrijpelijkerwijze hebben ze daar niet zo een zin in. Zo bezien is het feit dat Fjodor af en toe hier van zich laat horen dus juist heel moedig. Als iedereen zich nou wat beter gedraagt hier en zich aan de gangbare fatsoensregels houdt, komen er hier vast meer deelraadsleden. Ik zou dat toejuichen. Dan wordt het hier past echt interessant.
Walther Schoonenberg
-29-  Walther Schoonenberg:
Oeps. 'heeft betekent', moet zijn: 'heeft betekend'. Toch weer te snel op Toevoegen geklikt. Mijn excuses.
Karel
-30-  Karel:
Beste Walther. Volgens mij worden stadsdeelraadsleden/politici/raadsleden en/of bestuurders op dit weblog niet onfatsoenlijk behandeld. Ze worden alleen soms geconfronteerd met kritische vragen. Dat is toch niet erg, dat hoort bij de publieke functie. Als “ men” zich dan terugtrekt dan zegt dat iets over hun vermogen. Dat rijmt toch ook niet met dichterbij de burger, want dan wil “ men” helemaal geen tegenspraak en is “ men” alleen maar uit op eigen gelijk. Het lastige voor politici is gewoon dat ze mondige en kundige burgers tegenkomen en tja, dat is lastig. Fjodor Molenaar is iemand die voortdurend denkt dat hij gelijk heeft en niet bereidt is een discussie aan te gaan. Dat noem ik dan arrogantie. En daar beste Walther zitten die deelraden vol mee. Uit angst blijven ze dan in hun ivorentoren zitten. Vooral deelraadsleden zijn parttime politici die naast hun werk de publieke zaak dienen. Soms hebben ze het zo druk met zichzelf en hun werk dat ze nauwelijks voldoende tijd hebben zich optimaal ergens in te verdiepen en gaan dan maar wat roepen wat lekker bekt. Daarom, geef mij maar minder deelraden met daadwerkelijk kundige mensen die weten waar ze het over hebben, dan te kleine of teveel stadsdelen met ondeskundige amateurpolitici. Jij mag best mensen verdedigen maar dat wil niet zeggen dat je voortdurend mensen met een andere opvatting moet schofferen. Ook jij bent voortdurend overtuigd van je eigen gelijk. Dat heet blinde vlekken. Misschien moet je gewoon eens een jaartje wat anders gaan doen. Geeft je volop een andere kijk op zaken. Tenminste dat zou kunnen, in plaats van een obsessieve houding en wijze van uiten.
Dr.D
-31-  Dr.D:
Fjodor was vroeger al een huppelkutje, en nu nog...
Arnoud de Jong
Denkt Dr.D. even aan de regels voor discussie?
Arnoud de Jong
Nog even vanuit mijn functie als 'moderator' hier: het is inderdaad niet de bedoeling dat sommigen nu van leer gaan trekken tegen bepaalde personen. Ik krijg dikwijls het idee dat bepaald ongenoegen niet is opgebouwd in het forum hier, maar al dateert van eerdere confrontaties.
Op Walther Schoonenberg bijvoorbeeld mag men natuurlijk kritiek hebben, maar doe het dan wel beargumenteerd. Want je kunt ervan vinden wat je wilt, hij probeert in zijn reacties altijd inhoudelijk te zijn. Dan verdient hij ook een behoorlijke reactie en niet eentje die op de man speelt. Hetzelfde geldt voor de reacties van Fjodor Molenaar.
Jullie krijgen van mij wel een zekere vrijheid om af en toe wat ongenoegen te ventileren, maar het moet natuurlijk niet zo worden dat de sfeer verpest wordt en dat sommige reageurs zich niet meer hier durven te vertonen. Een publiek actieve persoon moet wat meer kunnen hebben, maar dat mag niet ontaarden in onbeperkt moddergooien. Dat is te makkelijk. In mijn eigen stukjes probeer ik mijn best te doen om de overheid een beetje satirisch de maat te nemen, in de hoop dat ze de onderliggende gedachte oppikken, wat verder denken dan moties en regeltjes. Het kan er alleen maar leuker op worden als jullie dat ook proberen te doen.
Kortom: houd het een beetje gemoedelijk allemaal.
ron
-34-  ron:
nee walther,
het feit, dat iemand geen argumenten - meer-heeft (volgens jouw zeggen), geeft aan
a) dat ie doooooodziek wordt van de ander (wie de schoen past.....) en b) bv. dooooooodziek wordt omdat de ander hem of haar blijkbaar niet wilt horen!
ron
-35-  ron:
Oh en Arnoud,
sorry hoor, maar je kan van huis uit ook zo'n ärgumentator" zijn, dat het je om woorden-productie gaat ipv. bv. ware punten
Bart
-36-  Bart:
Even terug naar het 'probleem': belasting op terrasverwarming.
Het fenomeen terrasverwarming is volstrekt idioot, en wel om de volgende redenen: 1. als het echt koud is ga je niet op een terras zitten. 2. de uitbater denkt daar anders over: m'n terras is ook omzet, juist in de winter, want ik wil meer m2 als cafe ruimte... (dit is een volstrekt abjecte redenering, de uitbater heeft zich te houden aan zijn m2 binnenshuis, wat hij buiten uitspookt is aan heel andere regels gebonden. Als z'n terras niet overkapt mag worden, dan is dat jammer, en daarmee is het terras 'seizoensgevoelig' Geen reden voor idiote, energieverslindende terrasverwarmers... Dat de overheid, of dat nu GroenLinks of de PVV is, daar bezwaar tegen maakt, lijkt me volstrekt legitiem, en dan gaat het in deze discussie niet om dhr. F. Molenaar...
Als het koud is ga je toch lekker binnenzitten in de kroeg? of restaurant? Maar niet op een winderig koud pleintje onder een gasfles-aangedreven terrasverwarmer, met de illusie dat het leuk is om buiten te zitten? Wat zijn wij, Amsterdammers en nederlanders eigenlijk voor luxe-idioten!!
Neem gewoon je eigen 'plaid' mee, als je persé buiten wilt zitten..
En als die horeca uitbater slim is, verstrekt hij gewoon dekens, net als in de betere ski-oorden in Zwitserland...
tripleX
-37-  tripleX:
Ik herinner me dat in bijv. New York boven de metrolijnen warme lucht wordt afgevoerd door roosters. Als dat bij de NoordZuidlijn ook het geval is zou je misschien een systeem kunnen bedenken om die warme lucht bijv. langs terrassen te leiden op de route? Misschien is het een flauwekulidee en werken nieuwe metrosystemen totaal anders, maar als er wel warmte moet worden afgevoerd is het nu, tijdens de bouw het beste moment om er rekening mee te houden. Het zou jammer zijn als het ook ongebruikt de lucht ingaat.
tripleX
-38-  tripleX:
@Bart: je vergeet rokers.
Dr.D
-39-  Dr.D:
@ Arnoud
Het is inderdaad op het randje,
maar o zo ladingdekkend...
ron
-40-  ron:
de kwantiteit aan woorden zegt niets over de kwaliteit.............
Arnoud de Jong
@Ron:
Aan de andere kant garanderen weinig woorden ook geen kwaliteit. ;-)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.